Nedělní partie

Moderátor

Vítejte zpátky u Nedělní partie a taky vítám našeho dalšího hosta europoslance Jana Zahradila. Dobrý den.

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Dobrý den, dobré odpoledne.

 

Moderátor

My jsme tady, pane poslanče, mluvili o tom, že ruský prezident Putin překvapivě nabídl, že se bude podílet Rusko na tom protiraketovém systému obrany, který chce udělat, který chtějí udělat Spojené státy, a nabídl možnost umístit to v Ázerbajdžánu. Jak Vy se na to díváte? Je to taktický krok, je to reálná věc a co to znamená pro Česko?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já bych nechtěl teď podsouvat ruské straně nějaké špatné úmysly, to by bylo velmi nediplomatické. Ta nabídka byla opatrně hodnocena téměř všemi, kteří se k tomu vyjadřovali. Ale důležité je, že to nemění nic na tom, že my dále vyjednáváme a budeme vyjednávat o umístění toho zařízení ve střední Evropě, tedy i v naší zemi. Možná umístění někde v zakavkazských státech může sloužit jako doplněk celého toho systému, ale určitě to nemění nic na tom, že ten středoevropský rozměr je klíčový. A americká strana to také vlastně potvrdila.

 

Moderátor

Vy se, pane poslanče, v zahraniční politice pohybujete už dlouho. Jak Vy to vlastně cele hodnotíte? Je to celé, proč Rusko se tak lidově řečeno vzteká kvůli tomu systému, který by měl být umístěný v Česku a v Polsku, jenom nějaké divadlo pro ruskou klientelu, pro ruské publikum anebo se skutečně hraje o ty sféry vlivu a hrozí nám, že bysme se mohli vrátit pod sféru vlivu, do sféry vlivu Moskvy?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já myslím, že je to kombinace těchto faktorů a ještě nějakých dalších. Ta silná rétorika je určitě adresována především domácímu publiku. Na druhou stranu je pravdou, že umístění takového zařízení v ČR nám mezinárodněpoliticky pomůže. My se můžeme stát velmi významným hráčem v systému mezinárodních vztahů. A proto se na to některé státy dívají poněkud nevraživě, a to zdaleka ne jenom Rusko. My jsme slyšeli takové ohlasy i ze západní Evropy od některých našich kolegů z EU. Takže je to i vlivová záležitost.

 

Moderátor

Myslíte si, že jenom to, nepřeháníme to trochu, jenom to, že tady budeme mít s prominutím nějakou kouli, že to zvýší naši roli v mezinárodní politice?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Myslím, že to nepřeháním, že to tak skutečně je. A pokud toto zařízení, které je opravdu velmi důležité, tady bude nebo bude se na něm podílet i ČR, tak že to naši mezinárodněpolitickou váhu zvedne. A pro mě je to skoro jeden z hlavních důvodů. Já ten bezpečnostní aspekt rozhodně nepodceňuji, ale myslím si, že pro zemi, jako je ČR, tedy středně velkou, nebo středně malou, jak se na to kdo dívá, tak je důležité, aby se, pokud možno, co nejvíce zviditelnila a nějakým způsobem si prostě přidala ten mezinárodněpolitický rozměr. Tohle nám určitě pomůže.

 

Moderátor

ČR je taky hodně viditelná v europarlamentu tím, jak se dívá na znovuobnovení jednání o euroústavě nebo na vzkříšení tohoto dokumentu. Minulý týden byla svedena, dejme tomu, bitva v jednom z těch výborů, kde byl Alexandr Vondra. Jak Vy jste se díval na to jednání, ze kterého byly zprávy o tom, že někteří poslanci nás nazývali nacionalisty, že si hrajeme na Kavkův zámek atd.?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Tak já některé ty kolegy z Evropského parlamentu znám a ten vzorek, co tam seděl a co tzv. griloval pana místopředsedu vlády Vondru, to rozhodně není reprezentativní vzorek názorů členských států. Důležité je, že jsou tady země, které mají velmi podobný názor jako my – Velká Británie, Polsko, Nizozemí a že se snažíme vytvořit nějaké společné pozice směrem k té nové, připravované smlouvě.

 

Moderátor

Jak by tedy podle Vás měla vypadat?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Tak dnes už nikdo nehovoří o ústavě a dokonce se nehovoří ani o nové smlouvě, hovoří se o novelizaci stávající smlouvy o EU za použití některých částí euroústavy. A které části to budou, to bude předmětem onoho jednání, které vyvrcholí zhruba za dva týdny v Bruselu.

