Irské „Ne“ Lisabonské smlouvě

Moderátor

Pozvání do studia přijali místopředseda Poslanecké sněmovny a sociální demokrat Lubomír Zaorálek a také poslanec Evropského parlamentu za ODS a jeden z vyjednavačů této Evropské ústavy Jan Zahradil. Dobrý večer, pánové.

 

Jan Zahradil /ODS/, europoslanec:

Dobrý večer.

 

Lubomír Zaorálek /ČSSD/, místopředseda PS, stínový ministr zahraničních věcí:

Dobrý večer.

 

Moderátor

Pane Zahradile, Vy jste pomáhal vyjednávat tu Lisabonskou smlouvu, nakonec to byl velký kompromis. Všichni museli ustoupit. Bylo to asi obtížné. Je Vám líto, že Vám teď v podstatě Irové tu práci hodili do koše?

 

Jan Zahradil /ODS/, europoslanec:

Ne, líto mi to není. To je potřeba respektovat. Je to demokratické rozhodnutí, takové jaké v Irsku je podle jejich ústavy, tedy, že se o těchto věcech musí konat referendum. Je to v podstatě stejná situace, jakou jsme už tady měli, když Francouzi a Nizozemci řekli ne té původní verzi Evropské ústavy. Takže na nějaké osobní pocity nebo lítost tady není místo.

 

Moderátor

Nebo snad na radost?

 

Jan Zahradil /ODS/, europoslanec:

Ne, říkám, že to nemá nic společného s osobními pocity. Je potřeba to respektovat, vzít to na vědomí a zařídit se podle toho.

 

Moderátor

Pane místopředsedo, pojďme si prosím i s panem poslancem Evropského parlamentu Zahradilem teď poslechnout část dnešního oficiálního vyjádření k irskému výsledku. Vyjádření je z úst předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa a je z dnešního odpoledne.

 

José Manuel Barroso, předseda Evropské komise:

Mluvil jsem s irským premiérem a on taky věří, že smlouva není mrtvá a že musíme hledat řešení vzniklé situace.

 

Moderátor

Jak si vykládáte, pane místopředsedo Zaorálku, tu Barrosovu výzvu k pokračování ratifikačního procesu?

 

Lubomír Zaorálek /ČSSD/, místopředseda PS, stínový ministr zahraničních věcí:

To je, myslím, jasné. Ty důvody, proč potřebujeme integrovat, proč potřebujeme mít smlouvu, která učiní Evropu efektivnější, ty neustále trvají. Evropa stojí před velkými globálními výzvami, ty se týkají její bezpečnosti, otázky energetiky, otázky klimatických změn. Ty všechny výzvy trvají a my musíme hledat způsob jak být schopnější na ně reagovat. Institucionální reforma je jedna věc, ta má svá rizika, protože EU je demokratický projekt. V tom je jeho síla a je v tom i jeho zranitelnost. Budou se analyzovat důvody proč Irsko.

 

Moderátor

To bezesporu, ale čistě technicky. Tuto smlouvy, tento text teď jedna z 27 zemí odmítla, tak proč by ostatní zbývající země měly dál pokračovat v ratifikačním procesu, když pro tento text je vystavena Irskem stopka?

 

Lubomír Zaorálek /ČSSD/, místopředseda PS, stínový ministr zahraničních věcí:

Důvod je v tom, že ten text má, tuším, 18 těch, kteří ho podporují. Vůči tomu stojí Irsko, které ho odmítlo a je třeba hledat řešení. Nemyslím si, že je to tak černobílá situace, že můžeme dnes říci, protože těch 800 tis. účastníků odmítlo tento text, tak to Evropa zahodí. To je trochu zjednodušené. Ten text je výsledkem určité práce, Irové by nám měli pomoci ujasnit si, co je příčina toho proč to v Irsku neuspělo a hledat cestu k řešení. Není tak jednoduché dnes říci, že ten text sám je důvodem toho, proč v Irsku v referendu tak dopadlo. Viděl jsem průzkumy, kde se například píše, že 30 % těch ne bylo na základě toho, že ti lidé řekli, my tomu nerozumíme. Velká část těch důvodů, obávají se militarizace Evropy, obávají se Iráku. Irsko je velice tradiční země, která se bojí potratů. Důvodů je hodně. Je třeba si ujasnit, co je pro Iry hrozbou a jestli je možné hledat řešení.

 

Moderátor

To se určitě bude dít. Pane poslanče, měla by ČR po tom irském odmítnutí pokračovat v ratifikaci Lisabonské smlouvy?

 

Jan Zahradil /ODS/, europoslanec:

V ČR je především zapotřebí vyčkat na vyjádření Ústavního soudu, který posoudí, jestli ta smlouva je nebo není v souladu s českou Ústavou.

 

Moderátor

Ta moje otázka vycházela ze stavu, že by Ústavní soud řekl, že tam konflikt s Ústavou není.

 

Jan Zahradil /ODS/, europoslanec:

Až Ústavní soud rozhodne, tak uvidíme. Proces ratifikace je v tuto chvíli v ČR pozastaven. To, co řekl pan Barroso, je jedna z možných variant, ale Evropská komise není nadřízená národním vládám jednotlivých členských států, ty mají právo rozhodnout se samy v Evropské radě. Já osobně bych považoval pokračování v ratifikaci za stínohru, která by mohla dokonce i narušit legitimitu nebo pověst EU. V situaci, kdy víme, že bez toho jednoho hlasu ta smlouva nemůže vstoupit v platnost, v situaci, kdy víme, že EU se musí řídit svým vlastním primárním právem a to jasně říká, že buď s tím souhlasí všichni nebo to neplatí, tak pokračování v ratifikaci je jakási stínohra. Stejně nakonec narazíme na to irské NE, které znemožní, aby ta smlouva v té podobě, v jaké nyní existuje, vstoupila v platnost. Já bych s nimi mohl polemizovat, ale na to není dost prostoru. Já bych se proto spíš přimlouval k tomu, aby místo demonstrativního pokračování v ratifikaci si na Evropské radě představitelé jednotlivých států sedli a už nyní začali vymýšlet nějaké řešení, jak tu situaci vyřeší. Řešení je opravdu celá řada, s tím souhlasím, jde o to, které z nich zvolíme.

