Interview

Moderátor:

Dobré pozdní odpoledne, vítejte u Interview ČT24. Už jenom necelý týden a budeme znát nového a nebo staronového šéfa ODS. Proti Mirku Topolánkovi se chce o víkendu na volebním kongresu strany postavit jeho první zástupce ve straně, Pavel Bém. Jak to dopadne, i o tom bude dnešní Interview ČT24. Pozvání do něj přijal Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS. Já Vás zdravím do Hradce Králové. Dobrý den.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Dobrý den, dobrý podvečer.

 

Moderátor:

Pane poslanče, Vy jste teď na sněmu vHradci Králové. Mirek Topolánek má pár dní před kongresem velkou převahu, soudě podle podpory regionálních a oblastních sněmů. Podle toho, co se dostává do médií. Tipujete ho vtuhle chvíli jako vítěze?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak spíše ano. Ta psychologická převaha je určitě značná, ale kongres je velmi dynamické těleso. Tam se leckdy odehrají nečekané věci, takže já bych ten účet před tím kongresem rozhodně neuzavíral.

 

Moderátor:

Tomu rozumím. Ale dokážete si odpovědět na otázku, proč se zatím nepodařilo získat téměř žádnou podporu Pavlu Bémovi, jeho vyzyvateli.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tady jde o to, že ty regionální sněmy mohou nominovat na předsedu pouze jednoho. A samozřejmě ve chvíli, kdy Mirek Topolánek porazí Pavla Béma na tom nebo onom sněmu třeba někde i o jenom několik málo hlasů, tak se stane on tím kandidátem. Je pravda, že na většině těch regionálních sněmů ta jeho převaha byla výrazná. Druhá věc je, že ty volby jsou tajné. Že na nich volí i delegáti, kteří jsou delegovaní zoblastních sdružení. A ti se ne vždycky kryjí stěmi delegáty těch regionálních sněmů. Takže znovu říkám, je to vtuto chvíli pravděpodobnější, že Mirek Topolánek asi míří kvítězství. Ale rozhodně bych na to neuzavíral žádné sázky před tím, než ten kongres skončí.

 

Moderátor:

Teď jste vHradci Králové. Jak to odhadujete tam?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak pokud vím, pan předseda Topolánek tady není. On se účastní regionálního sněmu severomoravské ODS vOstravě. A pravděpodobně tady bude někým navržen vnepřítomnosti. Jestli bude Pavel Bém navržen také vnepřítomnosti, nebo jestli naopak bude fyzicky přítomen, to nevím a neodvažuji se tipovat, kdo znich eventuálně tu nominaci dostane.

 

Moderátor:

Jestli se nemýlím, tak Vy říkáte, že oba dva ať už Mirek Topolánek, nebo Pavel Bém, že jsou to Vaši přátelé ve straně. Kladete si už teď otázky, jak budete hlasovat? Už jste rozhodnutý nebo se rozhodnete třeba po nějakých kandidátských projevech na kongresu?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Ne, jsou to za prvé skutečně moji přátelé. Takže pro mě je to velmi těžká pozice zhlediska těch osobních sympatií. Ale samozřejmě pokud to dopadne tak, že opravdu budou kandidovat jenom tito dva, tak já vím, komu dám svůj hlas. Vím, proč mu ho dám. Ale říkám a řekl jsem to už do několika médií na tuto otázku, že to budou vědět jenom tři lidé. Budu to vědět já, bude to vědět ten, koho budu volit a bude to vědět ten, koho nebudu volit. Protože já jsem sprominutím dost starý mazák na to, abych se potřeboval stavět do nějakého tábora příznivců toho nebo onoho.

 

Moderátor:

A Vy jako starý mazák podle čeho se tedy budete rozhodovat?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak těch hledisek je samozřejmě několik. Určitě to bude hledisko, které bude spojené stěmi evropskými volbami zejména. Protože já, jak je známo, se ucházím o funkci lídra kandidátky do Evropského parlamentu ODS příští červen a je mým úmyslem ty volby vyhrát. Takže to bude vrozhodování hrát zásadní úlohu.

