K Paroubkově „stínové vládě“

Označení současného velvyslance v Indii a Japonsku J. Novotného za jednoho z Paroubkových kandidátů na ministra vlády považuji za pokračování nezdravé tendence ČSSD k politizaci zahraniční služby ČR a ke smývání rozdílů mezi kariérními diplomaty MZV a politicky jmenovanými funkcionáři MZV. Tyto dvě kategorie je nutno zřetelně oddělit a působení politických funkcionářů omezit na dobu funkčního období té které vlády.

Skutečností je, že za vlád ČSSD v některých případech docházelo a dochází k pravému opaku a politicky jmenovaní funkcionáři směřují do diplomacie. Jedním z nejkřiklavějších případů poslední doby je bývalý úředník Lidového domu V. Müller, který byl později jmenován náměstkem ministra za ČSSD a nyní směřuje na jedno z velvyslaneckých míst. Skutečností také je, že za vlád ČSSD docházelo z těchto důvodů v některých případech k udělení výjimek pro působení na MZV.

ODS se těmto případům bude po volbách věnovat, přezkoumá a popř. zruší neopodstatněné výjimky a zajistí nestrannost české zahraniční služby tak, aby mohla plnit vládní program každé vlády, která k tomu bude mít mandát od voličů.