Press klub

Moderátor (Jitka Obzinová):Dnešní host Press klubu na Frekvenci 1 – poslanec Evropského parlamentu za ODS, Jan Zahradil. Ještě jednou dobrý večer.

Host (Jan Zahradil):Dobrý podvečer.

Moderátor (Jitka Obzinová):Pracovní trhy nám otevřelo nově šest zemí z Evropské unie, je to zásluha eurokomisaře pana Špidly?

Host (Jan Zahradil):Myslím, že nikoliv. Tady uplynula dvouletá lhůta, některé země se rozhodly, že neprodlouží tuto lhůtu o další roky, byť měly tu možnost, já myslím, že ze strany těchto zemí je to rozumné rozhodnutí, protože se ukázalo, že jejich pracovní trhy nikdo neohrožuje, tím méně nějaký příliv pracovníků z České republiky. Bohužel některé země, zejména země sousední, zejména Německo a Rakousko se naopak rozhodly, že tuto lhůtu prodlouží, že tedy zákaz pro české pracovníky bude trvat i nadále a to je mi samozřejmě líto.

Moderátor (Jitka Obzinová):Rozumím tomu tak, že vlastně nikdo z české strany se tedy nezasloužil o to zpřístupnění trhů, že se ty země prostě samy rozhodly nám je zpřístupnit?

Host (Jan Zahradil):Já jsem přesvědčen, že ty země si udělaly a dělají a budou si dělat poměrně precizní a detailní analýzy toho, jestli náhodou nemůže dojít k ohrožení jejich pracovního trhu, protože jediný důvod k zavedení takového opatření je ten, že jejich politici jsou pod tlakem jejich odborů, ty se obávají, řekněme, konkurence kvalitní, ale levnější pracovní síly a pokud se v těchto zemích rozhodli politici neprodloužit, pak to udělali na základě analýz, a ne na základě nějakého politického tlaku z České republiky.

Moderátor (Jitka Obzinová):Proč se nám ale tedy tak vehementně brání vámi zmiňované Německo a Rakousko?

Host (Jan Zahradil):To je právě věc, která souvisí s tím, co jsem řekl předtím. Obávám se, že právě tyto dvě země, protože to jsou země sousední, se poněkud iracionálně obávají jakéhosi přelivu desítek tisíc pracovníků z České republiky na německý pracovní trh a rakouský pracovní trh, obávají se, že by došlo k tlaku na snižování mezd v některých odvětvích a zejména odbory v těchto zemích nebo zaměstnanecké organizace proti tomu brojí. My jsme, podle mého názoru, schopni prokázat, že ty obavy jsou liché, bohužel ani v Německu, ani v Rakousku nenacházíme sluchu.

Moderátor (Jitka Obzinová):A myslíte si, že je vlastně vůbec třeba rozčilovat se nad našimi možnostmi, když Češi nijak horlivě tedy necestují za prací po Evropě?

Host (Jan Zahradil):Je to samozřejmě otázka. Já to na jednu stranu nijak zvlášť neprožívám, opravdu se ukazuje, že ta vůle Čechů pracovat v zahraničí, je poměrně nízká. Ono koneckonců, když se podíváme k nám domů, tak to je nejenom vůle pracovat v zahraničí. Tady těžko najdete lidi, kteří jsou ochotni jezdit za prací třeba do vedlejšího okresu. Ale v každém případě toto jednání v Evropské unii je projevem určitého dvojího standardu, má to spíše psychologicky neblahý účinek, potom si samozřejmě Češi, ale i Poláci a jiné národy mohou říkat, no tak vida, my jsme pořád ještě občany druhé kategorie, oni nás nechtějí pustit na své pracovní trhy, takže to rozhodně neprospívá nějakému pocitu evropské sounáležitosti nebo solidarity.

Moderátor (Jitka Obzinová):Ale pomáhá český stát tedy našim, pokud pracují v cizině, nějakým způsobem, třeba pokud jde o sociální zabezpečení a podobně?