 

Moderátor:

A straší Vás výsledek krajských a senátních voleb, tedy vtomto ohledu?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To samozřejmě ano. Je otázka, jestli právě ty evropské volby se mohou stát nějakým bodem zlomu. Jestli tam se nám tento oranžový trend podaří, když ne otočit, tak alespoň zastavit. Já bych se o to samozřejmě rád pokusil a vtomto smyslu ODS věřím. Protože ti naši voliči jsou přece jenom více informovaní o EU a také více motivováni ktěm volbám jít, než voliči Sociální demokracie.

 

Moderátor:

A co by tím bodem zlomu mohlo být? Mohla by tím být volba předsedy strany ať už staronového nebo nového, mohla by tím být určitá rekonstrukce kabinetu?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To se uvidí. Předpokládám, že ty volby vyšlou nějaký signál do společnosti. Doufám, že vyšlou zejména ten signál, že ten, kdo vyjde ztoho klání jako poražený, tak to bude akceptovat. Tak se stím smíří a nebude zakládat nějakou novou stranu nebo odštěpenecký proud a že se po kongresu ODS opět sjednotí. Nejednotné strany zpravidla voliči trestají volebním neúspěchem.

 

Moderátor:

A Vy budete usilovat o nějakou stranickou funkci, abyste mohl jít tomu volebnímu lídrovství do voleb do Evropského parlamentu nějakým způsobem naproti?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Nejsem navržen a ani jsem o to neusiloval. Ani na funkci předsedy, ani na funkci místopředsedy. Ostatně vtuto chvíli, pokud jsem dobře informován, tak například o funkci místopředsedy ODS usiluje už asi 15 kandidátů. Já naopak se na těch regionálních sněmech ucházím o nominace na to první místo na kandidátce ODS. A zdevíti zatím proběhlých regionálních sněmů jsem těch nominací získal 6, takže to považuji za slušný úspěch.

 

Moderátor:

Ony se totiž objevily úvahy a teď nevím, jestli se neobjevily také u Vás, že by Pavel Bém mohl před tou samotnou volbou odstoupit a to samé, že by měl potom navrhnout Mirku Topolánkovi. Tedy aby ten odstoupil, aby mohl jít do volby někdo třetí. Co vtakovém případě? Šel byste do toho?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Bylo-li by to plodem takového dohody obou pánů, tedy Béma a Topolánka, tak už jsem dříve avizoval, že vtakovém případě ano. Ale já ten scénář považuji za velmi nepravděpodobný, dokonce bych si troufl říct vtuto chvíli za téměř vyloučený.

 

Moderátor:

Po kongresu ODS, Vaše strana bude spíš posílena nebo rozpolcena? Jak to odhadujete jako politický matador?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Doufám a už jsem to řekl vodpovědi na jednu zpředchozích otázek, že rozpolcena nebude. Že se sjednotí, že ti, co budou poraženi, to uznají a že naopak budou podporovat ty, kteří vyhráli. Přesto, že ne ve všem a ne vždycky snimi budou třeba souhlasit. Pokud by nějaké štěpení vODS mělo trvat delší dobu a mělo by se odehrávat i po ukončení kongresu, tak to bych považoval za velmi špatné znamení a voliči by nám to určitě spočítali.

 

Moderátor:

A Vy očekáváte nějaké kouzelné mávnutí proutkem?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Kouzelné mávnutí proutkem to samozřejmě není možné. Ale podívejte se, já použiji takový případ zamerických prezidentských voleb. Když tam usilovali o demokratickou nominaci na funkci prezidenta. Barack Obama a Joe Bayden, což je současný prezident a současný viceprezident, tak proti sobě velice tvrdě bojovali. Nešetřili kritikou, nešetřili tvrdými slovy a když ten Barack Obama tu nominaci vyhrál, tak si téhož Joe Baydena, který ho tak tvrdě kritizoval při tom nominačním klání, pozval do své vlády jako svého zástupce, jako svého viceprezidenta. Podle mě je to důkazem určitého stupně politické kultury a vyspělosti. A byl bych rád, kdyby to podobný průběh mělo i vODS.

