Otázky Václava Moravce

Moderátor

Evropská ústavní smlouva, chcete-li euroústava, stále vyvolává spory. Německá kancléřka Angela Merkelová si v pátek přijela do Prahy vyslechnout výhrady k současnému textu euroústavy. Německo jako předsednická země Evropské unie chce posunout debatu o budoucnosti evropské ústavní smlouvy.

 

Autor

Česká republika má podle premiéra Mirka Topolánka jasno, jak dál s evropskou ústavní smlouvou.

 

MirekTopolánek (ODS), předseda vlády ČR (21.1.2007):

Ten proces byl přerušen vyslovením „ne“ v Holandsku a ve Francii, a bez toho, že by se tam to stanovisko změnilo, podle nás nemůže pokračovat. Velice diskutabilní je pro nás i vyjmutí některých částí. Říká se tomu buď mini-treaty nebo se tomu říká Nice+, jako Nice plus. To, si myslím, že je velmi diskutabilní, protože by to bylo jakoby totéž, jenom by se to obešlo z druhé strany.

 

Autor

Podle premiéra Topolánka je zapotřebí napsat nový, stručnější a srozumitelnější dokument, který nebude vznikat v Konventu, ale dohodnou se na něm členské země Evropské unie. Zastánkyní evropské ústavy je německá kancléřka Angela Merkelová.

 

Angela Merkelová, kancléřka SRN (25.1.2007):

Ústava řeší mnoho otázek, které umožní příští fungování unie. Právě Česká republika podporuje vstup dalších zemí, třeba Chorvatska. Jenže to se současnými pravidly unie nepůjde. Česko také podporuje evropskou snahu snížit závislost na energiích nebo spolupráci ohledně kriminality. Právě to ústavní smlouva umožňuje.

 

Autor

Německo, které v současnosti předsedá Evropské unii, chce mít do června hotový další plán týkající se budoucnosti evropské ústavní smlouvy. Už dnes je ale jasné, že dohoda kolem klíčového dokumentu evropské sedmadvacítky se bude rodit jen těžko.

 

Moderátor

A další hosté Otázek – europoslanec za ODS, zmocněnec českého premiéra pro jednání o evropské ústavní smlouvy Jan Zahradil. Vítejte v Otázkách. Přeji dobrý den.

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Dobrý den.

 

Moderátor

Dalším hostem je europoslanec za SNK ED Josef Zieleniec, i vám přeji hezký dobrý den.

 

Josef Zieleniec (SNK ED), europoslanec:

Dobrý den.

 

Moderátor

Jinak muž, který v Konventu pomáhal dojednat text evropské ústavní smlouvy. A v Brně máme předsedu sněmovního výboru pro evropské záležitosti za Stranu zelených Ondřeje Lišku. I vám přeji hezký dobrý den do Brna. Vítejte v Otázkách.

 

Ondřej Liška (SZ), předseda výboru pro evropské záležitosti PS:

Dobrý den.

 

Moderátor

Jak bylo řečeno, německé předsednictví Evropské unie se vepsalo do štítu i posunutí diskuse o evropské ústavní smlouvě. Prvním výsledkem se má stát 25. března v Berlíně evropská deklarace, která by měla vyjadřovat hodnoty a smysl unie. Pane poslanče Zahradile, je možné podle vás do 25. března najít shodu na těch základních hodnotách?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já bych možná trochu opravil to, k čemu má ta takzvaná evropská, ono se jí asi bude říkat Berlínská deklarace, sloužit. Ta má především připomenout 50. výročí římských smluv, na nichž Evropská unie, předtím Evropská společenství, byla založena. Takže to bude spíše deklaratorní slavnostní text, který těch 50 let shrne. Možná vytýčí i nějaké vize do budoucna. Ale nebude právně závazný.

 

Moderátor

Z toho ale, co jsem slyšel od Angely Merkelové, tak chce ona deklarace, Berlínská deklarace definovat i novou Evropskou unii, nejen připomenout ony římské…

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Určitě tam něco..

 

Moderátor

To znamená, je možné tady najít dohodu mezi tou sedmadvacítkou?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já myslím, že v případě této deklarace to nebude tak složité, právě proto, že má mít slavnostní charakter, mají to být podle předběžných rozhovorů maximálně dvě stránky textu, a nemá být právně závazná. Domnívám se tedy, že tady je ta dohoda dost pravděpodobná.

