Tiskové prohlášení

Pád vlády v době českého předsednictví Radě EU je bezprecedentním krokem, který poškodil zájmy České republiky v zahraničí. 
Tento krok pouze dokazuje, že ČSSD jsou zájmy České republiky v zahraničí zcela lhostejné a řídí se heslem „po nás potopa“. 
Je fascinující, že ČSSD postavila svou předvolební kampaň na boji proti hospodářské krizi, aby současně s tím destruovala všechny protikrizové plány vlády, které byly hodnoceny pozitivně jak domácími, tak zahraničními odborníky a institucemi. 
Chování ČSSD zcela jasně dokazuje, že zájmy občanů České republiky jsou jí zcela lhostejné a řídí se pouze svými partikulárními zájmy. 
Jako lídr kandidátky ODS do Evropského parlamentu považuji za nutné, aby občané České republiky o tom, kdo tento čin způsobil, věděli a s vědomím toho se rozhodovali i ve volbách do EP.

 

Více na www.cssdprotivam.cz