Tiskové prohlášení předsedy europoslaneckého klubu ODS

Zpráva ústavního výboru EP, vyzývající mj. ČR, aby ukončila ratifikační proces Lisabonské smlouvy do konce roku 2008, je politicky motivovanou deklarací, snažící se vytvořit tlak na autonomní zákonodárný proces v ČR.

Čeští zákonodárci mají při ratifikaci mezinárodních smluv povinnost postupovat pouze podle Ústavy a platných vnitrostátních i mezinárodních právních předpisů, nikoliv podle politických deklarací a arbitrárně stanovených časových lhůt.

Uvedenou výzvu je proto třeba odmítnout jako nepřijatelnou a pokud bude zpráva ústavního výboru předložena k hlasování plénu EP, europoslanci ODS ji rozhodně nepodpoří.