 

Moderátor

Pane europoslanče Zielenče, když se na to podíváte v souvislosti s německým předsednictvím, kde bude nejtěžší, ve kterých hodnotách a problémech, řekněme, najít nějakou shodu, aby se významově i obsahově posunula debata o evropské ústavní smlouvě?

 

Josef Zieleniec (SNK ED), europoslanec:

Já jsem přesvědčen, že klíčem k tomu úspěchu bude dohoda, jakým způsobem by mělo pokračovat vlastně to celé úsilí o uvedení toho ústavního dokumentu do života. Vidíme, že teď vlastně už to je dokument ratifikovaný 18 zeměmi. Některé jsou, další jsou příznivě nakloněné, ale vyčkávají, jsou některé země, a při současné vládě patří mezi ně i Česká republika, které ten text odmítají jako takový.

 

Moderátor

Pane předsedo Liško, Strana zelených před loňskými červnovými volbami plédovala za prohlubování evropské integrace a evropskou ústavní smlouvu. Občanští demokraté jsou naopak proti existenci takového dokumentu. Co námitka, že současné stanovisko České republiky k evropské ústavní smlouvě je především stanoviskem občanských demokratů, nikoliv tedy Zelených jak koaličního partnera?

 

Ondřej Liška (SZ), předseda výboru pro evropské záležitosti PS:

Ta dohoda mezi koaličními stranami byla taková, že teprve po tom, co naše trojkoaliční vláda dostane důvěru, budeme se společně pokoušet najít společné stanovisko. A toto zaznělo jak od pana kolegy Zahradila, tak i ze strany KDU-ČSL. A já se k tomuto prohlášení určitě chci vrátit a v těch, vlastně už v těchto dnech snahy o koordinaci našeho společného postoje k této věci probíhají.

 

Moderátor

Vy jste v sobotních Lidových novinách naznačil, že Strana zelených není nadšena ze jmenování Jana Zahradila premiérovým zmocněncem pro evropskou ústavu. A teď cituji doslova vaše slova. Tady jsou: „ODS významně porušila koaliční dohodu, že vše týkající se unie budeme řešit společně. Chceme si dohodnout mechanismus, jak dodržet to, aby naše evropská politika nebyla jen hlasem Modré šance.“ Konec citátu. Už tady Jiří Čunek v první hodině Otázek naznačil, že také není příliš nadšen ze jmenování Jana Zahradila, ale že to není porušení koaliční dohody, jak to tvrdíte vy. Jaký závěr vyvodí vaše strana z toho, jak vy říkáte, porušení koaliční dohody?

 

Ondřej Liška (SZ), předseda výboru pro evropské záležitosti PS:

Ta koaliční dohoda byla neformální. My jsme se dohodli, že nebudeme v té koaliční smlouvě černé na bílém zaujímat společné stanovisko, a to proto, že jsme neznali postup, který chce navrhnout německé předsednictví, ale přesto jsme si naznačili v určitých konturách to, jakým by se ta naše společná perspektiva mohla odvíjet. A já bych oddělil v tuto chvíli osobu pana kolegy Zahradila, se kterým jsme prozatím vždycky dokázali velmi věcně nalézt společnou řeč. A věřím tomu, že to bude i do budoucna. Nejde o něj, jde o to, jakým způsobem toto zmocnění proběhlo. My si nemyslíme, že tak jak to naznačilo německé předsednictví, by do role těchto konzultantů měli být jmenováni vyšší státní úředníci. Pan premiér Topolánek se rozhodl jako zmocněnce jmenovat pana Zahradila, který je významným politikem ODS. A jestli to bude pan Zahradil nebo někdo jiný, v tuto chvíli je to on, určitě tohle nebudeme nějakým způsobem problematizovat. To, co problematizujeme, je, aby reprezentoval skutečnou dohodu, která bude reprezentovat celou koaliční vládu. K tomu chceme dospět.

 

Moderátor

Tedy rozumím správně vašim slovům tak, že to není o tom, to vaše kritické vystoupení i vystoupení Jiřího Čunka, že by jste chtěli po premiéru Topolánkovi, aby Jana Zahradila stáhl jako vyjednávače? O tom to není?

