Dobré ráno s BBC

Moderátor (Václav Sochor):Je sedm třicet šest a posloucháte Dobré ráno s BBC. Evropští pravicoví politici, v čele se členy britské konzervativní strany tento týden založili transnacionální hnutí, které chce prosazovat myšlenku návratu Evropské unie k zóně volného obchodu. Tento takzvaný Bruselský kongres má podle informace britského deníku Financial Times 18 členů z řad poslanců Evropského parlamentu. Kromě nich se k nové platformě hlásí také asi 50 sympatizantů ze 30 zemí, včetně euroskeptiků z několika amerických mozkových frastů. Za svého patrona si zakladatelé hnutí vybrali českého prezidenta Václava Klause. Já teď po telefonu zdravím Jana Zahradila, poslance Evropského parlamentu za ODS. Přeji dobré ráno.

Host (Jan Zahradil):Dobré ráno, dobrý den.

Moderátor (Václav Sochor):Pane Zahradile, můžete prosím vysvětlit nejprve o co jde? Chtěl bych stručné vysvětlení a hlavně nějaké vyjasnění toho, do jaké míry je do tohoto hnutí zapojena nějaká frakce nebo nějaký tedy poslanci Evropského parlamentu.

Host (Jan Zahradil):Rozhodně slovo hnutí je v tuto chvíli příliš silné. Jde spíš o síť lidí, kteří jsou spojeni stejnou myšlenkou, to znamená hledat v současné krizi té ideje federální Evropy poté, co zkrachovala evropská ústava a Evropská unie není schopná se dohodnout na rozpočtu, tak hledat jiná alternativní řešení pro Evropskou unii budoucnosti. Tato alternativní řešení tady vždycky existovala, na druhou stranu byla velice často skandalizována. Jediný vlastně oficiálně povolený názor vždycky byl ten federalistický. Teď se ukazuje, že se tady vytváří určitý prostor pro ta jiná řešení a je načase, jednat. Takže zatím řekněme, že jde o propojení lidí, politiků, analytiků, intelektuálů, kteří sdílí ten názor antifederalistický. Jestli to snad do budoucna nabyde nějakých konkrétnějších politických institucionálních obrysů, to bych v tuto chvíli nechtěl předbíhat.

Moderátor (Václav Sochor):Dobře, nebudeme to tedy rozebírat v té poloze, zda a jakým způsobem se toto uskupení institucionalizuje nebo ne. Ale jakým způsobem tedy chce vyvíjet činnost?

Host (Jan Zahradil):Tak teď v pondělí a v úterý proběhl v Evropském parlamentu historicky první kongres nebo konference, která skutečně byla zaměřená antifederalisticky. Je to docela průlom protože něco takového na půdě Evropského parlamentu ještě nikdy neproběhlo v samotném lůně Evropské unie. Tam bylo několik panelů, asi pět tématicky zaměřených panelů, byl tam panel, zaměřený na obranu, na volný obchod, na pracovní právo, na další konkrétní aspekty evropské integrace, takže v tuto chvíli jde o to, aby se podobné kulaté stoly, konference, kolokvia opakovaly v nějakých pravidelných intervalech. Aby tam docházelo k vypracovávání skutečně reálných alternativ vůči tomu současnému vývoji, které potom politici budou moci položit na stůl jako nějakou jinou cestu nebo lepší cestu, jak uspořádat vztahy mezi evropskými státy v 21. století.

Moderátor (Václav Sochor):Předpokládám, že vy se považujete sám za člena nebo aktivního člena této sítě?

Host (Jan Zahradil):Já jsem se zúčastnil té konference, stejně jako někteří další poslanci ODS a myslím si, že to není žádné překvapení. ODS dlouhodobě, podobně jako prezident Václav Klaus, prosazuje antifederalistické uspořádání Evropské unie. My jsme nesouhlasili s evropskou ústavou. My se domníváme, že Evropská unie v 21. století prostě musí respektovat určité zákonitosti mezinárodního vývoje a že cestou do budoucnosti je flexibilita, pružnost a přizpůsobivost, nikoliv centralistická struktura jakéhosi federálního evropského státu.

Moderátor (Václav Sochor):Jaká je role Václava Klause? Tedy byl nějak vyrozuměn nebo přednesl na té konferenci nějaké poselství zprostředkovaně?

Host (Jan Zahradil):Václav Klaus byl na tu konferenci osobně pozván, ale nemohl se jí zúčastnit, takže poslal alespoň písemné poselství, které tam bylo přečteno. Je jasné, že aktivita tohoto typu ho v každém případě velmi potěšila. Já myslím, že je dobré, pokud to má od samého začátku jakousi neformální záštitu jednoho z ústavních činitelů jedné z členských zemí Evropské unie.

Moderátor (Václav Sochor):K hnutí se podle Financial Times hlásí 18 poslanců Evropského parlamentu. Jaké politické proudy reprezentují?

Host (Jan Zahradil):Tak zase, dejme tomu, že se to dá takto říci. Ono to není úplně přesně tak, že by tam bylo jakési formální členství nebo něco podobného. Tam prostě byla konference, které se náhodou zúčastnilo těchto 18 poslanců, protože zrovna měli čas. Mohlo jich být více, mohlo jich být i méně.

Moderátor (Václav Sochor):Osmnáct nebo sto osmnáct?

Host (Jan Zahradil):Jádrem toho je samozřejmě v tuto chvíli britská konzervativní strana, která má od včerejška nového předsedu Davida Camerona, který slibuje provést určité změny, pokud jde i o zařazení britské konzervativní strany na evropskou úroveň. On vyhlásil, že britskou konzervativní stranu vyvede z toho klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. Čili oni byli hybnou silou té konference. ODS se k tomu samozřejmě přidala. Byli tma podle mého názoru, jakkoli jsem to nekontroloval, tak tam byli poslanci z Polska, Holandska, Irska, některých dalších zemí. Byli tam i zástupci zemí mimo Evropskou unii, tedy členských zemí EFTA jako je Island nebo Norsko. Čili bylo to opravdu velmi rozmanité.

Moderátor (Václav Sochor):Já vám děkuji za rozhovor. Poslanec Evropského parlamentu za ODS Jan Zahradil.