Projev na 18. kongresu ODS

18kongres.jpg[videozáznam] [prezentace]

 

Dámy a pánové,

solidní strana liberárně – konzervativního charakteru by bezesporu měla umět plnit svá usnesení a pokud je nesplní, tak by měla umět otevřeně říci, proč. My jsme jedno z usnesení loňského kongresu nesplnili, to je třeba si otevřeně přiznat a já proto považuji za nutné tady krátce vystoupit a osvětlit důvody, které vedly k tomu, že jsme nebyli schopni ho naplnit.

Zkratkovitě řečeno ty důvody vidíte v nadpisu té powerpointové prezentace, chtěli jsme více, než jsme mohli dosáhnout. Rád bych vás ujistil, že při jednání o novém smluvním rámci EU jsme se nevykašlali na dlouhodobé programové zásady ODS a že jsme o ně bojovali. Před několika týdny napsal náš bývalý člen Josef Zieleniec v článku v Mladé frontě, že jmenovitě jakýsi Zahradil pilně sypal hradní písek do soukolí možné dohody. Já jsem to vzal jako pochvalu. Nicméně kontext byl takový, jaký byl a my jsme se pohybovali v určitých mezích, které jsme mohli ovlivnit pouze do určité míry.

Protože tady padají různé poznámky na adresu našich koaličních partnerů předem říkám, že hlavní problém nebyl u nás doma. Jakkoliv máme koalici se dvěma stranami, které mají na EU a evropskou politiku o 180 stupňů opačný názor, než máme my, do vládní pozice k nové evropské smlouvě jsme dokázali prosadit podle mého názoru drtivou většinu našich požadavků. To je mimochodem odpověď některým kritikům našeho koaličního spolunažívání s těmito dvěma stranami. Když se chce, tak to jde. Problém tedy byl zejména venku, byl v EU, byl v tom, že 18 států, které už před tím euroústavu schválilo na ni nechtělo měnit ani čárku, byl v tom, že německé předsednictví si z této záležitosti udělalo a chtělo udělat výkladní skříň svého politického umu. Přesto tvrdím, že ta nová smlouva není totéž co euroústava a Ti z vás, co to říkají, nemají pravdu. Dosáhli jsme několika dílčích úspěchů, které jsou tady vyjmenovány, symboliku bych v žádném případě nepodceňoval. Zahraniční politika a bezpečnost a obrana zůstává primárně v rukou národních států. Dosáhli jsme posílení role národních parlamentů a národních vlád, dosáhli jsme odkladu změny pro nás nevýhodného euroústavního hlasovacího systému až do roku 2017 a také určité možnosti pohybu v oblastech justice a vnitra.

Ale samozřejmě je zapotřebí si přiznat i ten hlavní neúspěch. Neuspěli jsme, pokud jde o snahu zachovat současný rozsah jednomyslného rozhodování a snahu zachovat a nerozšiřovat současný počet pravomocí, které jsou spravovány na evropské úrovni. A to proto, že jsme v tom prostě byli v celé Evropě úplně sami. Žádná jiná další politická síla zúčastněná v jakékoliv současné vládě, jakékoliv členské země EU nás v tomto požadavku nás prostě nebyla ochotna podpořit. Měli jsme teoreticky jednu možnost, jak za těchto podmínek prosadit naše požadavky a to byla možnost, kdyby Mirek Topolánek, jako předseda vlády využil svého práva veta a zablokoval celé to jednání. Co by následovalo, už tady bylo popsáno. Velmi pravděpodobně, téměř určitě by následovala velmi vážná vládní krize, nejspíše by následoval rozpad této vlády, nejspíše by následovalo sestavení tzv. proevropské vlády národní záchrany ze sociálních demokratů, zelených, lidovců s konstruktivní podporou komunistů a tato koalice by nepochybně schválila ne tu reformovanou smlouvu, ale ústavní smlouvu v jejím původním znění. Jestli by to bylo ku prospěchu ČR, dámy a pánové, nechám na vašem posouzení.

Výkonná rada se celým tímto problémem zabývala, včera jsme o tom diskutovali více než 2 hodiny, přijali jsme podotýkám jednomyslné usnesení, které vám bude za chvíli rozdáno, abyste se s ním mohli seznámit a jeho součástí je i doporučující usnesení tomuto kongresu. Já bych vás velmi prosil, abyste to usnesení podpořili, já ho tady jménem výkonné rady předložím návrhové komisi. Podle mého názoru je to usnesení vyvážené, je to usnesení, které neruší žádné z našich bývalých usnesení, protože my stále budeme bojovat proti přenosu dalších kompetencí z úrovně národní na úroveň evropskou, ale zároveň toto usnesení zcela jasně konstatuje, v jaké situaci jsme vyjednávali, co jsme vyjednali a proč jsme nebyli schopni to usnesení o přenosu kompetencí z loňského kongresu naplnit. Prosím vás tedy o kladný přístup, pozitivní přístup, konstruktivní přístup k tomuto usnesení výkonné rady. Pokud by kongres, který na to má samozřejmě právo, se postavil proti našemu postupu, pokud by de facto zakázal Mirkovi Topolánkovi, aby na prosincovém summitu EU tu reformní smlouvu podepsal, pak východisko z takové situace je jediné a předseda vlády už ho tady řekl, byla by to demise jeho a tím pádem i demise celé vlády. Já jsem přesvědčen, že takový vývoj si v tuto chvíli nikdo z nás nepřeje.

Děkuji vám za pozornost.