 

Ondřej Liška (SZ), předseda výboru pro evropské záležitosti PS:

To v tuto chvíli skutečně není ten problém. Jde o to, aby ten zmocněnec, kterým je pan Zahradil, se vyslovoval tak, jak to bude půdorys společné koaliční dohody naznačovat, to znamená je potřeba, aby i pan Zahradil měl jasné stanovisko od koaličních partnerů, nás Zelených i KDU-ČSL, a s ním potom jít do jednání, kde se bude nejenom poslouchat, ale i zastupovat názor celé koalice.

 

Moderátor

A Jan Zahradil už naznačil, že teď vstoupím do vaší řeči, v pátečních Lidových novinách, že bude pouze tím, řekněme, zmocněncem a nebude dávat svůj politický názor příliš najevo, i když premiérovi doporučí nebo řekne svůj postoj. A Jan Zahradil ještě dodal, teď cituji doslova: „Připravím seznam nejužších míst stávající ústavní smlouvy a míst, přes která pro nás nejede vlak, pak bude na předsedovi vlády, aby si to nějakým způsobem zkonzumoval.“ Konec citátu. Pane poslanče Zahradile, můžete naznačit, která, jak říkáte, nejužší místa stávající smlouvy se s největší pravděpodobností objeví v tom vašem první nástřelu?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Je mi líto, ale nemohu. To je otázka vyjednávací taktiky a strategie, kterou určitě nebudu tlumočit přes média. Jinak musím říci, že čtyřka, v tuto chvíli nejvyšších ústavních činitelů, tedy premiér, prezident, ministr zahraničí a místopředseda vlády pro evropskou integraci zaujali na několika schůzkách a už, řekl bych, i veřejně poměrně jasný postoj vůči evropské ústavní smlouvě, takže já nemám pocit, že je tady nějaká koaliční neshoda. Mám dojem, že i pan ministr zahraničí, který koneckonců je nominací Strany zelených, se jasně vyjádřil v tom smyslu, že ten stávající text oživit nelze. Tady vycházím z tohoto nejmenšího společného jmenovatele. A jak se budou potom ta jednání vyvíjet s těmi zmocněnci ostatní států a také se zmocněnci německé kancléřky, to už je věc dalších politických jednání.

 

Moderátor

Můžete říci, kdy bude seznam, Zahradilův seznam sporným míst, jako zmocněnce?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Určitě se bude rodit během těch samotných jednání, ale jeho zveřejňování nebo způsob, jakým s ním budu nakládat, je věcí strategie a taktiky toho samotného vyjednávání.

 

Moderátor

A kdy myslíte, že bude konečný seznam?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Tak především bych řekl, ta samotná jednání o evropské ústavní smlouvě nastanou až poté, co bude schválena takzvaná Berlínská deklarace, tedy až po 25. březnu lze očekávat zahájení skutečně hlubokých a vážných rozhovorů o tom, co do budoucna s ústavní smlouvou. Pak přijde ta pravá chvíle na to, abychom se bavili i o konkrétních výhradách nebo případných změnách v textu, nebo případně o vypracovávání úplně nové smlouvy, to ještě uvidíme.

 

Moderátor

Vy jste, Josefe Zielenče byl, jak jsem říkal, v Konventu. Co říkáte tomu postoji, ať už nového ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, Jana Zahradila a de facto se na tom shodne i celá Občanská demokratická strana, že nemá smysl vracet se k jednou už odmítnutému dokumentu a že je zapotřebí psát dokument nový?

 

Josef Zieleniec (SNK ED), europoslanec:

Tak já, když se na to podívám z hlediska mezinárodních souvislostí, tak takový postoj v Evropě je absolutně ojedinělý, zcela unikátní, až na polského prezidenta, který ale tak radikálně se nevyjadřuje, všichni rozhodující činitelé mluví spíše o hledání řešení na bázi současného textu, to platí pro všechny evropské země, včetně těch, které dosud tu ústavní smlouvu neratifikovali.

 

Moderátor

To znamená – podle vás není možné, a v tom by byla opravdu Česká republika ojedinělá, začít psát nový text, srozumitelnější, jasnější, lepší text, který možná vyjde z nějakých ideových principů nebo části ideových principů té současné ústavní smlouvy, kterou jste schválili v Konventu?

