Projev v plénu Evropského parlamentu

Pane předsedo,já budu pokračovat v tom českém okénku, které tady bylo zahájeno, je z toho vidět to, co sám dobře tušíte a víte a co jste zdůraznil ve svém projevu, tedy že volby do Evropského parlamentu se opravdu blíží a že dnes velmi pravděpodobně uslyšíte řadu příspěvků jak z české strany, tak od jiných kolegů, které budou spíše ovlivněny houstnoucí předvolební atmosférou, než snahou zhodnotit program předsednictví, který jste zde představil.

Já myslím, že první dny českého předsednictví vyzkoušely českou vládu tak důkladně, že důkladněji to opravdu ani nešlo a že v této zkoušce jednoznačně obstála, a jsem velice rád, že to tady celá řada kolegů zdůraznila. Ukázalo se také, že ta tři E, ty tři priority, tedy ekonomika, energetika a externí vztahy byly jako české priority zvoleny naprosto správně, protože to, co se odehrálo v počátku tohoto roku, tedy konflikt v Gaze a krize s dodávkami plynu do Evropy spadají minimálně pod dvě z těchto tří E. Jasně se také ukázalo to, co jsme si zatím nepřiznávali tak docela nahlas, že otázka energetické bezpečnosti je naprosto klíčové téma pro budoucnost Evropské unie a je to důležitější, než cokoliv jiného včetně, troufám si říci, Lisabonské smlouvy, protože ta nám ani nerozsvítí, ani nezatopí. Téma energetické bezpečnosti je téma nikoliv pro jedno předsednictví, ale je to téma na dlouhá léta a pro Českou republiku je velikou výzvou a velikou ctí, že právě toto téma může posunout dopředu. Zároveň to ukazuje, jak jsou všechna ta tři E propojena, protože energetická bezpečnost má dopady na ekonomiku, jak známo, restrikce dopadnou vždycky napřed do ekonomické sféry a také na vnější vztahy, protože bez solidně vytvořeného východního partnerství, politiky sousedství a dalšího rozšiřování Evropské unie například o Turecko nezajistíme Evropě energetickou bezpečnost a diverzitu zdrojů.

Já věřím, že Česká republika se ujme tohoto úkolu, že tuto debatu posune dál a že tím vloží svoji nepominutelnou stopu do českého předsednictví a do vedení Evropské unie a přeji nám všem v tom mnoho úspěchů.