Dobré ráno

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Co dál s Evropou po irském ne, to zatím neví nikdo. Možná, že nějaké řešení má europoslanec za ODS Jan Zahradil, host dnešního Profilu Dobrého rána. Dobrý den.

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

Dobrý den.

 

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Předpokládám, pane europoslanče, že jste sledoval celou noc ta jednání nebo část noci. Co třeba nejzásadnějšího pro Vás tam zaznělo?

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

Určitě nejzásadnější je, že nebude žádná země z toho procesu vylučována nebo izolována, a to bez ohledu na to, jaké stanovisko zaujme k tomu novému smluvnímu dokumentu, tedy k Lisabonské smlouvě. To se týká v tuto chvíli především Irska, ale koneckonců každá z členských zemí má právo zaujmout nějaké stanovisko, a podle toho, jaká ta stanoviska nakonec budou, tak se bude hledat nějaké kolektivní řešení. Protože ta smlouva, jak známo, nemůže vstoupit v platnost, pokud by s ní nesouhlasilo všech dvacet sedm členských států.

 

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Komentátoři se shodují na tom, že to irské ne trošku hraje do karet České republice. Česká republika zastává takový vlastně trošku rebelský postoj. Na jednu stranu jsme tu smlouvu podpořili, na druhou stranu vlastně spíše teď tedy politické špičky se tváří, jakože vlastně je to fajn, když nebude. Váš komentář k tomu?

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

Tak je logické, že pokud by se otevíral nějaký nový prostor k nějakému dalšímu jednání nebo k nějakým změnám, kdybychom mohli prosadit ještě něco, co se nám třeba nepodařilo při těch prvních jednáních, tak by asi bylo nemoudré toho nevyužít. A zdá se, že takový prostor by se snad otevřít mohl, to se ukáže samozřejmě v příštích měsících, čili šikovná diplomacie, a já českou diplomacii považuji za šikovnou, by toho určitě měla využít.

 

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Já tedy diplomat moc nejsem, politologie taky není příliš můj obor, ale z čistě lidského, takového selského rozumu mi trošku je takové nejasné, ministr zahraničí uvedl, že pokud bude na summitu předložen návrh na pokračování ve schvalování smlouvy, Česká republika je nepodpoří. Proč tedy vlastně jsme nejprve tu smlouvu podpořili a teď tedy takhle razantně ne?

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

Tady jde spíš o to, aby se zbytečně nevytvářel politický tlak na tu jednu zemi, která v tuto chvíli ten proces zablokovala, tedy na Irsko. A rezoluce, která by volala po urychleném ratifikování té smlouvy v dalších státech, která by vlastně je nutila k tomu, aby to udělaly co nejdříve, tak by mohla být kontraproduktivní, protože by mohla vyvolat negativní nálady i v ostatních zemích. My máme dost času, není kam spěchat, ta smlouva může i nemusí vstoupit v platnost, ale v každém případě Evropskou unii to dnes nijak neovlivňuje. My fungujeme na stabilním smluvním základě a můžeme na něm fungovat nadále, a to dokonce i během českého předsednictví, čili není žádný důvod k hysterii, panice nebo nějaké nervozitě.

 

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

A Váš osobní dojem, byl byste raději, aby tedy Česká republika, jste tak trošku považován za euroskeptika, aby Česká republika vlastně tedy setrvala na tom postoji, aby se třeba ta smlouva tedy vlastně, řekněme, dala k ledu, aby se vytvořila jiná? Nevím, na ta možná řešení se ještě dostaneme.

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

Tak těch právně čistých řešení mnoho není. Samozřejmě jedna z možností, která je asi nepravděpodobná, je opravdu vytváření a jednání o nějaké úplně nové smlouvě, další možnost je cesta změn v této stávající smlouvě, nějaké dodatky, nějaké individuální úlevy pro různé členské země. Pokud by se tato možnost otevřela, tak je to právě ta situace, o které jsem hovořil, tady by i Česká republika mohla aktivně fungovat a mohla by se pokusit dojednat něco nejenom pro Irsko, nejenom pro sebe, ale třeba i pro některé jiné státy, které by o to stály. A možná právě české předsednictví příští … v první polovině příštího roku bude dobrou příležitostí, jak taková jednání zahájit.

 

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Ještě se vrátím k tomu euroskepticismu, jste tak označován, nevím, do jaké míry je to pravda, souhlasil byste s tím?

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

Mě tyhle ty nálepky nijak zvlášť nebaví a považuji je za zjednodušující a zavádějící. Já si myslím, že to není pravda. Tyto nálepky nalepují na ostatní zejména ti, kteří se domnívají, že jenom oni vědí, jak ta evropská integrace má vypadat a jak má probíhat, ale na tu nemá nikdo monopol, ta je majetkem de facto všech, my jí vytváříme společně, takže říkat o někom, že je euroskeptik nebo antievropan, to je skutečně zavádějící nálepka a já jí odmítám.

 

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Mě to zajímalo spíše z toho titulu, že by mě zajímalo, kdy jste k té skepsi přišel, jestli ještě než jste vstoupil do systému, nebo až poté, co jste pronikl do systému. Je tam nějaká změna ve vnímání?