 

Josef Zieleniec (SNK ED), europoslanec:

Já neříkám, že to není možné, já říkám, že si to nepřeje nikdo jiný než naše současná politická reprezentace a pár politiků z některých zemí. Ale de facto jako stanovisko státu my jsme v tom unikátní. Já jestli se můžu vrátit k té diskusi o postavení a mandátu pana poslance Zahradila, jedna věc je otázka koaliční, to mi nepřísluší hodnotit, jsou to dohody, které některé, jak bylo řečeno, byly provedeny ústně a my nemáme do toho vhled, ale na druhé straně je nebývalé, aby do takového jednání šel zmocněnec bez mandátu vlády, a už je jedno, zda ten mandát je veřejný nebo ne, myslím tím stanovisko…

 

Moderátor

A když je to zmocněnec premiéra, tak proč by ho musela schvalovat nutně vláda?

 

Josef Zieleniec (SNK ED), europoslanec:

Já… V našich politických podmínkách, v našich ústavních podmínkách premiér vlastně nemá to postavení, aby mohl tímto způsobem delegovat do tak klíčových jednání z vlastního rozhodnutí jakoby soukromého vyjednavatele. Naše…

 

Moderátor

Považujete tedy za nestandardní, že Jana Zahradila neschvalovala vláda jako celek?

 

Josef Zieleniec (SNK ED), europoslanec:

Jednak, a jednak že mu nezformulovala konkrétní mandát, východiska pro jednání. Myslím si, že toto by mělo být předmětem usnesení vlády. U nás vláda rozhoduje ve sboru. Premiér nemá postavení německého kancléře, kde tam ty pravomoci v ústavě jsou, a podle mne toto je věc, která by měla být koalicí na stole do vlády.

 

Moderátor

Obracím se znovu do Brna na předsedu sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Lišku. Co říkáte té námitce, kterou teď vyslovil Josef Zieleniec, že to je nestandardní postavení? A budete jako Zelení chtít, aby byl schválen Jan Zahradil vládou jako celkem a bude mu dán nějaký manévrovací prostor v rámci prostoru pro vyjednavače?

 

Ondřej Liška (SZ), předseda výboru pro evropské záležitosti PS:

Já s touto námitkou bohužel musím souhlasit. Já jsem to konzultoval i se svými kolegy v Německu, v Evropském parlamentu, a skutečně my jsme jedinou zemí, která v současné době nominovala někoho jiného než vysoce postaveného úředníka, to znamená politika. Já si myslím, že to je domácí úkol koalice. My Zelení jsme už svoje koaliční partnery o tomto informovali, že budeme chtít…

 

Moderátor

Počkejte, vstoupím do vaší řeči. O čem jste je informovali? Vy budete chtít tedy, aby schvalovala Jana Zahradila vláda? A zároveň jste nechtěl problematizovat postavení Jana Zahradila. Tak teď tomu nerozumím.

 

Ondřej Liška (SZ), předseda výboru pro evropské záležitosti PS:

Řeknu to úplně jasně. My jsme je informovali v tom, že s tím máme určitý problém a že si myslíme, že by ten mandát měl být přesně daný, to znamená k čemu, jak a že by měl mít sílu usnesení celé vlády. To je věc, o které jsem pana premiéra informoval a myslím si, že o tom bude v nejbližších dnech, hnedka zkraje týdne jednat.

 

Moderátor

To znamená, že pro vás jako Zelené, když už to bude Jan Zahradil, tak je nepřijatelné, aby ho neschválila vláda jako celek a vláda mu dá, řekněme, zadání. Je to tak?

 

Ondřej Liška (SZ), předseda výboru pro evropské záležitosti PS:

My, ano, skutečně si myslím v tuto chvíli, že je nezbytně nutné, aby ten mandát byl celé vlády a aby stejně tak popisoval přesně, jaké úkoly takovýto zmocněnec má mít.

 

Moderátor

Děkuji pro tuto chvíli. Jane Zahradile, řekněme, zlepší to i váš manévrovací prostor, pokud budete schválen celou vládou a…

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Ne, to v žádném případě nepřichází v úvahu. Já myslím, že jsme se tady bavili již při sestavování této vlády v prosinci o tom, že koaliční partneři si nebudou vzájemně vetovat jména. Já rozumím tomu, že jsem možná někomu nepohodlný a že tady bude snaha ten můj manévrovací prostor nějakým způsobem zúžit, ale já v žádném případě nemohu být vázán na mandát vlády. Ono by to ani nebylo v souladu s mandátem poslance Evropského parlamentu, takže pokud snad mělo i moje jmenování procházet nějakým vládním mandátem nebo vládním schvalováním, tak já bych samozřejmě tu funkci vykonávat nemohl. Možná, že to je cílem všech těchto návrhů, možná, že k tomu se směřuje. Já tomu rozumím, protože připouštím, že mohu být pro někoho nepohodlný v této funkci, ale pro mě vládní mandát nepřichází v úvahu.

