Události, komentáře

Moderátor

Do Bruselu nyní vítám poslance Evropského parlamentu za ODS Jana Zahradila. Dobrý večer.

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Dobrý večer, dobrý pozdní večer.

 

Moderátor

A spolu se mnou je ve studiu také stínový ministr zahraničí za ČSSD a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek. Dobrý večer i vám.

 

Lubomír Zaorálek (ČSSD), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Taky dobrý večer.

 

Moderátor

Pane místopředsedo, je případné rozšíření aliance o ty další státy, o Chorvatsko, Albánii, kdyby se uvažovalo případně i o Makedonii, může to Rusko vnímat jak ohrožení svých životních zájmů?

 

Lubomír Zaorálek (ČSSD), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Já bych především řekl, že třeba to rozšiřování aliance tady na tomto summitu ve mně jenom posiluje ten pocit určité improvizace a nepřipravenosti toho summitu. Já si nedovedu představit, že se jedná o přijetí Gruzie, v které ještě před půl rokem byl výjimečný stav. A dokonce to byly samy Spojené státy, které tím byly znepokojené a vyzývaly k obnovení demokratických procedur v Gruzii. Podobně si myslím, že Ukrajina je samozřejmě problém a, řekněme, dílem pro Rusko, protože to je zvláštní vztah Ruska k pečařské lávě a kyjevské Rusi. A zároveň třeba Rusko má černomořskou flotilu, která kotví v Sevastopolu, to je ten Krym, který kdysi, tuším, Chruščov daroval Ukrajině. Takže to je evidentní, že Rusové jsou tady tlačeni do pasti.

 

Moderátor

Váš pocit z nabídky členství Albánii?

 

Lubomír Zaorálek (ČSSD), místopředseda Poslanecké sněmovny:

A navíc tedy nás by mělo zajímat české stanovisko, by mělo být, by se mělo opírat o to, vzpomeňte si, že před deseti lety, my když jsme vstupovali do NATO, tak jsme museli splnit poměrně dost přísná kritéria. Nepřipadá mi šťastné, pokud dnes by se mělo rozšiřovat NATO a neměla platit určitá jasná kritéria pro to, co je podmínkou.

 

Moderátor

A proč by pro Chorvatsko nebo Albánii neměla platit stejná kritéria?

 

Lubomír Zaorálek (ČSSD), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Já si myslím, že Chorvatsko je relativně podobné, můžeme pokládat za relativně připravenou zemi. V případě Albánie a dalších si už tak úplně jist nejsem. Ale vypadá to, že kolem Albánie rozhodnutí zřejmě padlo. Mně připadá, že…

 

Moderátor

Pane místopředsedo, dovolíte? Dostaneme se k tomu. Prosím, pane poslanče Zahradile, pan místopředseda Zaorálek si myslí, že tím, že se minimálně Albánie, že se s ní velice vážně bude jednat o tom, že by vstoupila do NATO, že se tím budou rozmělňovat a snižovat ta striktní pravidla a limity, kterými jsme museli projít my, když jsme vstupovali do NATO. Jste stejného názoru?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Nejsem stejného názoru. Já myslím, že NATO je strategická obranná aliance, není to politické uskupení typu Evropské unie, a ta pravidla, která platí pro rozšiřování NATO, jsou samozřejmě trochu odlišná. Tam ta strategická a geopolitická vize hraje přece jenom významnější roli, takže já to nevidím tak ostře jako pan Zaorálek.

 

Moderátor

Tak a pojďme se bavit chvíli o tématu, kvůli kterému zejména přijela na summit NATO do Bukurešti česká delegace, to znamená k tématu případné americké radarové základny u nás. Jaké stanovisko by podle vás, pane poslanče Zahradile, měla zaujímat česká delegace?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já myslím, že stanovisko české delegace a české vlády je jasné a bylo dlouho předem dáno. Je to stanovisko, které vychází z toho, že by bylo účelné, kdyby Severoatlantická aliance se vyjádřila ve prospěch toho sytému. Zdá se, že se tak stane, že tomu bude dán jakýsi, řekněme, puvoár nebo souhlas, že tedy…

 

