Interview

Moderátor:

Kosovo, 54 zemí, vedle Spojených států amerických, Francie, či Německa, tak třeba ČR, je však stále mnoho států, které Kosovo uznat nechtějí, samozřejmě Srbsko, ale také Rusko například. Nejmladší evropský stát se ale potýká i sjinými problémy, než je nekompletní uznání mezinárodním společenstvím států. Provincií zmítá ekonomická nestabilita, enormní nezaměstnanost a všudypřítomná korupce. Jak to s Kosovem myslí evropští politici, na to se budu v Interview ptát europoslance a volebního lídra ODS do Evropského parlamentu Jana Zahradila. Dobrý podvečer do Bruselu.

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Dobré odpoledne, dobrý podvečer zBruselu.

 

Moderátor:

Pane europoslanče, já samozřejmě nepředpokládám, že na tu otázku, jak to evropští politici myslí sKosovem, byste odpověděl, že to nemyslíte nijak vážně, že vás to nezajímá, ale proč je tedy na tom Kosovo čím dál tím hůř, proč ta snaha evropských politiků není vidět a není vidět ani vtěch záležitostech, ve kterých by to třeba EU ovlivnit mohla?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak já myslím, že přeci jenom nějaká snaha vidět je, my jsme minulý týden schvalovali, před 14 dny jsme schvalovali zprávu Evropského parlamentu o Kosovu, tam určitý pokrok konstatován byl. Myslím, že byla připravena docela solidně, ale pravda je, že prostě je tam celá řada problémů od nefunkční státní správy, toho, že de facto nefunguje zákonodárství, až po takové ty různé, řekněme, kmenové záležitosti, které souvisí spíš stěmi místními zvyky a vkaždém případě i ta záležitost stím, kdo uznal nebo neuznal Kosovo, tam hraje roli, protože EU vtéto věci jednotná není.

 

Moderátor:

Ano, Kosovo dosud neuznalo zEU 5 států, Slovensko, Španělsko, Řecko, Rumunsko a Kypr. ČR teď předsedá unii, apeluje premiér nebo vy jako čeští europoslanci na tyto státy, aby Kosovo uznaly, aby vté aktivitě pokročily dál?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak já myslím, že tady žádné apely nepomohou, ty státy mají asi své vlastní vnitřní důvody, vnitropolitické důvody a dobré důvody, proč ktomu uznání zatím nepřistoupily. Čili já mohu hovořit za část českých europoslanců, kteří /nesroz./ podpořili vhlasování tu zprávu, o které jsem hovořil, právě proto, že tam by pozměňovací návrh, který ty země dosud neuznavší Kosovo vyzýval, aby tak učinily. Já myslím, že to není správné, že bychom neměli na nikoho tlačit.

 

Moderátor:

Srbsko nadále usiluje o vstup do EU, ale zároveň nevzdává boj o Kosovo, pane europoslanče, řeknete, na čem záleží Srbsku víc, na Kosovu anebo na tom stát se členem Evropské unie. Moje otázka míří ktomu, jestli by se tato korelace nedala nějak využít?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To myslím, že nikoli a především členství Srbska vEU není otázkou nejbližší budoucnosti, budeme rádi, když Srbsko nadále bude projevovat svoji vůli a to bez ohledu na to, jaká garnitura tam bude vládnout, svoji vůli vstoupit do EU, ale to není záležitost, která by se dal vyřešit během několik příštích let. Takže já myslím, že toto není nějaký výměnný obchod něco za něco.

 

Moderátor:

Nezaměstnanost vKosovu se podle odhadů pohybuje mezi 45 až 50 %, ekonomika loni stoupla o 5,2 %, ale podle pozorovatelů je ke změně na tamním trhu práce potřeba růst alespoň 10 %. HDP země stále zůstává na velmi nízké úrovni, podle světové banky žije zhruba 45 % obyvatel vchudobě a průměrná měsíční mzda se pohybuje kolem 220 eur, to je asi 6300 korun. Kdy čekáte, pane Zahradile, že vKosovo vypuknou sociální nepokoje? Podle některých politologů či pozorovatelů za rok, jiní říkají, že je zázrak, že dosud ještě vKosovu nepokoje nevypukly, jak to vidíte vy? Kdy vypuknou sociální nepokoje?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To já nevím, to se nedá odhadnout, já myslím, že je důležité, abychom zajistili nebo EU a teď tedy ČR jako předsednická země zajistila dvě věci. Funkční státní správu, která vtom Kosovu vtuto chvíli není a také vládu práva, tedy to, aby tam bylo právo vymahatelné. To, co jste říkala o té ekonomice, to je pravda jenom částečně. Protože tam funguje poměrně velká zóna šedé ekonomiky, tedy té, která je mimo všechny statistiky, která je nezdaněná.

