Reformní smlouva EU?…

Kongres ODS je jednodenní. Je to proto, že by delší vnitrostranická diskuse mohla být pro vedení strany nepříjemná?

Je to věc, kterou jsme na grémiu také řešili, protože se v médiích objevily spekulace tohoto typu. Žádná vnitrostranická diskuze omezena nebude, kongres bude trvat tak dlouho, dokud se nevyčerpají přihlášky všech diskutujících. Řečeno s nadsázkou, pokud bychom měli končit v noci ze soboty na neděli ve tři ráno, skončíme ve tři ráno.

 

Ale není to spíš tak, že jste si řekli: udělejme jednodenní kongres, ať demonstrujeme sílu a neprojeví se tam rozpory a problémy. A aby se nakonec z tohoto kongresu nestal neplánovaně kongres volební. Protože takový návrh někdo podat může…

Teoreticky je to sice možné, ale prakticky to považuji za vyloučené. K přeměně na volební kongres totiž v tuto chvíli neexistuje žádný důvod, protože jsme nezaznamenali žádnou výraznou porážku. Druhá věc je, že považuji základnu ODS za natolik vyspělou, aby věděla, jaký žánr teď kongres představuje a že to je jiný žánr než kongres volební.

 

Když pominu středočeskou ODS, tak největší výhrady k vládě přicházejí z pražské organizace, ve které stále máte významné slovo. Je dobře, že dává tak okázale najevo, že se jí vláda nezamlouvá?

Já nemohu nikomu nařizovat, co má nebo nemá pražská organizace dělat. Ona je svébytná, silná, má určité důvody k tomu, aby nebyla tak úplně spokojená. Pravdou totiž je, že úspěch, který ODS pomohl v Praze, nebyl materializován odpovídajícím způsobem v exekutivě. Nijak úkorně to neberu a doufám, že ani pan předseda Topolánek nepovažuje za podpásové útoky, pokud se tam přijme to či ono usnesení.

 

Pražská ODS říká, že když nebude Klaus prezidentem, může to způsobit pád vlády. Zelení ale po volbách řekli, že jej volit nebudou. Tehdy to překážkou utvoření koalice nebylo…

Vím, ale dostoupalo to určitých rozměrů, které je členská základna ODS ochotna dost obtížně tolerovat. Chápu, že to nemůže říkat otevřeně Mirek Topolánek, protože chce zachování korektních vztahů. Pak je ale dobře, že to zazní z nějaké silné regionální organizace. Pan Bursík si musí uvědomit, že pokud by i kvůli němu nebyl zvolen Václav Klaus, tak ochota členské základny ODS podporovat naše vládní spolužití se Stranou zelených poklesne. Dávat ale do vztahu souvislost případné nevolby Václava Klause s okamžitým pádem vlády není možné. Myslím, že to usnesení zní trochu jinak. Stojí tam, že by to mělo dopady na fungování vládní koalice. A to je asi pravda.

 

Pokud nebude zvolen Klaus, asi padne vláda a s ní i Topolánek z čela ODS. Nemůže pražská výzva fungovat jako recept pro ty, kteří Topolánka rádi nemají? Pak by nemuseli Klause volit jen proto, aby dosáhli Topolánkova konce?

Nikomu sice nevidím do hlavy, ale takovou míru cynismu neočekávám od nikoho z poslanců a senátorů ODS. I kdyby někdo snad v hlavě takovou myšlenku nosil, tak by si měl uvědomit, že to bude především ODS sama, kdo by na tuto taktiku doplatil.

 

Na kongresu bude velkým tématem i reformní smlouva EU. Máte usnesení, že budete proti jakémukoli dalšímu předávání kompetencí Bruselu. Není tato smlouva de facto stejnou euroústavou, jakou jste odmítali?