Host (Jan Zahradil):To není nutné. Tady funguje poměrně kvalitní síť informační, myslím si, že ten, kdo se vydá za prací do nějaké cizí země, že je natolik odpovědný, aby si předem zjistil, jak tam fungují sociální systémy, na co všechno má nárok, co všechno může požadovat od toho kterého zaměstnavatele a nesetkal jsem se s tím, že by toto bylo zrovna považováno nebo pociťováno jako velký problém.

Moderátor (Jitka Obzinová):Ale já jsem právě slyšela kritiku, že vlastně český stát má nedokonalý informační systém v tom smyslu, že pokud lidé tedy pracují v zahraničí, tak jim není schopen říct, zda-li si mají platit sociální, například v zahraničí, tam kde pracují anebo jestli ho musí také platit zároveň v Čechách. Jak to vlastně je?

Host (Jan Zahradil):To je zvláštní, protože já jsem zrovna včera byl na návštěvě v takzvaném Evropském domě, to je taková budova v centru Prahy, kde je soustředěno informační centrum Evropského parlamentu, Evropské komise a i úřadu vlády nebo toho informačního odboru a tam jsem viděl brožury, které o těchto věcech velmi detailně informují, takže spíš je to řekněme jak se slušně říká, informační šum, protože ty informace k dispozici jsou, jenom možná ten komunikační odbor úřadu vlády není schopen to dostat k lidem tak, aby to mohli využít.

Moderátor (Jitka Obzinová):Takže když to vezmeme od základu. Teď někdo bydlí v Brně a rozhodne se, že by chtěl pracovat v zahraničí. Kde se dozví co nejvíc informací, na kterém úřadu?

Host (Jan Zahradil):Podle mého názoru se to dozví na vládní informační lince nebo na serveru euroskop nebo na něčem podobném. Koneckonců v každém kraji také fungují regionální informační střediska o Evropské unii, pokud neplní tuto úlohu, pak je samozřejmě nutno se zamyslet nad jejich smyslem a nad náplní práce. Protože toto je podle mého názoru hlavní úkol těch informačních středisek, ne nějaké abstraktní debaty o Evropské ústavě nebo podobných věcech, ale spíš informace k lidem, kteří zrovna třeba chtějí pracovat v zahraničí.

Moderátor (Jitka Obzinová):Dejte lidem informaci, jak je to s placením daní pokud lidé pracují v zahraničí? Platí daně tady nebo tam?

Host (Jan Zahradil):Záleží to na tom, v jaké zemi se zrovna nacházejí. My máme s celou řadou států uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění, daňová problematika nicméně nespadá do portfolia nebo jurisdikce Evropské unie, takže je to podobné jako se vzděláváním. Závisí to na bilaterální dohodě České republiky s tím, kterým státem.

Moderátor (Jitka Obzinová):Je pro Česko výhodné, aby lidé odjížděli pracovat ven nebo je to nevýhoda?

Host (Jan Zahradil):Tak samozřejmě z hlediska takzvaného odlivu mozků, o kterém se často hovoří, bychom to mohli považovat za nevýhodu, protože bude-li nám ubývat vysoce kvalifikovaná a vzdělaná pracovní síla, tak se tím Česká republika, ten potenciál, určitě ochudí. Na druhou stranu celá řada lidí poté, co získají nějaké zkušenosti v zahraničí nebo tam několik let působí, se vrací zpátky do České republiky, tak zase takoví lidé jsou určitě obohacením, protože přinášejí nové zkušenosti, nové pracovní návyky, přinášejí prostě jinou kulturu a to já bych zase bral jako obohacení. Takže je to dvojsečná zbraň svým způsobem.

Moderátor (Jitka Obzinová):A víme jaký typ lidí tedy převážně dnes odjíždí za prací? Jsou to spíš dělníci nebo spíš ta inteligence, o které mluvíte?