 

Moderátor:

Ano. Já jsem taky mluvila o odhadech.

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Ano, já to nijak neobhajuji. Já jenom říkám, že je to fakt a že určitě tato oficiální čísla nevypovídají o tom, jaký je skutečný ekonomický stav té země.

 

Moderátor:

Existují konkrétní programy na to, jak by EU mohla právě pomoci té nefunkční veřejné správě, nedostatku specialistů voblasti veřejné správy a podobně, jestli existují konkrétní programy a nejen to, že EU sype miliardy eur do této země, ale jestli se víc zajímá o to, jak se vlastně ty peníze využívají třeba právě směrem k veřejné správě.

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Ale ano, o tom jsme právě jednali a hlasovali během toho projednávání zprávy o Kosovu. Jestli ty programy jsou skutečně funkční, to si dovolím vtuto chvíli ponechat stranou, protože ten rok je přeci jenom příliš krátká doba na to, abychom to mohli zhodnotit, ale určitě se tomu Evropský parlament bude věnovat, protože od toho tady koneckonců je, vysledoval, co se děje sevropským rozpočtem a spenězi daňových poplatníků.

 

Moderátor:

Pravdou ale zůstává, že opravdu západ napumpoval do Kosova miliardy eur a přesto přežití 95 % kosovských Albánců stále závisí na tom, zda rodinám žijícím vtéto zemi pošlou kosovští Albánci peníze ze zahraničí, kteří venku pracují, neukazuje se na tom, jak je pomoc EU vtěch konkrétních věcech potom jednotlivých zemí nepružná a neefektivní.

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To bezesporu ano. To není jen případ Kosova, je to i případ poskytování rozvojové pomoci do některých zemí třetího světa a jsou to bohužel především ty země, které mají, jak už jsem říkal, nefunkční státní správu a kde neexistuje vláda práva a kde tedy potom je docela možné, že ty peníze se jaksi cestou poztrácejí, že se stanou předmětem nejrůznějšího korupčního jednání nebo, že se vyplýtvají na projekty, které se ukážou jako ne zcela smysluplné.

 

Moderátor:

Agentura DOPA napsala, že předseda kosovské vlády Hashim Thači je šéfem mocného klanu, hluboce zabředlého do organizovaného zločinu. Víte, mně to přijde, jako že západ by alibisticky sypal do Kosova miliardy, ale vlastně nad tím, co skutečně se vté zemi děje, si myje ruce, jako kdysi Pilát. Mně to prostě přijde tak, a na to jsem se ptala úplně na začátku, zda evropským politikům skutečně záleží na tom, co se vté zemi děje?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak do určité míry máte pravdu. Už jenom ten samotný fakt toho urychleného uznání Kosova a to že de facto byla vzata na milost ta garnitura, která tam vtuto chvíli vládne, a která má velmi problematickou minulost a velmi problematické vazby, to možná byla ta původní a prvotní chyba. Víte, že i vČR na to nebyl jednotný názor, že třeba prezident republiky byl proti tomu, abychom urychleně uznávali Kosovo a že i česká vláda si stím dávala na čas. Čili my nejsme a nebyli jsme těmi horlivci, kteří by tyto problémy nevnímali a kteří by se ty ruce snažili si umýt, ale EU jako celek nebo převážná většina EU se zachovala tak, jak se zachovala a teď jde o to, abychom se pokusili ztoho jaksi vyzískat to, co nejlepšího umíme, tedy alespoň, znovu říkám, zajistit funkční státní správu vKosovu a vládu práva, to, aby tam fungovaly zákony a aby tam fungovalo vymáhání zákonů.

