Sedmička

Moderátor (Martin Veselovský):

To první z nich je toto. Iniciativa Zrušme komunisty tento týden oznámila, že na jaře uspořádá mezinárodní konferenci o problematice komunismu. Ve sněmovně i v Senátu mezitím leží novely trestních zákonů namířených proti českým komunistům.

Hlavní boj vedou senátoři Štětina a Mejstřík. V Senátu prosadili novelu trestního zákona, která má zakázat propagaci komunismu. Zároveň připravili s hercem a režisérem Smoljakem a dalšími osobnostmi petici, ve které žádají zákaz symbolů a názvů obsahující slovo komunismus. Tuto středu pak oznámili, že na jaře pozvou vědce, umělce, i politiky za západní Evropy na konferenci o komunismu. Zároveň bojují za senátní návrh na vznik Institutu národní paměti. Ten má zjednodušit přístup ke svazkům komunistické STV, který je složitý a zdlouhavý. Parlamentní KSČM by nyní volilo 12 a půl procenta občanů. Naopak petici za zrušení komunistů podepsalo od února 60 tisíc lidí. Propagaci komunismu chce zakázat i opoziční ODS. Premiér Paroubek to naopak považuje za největší nesmysl a tvrdí, že komunisté už nebezpeční nejsou. Faktem je, že čeští komunisté, jako jediní v Evropě, trvají na svém označení. Například na Slovensku se hned v roce 1990 přejmenovali na Stranu demokratické levice. Senát teď doufá, že zákaz slova komunistická protlačí i do nového, sněmovnou schváleného, trestního zákoníku. Do toho se už naopak dostal nový trestný čin, popírání komunistických zločinů.

Moderátor (Martin Veselovský):

Nyní vítám ve studiu dva poslance Evropského parlamentu, pana Miloslava Ransdorfa, za Komunistickou stranu Čech a Moravy, dobrý den.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Dobrý den.

Moderátor (Martin Veselovský):

A Jana Zahradila z Občanskou demokratickou stranu, dobrý den.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Dobrý den.

Moderátor (Martin Veselovský):

Od této chvíle, vážení diváci, můžete samozřejmě hlasovat o tom, komu z obou pánů věříte více. Používejte telefon, nebo textové zprávy, je to celé jen na vás. Ještě, než se pustíme do debaty, pánové, tak na telefonní lince zdravím také senátora Jaromíra Štětinu. Dobrý den, pane Štětino.

Telefonuje Jaromír Štětina, senátor:

Dobrý den.

Moderátor (Martin Veselovský):

Jednoho z autorů iniciativy Zrušme komunisty. Jakou legislativní změnu konkrétně, týkající se komunistů, hodláte v Senátu prosadit, pane senátore?

Telefonuje Jaromír Štětina, senátor:

Je to celkem jednoduchá změna stávajícího § 260 trestního zákona. To stávající znění říká, že kdo podporuje, nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a propaguje třídní zájem, bude trestán tak a tak. A my bychom chtěli, aby tam bylo explicitně dodáno, že to hnutí je komunismus, nacismus, nebo jiné podobné hnutí. Je to velice krátká novela.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane senátore, vám by osobně stačilo, kdyby se čeští komunisté vzdali názvu a svých symbolů?

Telefonuje Jaromír Štětina, senátor:

Já si myslím, že nejde tak o název a o symboly. Tady jde o to, že Komunistická strana Čech a Moravy má stále ve svých programových dokumentech výzvy k násilí, a chce řešit společenské problémy násilím tak, jak to komunisti vždycky dělali.

Moderátor (Martin Veselovský):

Můžete být konkrétní v této oblasti, aby měl pan Ransdorf na co reagovat?

