Tiskové prohlášení poslaneckého klubu ODS v EP

ODS dlouhodobě podporuje rozšiřování EU o další členské země, včetně Turecka. Právě proto dnes poslanecký klub ODS v EP nepodpořil při hlasování Zprávu o pokroku Turecka při přistoupení k EU. Formulace a návrhy, obsažené ve zprávě, jdou totiž v mnoha ohledech nad rámec požadavků, běžných při vyjednávání o členství v EU a nesouvisí se současnou politickou a ekonomickou situací v Turecku.

Dále nemůžeme přijmout manipulaci se vzdálenými historickými událostmi a jejich používání jako politického nástroje v soudobém kontextu (ve vztahu k Turecku otázka tzv. arménské genocidy během 1. světové války). Česká republika má s pokusy o retroaktivní zneužívání minulosti vlastní negativní zkušenosti.

Konečně nemůžeme přijmout odkazy na tzv. ústavní proces EU, obsažené v textu zprávy, které se snaží předjímat budoucí institucionální uspořádání EU a oživovat ústavní smlouvu EU.