Dopis senátorům ODS

Vážené kolegyně, vážení kolegové, senátorky a senátoři ODS,dovolte, abychom Vás oslovili s následujícím, dle našeho názoru závažným apelem.

V dnešních dnech jsme svědky naprosto bezskrupulózní snahy ČSSD a premiéra Paroubka využít jakékoliv téma ve svůj prospěch, jen pokud to slibuje volební zisk. V poslední době se jejich pozornost obzvláště nechutným způsobem zaměřila na problematiku menšin. Například minulý týden byla ODS nehorázně napadena jedním z vládních úředníků dokonce na půdě Evropského parlamentu a obviněna z popírání romského holocaustu a z vytváření protiromských nálad. Jednalo se o známý případ tábora, zřízeného nacisty za II.světové války v Letech u Písku, v němž zahynulo i mnoho Romů a kde jsme dnes svědky mediálních exhibic českých nacionalistů. Průhledným motivem tohoto útoku je snaha odradit Romy od ODS a získat jejich hlasy pro ČSSD.

Ze stejného soudku jsou i pokusy Paroubka a spol. přivlastnit si zásluhy za zákon o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví, o němž se chystá hlasovat Senát. Domnívají se zřejmě, že to ČSSD zajistí podporu gay a lesbické komunity v ČR. Je třeba zdůraznit, že všechny návrhy tohoto zákona byly vždy spolupředkládány i poslanci ODS a těšily se vždy tu větší, tu menší (i když nikdy většinové) podpoře poslaneckého klubu ODS. Některá nepříliš šťastná vyjádření několika poslanců ODS během třetího čtení zákona v PS však vytvořila dojem, že ODS je zásadním odpůrcem tohoto zákona. To je v rozporu jak se skutečností, tak s představou ODS jako moderní, otevřené a liberální strany – kterou bez nejmenších pochyb je.

Senátní klub ODS má nyní jedinečnou příležitost tento nepravdivý mediální obraz napravit. Proto jako Vaši kolegové v ODS apelujeme na Vaši politickou zralost, na Váš smysl pro toleranci, na Vaši schopnost vcítit se do trendů 21. století. Apelujeme na Vás, abyste svým postojem dokázali, že nejde o téma, které si může přivlastnit ta či ona politická strana, ale o téma v nejširším smyslu slova lidské. Apelujeme na Vás, abyste umožnili přijetí tohoto zákona.

Děkujeme Vám za to, že tomuto dopisu věnujete pozornost.

 

 

Jan Zahradilstínový ministr zahraničí ODSpředseda klubu poslanců ODS v EP
Pavel Bémmístopředseda ODSprimátor hl. m. Prahy