Telefonuje Jaromír Štětina, senátor:

Ano, mohu. Například v programovém prohlášení KSČM pro období do 7. sjezdu, které bylo přijato na 6. sjezdu v květnu 2004, tam je napsáno, a já cituji přesně: „KSČM nadále opírá svou politiku o Marxovi tezi, že svět nelze jen vykládat, ale je nutno jej změnit“. A ty teze zní takto. Komunisté prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným složením celého dosavadního společenského řádu. Nebo se hovoří o despotických zásazích do vlastnického práva. To znamená, že vyznávání těchto Marxových tezích je podle mého přímo výzvou k násilí a porušování § 260.

Moderátor (Martin Veselovský):

Rozumím. Tolik senátor Jaromír Štětina v Sedmičce. Pane Štětino, děkuji, a na shledanou.

Telefonuje Jaromír Štětina, senátor:

Na shledanou.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane poslanče Ransdorfe, vy jste se dobře bavil, jak jsem se díval.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Bavil jsem se, ano.

Moderátor (Martin Veselovský):

Proč jste se dobře bavil?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Za prvé, nevidím důvod, proč by měla Televize Nova lhát svým divákům, když tvrdí, že jsou čeští komunisté jediní, kteří si ponechali název komunistický. V Evropě je takových stran hodně. Jsou to strany parlamentní, jsou to strany, které jsou vlivné, a nevidím důvod, proč by jste měli zkreslovat skutečnost. Za druhé, chci říci, že od pana….

Moderátor (Martin Veselovský):

Zaregistroval jste, že tam bylo řečeno z post komunistických zemí?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Ne, ne, vy jste říkal v evropských zemích, takže si osvěžte paměť. A pokud jde o druhou věc, jde o samotného pana senátora Štětinu. Já si myslím, že je to velmi úsměvné od člověka, který v minulosti ve své novinářské praxi pěl ódy na sovětský lid v rámci svých cest po velké zemi. Myslím si, že je to velmi zábavné. Za třetí, je to zábavné z toho důvodu, že je to naprosto průhledný pokus vyřadit konkurenci. Teď, když se pravici nedaří, v době, kdy ODS se domnívala, že bude mít pohodlnou většinu se svými pravicovými spojenci, tak jí to nechávalo docela v klidu. Teď, když se zdá, že levice bude mít jako celek převahu v poslanecké sněmovně, tak je to snaha vyřadit konkurenci. A je to samozřejmě snaha velice pohodlná, protože z české pravice já jsem neznamenal zatím žádný relevantní nějaký programový pokus, jak věci změnit k lepšímu. A jestli mohu říci svůj pocit, a také ho tady řeknu, tak i když se hovořilo na sjezdu ODS o přepřažení, hovořilo se o tom, že by rádi vystřídali sociální demokraty u moci, no, tak samozřejmě přepřahání je věc dobrá, jestliže se třeba unavený kůň vymění za koně svěžího, ale jestliže se má kůň přepřáhnout za vola, nebo osla, tak je to samozřejmě velký problém. I unavený kůň je pořád kůň.

Moderátor (Martin Veselovský):

Já bych jenom poprosil, pane poslanče, aby jste se zdržel nějakých osobních invektiv, a tohle se mi k tomu trošku blížilo. Pane poslanče….

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Já jsem nikoho nejmenoval. Jestli chcete, tak mohu.

Moderátor (Martin Veselovský):

