Radiofórum

Moderátor (Vít Dvořák):

A ještě jeden pohled, od europoslance za ODS Jana Zahradila. I vy ve vysílání Radiožurnálu vítejte.

 

Host (Jan Zahradil, europoslanec, ODS):

Dobrý večer.

 

Moderátor (Vít Dvořák):

Váš euroklub se před několika dny jasně vyjádřil proti další ratifikaci Lisabonské smlouvy, jste rozčarován, jak to teď dopadlo, s čím se účastníci summitu rozjíždějí domů, anebo naopak, potěšen?

 

Host (Jan Zahradil, europoslanec, ODS):

Ne, já myslím, že česká delegace tam dosáhla individuálního přístupu, dosáhla toho, že nedošlo k žádnému nátlaku, nikdo na nikoho netlačil, ani nikdo na nás, ani my na nikoho jiného a my v tuto chvíli máme možnost postupovat podle svého vlastního plánu, tedy jednak počkat na rozhodnutí Ústavního soudu a pak se rozhodnout, co dál. Pokud jde o to samotné pokračování ratifikace, to je samozřejmě věc, která je v tuto chvíli ryze formální, je to v podstatě naplnění jakéhosi závazku, vyplývající z podpisu na té smlouvě, ale nic to nemění na tom, že bez irského souhlasu a smlouva prostě v platnost nevstoupí, ta smlouva bude mrtvá, takže toto je hlavní problém, který je zapotřebí vyřešit a ne to, zda se bude nebo nebude pokračovat v ratifikaci.

 

Moderátor (Vít Dvořák):

Jaký je váš tip, že to nakonec dopadne?

 

Host (Jan Zahradil, europoslanec, ODS):

Myslíte ratifikace nebo celá ta záležitost?

 

Moderátor (Vít Dvořák):

Celá Lisabonská smlouva.

 

Host (Jan Zahradil, europoslanec, ODS):

Podle mého názoru je možné, že některé státy budou velmi horlivě pokračovat v ratifikaci, je samozřejmě možné, že v České republice po rozhodnutí Ústavního soudu bude ratifikace obnovena a ta smlouva v ní bude buďto potvrzena nebo zamítnuta. Obě možnosti jsou stejně relevantní, ale to ten problém nevyřeší, je zapotřebí tedy najít nějaký jiný model, jestli to bude formou nějaké novelizace tohoto návrhu smlouvy, to bude zapotřebí jednat s irskou stranou a je možné, že se to bude řešit právě za našeho předsednictví, takže v tom já vidím určitou výhodu. Myslím, že budeme usilovat v takovém případě o to, abychom tam nehledali extrabuřty jenom pro jednu zemi, ale abychom našli ustanovení, která budou použitelná obecně pro každou zemi, pokud si to bude přát, tedy řekněme jakási novela toho stávajícího textu.

 

Moderátor (Vít Dvořák):

Jak vy byste hodnotil postup české delegace na právě končícím summitu, hájili naše zájmy dost důrazně?

 

Host (Jan Zahradil, europoslanec, ODS):

Myslím, že v rámci možností a v situaci, kdy skutečně většina tam chtěla prosadit jakýsi silný apel na to nebo závazek téměř, aby se v ratifikaci pokračovalo, tak jsme dosáhli maxima možného. Je naprostou výjimkou, kdy se některé zemi podaří dosáhnout v textu takovéhoto typu, jako je závěr z jednání Evropské rady, kdy se podaří dosáhnout individuální výjimky, to se nám povedlo a myslím si, že od této chvíle Českou republiku berou všichni ještě více vážně, takže já jsem s tím výsledkem spokojen, myslím si, že tam všichni odvedli dobrou práci.

 

Moderátor (Vít Dvořák):

Tolik Jan Zahradil, člen Evropského parlamentu za ODS. I vám děkuju a na slyšenou.

 

Host (Jan Zahradil, europoslanec, ODS):

Na shledanou.