 

Moderátor:

Kdyby to bylo ve vaší moci, vy byste Kosovo neuznal?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Já se musím přiznat, že jsme docela rád, že jsem vté době ve vládě neseděl a že jsem tudíž nebyl podroben tomuto rozhodování, protože by to bylo rozhodování pro mě velmi složité. Jak bych se byl býval rozhodl, to je hypotetická otázka a ostatně, jak vím, tak vláda rozhoduje ve sboru, čili by bylo zapotřebí respektovat to kolektivní rozhodnutí.

 

Moderátor:

Takže byste byl spíš pro nebo spíš proti?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Vtuto chvíli je to irelevantní otázka, prostě ČR Kosovo uznala a tím je to pro mě smeteno se stolu.

 

Moderátor:

O kompetence se vKosovu sváří mise OSN snově zřízenou misí E, zaujala mě jedna věc. Mise EU Julex kontroluje území jižně od řeky Ibar, OSN působí vseverní srbské části Kosova sklíčovým městem Kosovska Mitrovica, není zvláštní, že se Kosovo takto vpraxi rozděluje? Evropský parlament sice trvá na principu nedotknutelnosti hranic, ale ve skutečnosti se Kosovo rozděluje, čemuž by se nakonec Srbsko možná ani nebránilo Kosovo srbské, Kosovo kosovské.

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Ano, je to prostě problém, který souvisí snárodnostním složením stím národnostním mixem, který není zdaleka jednoznačný. To, na co jste narazila, je prostě další zcelé řady problémů, které si tak trochu EU možná způsobila sama tím, že přistoupila ktomu urychlenému uznání. Ale teď se to musíme snažit vyřešit tak, jak to vkaždém případě odpovídá zájmům jednotlivých členských států a EU jako celku. Určitě není vzájmu EU, aby docházelo kdalšímu drobení a dalšímu štěpení tohoto územního celku.

 

Moderátor:

Sledujete Interview ČT24, hostem je europoslanec a volební lídr ODS do Evropského parlamentu Jan Zahradil. Pane europoslanče, za chvíli by Poslanecká sněmovna měl pokračovat jednání o Lisabonské smlouvě, schválí jí podle vás dnes nebo zítra, minimálně tedy na této schůzi, myslím?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To uvidíme, já se to neodvažuji vtuto chvíli předpovědět. Můj pocit je, že Poslanecká sněmovna pravděpodobně stou smlouvou vysloví souhlas, co se stane vSenátu, to je druhá věc. Potom následuje ještě ratifikační proces prezidentem republiky, tedy ten podpis prezidenta republiky, takže je to podle mě otázka ještě na dlouhé týdny, možná měsíce, ne na tento den.

 

Moderátor:

To, čemu já úplně nerozumím, je váš postoj kLisabonské smlouvě, když jsem si večer dělala přípravu na toto interview, tak zaznamenal, že podle vás poslanci a senátoři ODS by ji tedy schválit měli, aby podpořili svého premiéra Topolánka, který dal pod Lisabonskou smlouvu svůj podpis. Vy jste ale pro Lisabonskou smlouvu vEvropském parlamentu nehlasoval a vRadiožurnálu jste nedávno řekl, že taková tragédie by to zase nebyla, kdyby Lisabonská smlouva schválena nebyla. Jak to vlastně vy stou Lisabonskou smlouvou tedy máte?

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To je všechno pravda, co jsem řekl a ono to nestojí proti sobě, ten protiklad je pouze zdánlivý. Zaprvé Evropský parlament, kde se hlasovalo o rezoluci o Lisabonské smlouvě, není ratifikačním místem té smlouvy. Čili my jsme nehlasovali o ratifikaci, my jsme hlasovali pouze o jakési symbolické deklaraci. A já jsem nehlasoval pro zjednoho důvodu, ta deklarace se velmi kriticky stavěla ke snahám české vlády, která chtěla změnit text té původní euroústavy, tam se dokonce vyslovovala jakási lítost nad tím, že text Lisabonské smlouvy se liší od textu euroústavy a to je něco, co jsme podpořit nemohli, protože tím bychom vlastně kritizovali svojí vlastní vládu a její přístup kté Lisabonské smlouvě, takže to byl ten důvod, proč nejen já, ale i ostatní poslanci ODS pro tu rezoluci Evropského parlamentu nehlasovali. Nicméně hlasování včeském parlamentu je něco jiného, tady platí právní závaznost a je to ratifikační procedura a ve chvíli, kdy je smlouva podepsána premiérem ČR, tak mám za to, že poslanci vládní koalice by se měli chovat kvládě a kpremiérovi loajálně a že by pro ni měli hlasovat, nikomu to nenařizuji, každý si to ovšem musí srovnat se svým svědomím sám, pokud by ta smlouva nevstoupila vplatnost nebo pokud by jí český parlament odmítl nebo tu ratifikaci odložil, pak ale já znovu říkám, že by to žádná tragédie nebyla, protože ta smlouva nebyla ratifikována ještě vNěmecku, tam o ní jedná Ústavní soud, ještě čekáme na rozhodnutí Irska, pokud tedy nějaké další druhé nebo nové rozhodnutí přijde čili dělat zČR zemi, na jejímž hlasování závisí osud Lisabonské smlouvy, neodpovídá skutečnosti.