Nechci. Pane poslanče Zahradile, vy souhlasíte bezvýhradně s panem senátorem Štětinou, nebo vůbec?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Především považuji za půvabné, jakým způsobem pan kolega Ransdorf jakousi dovednou přesmyčkou odvedl pozornost od toho problému s přívlastkem komunistický a s propagací komunistických symbolů k ODS. Já myslím, že my máme v této zemi a v této části Evropy velmi specifickou zkušenost s komunismem, která možná chybí, nebo zcela určitě chybí některým západním státům, které těch 50 let prožili na západ od Železné opony. A jsem přesvědčen, že zpochybnění těch slov, adjektiv, přívlastků typu komunistická, nebo používání komunistických symbolů, že by věci prospělo. Že by se nejednalo o likvidaci konkurence, o které hovoří pan poslanec Ransdorf, ale že by se jednalo především o to, aby se komunistická strana zcela jasně postavila k tomu, co se tady odehrávalo před rokem 1989. Já totiž dodnes nevím, jak se k tomu komunistická strana přesně staví. Já slyším něco jiného od pana Ransdorfa, něco jiného říká pan Filip, nynější předseda, něco jiného říká pan Grebeníček, bývalý předseda, něco jiného si můžete přečíst v Haló Novinách, tam bohužel v poslední době jsem byl svědkem celé řady článků, které až adorují, až oslavují některé prvky toho režimu, který tady byl před rokem 1989. Takže, abych to uzavřel, já se domnívám, že kdyby se komunistické straně znesnadnilo, nebo dokonce znemožnilo používání toho přívlastku komunistický, a o tento symbol se tady jedná především, a kdyby se znemožnilo používání komunistických symbolů, že by to komunistickou stranu donutilo k tomu, aby konečně vyložila karty na stůl. A mimochodem, poslední věta, já jsem velice rád, že pan poslanec Ransdorf tady konečně začal hovořit o levici, jako o celku, tedy o sociální demokracii a komunistech. Já myslím, že to činí naši politickou scénu velmi přehlednou, protože tyto dvě strany skutečně v poslední době spolu spolupracují velmi nebývalou měrou.

Moderátor (Martin Veselovský):

A abych byl zcela konkrétní, já vám dám slovo, pane poslanče, 6. října toho roku prošla Senátem novela trestního zákona, která navrhuje výslovně zakázat propagaci komunismu a nacismu pod hrozbou trestu až osmi let vězení. Směřuje do sněmovny. Jak by měli, nebo jestli to víte, jak budou hlasovat o této novele vaši straničtí kolegové, poslanci?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Myslíte stranické kolegy z ODS, nebo stranické kolegy, nebo kolegy ve smyslu poslanecké sněmovny?

Moderátor (Martin Veselovský):

Ne, ne, ne. Myslím samozřejmě stranické kolegy z ODS.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Myslím si, že ti to samozřejmě podpoří. Stejně, jako jsem si zcela jist, že sociální demokracie plus KSČM to nepodpoří.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak, se můžeme zeptat.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Já teď bych asi měl se k tomu vyjádřit. Za prvé, bych chtěl říct, že já diferencuji i mezi členy ODS. Nemyslím si, že třeba kolega Zahradil bude stejně, jak pan Benda, velebit Pinochetta. A nebudu z tohoto důvodu, když tedy jeden, nebo vícero stoupenců ODS, nebo členů ODS, má podobný názor, to přičítat stále straně. Za druhé, chci říci, že se mění i v čase vyjádření některých vašich lidí. Já si pamatuji, že když se volil prezident republiky, tak vám hlasy komunistů nesmrděly.

Moderátor (Martin Veselovský):

Ne, počkejte!

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

A moment!

Moderátor (Martin Veselovský):

Ne, pane poslanče, vy tady pořád opakujete….

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Nechte mě vyjádřit, neskákejte mi do řeči!

Moderátor (Martin Veselovský):

No, já vám budu skákat do řeči, protože to je moje práce, pane poslanče.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Neskákejte mi do řeči, protože já tady potřebuji……

Moderátor (Martin Veselovský):

Vy mě neskákejte do řeči, tu debatu řídím já!

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Dobře, ale…

Moderátor (Martin Veselovský):

Poslouchejte moje otázky!

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Vy mě nenecháte, abych dovedl do konce argument, který……

Moderátor (Martin Veselovský):

Ne, to není pravda!

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Je myslím velmi relevantní, a to je…..

