Tiskové prohlášení

V posledních dnech se na české politické scéně i v médiích rozvinula diskuse okolo metody projednávání některých témat evropské integrace během německého předsednictví EU. Tato diskuse je poznamenána celou řadou nepřesností a zkreslených informací. Proto považuji za nezbytné sdělit následující:

Současná předsedkyně Evropské rady, německá kancléřka Angela Merkelová, požádala dopisem předsedu české vlády Mirka Topolánka, aby určil jednu osobu jako tzv. focal point, který se účastní důvěrných konzultací s německým předsednictvím EU nad přípravou Berlínské deklarace a dalším osudem tzv. euroústavy. Takové konzultace patří mezi běžné diplomatické postupy. Premiér této žádosti vyhověl a určil pro tento úkol mne, mým zástupcem pak J. Šedivého.

Vzhledem k tomu, že nejde o žádnou oficiální funkci, definovanou českým právním řádem, nevyžaduje také žádné oficiální zmocnění. Nedisponuji žádnými ústavními, výkonnými či rozhodovacími pravomocemi. Moje role je konzultativní, informativní, poradenská. Dle mně dostupných informací je tomu tak i v případě jiných členských zemí EU. Konečná a závazná rozhodnutí budou samozřejmě náležet ústavně k tomu příslušným orgánům, především vládě ČR. Obavy z případného obcházení ústavních mechanismů jsou proto zcela liché.