Moderátor

To znamená, pardon, že vám skáču do řeči, znamená to, že je úplně všechno v tuto chvíli už dohodnuto? Teď už jenom zbývá cesta do toho parlamentu?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já to nevím. Já to samozřejmě nevím. Já nejsem účastníkem toho summitu. Ale já předpokládám z toho, co bylo řečeno, z toho, co jsem zachytil z médií, že to skutečně přestává být taková čistě bilaterální záležitost mezi Českou republikou a Spojenými státy, že to začíná být do určité míry přikryto autoritou NATO, a to je koneckonců skutečnost, po které volali i mnozí, řekněme, ne přímo odpůrci té stavby, ale ti, kteří k tomu měli rezervovaný postoj. Takže já to považuji za průlom. Podle mého názoru zapojení České republiky do tohoto systému protiraketové obrany je obrovskou šancí pro naši zemi, abychom hráli významnou roli na evropské i světové scéně, a já doufám, že to tedy dopadne v náš prospěch a že to skončí zdárně, to znamená, že ta smlouva bude dojednána a že bude schválena a ratifikována.

 

Moderátor

Pane poslanče Zaorálku, pokud by tomu tak opravdu bylo, že by celá ta smlouva, celá ta myšlenka radarové základny u nás byla přikryta autoritou NATO…?

 

Lubomír Zaorálek (ČSSD), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Nic takového se neděje, pane redaktore.

 

Moderátor

Jak to víte?

 

Lubomír Zaorálek (ČSSD), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Protože Robert Fico mi před chvíli řekl, že původní formulace, která byla navrhována některými, byla, aby tento summit dokonce schválil tu protiraketovou obranu. To ovšem bylo odmítnuto řadou zemí a v současné době se schvaluje tahle velice mlhavá a gumová formulace, která podle mě naprosto není tím, že by se protiraketová obrana stala projektem NATO. To neplatí ani v nejmenším. Jako mně připadá, že ta situace kolem protiraketové základny se naopak každým dnem ještě znejasňuje, protože jsme slyšeli generála Oberinga, který před chvílí řekl, že dokonce ani, že se to obejde, celý ten systém, bez těch antiraket v Polsku. Úplně padá argumentace, ve které se… To znamená, že ten radar nebude ničím chráněn a bude prostě prvním místem úderu.

 

Moderátor

Tak, to je, myslím, pane Zaorálku, to je, myslím, důležitý moment, jestli vůbec celá ta myšlenka je přikryta autoritou NATO a jestli je pod jaksi patronací NATO či ne. Pane Zahradile, slyšel jste argumenty Lubomíra Zaorálka. Usmíváte se, to jsem rád. Tak funguje zde autorita Severoatlantické aliance, co se radarové základny týče, či ne?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já myslím, že ano. A jakkoliv pan Zaorálek se snaží v těch formulacích hledat nejasnosti a odvolává se, což je speciálně půvabné, na svůj zdroj v podobě premiéra Slovenské republiky, tak já myslím, že ten průlom byl učiněn.

 

Moderátor

Pane Zahradile, ale Lubomír Zaorálek uvádí alespoň jeden zdroj, který je shodou okolností tady v Praze. Jaké zdroje máte vy pro své tvrzení?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já mám samozřejmě zdroje, ke kterým mám přístup zde, to znamená bruselská média, servery, různé tiskoviny a televizní zprávy. Těch zdrojů je více než dost. Jsou to zdroje otevřené, oficiální, a z těch se dá aspoň podle mého názoru vyvodit a dokázat to, co jsem já řekl. Je to vždycky otázka interpretace. Sociální demokracie se prostě s tou záležitostí nechce smířit. Myslím, že tím sama si to posouvá do…

 

Moderátor

Znamená to jenom, když vám ještě jednou skočím do řeči, znamená to, že vy nevěříte Robertu Ficovi v tom, co říkal Lubomíru Zaorálkovi?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Ne, ne. Já nevěřím Lubomíru Zaorálkovi. To je trošku rozdíl. Já nemám důvod pochybovat o tom, že pan Fico panu Zaorálkovi něco řekl. Jak si to pan Zaorálek zinterpretoval a jak to teď vykládá v televizi, to je druhá věc. Prostě to je politická interpretace. Já tvrdím, že ten průlom byl učiněn, že je to průlom v pozitivním směru a že ta jednání mohou dále v klidu pokračovat, a doufám, že budou úspěšně završena.

