Tiskové prohlášení

Před několika týdny jeden z vládních úředníků obvinil ODS z popírání romského holocaustu a podněcování protiromských nálad, a to přímo na půdě Evropského parlamentu. J. Paroubek se od tohoto bezprecedentního, zřetelně politického útoku svého podřízeného vůči nejsilnější opoziční straně dodnes nijak nedistancoval, právě naopak.

V posledních dnech J. Paroubek nepřijatelným způsobem zpolitizoval návrh zákona o registrovaném partnerství, pod nímž jsou – jako v minulosti – podepsáni i poslanci ODS. Pokouší se politicky si tento návrh přivlastnit a vystupovat jako jeho jediný garant, což ničí křehký konsensus napříč politickou scénou v takto citlivém tématu.

Tyto dva případy mají jedno společné: Paroubkovu snahu parazitovat na tématu postavení menšin ve společnosti a zneužívat je v předvolebním boji. Jako zástupci ODS v Evropském parlamentu, jako spolupředkladatelé návrhu zákona o registrovaném partnerství a reprezentanti těch, kdo v ODS tento návrh podporují, proti této Paroubkově snaze ostře protestujeme a považujeme ji za cynickou a nechutnou manipulaci s veřejným míněním.

 

Jan Zahradil v.r.předseda klubu ODS v EPspolupředkladatel zákona o registrovaném partnerství 2000 a 2004

Jaroslav Zvěřina v.r.poslanec ODS v EPspolupředkladatel zákona o registrovaném partnerství 2000 a 2004

Lucie Talmanová v.r.místopředsedkyně klubu ODS v PS PČRspolupředkladatelka zákona o registrovaném partnerství 2005

Kateřina Dostálová v.r.poslankyně ODS v PS PČRspolupředkladatelka zákona o registrovaném partnerství 2005