 

Moderátor

To znamená, že v případě, že by koaliční partneři donutili ODS, abyste byl schválen vládou jako premiérův a vládní zmocněnec pro vyjednávání o ústavě, tak byste radši rezignoval na tu funkci?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já myslím, že bych dokonce musel rezignovat i z hlediska svého postavení poslance Evropského parlamentu, protože já, mimo jiné, jako poslanec Evropského parlamentu nemohu být vázán žádným vládním mandátem. Já mám jaksi v tomto ohledu volné postavení, jak z hlediska českého, tak z hlediska evropského zákonodárství. Takže obávám se, že to, co tady teď slyšíme, je pokus o jakousi obstrukci a je to pokus o to, abych byl z toho místa tak nějak postupně vymanévrován, čemuž rozumím, to může být součástí určité politické taktiky, ale přijatelné to pro mě samozřejmě není.

 

Moderátor

Ondřeji Liško, jde o to svým způsobem tím vládním mandátem, když tvrdíte, že Zelení ho budou protlačovat, vyštípat Zahradila, lidově řečeno?

 

Ondřej Liška (SZ), předseda výboru pro evropské záležitosti PS:

Ne, já bych opět chtěl opravit to. Tady nejde o to vetovat jména, která ODS či pan premiér navrhuje, a mluvit takhle koaličním partnerům do této politiky, to skutečně takto není. To, o co nám jde, jde o dobrou a dobře koordinovanou společnou politiku na úrovni Evropské unie, a cokoliv, co tuto koordinaci prohloubí a posílí, tak považujeme za správné. A tím vůbec se teď nevyjadřuji k názorům politických pana Zahradila. My víme zhruba, v čem se lišíme. A já očekávám, že v příštích dnech…

 

Moderátor

Počkejte, ale vy jste teď slyšel jasné slovo Jana Zahradila. On sám by nechtěl být tím zmocněncem, pokud by musel mít daný mandát vládou a pokud by o něm hlasovala vláda jako o celku. To znamená – na tom ale vy trvat budete? A je pak na rozhodnutí Jana Zahradila, jak si s tím naloží.

 

Ondřej Liška (SZ), předseda výboru pro evropské záležitosti PS:

Ne, my budeme trvat na tom, aby skutečně tento zmocněnec, pan Zahradil, aby zde bylo garantováno to, že bude reprezentovat skutečně názor celé koalice. To, zda se to stane mechanismem, o kterém teď třeba nemám přesnou představu, doplněním třeba dalších zástupců koalice v nějakém orgánu koordinačním či dojde k nějakým personálním změnám, to teď nedokážu říci. Každopádně o této věci chceme jednat, protože ji a problém považujeme. Já to říkám otevřeně. Ale nechci to nějak vyhrocovat.

 

Moderátor

Když teď budu citovat, pane poslanče, vaše slova, v deníku Mladá fronta DNES vy jste uvedl k budoucnosti evropské ústavní smlouvy, a teď cituji doslova: „Měli bychom vyjít z textu, který už leží na stole, vypustit z něj některé pasáže upravující jednotlivé oblasti politiky Evropské unie a vytipovat základní problémy a u nich hledat shodu. Navržený text je zapotřebí upravit a zkrátit.“ Konec vašich slov z deníku Mladá fronta DNES. Jak dlouho podle vás takové krácení a seškrtávání současného textu může trvat?

 

Ondřej Liška (SZ), předseda výboru pro evropské záležitosti PS:

Já myslím, že to závisí od vůle všech partnerských zemí, členských zemí dobrat se výsledku. Já si myslím, že to, co jsem řekl pro Mladou frontu, není vůbec daleko od postoje ODS, který naznačil pan Zahradil. Já si myslím, že ta debata o tom, jestli to má být úplně nový text nebo jenom zčásti nový text, že je trošku debata zástupná, protože ten konsensus byl do určité míry, do určitého společného jmenovatele dosažen už v rámci Konventu. A proč tento konsensus již nevyužít a radši se soustředit na to, co nás skutečně rozděluje a hledat řešení? To znamená, to, co já očekávám od těch příštích dnů a týdnů, je identifikace všeho, na čem se shodujeme, co nám nečiní problém, identifikace toho, kde budeme usilovat o nějaký kompromis, a identifikaci toho, co z našeho hlediska například vylučujeme nebo co nám nepřijde vhodné do takovéhoto typu smlouvy vůbec zahrnovat.

