Názory a argumenty

Moderátor (Daniel Raus):Vítězem našich voleb je ODS, ale jak už bylo stokrát řečeno, vítězství je to vskutku trpké. Trochu připomíná Francouze, který vyhrál v loterii těžké miliony a posléze s hrůzou zjistil, že je vložil na účet s výhodným úrokem, ale s dvacetiletou výpovědní lhůtou. Jaké je tedy rozpoložení uvnitř vítězné strany? To zkoumal kolega Milan Bouška v rozhovoru s jedním z představitelů vedení ODS Janem Zahradilem.

Redaktor (Milan Bouška):Pane poslanče, dnes od rána jednají špičky ODS o tom, jaká je situace, zřejmě i o tom, jak by se mohla situace dál vyvíjet. Jestli byste mohl toto jednání alespoň přiblížit a proč vlastně bylo v tomto formátu vůbec svoláno?

Host (Jan Zahradil):Nám připadalo důležité mít zpětnou vazbu z regionů, z oblastí bývalých okresů tak, aby bylo jasné, že žádné pokusy na rozdělení ODS nebo na vytvoření nějakých dvojích či trojích názorů na řešení povolební situace tady neexistují. Myslím, že to se povedlo, dnešní schůzka s hejtmany i s předsedy oblastních organizací ODS prokázala, že to hodnocení politické situace je v zásadě velmi podobné.

Redaktor (Milan Bouška):Když bychom tedy mohli říci, jaké je, protože proslýchá se samozřejmě i, že by do hry mohl vstoupit pan prezident, který by mohl razantně chtít nějakou změnu, což by mohlo situaci ovlivnit a mohlo by to ovlivnit i vnitřní situaci ODS. Je na tom něco pravdy a jednalo se také o tomto na tom vašem dnešním zasedání?

Host (Jan Zahradil):Tak o tomto se skutečně nejednalo a něco takového ani nikdo z nás příliš nepředpokládá. To spíš vypadá jako spekulace, které jsou do té situace uměle vnášené zvenčí. Rozhodně nikdo z nás nevěří na to, že by prezident republiky vstupoval do vnitřních záležitostí v ODS. To hodnocení je velmi jednoduché, je tady prostě jedna varianta, která je pro nás v tuto chvíli nejpřijatelnější a kterou budeme prosazovat nadále, a to je koaliční vláda. Trojkoalice ODS, KDU-ČSL a zelených a na druhé straně je tady varianta, která je samozřejmě pro nás naprosto nepřijatelná a kterou se budeme snažit za každou cenu vyloučit a zabránit jí, a to je varianta, kdy by se moci ujala ČSSD podporovaná komunisty a případně nějakými zběhlými poslanci z jiných stran. A mezi těmito dvěma variantami je celá řada dalších variant, které jsme tam vyhodnocovali a různým způsobem jsme je hodnotili podle toho, jak jsou nebo nejsou rizikové, nicméně to základní hodnocení zůstává stejné. Prioritou v tuto chvíli pro ODS je prosadit trojkoaliční vládu a prosadit jí tak, aby získala důvěru Poslanecké sněmovny.

Redaktor (Milan Bouška):Jak dalece byla třeba, když říkáte, že jste hodnotili i ty další varianty, jak dalece byla hodnocena varianta nějaké vlády, menšinové vlády ODS podporované Sociální demokracií. Protože vím, že v regionech tento model není moc přijatelný. Tak jak byl hodnocen na tom vašem jednání?

Host (Jan Zahradil):To je samozřejmě pravda, že není moc přijatelný, byl by to model, který by byl velmi nevýhodný, byl by to model, který by v podstatě činil z ODS jakési rukojmí Sociální demokracie a nutno také říci, že zcela nepochybně by to byl model, který by nebyl koncipován na celé čtyřleté volební období jako celá řada dalších možností. Podle našeho názoru jediný model, který skutečně může být modelem pro celé čtyři roky, je ta koaliční vláda. Všechny ostatní varianty jsou varianty, které jsou tu na delší, tu na kratší období, ale žádná z nich není na celé čtyřleté volební období. To je něco, čemu bychom v každém případě se chtěli také vyhnout, protože to by nesvědčilo o příliš velké stabilitě české politické scény.

Redaktor (Milan Bouška):Pravdou ovšem je, že bez Sociální demokracie se zřejmě z té patové situace nehneme. To znamená nějaká dohoda tam jistě být bude muset a teď by mě zajímalo, jestli jste i o tom hovořili, jestli jste stanovili pro to nejvyšší vaše stranické vedení nějaké mantinely, ve kterých se může pohybovat při tom jednání se Sociální demokracií.

Host (Jan Zahradil):Tak nám připadá, že jsme především donutili Sociální demokracii, aby odkryla karty. V minulých několika týdnech padly směrem k Sociální demokracii dva návrhy. Jeden návrh byl přímo na participaci ve vládě tak zvané duhové koalice a před několika dny to byl návrh na začlenění některých bodů Sociální demokracie nebo jejich programu do programového prohlášení vlády. Vzhledem k tomu, že oba tyto návrhy Sociální demokracie odmítla, je jasné, že o nějakou dohodu nestojí, že v tuto chvíli dává přednost obstrukčnímu jednání a prodlužování této situace, a to je podle mě nebo podle nás také celkem význačné sdělení směrem k voličům. Sociální demokracie se dohodnout prostě v tuto chvíli nechce. Já jsem přesvědčen, že tato taktika jí příliš dlouho nevydrží a že bude muset nakonec přijít s nějakým konstruktivním návrhem, který povede k odblokování té situace. Není to tak, že by ODS tlačil čas, pokud Sociální demokracie hraje o čas, pak je nutno jí jasně sdělit, že to nejsme my, koho tlačí čas a že to nejsme my, proti komu ten čas hraje. Je to v tuto chvíli spíše pan Paroubek.

Moderátor (Daniel Raus):Tolik Jan Zahradil, otázky mu kladl Milan Bouška.