 

Moderátor:

No, pane europoslanče, to jsou slova hodná Šalamouna. Teď jste mě naprosto odzbrojil, ale váš kolega senátor Jaroslav Kubera o vás řekl. „Honza“, tím myslí tedy vás, “ Honza asi chytil bruselský virus.“ Tak jak moc jste se infikoval?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Ano, to slýchám dost často, to je docela hezké rčení. Od někoho jsem zase slyšel, že jsem Bruselem zjemnělý euroskeptik, tedy, že mě ten Brusel nějak oškrabal jako smirkový papír. Samozřejmě, že když tady působíte, začnete vnímat trošku jiné geopolitické souvislosti, začnete vnímat to, kdo hraje jakou hru, kdo tady jakým způsobem se chová. Já myslím, že kolega Kubera vtéto věci má trochu pravdu, nenazval bych to ovšem bruselským virem, nazval bych to určitým reálným pohledem na souvislosti evropské politiky.

 

Moderátor:

Co si tedy vkontextu toho, co my teď říkáte, myslíte o tom, že pokud Lisabonská smlouva bude schválena, tak ji někteří vaši senátoři, senátoři ODS chtějí znovu dát kÚstavnímu soudu, kde už jednou byla.

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To je jejich naprosto svaté právo, oni jsou ktomu ústavně příslušní.

 

Moderátor:

A co si o tom myslíte vy?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Pokud to udělají, tak já nebudu to nějak nahlas kritizovat. Já myslím, že na té smlouvě stále ještě existuje několik nejasných míst. Uvidíme, jak by se ktomu postavil Ústavní soud. Podotýkám, že i vNěmecku, kde jedná Ústavní soud a ještě zřejmě dlouho jednat bude o ústavní stížnosti, už se připravuje nová ústavní stížnost pro případ, že by tato stávající projednávaná ústavní stížnost byla zamítnuta. Takže nejsme vtom sami, ČR tady nemá žádnou roli černého Petra nebo něčeho podobného.

 

Moderátor:

Pokud jde o Lisabon, tak ODS lavíruje nebo balancuje na hraně stolu. Řekněme přesněji, jak bude podle vás tento ne příliš pevný vyhraněný postoj směrem kLisabonské smlouvě působit na voliče vtěch blížících se volbách červnových do Evropského parlamentu?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Myslím, že tento postoj je zdravý, je praktický, je realistický. My nemáme důvod, abychom nad tou smlouvou jásali a abychom vyskakovali radostí do stropu nad tím, že tady je a zároveň by nebylo dobré, kdyby ČR byla tou poslední zemí, kvůli které jakoby ta smlouva nevstoupí vplatnost. Ztoho já si vyvozuji, že spíš ta smlouva bude vobou komorách schválena, ale podotýkám znovu nikoli za nějakého velkého nadšení nebo jásání a pokud jde o evropské volby, já myslím, že Lisabonská smlouva vůbec nebude tématem těchto voleb, protože voliče příliš zajímat nebude. Myslím, že je budou zajímat spíš jiná témata.

 

Moderátor:

Nemáte obavy přesto, že vám euroskeptici, kterých je podle průzkumu, i podle vnitřních průzkumů ODS, vODS na 20 %, že vám utečou kLibertas a kMachovým Svobodným občanům?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak je to možné, pokud by skutečně uteklo nějakých 20 % voličů, tak by to možná znamenalo ztrátu jednoho mandátu veurovolbách, to bychom nebyli rádi, kdyby ktomu došlo. Já nicméně nevěřím, že ty nové euroskeptické strany se profilují natolik silně a natolik přesvědčivě, že by byly s to oslovit třeba i podstatnou část našich voličů a koneckonců, jak jste správně řekla, tak nadpoloviční většina, a to výrazně nadpoloviční většina voličů ODS, nemá sLisabonskou smlouvou žádné závažné problémy. To je také důvod, proč ani vedení ODS, ani politická garnitura třeba vEvropském parlamentu proti ní nijak razantně nevystupuje.