Moderátor (Martin Veselovský):

Myslíte o podpoře prezidenta?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Ne, ne. To je to, že pan Topolánek, který teď velmi vehementně podporuje všechny tyto iniciativy, v době, kdy se volil prezident republiky, přišel, protože tehdy podepsal podobnou výzvu, přišel za našimi lidmi, a omluvil se za to, a slíbil, že podobné věci se už nebudou konat. Prostě, oni se chovají naprosto účelově, a ta účelovost je dneska dána tím, že jim hrozí porážka ve volbách.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak, já vám zopakuji téma tohoto bloku, pane poslanče. Bavíme se o iniciativě Zrušme komunisty……

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

To naprosto souvisí.

Moderátor (Martin Veselovský):

A moje poslední otázka, která byla vznesena na pana poslance Zahradila, byla otázka, která se týká novely trestního zákona, která jde ze Senátu do sněmovny, tak já tu otázku zopakuji. Jak budou hlasovat, jestli to vyjde, vaši straničtí kolegové ve sněmovně?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Mí straničtí kolegové ve sněmovně, to znamená poslanci KSČM, budou samozřejmě proti této iniciativě, a ……

Moderátor (Martin Veselovský):

Proti této novele?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Důvodů je samozřejmě víc, protože například je to plivnutí do hrobu těm komunistům, kteří položili životy v boji proti fašismu. Směšování těchto dvou věcí je obludnost, protože každý třetí komunista položil v zápase proti fašismu život.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Proti tomu se musím…..

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

A za druhé, chci říci…..

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane poslanče, neskákejte do řeči!

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Že je to pikantní od lidí, kolega Zahradil by tady měl přiznat, že v jeho frakci, v Evropském parlamentu, jsou lidé, kteří, když se hlasovalo o Holocaustu, tak 18 poslanců CDU a CSU pro tuto rezoluci nehlasovalo. Tito lidé na druhé straně nám dávají morální lekce. Teď, když pan Brok dělal zprávu o konci 2. světové války, byla to velice široká diskuse k tomu, tak se pokusil přepsat dějiny, a na druhé straně lidé z jeho vlastní frakce pro rezoluci o Holocaustu nehlasovali.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane poslanče?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Mohu reagovat na mnoho z toho, co řekl pan poslanec Ransdorf, vezmu to po řadě. Ta rezoluce Evropského parlamentu, o které hovoříte, nebyla podpořena hlasy poslanců ODS, protože souhlasím, že v ní byly různé neprokázané, nebo diskutabilní skutečnosti.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

To je pravda.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Za druhé, pokud jde o tu starou záležitost, nebo několik let starou záležitost s podporou, nebo nepodporou komunistů v prezidentských volbách, to víte pouze vy, komu jste dali své hlasy, nebo nedali. A já obdivuji vaši jistotu nad tím, jak to dovedete dobře spočítat. Mimochodem, pane poslanče, vy jste tehdy pro Václava Klause hlasoval jako pro prezidentského kandidáta, nebo ne?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Já jsem nehlasoval ani pro pana Klause, ani pro pana Sokola, ale mohu vám říci, že….

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Můžete objektivně říci, že vaši kolegové…..?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Vaši vyjednavači byli velmi aktivní a pan předseda Topolánek se doslova plazil před naší…..

Moderátor (Martin Veselovský):

Prosím, oba řekněte, jakou tato, nebo tyto historiky mají relevanci…..?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Mají, protože to ukazuje…..

Moderátor (Martin Veselovský):

K dvěma novelám trestního zákona, které se týkají…

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Morální profil české politické scény.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Já bych chtěl říci…..