Mohl bych vyjmenovat celou řadu věcí, ve kterých se smlouva liší od bývalé euroústavy ve smyslu, který požadovala ODS. To znamená třeba zvýšení role národních parlamentů i vlád. Alespoň dočasně se nezavádí nový hlasovací systém v radě EU. Ta smlouva nemá ústavní charakter, ale charakter normální mezinárodní smlouvy. Nicméně souhlasím, že v tomto důležitém bodě – a to je přenos dalších pravomocí na evropskou úroveň – jsme to při těch jednáních nevyhráli, protože jsme nenašli žádného spojence. Myslím ale, že jsme při jednání dosáhli maxima možného. Dál by se dalo jít jen za předpokladu, že by Mirek Topolánek celé to jednání zablokoval použitím práva veta. To mu ale vládní mandát neumožňoval. Takže by to vyvolalo vládní krizi mimořádného rozsahu a asi už by tu byla jiná vláda bez účasti ODS. To by si všichni kritici výsledku měli uvědomit.

 

Dokud byla ODS v opozici, zastávala nějaké razantní postoje. I kvůli nim ji lidé volili. Teď se zdá, že když už je ve vládě, dělá stejnou politiku, kterou dříve sama kritizovala…

Určitě je vždy vládní zodpovědnost něco jiného než řekněme opoziční nezodpovědnost. To je pravda. Ale na druhé straně nemohu souhlasit s tím, že by ODS zkrotla. Myslím, že jsme se v Evropě neztratili a německé předsednictví z nás bylo ve všech případech docela nervózní. Ale všechno má své meze. Usnesení, o kterém jste mluvil, zůstalo nenaplněno. To je pravda. Myslím, že všichni, kdo tomu chtějí rozumět, vědí, že nebylo naplněno nikoli kvůli zlé vůli nebo neschopnosti, ale proto, že jsme narazili na objektivní překážky, které jsme nemohli překonat.

 

Zaujal mě váš termín opoziční nezodpovědnost. Znamená to, že v opozici jste si mohli nezodpovědně povídat cokoli, a když vás pak proto lidé zvolili, tak jste to mohli hodit za hlavu?

Je to tak, že opozice může v některých případech formulovat některá stanoviska daleko ostřeji, než když poté přijde do vlády a jsou tady některá omezení, třeba i zákonná, v mezinárodněprávním systému, přes která nelze jít. Není to tak, že bych chtěl tvrdit, že každá opozice je totálně nezodpovědná, a nechci, aby to tak bylo chápáno.

 

ODS ale dřív požadovala referendum o euroústavě nebo reformní smlouvě, jak se teď říká. Proč už ho teď nechce?

Vláda před třemi týdny zamítla jednorázové referendum o radarové základně. Pro mě je toto referendum hlavním motivem, proč není referendum o této smlouvě. Protože buď nebudeme mít referendum ani o jednom, anebo o obou tématech. Myslím, že otázka národní bezpečnosti by měla zůstat v kompetenci vlády. A to je pro mě hlavní důvod, proč teď jakákoli referenda tohoto typu odsunout stranou.

 

Vraťme se k domácí politice. Není to tak, že před volbami ODS v rámci oné „opoziční nezodpovědnosti“ naslibovala spoustu věcí, které dnes jako „odpovědná“ vládní strana nenaplňuje, protože to zkrátka nejde?

Mohu odpovídat na otázky týkající se evropské nebo zahraniční politiky, kde si myslím, že se ODS své politiky věrně drží a dosáhla maxima možného. Daňové kompetence a záležitosti ekonomických reforem bych ponechal kompetentnějším, aby se k tomu vyjádřili.

 

Řekl jste, že snažit se o Topolánkův pád by bylo krátkozraké. Myslí si to ale i váš dobrý přítel Pavel Bém, který se takovými ambicemi do budoucna netají?

Pavel Bém je opravdu mým přítelem. To, že je ambiciózní, je v pořádku. Je to jeden z mála lidí v ODS, který má předpoklady stranu vést, pokud by ta situace nastala a předsedou nebyl Topolánek. Myslím také, že Pavel Bém je natolik zodpovědný, aby v této chvíli, tři měsíce před prezidentskou volbou, rok a něco před začátkem našeho předsednictví EU, neriskoval neuvážený krok. Teď je ale předsedou Topolánek a podle mě jím i premiérem zůstane až do roku 2010.