 

Moderátor

Není to jenom taková hra se slovíčky, jestli to je ústava, nebo smlouva, nebo minismlouva, nová smlouva, jak se tomu teď říká?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Tak ta terminologie určitě je důležitá, protože má i své právní dopady, ale nejdůležitější je obsah. A tam si myslím, že ČR přichází s poměrně převratným návrhem na tzv. obousměrnou flexibilitu, tedy aby se kompetence mohly předávat nejenom zezdola nahoru, tedy na úroveň evropskou, ale aby poprvé historii to mohlo jít i opačným směrem.

 

Moderátor

Z Bruselu zpátky do Prahy, rozumím tomu dobře? Co by to třeba mělo být?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Tak, pokud… Nejenom do Prahy, myslím na úroveň…

 

Moderátor

Národních států.

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

… členských států obecně, pokud ty členské státy dospějí k názoru, že EU tu nebo onu kompetenci prostě nevykonává dobře nebo efektivně.

 

Moderátor

Máte nějaký příklad, kde by se to mohlo nebo mělo podle Vašeho názoru stát?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

V tuto chvíli nikoliv a myslím, že není nutné hned vyrukovat s konkrétními příklady. Důležité je tam mít zavedenu tu možnost, čili opatření, které to opravdu umožní. A samozřejmě podporujeme některé návrhy polské, některé návrhy nizozemské a některé návrhy britské, což je tak zhruba čtyřka těch nejaktivnějších zemí, pokud jde o přípravu nějakých nových obsahových částí té smlouvy.

 

Moderátor

Ten zasedání návrh polský je v tom, že by země, jako je ČR nebo Polsko, měly mít větší zastoupení, větší váhu svých hlasů při hlasování. My podporujeme plně to, co, o čem mluví prezident Kaczyński, že z toho neustoupí ani o píď?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Tak pro nás ten návrh skutečně je výhodný, ale on není jenom výhodný pro ČR nebo země střední velikosti. On je především velice férový ke všem členům EU, je velice transparentní a srozumitelný a je to návrh, který vlastně zaručuje, že hlas každého občana, každé členské země EU bude mít stejnou váhu. To nezaručuje ani stávající systém těch smluv, to je nutno říct, ale nezaručovala to ani evropská ústava. Takže v tomto smyslu ten polský návrh je opravdu dobrý a stojí za podporu.

 

Moderátor

Ta původní evropská ústava říkala spíš opak, že my nějakou váhu ztratíme ve prospěch zemí, jako je Francie, Německo atd. Má ČR vůbec, Vy už sedíte v europarlamentu dlouho, vůbec nějakou šanci prosadit takovou vizi, takový pohled na věc a přehlasovat Francii, Německo?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Nejde o to, abychom někoho přehlasovávali, ale jde o to, abychom měli adekvátní politickou váhu při rozhodování v orgánech EU. Tento systém hlasování se týká Evropské rady a říkám znovu, že v tom stávajícím smluvním rámci, tedy ve smlouvě z Nice jsou malé nebo střední státy poněkud nadhodnoceny a zase v tom návrhu podle euroústavy byly nadhodnoceny ty velké státy.

 

Moderátor

Věříte tomu, že…

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Takže tento návrh to srovnává na nějakou slušnou úroveň.

 

Moderátor

A věříte tomu, že může tenhle kompromisní návrh projít…

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já doufám.

 

Moderátor

… právě i přes ty velké země, které teď měly výhodu – Francie, Německo?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já věřím, že ano, protože pokud má vzniknout nějaká nová smlouva, tak bude zapotřebí souhlasu všech. Čili myslím, že ten kompromis musí být otevřený každému. A my nemůžeme souhlasit s tím, aby se některé ty euroústavní formulace jenom přepsaly, přejmenovaly a aby se to v jiném obalu prodávalo jako něco nového. My skutečně stojíme o změny co do obsahu, nejenom co do formy.

 

Moderátor

Pane europoslanče, jaký je Váš odhad, jak to celé s tou euroústavou, smlouvou, nebo jak tomu budeme říkat, dopadne a kdy bude na stole, kdy bude hotová?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Pokud to dobře dopadne, já spíš věřím, že ta dohoda bude, pokud bude, myslím, že ta nová smlouva by mohla být sepsána někdy v druhé polovině tohoto roku a někdy během příštího roku, tedy roku 2008 by mohly proběhnout nové ratifikace v členských zemích.

 

Moderátor

Díky, že jste s námi byl dnes v Nedělní partii.

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Děkuji za pozvání.

 

Moderátor

Díky, že jste se na nás dívali. Nezapomeňte na Nedělní partii i příští týden, dívejte se na nás a mějte se prima.