Host (Jan Zahradil):Já bych řekl, že jsou to v tuto chvíli za prvé poměrně nevelká množství, rozhodně to nejsou ani desítky, ani stovky tisíc lidí, za druhé jsou to lidé spíše vyšší kvalifikace, právě proto, že ta nižší kvalifikace nebo lidé s nižší kvalifikací, kteří by stáli o práci zejména v Německu nebo v Rakousku, jí tam nemohou dostat, protože tam platí ta omezení.

Moderátor (Jitka Obzinová):Říká europoslanec Jan Zahradil v Press klubu na Frekvenci 1. že Česko neumí dostatečně čerpat peníze z Evropské unie už ví tady asi každý. Ale jak situaci řešit? Ptám se vás.

Host (Jan Zahradil):To je velmi jednoduché. Je zapotřebí udělat nějaká administrativní opatření ve státní správě, pověřit správou těch fondů pouze jedno ministerstvo tak, aby si každý nehrál na svém písečku a zjednodušit ta byrokratická řízení, formuláře, také by bylo dobré přejít na takzvané průběžné financování. Dnes se dostáváme do situace, že projekt je schválen, je realizován, je zaplacen a potom teprve se značným zpožděním přicházejí peníze z Evropské unie, což se mimochodem také podepisuje na tom špatném čerpání. Nám se může stát, že celá řada projektů, která už tady v tuto chvíli lidově řečeno jede, bude proplacena, ale zatím ve statistice nejsou tyto projekty uvedeny, protože ty peníze ještě nepřišly. Takže jednoduchá odpověď, jedno ministerstvo, které bude kontaktním bodem, styčným bodem pro veškeré platby, já osobně bych volil ministerstvo financí, protože jde o finanční toky, myslím si, že ministerstvo pro místní rozvoj nebo kdekterá jiná další ministerstva by s tím už neměla přicházet do styku a ministerstvo financí by mělo být tím hlavním kontaktním ministerstvem.

Moderátor (Jitka Obzinová):Je k tomu třeba změnit legislativu?

Host (Jan Zahradil):Myslím, že nikoliv, myslím, že stačí usnesení vlády, pokud bychom chtěli rušit nebo slučovat nějaká ministerstva, tak je to samozřejmě záležitost změny kompetenčního zákona, pak by se zákon musel měnit a musel by ho schválit parlament, nicméně pokud jde o převedení evropské agendy nebo agendy evropských peněz pod jedno ministerstvo, tady si myslím, že by stačilo usnesení vlády.

Moderátor (Jitka Obzinová):Takže za jak dlouho by šlo tu věc celou vyřídit?

Host (Jan Zahradil):V řádu měsíců by se dala vyřídit.

Moderátor (Jitka Obzinová):Takže pokud by ODS vyhrála volby, sestavila vládu, kdy by se lidé dočkali těch prvních, tedy pozitivních, výsledků v tomto smyslu?

Host (Jan Zahradil):No já doufám, že do konce roku. Pokud bychom samozřejmě sestavili vládu.

Moderátor (Jitka Obzinová):Takže můžu vás vzít za slovo a na konci roku se zeptat?

Host (Jan Zahradil):Vezměte mě za slovo.

Moderátor (Jitka Obzinová):Lidovci, které jediné zatím označujete za koaličního partnera, oni by s tímto řešením, myslíte, souhlasili?

Host (Jan Zahradil):My jsme to s nimi nekonzultovali, my nejsme z těch, kteří by teď dělili toho medvěda běhajícího po lese, budeme se s nimi o tom bavit ve chvíli kdy bude po volbách taková šance nebo taková možnost přicházet v úvahu.

Moderátor (Jitka Obzinová):A nebude už pozdě?

