K seznamu „regulovaných nájemníků“

V uvedeném seznamu ze včerejšího dne, který převzala i některá média, se nachází moje jméno, ač nejsem v současnosti v žádném nájemním vztahu v žádné bytové jednotce, tím méně v režimu regulovaného nájemného. Údaje, uváděné hnutím HOMR ve vztahu k mé osobě, tedy nejsou pravdivé. 
Obývám vlastní byt, který jsem odkoupil v rámci hromadné privatizace obecního bytového fondu stávajícím nájemníkům, realizované hlavním městem Prahou v minulém volebním období, a to způsobem naprosto standardním, transparentním a v souladu s českým právním řádem.  
Vzhledem k tomu, že seznam HOMRu vedle dalších chyb obsahuje i citlivé údaje o soukromí a majetku uvedených osob, jde nepochybně o důkaz mimořádně neseriózního a eticky sporného jednání HOMRu, které se pohybuje na samé hraně zákona.