 

Moderátor:

Ono totiž my jsme si minulý týden, to už jste také zmínil vjedné zpředcházejících odpovědí, mohli číst úvahy o zakládání nové euroskeptické strany. O rozchodu třeba i čestného předsedy Václava Klause zODS. Jak jste to vnímal?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To je samozřejmě nepříjemné. Já rozumím té starosti Václava Klause o budoucnost EU a budoucnost České republiky vEU. Na druhou stranu do ODS to rozhodně žádný velký klid nevnáší. Ba právě naopak, spíše to tam vnáší neklid. Nicméně i kdyby taková strana vznikla, já se toho příliš neobávám, protože těch euroskeptických voličů nebo voličů kritických kEU je, jak nám ukazují průzkumy ve všech ostatních stranách více, než vODS. Čili zřejmě by tato strana sbírala své voliče možná částečně vODS, ale asi daleko více vtěch jiných politických proudech.

 

Moderátor:

Ještě kosobě prezidenta Václava Klause. Mohl by právě on, který mírně řečeno Mirka Topolánka zrovna dvakrát nemiluje, způsobit nějaký rozkol uvnitř ODS?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Nevím. Já doufám, že ne. Já se zdráhám vyslovit teď nějakou silnou kritiku vtomto směru. Já jsem dlouho spolupracoval spanem prezidentem, proto je mi poněkud žinantní se nějak razantně vtomto směru vyjadřovat.

 

Moderátor:

Tomu rozumím, ale jak to má vnímat třeba Váš volič vtuhle chvíli.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To je ten problém. Já uznávám, že to prostě nepůsobí dobře a rozhodně není šťastné, že se tento souboj odehrává doslova několik dní před kongresem.

 

Moderátor:

Jakou podporu má podle Vašeho názoru uvnitř ODS Václav Klaus?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Václav Klaus, já bych řekl, že je stále člověk, který je zapsán do jakési pomyslné genetické výbavy ODS. Takové ty úvahy, že ODS by se měla emancipovat od Václava Klause, nebo že se od něj dokonce musí emancipovat, já považuji za liché. Zejména pokud jde o tu evropskou politiku, tak jsem přesvědčen, že Václav Klaus má vřadě věcí, vdrtivé řadě věcí pravdu. Ono ale je to tak, že Mirek Topolánek je zatížen exekutivní pravomocí. Tedy pravomocí předsedy vlády a ztoho přece jenom vyplývají trochu jiné povinnosti, než zpravomocí prezidenta republiky. Vtomto ohledu je funkce prezidenta republiky, řekl bych, trochu snadnější a možná právě proto se ztéto funkce trochu snadněji pronášejí takové silnější argumenty nebo silnější soudy.

 

Moderátor:

Jeden citát předsedy ODS a premiéra Mirka Topolánka vrozhovoru pro dnešní Mladou frontu Dnes. Mirek Topolánek říká, že lidé zjistili, že je strana, myšleno tedy ODS, rozhádaná. A že se jí nevyplatí dát hlas. Mirek Topolánek také chce, aby si strana přiznala chyby. Vy sám jaké chyby tedy teď vidíte vpolitice ODS? Vpřístupu klidem, vchování stranických funkcionářů, vté vládní zodpovědnosti?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak zase já teď bych tady mohl dávat hraběcí rady jako europoslanec, co se dělalo špatně, co se dělalo dobře, co se mělo udělat jinak. Ale já nejsem ten, kdo ty krajské volby nebo ty senátní volby nějak osobně ovlivňoval. Připadalo by mi to docela nepatřičné. Já samozřejmě svůj názor na to mám. Myslím si, že za prvé tady byla taková nekomunikativnost nebo neschopnost komunikovat ta reformní témata. Za druhé samozřejmě tady byla vysoce profesionální kampaň Sociální demokracie. Za třetí se vytratil ztoho vládnutí a to jak na centrální úrovni, tak na krajských úrovní jakýsi étos. Stal se ztoho spíš takový technický management správy věcí veřejných a další a další věci. My na to máme dokonce poměrně obsáhlou studii, takovou analýzu, která všechny ty problémy pojmenovává. A to poměrně přesně a poměrně exaktně. A já doufám, že si ztoho vezmeme příklad.

 

Moderátor:

Takže zté analýzy vyplývá: volby prohrál kdo, kvůli čemu.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To po mně chcete jednoduchou odpověď. Volby jsme prohráli všichni, jako ODS. Každý na tom má svůj díl. Rozhodně to nelze personifikovat do jedné osoby, vtomto případě například do osoby Mirka Topolánka. Nebo naopak do osob krajských hejtmanů. Prostě celá ODS je vtom nějakých způsobem namočená. Vedení samozřejmě více, ti řadoví členové, kteří odváděli dobrou práci ve volební kampani i vterénu, ti samozřejmě méně. Protože ti jenom plnili zadání. Ale prohrála ODS jako celek. Takže není možné ukazovat prstem na toho nebo na onoho.