 

Moderátor

Pro tuto chvíli vám opět, pane poslanče, děkuji. Jane Zahradile, vy jste naznačil v tom pátečním rozhovoru pro Lidové noviny, ze kterého jsem také citoval, že to je ta shoda na nějaké evropské ústavní smlouvě, která by byla přijatelná pro sedmadvacítku, že to je na léta. To opravdu čekáte tak dlouhou diskusi, že nebude možné, když se vyjde z toho stávajícího textu, že by do dvou let, například, Evropská unie měla nějaký dokument, který by, řekněme, charakterizoval postavení Evropské unie, rozšířené Evropské unie v rámci sedmadvacítky a jejích nových rolí?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Určitě je to možné. Záleží na tom, jestli se bude vycházet ze stávajícího textu nebo jestli se přistoupí k vypracovávání úplně nového textu. V tuto chvíli je zapotřebí vysondovat nějakým způsobem ty jednotlivé národní pozice. Ono to není tak jednoduché, jak říká pan kolega Zieleniec, že jsou tady země, které souhlasí, země, které neratifikovaly a souhlasí, a země, které neratifikovaly a nesouhlasí. Každá ta země té situace v tuto chvíli využívá k rozehrávání poměrně složitých politických manévrů…

 

Moderátor

A ta nálepka, že Česká republika skrze ODS, ta námitka, kterou tady řekl Josef Zieleniec, že Česká republika skrze ODS premiéra Mirka Topolánka i skrze vás je de facto osamocena, respektive je tady s Polskem a s Lechem Kaczyńským, ten, řekněme, téměř osamocený postoj v rámci sedmadvacítky?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já musím samozřejmě tuto námitku odmítnout. Tady jsou především dvě země, které evropskou ústavní smlouvu odmítly v referendu, a tím de facto její ratifikaci zablokovaly. Tyto dvě země se dodnes jasně nevyjádřily, jakým způsobem by chtěly postupovat dále, jestli chtějí připravovat nový text nebo jestli chtějí vycházet ze stávajícího textu. To bude, mimo jiné, také předmětem všech těch rozhovorů, které povedeme. Pokud jde o mě, já je samozřejmě povedu takovým způsobem, aby byla různá variantní řešení na stole, ty potom předložím premiérovi a on nechť si v rámci koalice zkomunikuje, které řešení je pro tuto koaliční vládu nejvýhodnější, ke kterému se tato koaliční vláda přihlásí. To mi připadá jako daleko schůdnější manévr, než se pokoušet vytvářet nějaký tlak pomocí vládních usnesení. A já znovu opakuji, něco takové já bych přijmout nemohl.

 

Moderátor

To znamená, když bude vládní usnesení, nebude Zahradil zmocněncem?

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Pokud by to mělo být vládní usnesení, které bude v rozporu s mým mandátem a dokonce i mandátem evropského poslance, pak je logické, že bych tu práci vykonávat nemohl, ale pak musím samozřejmě trvat na tom, že to byl účelový manévr, který měl za účel mě z té funkce nějakým způsobem…

 

Moderátor

… vyšoupnout.

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

… odsunout, mám-li to tak říct.

 

Moderátor

Josefe Zielenče?

 

Josef Zieleniec (SNK ED), europoslanec:

Já myslím, že interpretovat jasný požadavek, který vyplývá z ducha naší ústavy a ústavního uspořádání jako účelový manévr, prostě nelze, je nebývalé, a my v tak složité situaci, kterou teď všichni cítí, kdy jsme, jdeme do toho se stanoviskem, které jde proti absolutní většině postojů státu evropských, jdeme v rozporu s tím, co podepsala naše vláda, protože ta současná ústavní smlouva nese podpis našeho předsedy vlády, to nesmíme zapomínat, ještě v průběhu řeckého předsednictví, aby byl hlavní vyjednávač prostě jmenován bez žádného mandátu, bez rámce, v kterém, v jehož, bych řekl, v němž se má pohybovat při tom vyjednávání, interpretovat toto jako pokus o odstranění Jana Zahradila a dokonce předkládat ultimativní požadavek, že když se o to někdo pokusí, tak že to je vydírání osobou…

 

Moderátor

Ale to je zase legitimní věc Jana Zahradila, že si může rozhodnout, že on v takové pozici tuto roli vykonávat nebude.

