Tiskové prohlášení

Česká národní delegace (ČND) v EPP-ED poukazuje na skutečnost, že stav čerpání prostředků z evropských fondů je na mnohem nižší úrovni, než nám naši vrcholní představitelé včetně premiéra dosud předkládali. Tento fakt jasně potvrdila poslední jednání zástupců České republiky s Evropskou komisí.

Konstatujeme, že ČR je Evropskou komisí hodnocena na druhém nejhorším místě, hned za Kyprem. V praxi to znamená, že je čerpáno pouze 18,4 % z přidělených finančních prostředků pro období 2004-2006. Nejhorší situace je v oblasti čerpání z Evropského sociálního fondu, za které je zodpovědné MPSV, kde čerpání dosahuje 16,5%. Tato situace je o to smutnější, uvědomíme-li si, že v ČR je stále více než půl miliónu lidí bez práce.

Opakovaně poukazujeme na skutečnost, že hlavním problémem je oblast koordinace, kterou mělo a má na starosti MMR. Potencionální předkladatelé jsou tak nedostatečně informováni, musí se více zadlužovat u bank, i když jsou k dispozici prostředky z EU. Chybí dostatek kvalitních úředníků, kvalitní poradenství i účinná kontrola. Implementační struktura je nepřehledná, systém finančních toků nepružný, monitorovací systém, který má poskytovat spolehlivá data, je nedostatečný. Tyto nedostatky vládou nastaveného systému rozdělování evropských peněz jednoznačně potvrdila i Evropská komise.

Tyto informace jasně prokazují, že ČR hlavně v přípravě zaspala. Práce hlavního koordinátora, MMR v čele s jejich bývalými šéfy ministry Němcem a Paroubkem, nebyla odvedena. Jasně se ukazuje, že nejen naše připomínky, ale i připomínky krajů, měst, obcí a mnoha odborných i neziskových organizací byly oprávněné, a že na ně vláda naprosto nereagovala.

ČND v EPP-ED vyzývá vládu ČR, aby stávající neutěšenou situaci co nejdříve začala řešit. Je třeba si uvědomit, že se jedná o náš národní zájem, a že v době vyjednávání o finanční perspektivě na příští období 2007-2013 by mohlo dojít k ohrožení čerpání finančních prostředků pro ČR i na toto období. Navíc hrozí, že se ČR stane čistým plátcem do rozpočtu EU!