Host (Jan Zahradil):Myslím, že nebude pozdě. Pokud to chtějí vědět, tak to vědí, já znám lidovecký volební program například docela dobře, protože jsem si ho pročetl, já doufám, že kolegové z KDU-ČSL projeví stejný stupeň znalosti pokud jde o volební program ODS.

Moderátor (Jitka Obzinová):A když už hovořím o lidovcích, tak oni třeba dost sveřepě trvají na tom, že jim se nelíbí rovná daň. Takže jak to vlastně bude v té příští koalici fungovat?

Host (Jan Zahradil):Já doufám, že budeme schopni se dohodnout na nějakém rozumném kompromisu. Kolegové z Lidové strany.

Moderátor (Jitka Obzinová):Co je kompromis v rovné dani?

Host (Jan Zahradil):Teď vám to rozhodně nemohu říci, je to záležitost povolebních jednání a já bych teď nerad uzavíral cestu k nějakým povolebním dohodám. Fakt je, že v této věci zrovna, pokud jde o ODS, se kompromis bude hledat dosti obtížně, protože já bych si dovolil rovnou daň označit za vlajkovou loď ODS a tvrdím, že budeme velmi málo ochotni, respektive nebudeme ochotni, z těch základních principů slevit.

Moderátor (Jitka Obzinová):257 400 999, na tomto čísle můžete pokládat vaše dotazy europoslanci za ODS Jana Zahradilovi, to ale v závěru Press klubu na Frekvenci 1, esemeskové číslo pro vaše dotazy je 9001210 a esemesky můžete posílat už teď.

Host (Jan Zahradil):Lidovecký ministr zahraničí, pan Svoboda, je užitečný ministr?

Host (Jan Zahradil):Já mám proti panu Svobodovi určitě některé výhrady, mám třeba mnoho výhrad vůči jeho evropské politice,na druhou stranu najdou se oblasti, a také jich není zrovna málo, kde se ztotožňuji s jeho pojetím zahraniční politiky. Čili neoznačil bych ho za nejhoršího nebo nejslabšího ministra zahraničí polistopadové historie.

Moderátor (Jitka Obzinová):A vy ho máte ale po volbách nahradit? Je to tak?

Host (Jan Zahradil):To je zase otázka, která bude záviset na sestavování koalic, povolebních jednání a podobně. Já jsem připraven na různé varianty včetně té, kterou jste teď zmínila.

Moderátor (Jitka Obzinová):Proč by vám měli ale lidovci postoupit svoje ministerstvo zahraničí?

Host (Jan Zahradil):Já samozřejmě nemohu spekulovat o tom, jaká prioritní případná ministerstva by si v případné koalici ODS a KDU-ČSL zvolila Strana lidová a na jakých prioritních ministerstvech naopak budeme trvat my. Osobně jsem přesvědčen, že zrovna v nadcházejícím období, kdy třeba Česká republika bude mimo jiné předsedající zemí Evropské unie, v první polovině roku 2009, bude ta zahraniční agenda docela důležitá a že bychom se jí vzdávat neměli, ale nemohu předjímat.

Moderátor (Jitka Obzinová):Vaše kritika na adresu tedy, vaše opoziční kritika, na adresu ministerstva zahraničí příliš často nezaznívá. Máte dohodu, že nebudete pana Cyrila Svobodu příliš kritizovat, protože to je příští koaliční partner možný?

Host (Jan Zahradil):Dohodu o tom nemáme a já jsem pana Svobodu kritizoval v minulých letech velmi často a velmi tvrdě a vysloužil jsem si za to celou řadu poměrně podrážděných reakcí pana Svobody pokud šlo o evropskou politiku. Ale pokud třeba pan Svoboda zase dělá něco z mého pohledu správně, tak není důvod, abych ho za to kritizoval.

Moderátor (Jitka Obzinová):Říká europoslanec Jan Zahradil v Press klubu na Frekvenci 1. pane europoslanče, vy jste v komisi pro vyšetřování aktivit CIA v Bruselu. Už jste něco zjistili?