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak dobře, tak se můžeme shodnout na morálním profilu. A znovu se ptám, jakou relevanci to má k tomu, že mezi Senátem a sněmovnou teď putují dvě novely trestního zákona, které se týkají snahy postavit minimálně komunistické symboly mimo právní rámec?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Relevanci to samozřejmě nemá žádnou. Já jsem považoval za nutné na tuto věc zareagovat, protože pan poslanec Ransdorf ji otevřel. Já bych ji tady neotevíral. Podle mého názoru je legitimní zabývat se tím, zda některé symboly, některé názvy, neslouží samy o sobě jako evokace, nebo dokonce obhajoba předlistopadového režimu, který tady byl před rokem 1989. Já si tu otázku velmi vážně kladu. Nejsem sám, myslím si, že si ji kladnou desítky tisíc lidí v tomto státě. A jsem přesvědčen, že pokud by se používání těchto symbolů znesnadnilo, nebo dokonce znemožnilo, pak by v žádném případě nešlo o omezení politické soutěže. Tato strana pod jakýmkoliv jiným názvem může působit dále, a uvidíme, uvidíme, uviděli bychom, zda by byla schopna oslovit stejné procento voličů, jako nyní.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane Ransdorfe?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Kde vy, nebo pan Topolánek, nebo pan Štětina, nebo Mejstřík, berete morální právo se vměšovat nad stanovisko třeba bývalého disidenta Valency, který před nedávnem i v českém tisku publikoval názor, že komunisté jsou dnes jiní, a buďme rádi, že v Číně vládnou komunisté, že jsou tam reformy, které jsou racionální, protože jinak by svět zaplavila nestabilita. Kde berete, řekl bych, morální právo se povyšovat nad soud třeba takového Dienstbiera, který v době, kdy tady byl režim, který se zaštiťoval socialismem a komunismem, a ono to tak nebylo reálně, tak byl persekuován? A to myslím…..

Moderátor (Martin Veselovský):

Já tu otázku použiji, kde berete to morální právo, pane poslanče?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

To morální právo mi samozřejmě dává těch několik desetiletí toho, co se tady odehrávalo před rokem 1989. Velmi bych poprosil, abych nebyl spojován, nebo aby ODS nebyla spojována s panem Dienstbierem. Nevím, proč jste tuto přesmyčku udělal, respektive vím,…..

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Ne, protože on……

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Protože se zase pokoušíte odvést pozornost někam jinam.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Ne, ne, ne!

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

A za třetí, musím trvat na tom, že komunisté v některých zemích se možná změnili, komunisté v České republice se buďto nezměnili, nebo se změnili příliš málo na to, abychom se nemuseli zabývat tím, zda jim neodebrat možnost používat určitých symbolů.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane poslanče, pane poslanče, poslouchejte mě chvíli, prosím vás.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Já si myslím, že o KSČM víte velmi málo. Víte velmi málo, a je to citace, kterou tady provedl pan Štětina v tom televizním expoze, ta je naprosto směšná. Vychází z nepochopení našich programových dokumentů, z jejich špatné četby ze skreslování fakt.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Ano, to je obvyklá výmluva….

Moderátor (Martin Veselovský):

Myslím si, že naši diváci si mohou ty dokumenty nalézt.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Já ještě musím říct…..

Moderátor (Martin Veselovský):

Dovolíte, pane Zahradile?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

My jsme se distancovali oproti jakémukoliv zneužívání moci, vůči používání mocenských prostředků pro politické cíle. My jsme udělali jasnou….

Moderátor (Martin Veselovský):

Mocenských prostředků pro politické cíle?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Tlustou čáru po roce 1989. V roce 1989 jsme se distancovali od těchto praktik, a omluvili jsme se československému lidu.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak, pane poslanče, dovolíte? My tady spolu vedeme tady tuhle tu debatu, a já se vás na to ptám už asi rok a půl znovu a znovu, není vyloučeno, že se vnitrostranická debata někam posunula. Uvažuje vůbec KSČM uvnitř při svých debatách o tom, že by nějakým způsobem změnila svůj název, nebo symboly? Je to vůbec téma dne?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Pane redaktore, opět to svědčí o tom, že informace prosakují v žurnalistické sféře velmi omezeně. U nás tato diskuse byla několikrát. Poprvé byla otevřena na jaře 1990 tehdejším předsedou Adamcem.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane poslanče, odpovězte na moji otázku!