 

Moderátor

Váš…

 

Lubomír Zaorálek (ČSSD), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Jedna věc mi připadá nešťastná. Víte, ten summit jedná o takových věcech, jako je rozšíření, velmi konkrétních, nebo je protiraketová obrana, a přitom podle mě není dnes vyjasněna úplně základní věc – co vlastně vůbec Severoatlantická aliance je a co chce být. Je to obranná aliance, nebo chce být celosvětovou bezpečnostní organizací? Jsou na to jiné názory. Američané na minulém summitu přišli s úplně jiným konceptem – rozšířit to o Japonsko, Nový Zéland, Jižní Koreu a podobně. Tyhle věci nejsou vyjasněné. Jako já jsem přesvědčen, že ten summit se měl bavit o těchto věcech ve světle nových hrozeb, které vidíme ve světě, ať jsou to klimatické změny, energetické otázky, ve světle situace v Iráku a Afghánistánu, která je velmi komplikovaná, si položit otázku a volat, já bych volal po nové strategické koncepci NATO, a z té potom bychom, kdybychom měli v tomto jasno, tak bychom mohli rozšiřovat alianci a mohli bychom uvažovat o tom, na co dáme energii a sílu.

 

Moderátor

Pane místopředsedo, máme před sebou ještě dva dny summitu. Není vyloučeno, že k těm strategickým věcem se rozhodně hlavy států ještě dostanou. Ale na druhou stranu…

 

Lubomír Zaorálek (ČSSD), místopředseda Poslanecké sněmovny:

…zavalen touto agendou a obavám se, že se nedostane k tomu podstatnému, co vlastně aliance je na začátku 21. století.

 

Moderátor

To už víme. Nebudeme, prosím, předjímat, ale kdyby se ukázalo, že opravdu Severoatlantická aliance posvětila ten projekt radarové základny tady u nás a dala mu veškerou legitimitu, tak by se k tomu česká sociální demokracie postavila jak?

 

Lubomír Zaorálek (ČSSD), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Ano, kdyby to byl projekt aliance, tak jsme vždycky řekli, že jsme jako členové aliance připraveni své závazky splnit. Ale je naprosto evidentní, že v alianci není shoda na tom, jak budovat systém protiraketové obrany v tom, jestli jeho součástí má být i systém protiraketové obrany proti raketám dlouhého doletu. To je prostě věc, která je sporná, věc je sporná i v americkém Kongresu. Před několika dny tady bylo pět kongresmanů, demokratů z amerického Kongresu, kteří nám řekli, že oni a většina Kongresu nepodporuje v této chvíli tento projekt. Pokud zvítězí v Americe demokratický prezident, tak nám řekli, že jednoznačně dojde k útlumu celé té věci. Takže v té věci není jasno ani ve Spojených státech, a tudíž ani NATO samozřejmě v této chvíli nemůže takovou věc pokrýt, protože ten rozpor pokračuje i v Evropě.

 

Moderátor

Tak, a ještě poslední slovo Janu Zahradilovi do Bruselu – budete rozporovat to, co říká Lubomír Zaorálek?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

No, rozporovat bych to mohl, ale obávám se, že na to nemáme dostatek času a prostoru. Já myslím, že ta snaha o politickou interpretaci a argumentaci proti celému tomu projektu je tady očividná a evidentní, prostě sociální demokracie se jednou rozhodla, že se postaví na určité stanovisko. Já tady nechci připomínat, že to byla její vláda, která jednání o celém tom projektu zahájila, protože to už je trošku obehraná písnička. Ale to jednání a chování sociální demokracie jako hlavní opoziční síly v České republice já považuji za mimořádně nezodpovědné a bohužel si toho ve světě všímají.

 

Moderátor

Pane Zahradile, pane Zaorálku, prosím, já bych použil ta slova, která řekl pan Zahradil, že už to začíná být obehraná písnička, tyto argumenty už jsme slyšeli mnohokrát. Možná lidé…

 

Lubomír Zaorálek (ČSSD), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Ale neslyšeli jsme možná to, co je podstatné – že jednání o této, o radarovém systému v České republice, o tom poprvé se zmiňuje zpráva psaná v Pentagonu generálem Emerym v roce 97 za vlády Václava Klause.

 

Moderátor

Tak berme to, prosím, jako poslední slovo této debaty. Lubomír Zaorálek byl ve studiu v Bruselu, Jan Zahradil. Pánové, díky, že jste byli v Událostech, komentářích.

 

Lubomír Zaorálek (ČSSD), místopředseda Poslanecké sněmovny:

Naopak.

 

Moderátor

Bylo to naopak. Děkuji a na shledanou.