Názory a argumenty

Moderátor (Jan Bednář):

Představitelé šesti sociálně-demokratických stran zemí střední Evropy dnes na schůzce v Praze odmítli další střely na kontinentě a v přijatém dokumentu vyzvali, aby o americkém protiraketovém systému v Evropě jednaly všechny země Evropské unie a Severoatlantické aliance. Tato otázka by měla podle nich být konzultována i s Ruskem. Dokument ovšem nepodepsal přítomný zástupce maďarských socialistů s tím, že o této věci budou teprve ve straně diskutovat. Praha se dnes stala hostitelským místem ještě dalšího významného mezinárodního setkání, i když opačného názoru. Tak zvané liberálně-konzervativní akademie. Konference věnovanou zvýšení evropské konkurenceschopnosti moderoval poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil, kterého se v přestávce jednání zeptal Milan Bouška, proč se konference konala a proč jí pořádala Občanská demokratická strana ve spolupráci s britskými konzervativci.

 

Host (Jan Zahradil):

Je to projekt, který zorganizovalo Hnutí pro evropskou reformu, což je společná platforma právě české ODS a britské konzervativní strany, která propaguje poněkud jinou podobu Evropské unie než tu, která k nám často zaznívá z médií nebo z Bruselu. My si přejeme Evropskou unii decentralizovanou, deregulovanou, proto také dnešní konference je věnována především tomu, co udělat s regulačním rámcem Evropské unie. My se domníváme, že těch regulací je příliš mnoho, celá řada z nich podvazuje evropskou ekonomiku. Dnes už je to patrné, už to dokonce přiznává i Evropská komise, a pokud se s tím něco neudělá, tak Evropa bude dál ztrácet své místo na výsluní, bude se propadat někam za Čínu, za Indii, za Spojené státy, za jiná světová centra a myslíme, že teď je opravdu za pět minut dvanáct, aby se ty věci změnily.

 

Redaktor (Milan Bouška):

Ta témata jsou do tří bloků. Ten první blok se týkal právě té regulace a deregulace. Ten třetí blok je také zajímavý, ten se týká daňové harmonizace, jestli teda daňová konkurence nebo naopak harmonizace. Když bych se zeptal na váš názor z těch zatím zazněných projevů, skutečně jde o to decentralizovat tu Evropu nebo je tam možnost vysledovat i nějaký další trend?

 

Host (Jan Zahradil):

Tak určitě platí heslo, které známe, řekněme, z poněkud jiného odvětví, a to je krejčovství, tedy že jedna velikost nepadne všem. Stejné je to i s regulacemi. Ty země mají poněkud rozdílné podmínky, v každé se hospodářství vyvíjí poněkud jinak, takže vedle nějakého obecného, ale velmi obecného regulačního rámce, tady musí být celá řada specifických věcí, které musí respektovat ty národní priority. Z Bruselu velmi často přicházejí velmi obecné a velmi svazující regulace, které stojí desítky miliony euro ročně a které tomu evropskému průmyslu konkurenceschopnosti a podnikání neprospívají. Je na národních vládách, a dnes už mají ty nástroje v rukou, aby se pokusily vytvořit nějaký seznam těch regulací, které evropské ekonomice nejvíce škodí a aby se pokusily je odstranit. Aby nenechávaly tu iniciativu jenom evropským orgánům. Tedy Evropské komisi a Evropskému parlamentu, protože ty evropské instituce se chovají aktivisticky a produkují další a další a další předpisy a regulace, omezení, a to je něco co už překročilo míru, která je přijatelná.

 

Redaktor (Milan Bouška):

Vy tuto konferenci pořádáte tedy s britskou konzervativní stranou. Jak dalece je tento proud v Evropské unii silný, protože jak říkáte správně, jedna věc je o tom hovořit, druhá věc je dokázat to prosadit třeba na půdě Evropského parlamentu nebo na půdě evropských institucí. Takže je tento váš názor osamocený nebo naopak jestli začíná převažovat tento trend v Evropské unii?

 

Host (Jan Zahradil):

Tak určitě to v tuhle chvíli není názor většinový, protože setrvačnost toho federalistického vlastně dnes 50. let starého myšlení o Evropě je pořád značná. Ale pravdou je, že tento proud, ten liberalizační, deregulační, nabývá v poslední době na síle, je stále více slyšet a já jsem přesvědčen, že čas hraje pro nás, že ty karty jsou rozdány tak, že stále více lidí a zejména ekonomika bude slyšet na volání po deregulaci. Čili v tuto chvíli je to tak, že ten mainstreem, ten hlavní proud, stále sní o vytvoření nějakého centralizovaného superstátu. Začíná se ale stále silněji ozývat jiné hlasy. Já myslím, že je vždycky dobré být vždy v předvoji toho co přijde než se nechat táhnout za vozem. A to si myslím, že jsme dnes dokázali.

 

Redaktor (Milan Bouška):

A toto vaše dnešní jednání probíhá ve chvíli, kdy se na druhém konci Prahy schází představitelé socialistických stran z Evropy, které si pozvala Sociální demokracie a ti zase jednají o úplně jiném konceptu. Vám říkali, že vy vlastně děláte ostudu České republice jaksi svými postoji, dokonce pan Paroubek psal dopis panu prezidentovi, že jeho názory, které by zazněly v OSN, na půdě OSN, mohou také přispět k ostudě. Myslíte si, že tyto názory skutečně mohou nějakým způsobem z vaší zkušenosti v Evropském parlamentu přispět k nějakému snížení dobré pověsti České republiky?

 

Host (Jan Zahradil):

To, co říká pan Paroubek, to je samozřejmě součást vnitropolitického boje. Socialisté si nějakým způsobem chtějí ten proces evropské integrace přivlastnit a vystupovat jako jeho jediný pravý obhájce a zastánce. Nicméně je nutno říct, že ta jejich vize Evropské unie, je vize, která už je dnes zastaralá, je to vize, která neodpovídá podmínkám 21. století a kdybychom se vydali jejich cestou, tak to pro Evropu bude cesta do záhuby, protože dříve nebo později se Evropa opravdu propadne někam na světovou periferii. Já se tedy domnívám, že pan Paroubek v této věci klame záměrně českou veřejnost, že se snaží tady vydávat prošlé zboží za něco, co je tady úplně nové a myslím si, že to od něj není seriozní jednání.

 

Moderátor (Jan Bednář):

S poslancem Evropského parlamentu Janem Zahradilem hovořil Milan Bouška.