Společná deklarace o Směrnici o službách

Česká, estonská, maďarská, lotyšská, litevská, polská a slovenská národní delegace ve frakci ELS-ED Evropského parlamentu tímto vyjadřuje své zklamání nad tím, že dopad směrnice o službách byl rozmělněn a oslaben. Již zakládající Římská smlouva v sobě obsahuje princip volného pohybu služeb. Návrh směrnice o službách dával naději, že po více než 50 letech od přijetí zakládající smlouvy bude tato svoboda konečně uplatňována. Bohužel, text směrnice přijatý Evropským parlamentem byl v tomto směru zbaven řady klíčových bodů. Směrnice například zachovává omezení ve svobodě vysílání pracovníků, přičemž uplatnění této svobody je zásadní pro vznik skutečné konkurence na trhu se službami. Je politováníhodné, že mnozí v Evropské unii o konkurenčním prostředí pouze mluví, avšak nejsou ochotni ho podpořit konkrétními činy. Chceme-li brát cíle Lisabonské agendy a podporu hospodářského růstu i růstu zaměstnanosti opravdu vážně, jsme pak toho názoru, že trh se službami EU musí být otevřen skutečné konkurenci. Nedomníváme se, že současné znění směrnice jde v tomto směru dostatečně daleko. Z tohoto důvodu je třeba v následujících měsících podniknout další kroky vedoucí k lepší směrnici o službách.

 

Jan ZAHRADIILELS-ED Česká republika

Tunne KELAMELS-ED Estonsko

József SZÁJERELS-ED Maďarsko

Valdis DOMBROVSKISELS-ED Lotyšsko

Laima ANDRIKIENÉELS-ED Litva

Jacek SARYUSZ-WOLSKIELS-ED Polsko

Zita PLESTINSKAELS-ED Slovensko