 

Moderátor

Pane místopředsedo? Vaše reakce.

 

Lubomír Zaorálek /ČSSD/, místopředseda PS, stínový ministr zahraničních věcí:

To není situace, která by byla nepředvídatelná. Že ten projekt v Irsku neuspěl, to je situace, která má řešení dokonce i podle evropské smlouvy. To není něco, co by znamenalo, že se ruší legitimita toho hlasování. Já nesouhlasím s tím, že to stojí takto, že teď se musí od Lisabonské smlouvy utéci.

 

Moderátor

To znamená, že to irské NE má menší sílu než před několika lety francouzské ne a holandské ne tehdejší Evropské ústavě?

 

Lubomír Zaorálek /ČSSD/, místopředseda PS, stínový ministr zahraničních věcí:

Také jsme tehdy hledali řešení, co s tou situací. Stejně tak budeme hledat dnes.

 

Moderátor

Takže nevylučujete, že to řešení může být stejné? Že se od toho textu prostě ustoupí a projde tak velkou revizí jakou prošel text Evropské ústavy?

 

Lubomír Zaorálek /ČSSD/, místopředseda PS, stínový ministr zahraničních věcí:

Já se obavám jedné věci a to toho, že pokud nebudeme hledat řešení společně, tak se může projevit ta tendence, které je pro ČR velmi nevýhodná. Že se EU a některé její státy skutečně vydají cestou dvourychlostní Evropy. Že se rezignuje na ty menší země a že se vytvoří tvrdé jádro.

 

Moderátor

Tedy i Česko máte na mysli?

 

Lubomír Zaorálek /ČSSD/, místopředseda PS, stínový ministr zahraničních věcí:

Ano, to se může stát. Může se stát, že se vytvoří tvrdé integrační jádro těch, kteří jsou si vědomi toho, že oni neobstojí v současném světě pokud nebudou pokračovat v procesu integrace a může se stát, že některé státy pak zůstanou bokem. To je proces, který není v našem zájmu a tomu bychom měli předejít.

 

Moderátor

Souhlasíte, pane Zahradile, s takovou tezí?

 

Jan Zahradil /ODS/, europoslanec:

S tím samozřejmě nesouhlasím. Tady se ukazuje, že naše představy evropské integrace jsou naprosto rozdílné. Nesouhlasím s tím, že vícerychlostní nebo dvourychlostní nebo flexibilní EU by pro nás byla nevýhodná. Naopak si myslím, že je to jedno z možných východisek. My přece vidíme, že je tady na jedné straně nějaký francouzsko-německý tlak na tu jednosměrnou unifikaci, kdy jdou všichni jedním směrem a jednou rychlostí. Tak vždy v nějaké zemi nějakým způsobem narazí. Narazila v Nizozemí, teď narazila v Irsku. Je vidět, že některé země si pravděpodobně tento styl evropské integrace nepřejí. Myslím si, že je zapotřebí se nad tím velmi vážně zamyslet, neodmítat ten princip vícerychlostní Evropy a možná je to jedno z východisek, které může tu situaci vyřešit. Ale apriori ho odmítat není možné. Ještě bych se vrátil k tomu, co jste řekl na začátku. Je naprostá pravda, že to irské NE má zcela stejnou hodnotu jako francouzské ne a nizozemské ne.

 

Moderátor

Já jsme se neptal, nedával jsem to jako tvrzení.

 

Jan Zahradil /ODS/, europoslanec:

Já odpovídám za sebe, že pro mě má naprosto stejnou hodnotu a je nutné s tím zacházet naprosto stejným způsobem, jako jsme zacházeli s tím francouzským a nizozemským ne.

 

Moderátor

Ještě Vaše reakce, pane místopředsedo.

 

Lubomír Zaorálek /ČSSD/, místopředseda PS, stínový ministr zahraničních věcí:

Zásadní je to, že je důležité, aby ten evropský projekt byl společný a abychom se u něj pokusili všechny udržet. Pokud se vydáme tou cestou, o které říká pan Zahradil, že s tím nemá problém, tak to může být tak, že skutečně ty velké státy Evropy se stanou těmi klíčovými, potáhnou tu Evropu a ta role menších se bude zmenšovat. My se lišíme v tom, kde vidíme rizika.

 

Jan Zahradil /ODS/, europoslanec:

V tom se lišíme a lišit se budeme. To jsou odlišné koncepční pohledy na podstatu evropské integrace.

 

Moderátor

Pánové, přiznejme si, že v tuto chvíli v Událostech, komentářích tento rozpor nevyřešíme, že to bude asi ještě na dlouhou trať.

 

Lubomír Zaorálek /ČSSD/, místopředseda PS, stínový ministr zahraničních věcí:

Jde o strategii, kterou by ČR v této situaci měla zvolit. To je podle mě velmi důležitá debata.

 

Moderátor

Já se s Vámi v tomto nijak nesvářím. V každém případě děkuji, že jste přišli do studia. Hezký večer.

 

Jan Zahradil /ODS/, europoslanec:

Děkujeme za pozvání.