Nejsme žádní líní eurofobové

Ad Lidové noviny 24. 1.: Frankofonie, anglofilie, EUfobie

Dovolte, abych popis hlasování euroklubu ODS o finančním rámci EU označil za svérázný, byť je zřejmé, že autor nevycházel z vlastní znalosti, ale z informací o celé záležitosti od p. redaktorky Šafaříkové. Musím trvat na tom, že europoslanecký klub ODS se při tomto hlasování zachoval jednotně a v souladu se svým vlastním usnesením, když ani jeden z jeho členů nepodpořil navržené odmítnutí rozpočtu. Každému průměrnému znalci parlamentních procedur je známo, že nepodpořit cokoliv v parlamentním hlasování je možno dvěma způsoby: aktivním hlasováním proti nebo zdržením se hlasování. Europoslanci ODS využili obou možností, někteří hlasovali podle klubového „whiplistu“, jiní podle společného „whiplistu“ ODS a britské Konzervativní strany.

Nepodezřívám autora, že by nebyl znalý parlamentních procedur. Proto mi jeho motivace k vylíčení europoslanců ODS jako spolku jakýchsi nesoustředěných líných eurofobů není jasná, resp. ji musím považovat za účelovou.