 

Moderátor:

Já jsem si totiž půjčil slova prvního místopředsedy Pavla Béma, který dává Mirkovi Topolánkovi za vinu, že volby prohrál právě on. A že strana pod jeho vedením moc ustupuje koaličním partnerům. Ale když jsme u toho hledání chyb, tak dnes vyšel vMladé frontě Dnes průzkum, co lidem nejvíc vadí na ODS. Tak je to Váš stranický program, který je dle mínění lidí jen pro bohaté. Dále arogance a nabubřelost. Co stím hodláte dělat, pane poslanče?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak zase ta první výtka, že ten program je jenom pro bohaté, to je výsledek úspěšné kampaně ČSSD, na kterou my jsme nedokázali adekvátně reagovat. Protože ten program skutečně není jen pro bohaté. Ale sociální demokraté to celkem úspěšně veřejnosti vtomto balení prodali. A arogance, nabubřelost to se dá jinými, řekněme, poněkud jemnějšími termíny přeložit jako nekomunikativnost, neschopnost lidem ty reformy vysvětlit. A o tom já už jsem tady také hovořil jako o jedné zpříčin toho volebního neúspěchu.

 

Moderátor:

Politolog Miroslav Mareš říká, že si myslí, že už vychladly hlavy po volebním kolapsu ODS a zase se zvyšují šance Mirka Topolánka. Protože je alespoň nějaká snaha vládní reformy dotáhnout do konce. Pavel Bém, jestli jsem dobře poslouchal ta jeho vyjádření vminulých dnech, tak už nechce stát jenom včele strany, ale chce i konec Topolánkova kabinetu. A představuje si nějakou dohodu sopozicí a menšinovou vládu. Řekněte, pane poslanče, jaká úskalí tenhle scénář přináší?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak zreakce Sociální demokracie, která následovala hned poté, co byl tento scénář zveřejněn, lze vysledovat, že on je asi velmi nepravděpodobný. Protože Sociální demokracie nemá žádný důvod dávat nějaký bianko šek menšinové vládě, případné menšinové vládě ODS.

 

Moderátor:

Tak znáte to, jak to stou pravděpodobností vpolitice je.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To je sice pravda. Ale vtomto případě si myslím, že opravdu Jiří Paroubek by ktomu neměl žádný důvod. Já myslím, že pokud by skutečně tato vláda odešla, pokud by byla nucena podat znějakých důvodů demisi nebo by jí byla vyslovena nedůvěra, nebo naopak nedostala důvěru ve sněmovně, tak daleko pravděpodobnější variantou než menšinová vláda ODS je potom nějaký technický úřednický kabinet, který by tu zemi dovedl do předčasných voleb.

 

Moderátor:

Tím se dostáváme knějaké reflexi po volbách, krekonstrukci vlády. Které změny jsou podle Vás vkabinetu vtuhle chvíli reálné?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak na to jsou dva názory. Jeden názor tvrdí, že by se to mělo probrat vgrémiu, na výkonné radě ODS. Že by se snad dokonce o těch jednotlivých ministrech mělo hlasovat. A ten, kdo vtom hlasování neuspěje, tak to bude brát jako jakési vyjádření nedůvěry vrcholného stranického orgánu a buď to sám odejde nebo bude premiérem odvolán. Já si spíše myslím, že by se měla prosadit ta druhá možnost. Že by měl mít premiér vtomto ohledu právo si ty případné změny i na základě dohody skoaličními partnery nějak vykomunikovat a realizovat sám. Pokud dostane důvěru na tom kongresu, tak předpokládám, že součástí té jeho žádosti o důvěru o to znovuzvolení bude i tento požadavek. Aby mu strana nekladla nějaké limity nebo nedávala nůž na krk, koho má nebo koho nemá vyměnit ve vládě. A já to považuji za celkem logické.

 

Moderátor:

Dobře. Ale jak Vy vnímáte tu možnost nebo tu budoucí možnost rekonstrukce kabinetu? Jako co by si přál vtuhle chvíli europoslanec Jan Zahradil?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Já nemám zrovna, jestli tím myslíte, zda mám nějakého svého favorita na odchod.

