Prohlášení vedoucího české národní delegace v EPP-ED

Zásadně se ohrazuji proti titulkům a článkům v některých dnešních médiích, která píší o mém“mlčení“ v Evropském parlamentu a cítím se jimi dotčen. Důvodem k tomu je zpráva ČTK, odvolávající se na statistiku vystoupení europoslanců v plénu EP. Zdůrazňuji proto, že v Evropském parlamentu ani nikde jinde rozhodně nemlčím.

Zdůrazňuji dále že mechanické přebírání statistiky o počtu vystoupení v plénu nesvědčí o dobré orientaci v činnosti Evropského parlamentu a už vůbec nemůže být měřítkem pracovitosti toho či onoho europoslance. Plenární vystoupení v EP trvají pouze několik minut a mají dle mého názoru pro poslaneckou práci jen malý význam (média se jimi zpravidla nezabývají, veřejnost se o nich ani nedozví).

Pracovitost každého poslance je nutno posuzovat podle celého komplexu údajů: např. práce ve výborech či frakci, publicistická činnost, mediální aktivita, citace v evropském tisku, účast na veřejných akcích, konferencích a seminářích, kontakty s veřejností atd. Trvám na tom, že ve všech těchto aspektech plním své poslanecké povinnosti beze zbytku. Jako každý politik jistě mohu být kritizován za leccos, ale trvám na tom, že rozhodně nikoliv za nedostatek pracovitosti.