Host (Jan Zahradil):Je to tak. Musím říct, že pro média se mi o tom mluví docela těžko, protože to jsou záležitosti, které souvisí s činností informačních služeb, jsou to záležitosti, které souvisí s bojem proti terorismu. Já osobně nejsem vůbec rád, že tento výbor vznikl, protože podle mého názoru projednává na veřejnosti věci, které by se na veřejnost vůbec dostávat neměly. Já jsem přesvědčen, že boj proti terorismu prostě není procházka růžovou zahradou, samozřejmě, že v něm sehrávají svoji roli tajné služby včetně americké informační služby a jsem přesvědčen, že některé ty věci prostě mají zůstat v režimu klasifikovaných informací a že se na veřejnost dostávat nemají.

Moderátor (Jitka Obzinová):Dobře a to znamená, že by vás nějaké přelety letounů CIA přes Česko neurážely?

Host (Jan Zahradil):Jsou tady různé nepřímé důkazy, zatím žádný přímý důkaz nikdo ani na půdě Evropského parlamentu nepředložil, že k takovým přeletům docházelo, jsou tady různé náznaky, že na palubě takových letadel se nacházely osoby, které mohly být podezřelé z podílení se na teroristické činnosti. Otázkou je a na tu jsme doposud neobdrželi jasnou odpověď, jestli pokud se skutečně něco takového dělo, jestli tím docházelo k porušování zákonů, a to buďto vnitrostátních zákonů té které země anebo nějakých mezinárodních úmluv, například o lidských právech. Já jsem přesvědčen, že bude velmi sporné něco takového dokazovat, zatím nikdo žádný důkaz o porušování čehokoliv nepředložil a právě proto nejsem rád, že se tato věc veřejně přetřásá.

Moderátor (Jitka Obzinová):Takže co říkáte názoru, že se Amerika chová v Evropě příliš dominantně?

Host (Jan Zahradil):To je otázka k velké diskusi. Myslím, že Evropa s Amerikou mají jednu nebo mají samozřejmě mnoho společných priorit, ale jednu společnou prioritu, která teď vyčnívá nade všemi, a to je společný boj proti militantnímu terorismu proti fundamentalismu a všem jeho odnožím. A znovu mohu jenom zopakovat, jenom naivní člověk by si mohl myslet, že v takovémto boji se nevyužívají tajné služby a že se nevyužívají různorodé metody boje proti terorismu.

Moderátor (Jitka Obzinová):V této souvislosti bylo nebo nebylo chybou jít do Iráku?

Host (Jan Zahradil):To zase chcete po mně, abych dělal po bitvě generála. Já jsem přesvědčen, že bylo správné odstranit režim Saddám Husajna i tímto způsobem, jsem přesvědčen, že na druhé straně, že ty těžkosti, se kterými se tam vojska, která tam působí, setkala možná předčila jejich očekávání, není to tak jednoduché, jak si možná někteří politici mysleli, na druhou stranu přes veškeré těžkosti, volby v Iráku proběhly, nějakým způsobem se tam ta situace, alespoň pokud jde o politickou stránku věci, konsoliduje, dohoda na prezidentovi a premiérovi po řadě měsíců složitých jednání tam nakonec byla dokončena. Na druhé straně samozřejmě teroristické aktivity neutichají, Írán se v Iráku velmi angažuje, protože má zájem na destabilizaci této situace. Takže není to jednoduché, ale netroufl bych si apriorně označit vstup do Iráku jako chybu a domnívám se, že je dobré, že Česká republika se nějakým způsobem na této akci také podílela.

Moderátor (Jitka Obzinová):Tak dobře. Ptala jsem se na minulost, zeptám se na budoucnost. Jak odhadujete vývoj kolem Íránu?