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

No, tak ten systém má mnoho nedostatků, ostatně jako každý demokratický systém, a je zapotřebí je odstraňovat. Bohužel se velice často setkáváme s tím, že když někdo kritizuje některé aspekty evropské integrace, tak je automaticky těmi proevropskými federalistickými silami označován za antievropana, za někoho, kdo to chce zbořit, zničit, kdo to chce zastavit, a to si myslím, že správné není. Prostě je zapotřebí se vzájemně poslouchat a dojít k nějakému stanovisku, které bude přijatelné pro všechny.

 

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Teď ještě zpátky k té situaci, ozývají se hlasy, nevím tedy, jak jsou silné, že by Irové posuzovali Lisabonskou smlouvu v referendu ještě jednou. Váš názor na to?

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

To záleží samozřejmě čistě na irské vládě, na irské veřejnosti, na tom, jak oni se k tomu postaví. Já bych to považoval za trochu nelogické, protože by to podle mě vytvářelo špatný dojem o celé evropské integraci, vytvářelo by to dojem, že když se jednou udělá nějaké rozhodnutí, které se takzvaně někomu nehodí nebo nelíbí, tak prostě ten dotyčný je postupně dotlačen k tomu, aby ho změnil na rozhodnutí takzvaně správné. To by asi nebylo to, co bychom od evropské integrace čekali, ale říkám znovu, není v naší moci to ovlivnit, to si musí Irové rozhodnout sami. Oni určitě s nějakým řešením přijdou.

 

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Pro mě, jako občana, je to možná takové poselství, protože Irsko bylo jedinou zemí, která nechala posoudit smlouvu lidmi v referendu, že to bude takové poučení, že o důležitých otázkách už lidé možnost hlasovat nedostanou. Teď jsem já skeptik.

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

To nevím, ale v každém případě v takovýchto … o takovýchto smlouvách jsou legitimní oba způsoby rozhodování, tedy jak referendum, tak parlamentní ratifikace, a je na každém státu, aby si vybral, jak to bude chtít řešit. Co je nicméně zajímavé, je, že smlouvy tohoto typu, tedy jak bývalá euroústava, tak dnes ta Lisabonská smlouva, už třikrát v referendu narazily, napřed ve Francii, potom v Nizozemí a teď v Irsku, a já myslím, že je to důvod k vážnému zamyšlení, jestli v té konstrukci evropské integrace, tak jak jí známe dnes, nejsou nějaké, řečeno technickými termíny, konstrukční závady, které by bylo zapotřebí odstranit.

 

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

V té souvislosti se zeptám, jak pracují čeští europoslanci, tedy i Vy, je Česká republika akceschopným partnerem, který hledá řešení situace, nabízí je, můžete něco ovlivnit, je to vaše parketa?

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

Tak Česká republika jako taková určitě ano, v Evropském parlamentu samozřejmě je dnes téměř osm set poslanců a Česká republika z nich má dvacet čtyři, navíc ještě z různých politických barev, a je, musím přiznat, poměrně řídkým jevem, když se nám podaří se na něčem sjednotit. Nedávno k takové situaci došlo, všech dvacet čtyři poslanců se sjednotilo na podpoře rozvoje jaderné energetiky v souvislosti s jednáním nukleárního fóra v Praze, tak já myslím, že to byl dobrý příklad, že když chceme, tak se na nějaké jedné politice, na jednom cíli, který obhajuje české zájmy, sjednotit dokážeme.

 

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Z čistě českého pohledu, je to irské ne a ta vlastně situace kolem té Lisabonské smlouvy pro nás, řekněme, „výhodná“? Protože jakmile budeme předsedat Evropské unii, tak bude na naše čelní představitele více vidět.

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

Tak to je určitě jeden pohled. Je pravda, že pokud by ty nové funkce, které zaváděla Lisabonská smlouva, vstoupily v platnost už před naším předsednictvím, pak by to poněkud zakrylo naše předsednictví, protože třeba český premiér by nepředsedal Evropské radě, ale byl by to ten nově ustavený prezident, takže bude na nás víc vidět, bude to možnost se více profilovat. No, a jak už jsem na začátku, možná nám to poskytne také více prostoru, abychom eventuelně se pokusili ještě dojednat něco, co se nám při těch jednáních dojednat nepodařilo.

 

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Ještě poslední otázku, velmi stručnou, Lisabonská smlouva má umožnit přijetí dalších členů do EU, ta předchozí smlouva z roku 2000 totiž upravuje chod společenství jen pro jednadvacet zemí, co tedy vlastně ty šachy kolem schválení Lisabonské smlouvy znamenají pro ty nové členy? Jenom velmi stručně, prosím.

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

Myslím, že to není žádná katastrofa, každá ta země přistupuje na základě individuální přístupové smlouvy, a teď je tedy na řadě Chorvatsko. Určitě by se to dalo při dobré vůli vyřešit, a to i bez Lisabonské smlouvy.

 

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Europoslanec za ODS Jan Zahradil. Pane europoslanče, děkuju za povídání, přeji Vám hodně štěstí ve Vaší práci, vlastně i nám. Na shledanou.

 

Jan ZAHRADIL, europoslanec /ODS/

Děkuju za pozvání, na shledanou.