 

Josef Zieleniec (SNK ED), europoslanec:

To je legitimní. Není legitimní říkat, že nastolení toho je pokus o odstranění.

 

Moderátor

Ale kdybych vám teď namítl, že tady byla dvě referenda – Francie, Holandsko -, která jasně přece řekla, že ten text je mrtvým textem a musí se najít nějaké jiné řešení, než pokud se nepřesvědčí Francouzi a Holanďané, aby si rozmysleli své „ne“?

 

Josef Zieleniec (SNK ED), europoslanec:

Myslím, že to tak nebylo a neinterpretují to tak ani Francouzi, ani Holanďané. Oba kandidáti na francouzského prezidenta současní byli pro tento ústavní text a oba sice pochopitelně ve volební kampani se vyjadřují zdrženlivě, ale francouzští politici a diplomaté jasně říkají: „Po volbách francouzského prezidenta do toho půjdeme a půjdeme na bázi současného textu.“

 

Moderátor

Pane europoslanče, to, že de facto nemáte právo na ta slova, jak říkal Josef Zieleniec, že když to někdo bude interpretovat, ono rozhodnutí vlády, že jde o odsunutí Zahradila.

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Já už nemám, co bych k tomu více dodal. Pan Zieleniec není členem vládní koalice. Já budu rád, když si to pan premiér zkomunikuje s členy vládní koalice, nebo když vytvoří nějaký mechanismus uvnitř koalice. Já v tuto chvíli komunikuji především s premiérem, s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti, s ministrem zahraničí a s Pražským hradem. Myslím si, že to je dostatečně reprezentativní vzorek ústavních činitelů, který navíc tady vytýčil základní pozici, ze které já mám vycházet. A samozřejmě vnitrokoaliční komunikace je potom věcí předsedy vlády, koneckonců nebudu to já, to je potřeba zdůraznit, ale bude to vláda, protože ta jediná, a v tom souhlasím s panem kolegou Zieleniecem, je k tomu ústavně odpovědná, bude to vláda, která na Evropské radě zaujme definitivní stanovisko a bude jménem České republiky schvalovat tu nebo onu variantu, takže bych velmi prosil, aby ta moje role nebyla vnímána tak dramaticky, jak se tady děje. Já rozumím, že je zapotřebí tyto politické hry hrát, ale připadá mi to v tuto chvíli zbytečné. Nicméně to, co jsem řekl, samozřejmě platí.

 

Moderátor

Ondřeji Liško, chcete k tomu něco dodat z Brna?

 

Ondřej Liška (SZ), předseda výboru pro evropské záležitosti PS:

Já myslím, že skutečně tady nejde o nic jiného než o nalezení dobré komunikace mezi koaličními stranami. Já si myslím, že to dokážeme a že určitě v příštích dnech nalezneme společnou řeč. Nejde o nic jiného, nejde o žádné odstraňování, o žádné bojkoty, jde o dobrou komunikaci, protože evropská ústava, či ať už se bude tento dokument jmenovat nějak jinak, není záležitostí ani ODS, ani koalice, nýbrž celého státu a je to zájmem naší společnosti, proto je nutno zohledňovat co nejširší hlediska.

 

Moderátor

Děkuji do Brna šéfovi sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřeji Liškovi za Stranu zelených, že si udělal čas na dnešní Otázky a těším se někdy v dohledné době opět na shledanou.

 

Ondřej Liška (SZ), předseda výboru pro evropské záležitosti PS:

Děkuji vám. Na shledanou.

 

Moderátor

Děkuji i Janu Zahradilovi, premiérovu zmocněnci pro problematiku evropské ústavní smlouvy a také europoslanci za ODS. Děkuji, že jste přijal mé pozvání. Těším se v dohledné době na shledanou.

 

Jan Zahradil (ODS), europoslanec:

Na shledanou.

 

Moderátor

A děkuji i europoslanci za SNK ED Josefu Zieleniecovi, který byl mým hostem. A pánové, ještě jednou děkuji a těším se, že se uvidíme zase někdy v Otázkách v dohledné době. Díky a na shledanou.

 

Josef Zieleniec (SNK ED), europoslanec:

Na shledanou.