Host (Jan Zahradil):To je věc, která podle mého názoru, by měla být středem pozornosti celého mezinárodního společenství, já jsem přesvědčen, že je daleko více zapotřebí pracovat s íránskou opozicí v exilu, s organizovanou opozicí, která existuje, bohužel zejména vlády některých evropských zemí z celé řady důvodů s těmito organizacemi nepracují nebo s nimi nepracují tak jak by měly a bohužel u některých evropských vlád se setkáváme i s tím, co už tady v Evropě bylo v minulosti, je to takzvaná politika ústupků neboli epeacementu, je to snaha nějak se z těch věcí vykroutit, nějakým způsobem si najít cestičku k tomu současnému íránskému režimu. Já se obávám, že to je cesta do slepé uličky, zejména v tuto chvíli, kdy je Írán opravdu už nepříliš vzdálen možnosti dopravovat jaderné nálože na poměrně vzdálená území, včetně Evropy.

Moderátor (Jitka Obzinová):Už za chvíli vám bude k dispozici na čísle 257 400 999 v Press klubu na Frekvenci 1 europoslanec Jan Zahradil, ale teď 30 sekund na cokoli, co chcete říct bez otázky. Máte slovo.

Host (Jan Zahradil):Vzhledem k tomu, že ode dneška za měsíc se konají parlamentní volby, nemůže to být nic jiného než to, co má souvislost s volbami. Chtěl bych vyzvat všechny, aby k těm volbám přišli, aby volili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a aby volili změnu, aby volili budoucnost.

Moderátor (Jitka Obzinová):Tak to bylo necelých 30 sekund Jana Zahradila. Teď jsou na řadě vaše živé telefonáty. Kandidát na ministra zahraničí za ODS Jan Zahradil, dnešní host Press klubu na Frekvenci 1 odpovídá na vaše dotazy. Dobrý večer prvnímu posluchači.

Dotaz posluchače:

..dobrý den přeji.

Moderátor (Jitka Obzinová):Dobrý den. Ptejte se.

Dotaz posluchače:

Já bych pozdravil pana Zahradila a poděkoval mu, jak mluví o zahraniční politice, jedna jediná otázka. Pane Zahradile, jak je možné, že vy velice fundovaně hovoříte o zahraniční politice, o způsobu, jak bychom se měli chovat, ale když slyším jiné poslance nebo senátory ODS, nemáte sjednocenou vystupování na veřejnosti. Každý říkáte kočkopes a to co říkáte vy, má hlavu a patu, to je velice odborně řečeno na úrovni. Proč trošku nesladíte krok? Je to škoda, protože komunisté, všichni ti levicoví jsou sladěný, ale vy občas vystupujete různorodě a vy co tohle říkáte, to je naprostá pravda, co jste řek, takže já vám držím palce a konečně sundejte strunu, ty levičáky. Hezkej den přeju.

Moderátor (Jitka Obzinová):Máte komentář?

Host (Jan Zahradil):Já jenom nevím, o které senátory nebo poslance by se mělo jednat, já samozřejmě nevylučuji, že tu a tam nějaký jedinec v jakékoliv politické straně takzvaně ulétne, ale ručím za to, že v grémiu a v těch špičkách ODS, předsedou ODS počínaje, držíme v zahraniční politice jednotnou linii a že všichni říkáme stejné věci.

Moderátor (Jitka Obzinová):Já tady mám jeden konkrétní esemeskový dotaz. Posluchačka pracuje v Anglii a ptá se, jestli se započítá do odpracovaných let tady u nás v Čechách ta doba, kterou pracuje v Anglii.

Host (Jan Zahradil):Já jsem přesvědčen, že ano. Takto to střelím od boku, jsem přesvědčen, že ano, ale rád bych, aby si ta paní nebo slečně ještě ověřila, nejlépe asi na ministerstvu práce a sociálních věcí, ale myslím, že.

Moderátor (Jitka Obzinová):Na úřadu práce jí nejsou schopni odpovědět.