 

Moderátor:

Já to nemyslím ani takhle. Já očekávám, že mi řeknete takhle prostřednictvím televizních kamer, koho byste chtěl, aby už nebyl ve vládě Mirka Topolánka. A jestli by mělo jít o nějakou kosmetickou změnu typu nový post vicepremiéra pro ekonomiku. Jestli by se měli sbalit jeden, či dva možná i tři ministři. Nebo jestli by měla proběhnout nějaká rošáda těch jednotlivých postů mezi stranami.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To je možné i vkombinaci. Pokud se změní koaliční dohoda a dohodne se tam nějaká výměra ministerstev a zároveň tu vládu opustí několik lidí, kteří podle premiéra třeba nepodávají ty výkony na takové úrovni, jaká by byla potřeba. Tak to je podle mě scénář, který by asi nějaký signál, tedy pozitivní signál do veřejnosti vyslal.

 

Moderátor:

Je to varianta, ke které se Vy přikláníte teda? Abych Vám rozuměl.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Vzásadě ano.

 

Moderátor:

Mirek Topolánek po volbách říkal, že je potřeba provést reflexi ve straně i ve vládě. Tak zkuste mi říct, zkuste říct i divákům ČT24, kdy se téhle reflexe dočkáme. A co tou reflexí vlastně bude.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Já doufám, že tou reflexí bude ten samotný kongres. Jak poslouchám Mirka Topolánka, když jezdím na ty různé regionální sněmy a mám ho možnost slyšet. Už jsem ho slyšel několikrát. Tak on se nijak nevymiňuje, on se nijak nezříká té zodpovědnosti, kterou jako předseda strany má. A žádá o tu důvěru i s tím, že vpodstatě je zapotřebí aby lidé přemýšleli o tom, co on sám eventuálně udělal špatně. To, co jsme my sami udělali špatně, to co ODS udělala špatně, to už jsem tady vněkolika bodech nastínil. A pokud to budeme dělat dál, tak samozřejmě budeme prohrávat i ty další volby. Teď já budu mít osobně na starosti ty volby evropské, já doufám, že tam se nám podaří představit ODS poněkud vnovém světle. A že se nám tam ten trend podaří otočit. Vtěchto volbách Sociální demokracii porazit a tím nastartujeme nějakou vzestupnou fázi ODS na té politické dráze.

 

Moderátor:

A když teď navážu na Vaše slova a prakticky vyměníme téma za Lisabonskou smlouvu. Myslíte, že vté době už bude Lisabonská smlouva včeském parlamentu schválena?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

To nevím, je to možné. Dokonce bych si troufl říci, že je to pravděpodobné. To, jestli ale bude schválena v parlamentu, ještě není to poslední slovo. Jak jistě víte, tak třeba vNěmecku nebo vPolsku ty smlouvy nejsou ještě ratifikovány, protože je nepodepsali prezidenti. A samozřejmě i u nás tím posledním slovem za ratifikací je vždycky podpis prezidenta. Čili nelze považovat za ukončení ratifikace nějaké schválení vPoslanecké sněmovně a vSenátu.

 

Moderátor:

Tak příští týden by se mělo jednat o Lisabonské smlouvě včeské sněmovně. Dnes to ohlásil její předseda Miloslav Vlček. Je to dobře načasováno, pane poslanče?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak vzhledem ktomu, že vODS existuje jakýsi silný názor na souvislost projednávání Lisabonské smlouvy a projednávání smluv o radarové základně. A vzhledem ktomu, že vjedné zparlamentních komor vSenátu už ty smlouvy kradaru schváleny byly, tak já na tom nevidím nic nepřirozeného. Samozřejmě vždycky pak bude záležet na tom hlasu té druhé komory, takže pokud by Lisabonská smlouva prošla vPoslanecké sněmovně, tak rozhodující slovu bude mít nakonec český Senát.