 

Moderátor:

Vy jste volebním lídrem ODS do Evropského parlamentu, pokud by ODS neuspěla vtěch volbách, tak jak vy si představujete, tuším, sedm kandidátů byste rádi obhájili, je to tak?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Ano, my si představujeme, že bychom měli obhájit volební výsledek zroku 2004, tedy zhruba 30 % odevzdaných hlasů, to by vtěch nových podmínkách znamenalo asi 7 mandátů.

 

Moderátor:

Pokud byste vtomto ohledu neuspěli, jakou byste ztoho vyvodil svou osobní odpovědnost jako volební lídr?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Já už jsem to několikrát řekl, rozhodně bych nekandidoval vtom novém volebním období na funkci šéfa europoslaneckého klubu a odešel bych zpolitického grémia ODS, tedy ztoho nejužšího 9členného vedení ODS. Přestal bych být tedy součástí vedení ODS.

 

Moderátor:

A jak dlouho chcete ještě býti europoslancem, pokud tedy budete teď včervnu zvolen, jak dlouho byste rád ještě vEvropském parlamentu setrval?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak rozhodně toto jedno volební období, ale když se podívám na některé své kolegy, kteří tady jsou 5 volebních období za sebou, tak musím říci, že bych takto nerad dopadl, rozhodně bych nerad kandidoval někde popáté nebo pošesté za sebou. Toto volební období ještě určitě, pak se uvidí.

 

Moderátor:

Proč byste tak nerad dopadl? Dopadli vaši kolegové někteří tak špatně?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Já mám pocit, že někteří, kteří tady opravdu sedí těch 20 nebo 25 let, že se to na nich vurčitém smyslu slova podepsalo a myslím, že nikoli vkladném smyslu slova, že ti lidé jsou mnohdy odtrženi od reality, že už nevnímají ten běžný život, že žijí vjakési skleněné věži EU a evropských institucí a že jim dělá dost problémů, aby navázali běžnou komunikaci slidmi, což je možná právě ten důvod, proč Evropský parlament není nijak zvlášť populární a proč ty volební účasti vždycky jedny volby od druhých, tedy do Evropského parlamentu stále klesají.

 

Moderátor:

Kampaň do Evropského parlamentu už odstartovala. ODS spustila web proti ČSSD, kde je mimo jiné také trochu už ten omšelý Hitler coby David Rath, podle tisku ale část rodiny Davida Ratha nepřežila koncentrační tábory, přijde vám vkusné používat to ve volební kampani, navíc ten vtip je opravdu už trošku omšelý, olysalý.

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Mně přijde především nevkusné to, co řekl pan poslanec Rath. A pokud to média rozmázla a pokud na to média nějakým způsobem poukázala, tak já myslím, že to je role médií ukazovat na prohřešky politiků. A já bych za skandální označil nikoli tu karikaturu ztoho nejmenovaného týdeníku, ale za skandální bych označil výroky pana doktora Ratha, pokud skutečně část jeho rodiny zahynula vkoncentračním táboře, jak se říká a já nemám důvod tomu nevěřit, pak je to ještě o to skandálnější, protože by si asi měl dávat právě i ve světle této smutné události větší pozor na ústa.

 

Moderátor:

Je podle vás vkusné používat to ve volební kampani a dál vlastně to rozdmýchávat, dál nabalovat na to další akce a reakce?

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Já myslím, že upozorňovat na prohřešky našich politických oponentů je oprávněné a to byl prohřešek podle mého názoru velmi významný. Kdybychom my udělali něco podobného, nebo nějaký politik zODS se vyjádřil podobným způsobem, tak na to vezměte jed, že by nám to sociální demokracie neodpustila.

 

Moderátor:

Jan Zahradil byl hostem Interview. Děkuji, nashledanou.

 

Jan Zahradil /ODS/, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Já také děkuji, nashledanou.