Otevřený dopis kritikům prezidenta

Předseda klubu europoslanců ODS J. Zahradil dnes odeslal otevřený dopis všem 66 signatářům (akademikům, vědcům, vysokoškolským pracovníkům) prohlášení z minulého týdne, v němž kritizují názory prezidenta V. Klause na EU.

Plné znění dopisu:

 

Vážená paní, vážený pane,

seznámil jsem se s prohlášením, známým jako „Stanovisko 66 k EU“ a po zralé úvaze jsem se rozhodl na něj reagovat otevřeným dopisem všem jeho signatářům, tedy i Vám.

S problematikou EU jsem v úzkém kontaktu řadu let – od roku 1998 do r.2004 jsem byl předsedou parlamentního výboru přidružení ČR-EU, v letech 2002-2003 členem Konventu o budoucnosti EU, od roku 2004 jsem poslancem EP. Na základě vlastních zkušeností si dovoluji tvrdit, že kritické názory prezidenta Václava Klause na některé aspekty evropské integrace jsou zcela oprávněné. Nejde v žádném případě o povrchní kritiku, ale o konzistentní a hluboce promyšlená stanoviska.

Troufám si dále tvrdit, že pro ČR i pro EU je velmi dobře, když nejvyšší ústavní činitel jedné členské země neúnavně iniciuje skutečnou debatu o EU, místo neustálého opakování zažitých a obecně rozšířených klišé. Skutečností totiž je, že české intelektuální elity ve své většině zatím při pokusech o takovou debatu fatálně selhaly. Musím bohužel konstatovat, že se to týká i zmíněného prohlášení. Mezi jeho signatáři je přitom celá řada špičkových vědců, pedagogů, odborníků, kterým by kritické a otevřené myšlení nemělo být cizí. Místo toho jsme svědky dalšího pokusu o apriorní odmítání jakékoliv kritiky evropské integrace.

Proto si dovoluji k tomuto dopisu přiložit materiál s názvem „Pět evropských klišé české diplomacie“, který se pokouší argumentačně vyvrátit některá z nich. Doufám, že Vás bude inspirovat ke snaze o formulování vlastního názoru na EU.

 

5klise.jpgPět evropských klišé české diplomacienaleznete ve formátu PDF (881 kB) ZDE.