Host (Jan Zahradil):Nejsou schopni odpovědět. Ministerstvo práce by jí mělo být schopno odpovědět, pokud nebude schopno, tak je to smutné, my to samozřejmě můžeme zjistit, ale já jsem přesvědčen, že jakákoliv odpracovaná doba se musí tímto způsobem započítávat, protože jsme v Evropské unii, takže je jedno, v které zemi to bylo odpracováno.

Moderátor (Jitka Obzinová):Poslechneme si další telefonický dotaz. Dobrý večer, Press klub Frekvence 1, ztište si, prosím pěkně, rádio a ptejte se.

Dotaz posluchače:Dobrý večer.

Moderátor (Jitka Obzinová):Dobrý večer.

Dotaz posluchače:Já bych se chtěl pana poslance zeptat co se bude dít v odboru zemědělství, protože já poněvadž tady to není možný co nám firmy dávaj za sladovnickej ječmen a za pšenici. My dostáváme za sladovnický ječmen 2350 korun za tunu a firma Cerea a ostatní firmy z nás těžej.

Moderátor (Jitka Obzinová):Tak je to váš obor?

Host (Jan Zahradil):Nevím co je firma Cerea nebo o které se zmiňoval ten posluchač. Nevím přesně o jaké ceny se jedná, jestli to jsou výkupní ceny té suroviny státem garantované, v každém případě mohu odpovědět velmi obecně, že v Evropské unii v tom systému společné zemědělské politiky jsou ne na všechny, ale na některé zemědělské produkty garantované ceny, takže to, za co se vykupuje je nějakým způsobem uměle stanoveno, to neodpovídá tržní hodnotě. Nicméně já jsem přesvědčen, že v, nevím jestli se o sladovnický ječmen jedná zrovna, ale v celé řadě případů jsou naopak ty výkupní ceny nadsazeny těm tržním, takže pokud by tam došlo k zrušení společné zemědělské politiky, tak by možná někde ty výkupní ceny ještě klesly. Ale nemohu kvalifikovaně odpovědět na to, jestli se jedná i o sladovnický ječmen.

Moderátor (Jitka Obzinová):Máme čas tak akorát na poslední dotaz. Dobrý večer, Press klub Frekvence 1.

Dotaz posluchače:Pane europoslanče, já jsem se chtěl zeptat, když už jsme v tom NATU, proč máme tak členitou a složitou tu funkci vojenskou. Já si myslím, že tak jak Amerika, která má, já nevím, 200 milionů obyvatel, tak ta Evropa podobně nemá x ministerstev obrany, ty státy samy o sobě nás by zahnalo 150 Čečenců do moře, to o to se vsadím, a bez Ameriky NATO je soubor dobře placených brigádníků. Řekněte mi, proč se neudělá centrální velení, aby se řeklo co bude potřeba. My si nakupujeme letadla, lítáme do Estonska, to hlídáme, my za chvíli nakoupíme asi ponorky. Víte, mně připadá.

Moderátor (Jitka Obzinová):Dobře, rozumíme otázce. Rozumíme otázce? Prosím pěkně o odpověď.

Host (Jan Zahradil):NATO má centrální velení, má centrální velení jak pro evropskou část, tak pro euro-atlantickou část a to řekl ten posluchač správně, že bez Ameriky nebo tedy bez armády Spojených států, by skutečně NATO asi samo těžko obstálo. Právě proto stojíme o silnou atlantickou vazbu, právě proto stojíme o přítomnost Spojených států v Evropě, ale právě proto a tím teď odpovím na tu otázku, nemá cenu snít o nějaké sjednocené evropské armádě nebo evropské obraně, protože, jak už posluchač naznačil, ta by bez těch Spojených států nám příliš mnoho platná nebyla.

Moderátor (Jitka Obzinová):Tolik europoslanec Jan Zahradil, dnešní host Press klubu na Frekvenci 1, díky, že jste přišel a hezký večer.

Host (Jan Zahradil):Děkuji, na shledanou.