Zneužití eurosmlouvy nelze vyloučit

Prezident Václav Klaus v úterý prohlásil, že nová evropská smlouva je jen přejmenovaná původní euroústava. Je mezi ním a postojem ODS rozpor?

Teze, že je to jenom přejmenovaná euroústava, opravdu neodpovídá skutečnosti, to je spíš taková literární nadsázka. Řada věcí, které v bývalé euroústavě byly, v této smlouvě nejsou. A naopak některé nové prvky, řekněme brzdy nebo pojistky, které v euroústavě nebyly, tam nyní jsou. Na druhou stranu je pravda, co prezident říká. To znamená především přenos dalších kompetencí do Bruselu a rozšíření většinového hlasování. V tomto ohledu už jsme na kongresu ODS konstatovali, že naše předchozí usnesení, které zakázalo předávat další kompetence na bruselskou úroveň, splněno nebylo. Mirek Topolánek podle mě zcela korektně uvedl, že jediná cesta, jak tomu zabránit, by byla, kdyby to jednání vetoval, což by samozřejmě mělo své další důsledky pro existenci této vlády.

 

Za největší riziko jste označil Chartu základních práv a svobod. Co tím konkrétně myslíte?

I nová smlouva celkem jasně vymezuje, které kompetence patří národním státům a které EU. Bohužel Charta, která sice není součástí smlouvy, ale je tam na ni odkaz, toto rozdělení funkcí může rozmlžit. Můžeme se dostat do situace, kdy Evropský soudní dvůr vynese nějaký nález, kterým se prolomí do národního práva České republiky. Proto si myslíme, že je zapotřebí, aby tady zasáhl Ústavní soud a jasně vymezil de facto sám sobě pravomoci.

 

Může podle vás nastat průlom například u požadavků landsmanšaftu?

To samozřejmě nevím. Doufám, že ne. Ale dokud tu věc nemáte právně potvrzenou, tak to samozřejmě nemůžete nikdy říct se stoprocentní jistotou. To je mimo jiné i další důvod, proč je zapotřebí, aby se k tomu Ústavní soud vyjádřil. To, že tady je snaha některých zájmových kruhů se jakoby prolomit do minulosti, zejména do období let 1945 až 1948 a dodatečně ještě podojit tento stát, to prostě je zřetelné, to je viditelné. Přesto, že tady neplatí žádná retroaktivita a i české restituční zákony jsou konstruovány s hranicí února 48, tak samozřejmě nejsa profesionálním právníkem, nemohu stoprocentně zaručit, že něco takového není možné a že charta k tomu nemůže být použita, respektive zneužita.

 

Co tedy očekáváte, že udělá Ústavní soud?

Není vhodné teď vysílat signály, co od něho čekáme. Ale myslím, že motivace nás, kteří jsme návrh podali, je posouzení kompatibility celé smlouvy s českou ústavou. Pokud jde o chartu, mám pocit, že Ústavní soud je orgán přesně k tomu určený, aby případné nejasnosti odstraňoval a aby zcela jasně vymezil, jakým způsobem tato charta může být uplatňována.