Vystoupení k bodu Prohlášení Komise – Dvoustranné dohody v rámci vyjednávání mezi Spojenými státy a některými členskými státy v oblasti víz a údajů „PNR“ (seznam údajů o cestujících).

Paní předsedající, vážení kolegové, pane komisaři, situace je neudržitelná, jak tady bylo konstatováno. Tři roky po rozšíření Evropské unie tady existuje nerovnost mezi starými a novými členskými státy. A jednání Evropské komise se Spojenými státy o odstranění této nerovnosti nijak výrazně nepokročilo.

Proto nelze nic namítat proti bilaterálním jednáním těch států, kterých se to týká, zejména v situaci, kdy nejde o porušení jakékoli části komunitární legislativy. Naopak Česká republika zapracovala do svého memoranda požadavky Evropské unie, tak aby to memorandum bylo plně kompatibilní s právem Evropských společenství, což dokládá i stanovisko právní služby Rady. A také nedochází k porušení žádných komunitárních kompetencí ohledně společné vízové politiky, protože ten připravovaný systém ETA není vízem.

Určitě je pravdou, že Spojené státy jsou ochotny vyjednávat o zařazení zemí do Visa Waiver programu jenom bilaterálně, protože jim to nakazuje jejich vnitrostátní legislativa, a do tohoto programu mohou vstupovat pouze země, ne mezinárodní organizace či společenství. A s touto realitou je třeba pracovat.

Nevytváří se tady žádný precedens pro jiné státy. Já se domnívám, že Česká republika a ostatní země mají a mohou pokračovat v bilaterálním vyjednávání se Spojenými státy. A samozřejmě určitě budou i nadále připraveny postupovat transparentně, sdílet informace a konzultovat své další kroky s Evropskou komisí i s předsednictvím.

Panu komisaři bych chtěl poděkovat za realistický přístup, který tady předvedl ve svém úvodním slovu. A chtěl bych pouze varovat před tím, aby tady jakýkoli vnější tlak z evropské úrovně vůči té nebo oné individuální členské zemi nepřinesl politická rizika, nepoškodil obraz Evropské unie, a to zejména v situaci, kdy dochází v jednotlivých zemích k ratifikaci nové reformní smlouvy.