 

Moderátor:

No a myslíte, že projde příští týden? Když Mirek Topolánek se ktomu vyjadřuje velmi vlažně, zatím vtuhle chvíli.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Nevím, nevím. Bude to nejenom otázka té Lisabonské smlouvy, nejen jako takové, bude to i otázka politické taktiky. Já osobně si myslím, že nemáme důvod vtomto případě a vtéto chvíli nějak spěchat. Stejně ta Lisabonská smlouva nebude ratifikována do konce roku. A já myslím, že pro nás ani není důležité, abychom tady dodržovali nějaká arbitrární data. Ale aby poslanci a senátoři měli dost času si to rozmyslet a mohli potom skutečně hlasovat bez nátlaku, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jak to koneckonců stojí vÚstavě.

 

Moderátor:

Tak jinak. Kdyby vtuhle chvíli Jan Zahradil seděl včeské sněmovně a příští týden mu na stole přistála Lisabonská smlouva. Zvedl by pro ni ruku?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Jan Zahradil už o Lisabonské smlouvě hlasoval stejně jako všichni ostatní europoslanci ODS vEvropském parlamentu. Byť to nebyla přímo součást ratifikace, ale hlasovali jsme o ní. A jako jeden muž vtom klubu jsme se zdrželi hlasování. To je má odpověď.

 

Moderátor:

Takže by to tak dopadlo i tady ve Sněmovně?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak já nemám důvod měnit stanoviska a rozhodně člověk by měl zůstávat ve svých názorech konzistentní. Ale znovu říkám, že vtom Evropském parlamentu to hlasování bylo poněkud jiné, protože nešlo o tu klasickou ratifikaci. Tam šlo jenom o jakýsi symbolický souhlas. Tady vPoslanecké sněmovně skutečně půjde o právní akt se všemi důsledky ztoho vyplývajícími. Takže i ta tíha odpovědnosti na těch poslancích ležící, bude o něco vyšší, než byla na nás vEvropském parlamentu.

 

Moderátor:

Takže když se pár Vašich stranických kolegů zdrží nebo bude hlasovat proti Lisabonské smlouvě a ta třeba neprojde, co to bude znamenat?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak to si myslím, bude znamenat jenom to, že hlasovali podle svého vlastního názoru. Nikdo vODS není nadšen zLisabonské smlouvy. Já ji také považuji za velmi problematický dokument. Ale někteří kolegové jsou sní ochotni se smířit, třeba za cenu toho, že budou schváleny smlouvy o radaru. Někteří jiní a třeba i prezident republiky to vidí silněji a nepřejí si, aby Lisabonská smlouva vůbec prošla. A teprve to hlasování ukáže, jaký ztěch dvou názorů zvítězí. Já si nemyslím, že na kongresu proto bychom měli poslance a senátory kněčemu zavazovat. Ani ktomu, aby hlasovali pro. Ani ktomu, aby hlasovali proti. Protože takovýto tlak by se případně mohl obrátit proti tomu vlastnímu záměru.

 

Moderátor:

Tak jiný scénář. Dokážete si představit, že to projde oběma komorami Parlamentu a že prezident Václav Klaus Lisabonskou smlouvu nepodepíše?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak dokážu si to představit. Politik musí mít poměrně značnou míru představivosti. Ale to bude skutečně záviset potom už jenom na prezidentovi.

 

Moderátor:

A co by to znamenalo vtu chvíli?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak znamenalo by to bezpochyby podle striktně právního výkladu, že ta smlouva, dokud ji prezident nepodepíše, nevstoupí nebo nemůže vstoupit vplatnost, protože není ukončena její ratifikace vČeské republice.

 

Moderátor:

Kdyby ji odmítl prezident Václav Klaus podepsat?

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Tak by nevstoupila vplatnost. A to znamená, že by tady byly vtuto chvíli dvě země, respektive pokud tedy bude počítat i to Německo i Polsko, že by byly čtyři země, které Lisabonskou smlouvu neratifikovaly. A to by znamenalo, že tedy vůbec nemůže vstoupit vplatnost. Samozřejmě jak se vyvine situace vNěmecku, Polsku a nebo vIrsku, které už ji odmítlo vreferendu, já teď nemohu předvídat.

 

Moderátor:

Já jsem teď to myslel spíše tak, jestli by to znamenalo ve vztahu prezidenta a vlády. Ale bohužel čas nás dotlačil do samotného závěru. Pane europoslance, díky moc za rozhovor, za Váš čas. Nashledanou.

 

Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu ODS:

Já také děkuji. Nashledanou.