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Opakovala se třikrát, a vždycky se rozhodlo…..

Moderátor (Martin Veselovský):

Ptám se teď, na konci roku 2005.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Rozhodlo se to demokratickým způsobem, referendem a jednáním sjezdu. Neuvažujeme o změně názvu. Bylo by to směšné, hloupé a nezodpověděné.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak! Děkuji. Vaše reakce pane poslanče?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Na tohle už reagovat nebudu, ale ještě se musím ohradit proti jedné věci, kterou tady pan poslanec Ransdorf řekl, a kterou považuji za velmi vážnou. Já se ohrazuji proti tomu, aby jste tady nějakým způsobem vzbuzoval dojem, že si já, nebo kdokoliv jiný, neváží obětí v boji proti fašismu. Ať to byli komunisté, nebo nekomunisté, všech, kteří položili život v boji proti fašismu, si vážíme stejně, ale to nemá nic společného s tím, o čem jednáme nyní.

Moderátor (Martin Veselovský):

To znamená ono zřetězení v té novele, to znamená propagace komunismu a nacismu, tak to vám nevadí?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Nezabíhejme v tuto chvíli do historie. Já si ostatně myslím, že pan poslanec Ransdorf by tady mohl…..

Moderátor (Martin Veselovský):

Já nezabíhám, to je podzim roku 2005.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

By tady mohl sám, neboť je velmi vzdělán v historických vědách, připomenout paralely mezi nacistickým a komunistickým režimem. Připomenout dokonce spolupráci mezi Stalinských a Hitlerovských režimem. A mohli bychom se tady o tom bavit velmi dlouho. Skutečností je, že tady byly dva totalitní systémy……

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Pane kolego Zahradile!

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Skutečností je, že každý z nich byl sice trochu odlišný a postavený na trochu jiných základech, ale ty výsledky, to znamená autoritářství, nesvoboda, útlak a milion mrtvých, ty byly v obou případech stejné.

Moderátor (Martin Veselovský):

Prosím o poslední reakci.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Jmenujte mi, pane kolego Zahradile, jediný fašistický režim, jediný, který by udělal rehabilitaci obětí vlastních nezákonností, který by udělal v tomto směru sebekritiku. Který by udělal nějaké rehabilitační kroky. Jmenujete mi jediný takový fašistický režim. Abych se dotkl jenom jedné drobné věci, která ty dva systémy bude odlišovat.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Pane poslanče, nejsme tady ve škole……

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Mě stačí jeden stát, jeden režim, který byste tady uvedl.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Já pouze tvrdím, že formulace tak, jak je použita v tom návrhu, a tak, jak jste ji citoval, není nic, s čím by se dalo nesouhlasit. A s tím já souhlasím.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

A taky mi jmenujte jediný fašistický režim, který by……

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane poslanče, dovolíte?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Který by se hlásil k hodnotám racionalismu a humanismu v Evropě.

Moderátor (Martin Veselovský):

Znovu bych apeloval na to, že od otázek jsem tady já.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Já si myslím, že právo řídit to máte, ale také se máme držet tématu, o které jde.

Moderátor (Martin Veselovský):

Držíme se tématu, iniciativa Zrušme komunisty. Já jsem se ho držel velice.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Vy jste ho otevřel v širších souvislostech, pane redaktore.

Moderátor (Martin Veselovský):

To je Šalamounská odpověď. Pojďme k dalšímu tématu.

Moderátor (Martin Veselovský):

Poslanci České sociální demokracie tento týden překvapivě ustoupili svým koaličním partnerům a dohodli se na kompromisním návrhu zákona o deregulaci nájemného. Zákon má sněmovna ve druhém čtení projednávat už příští týden.

Poslanci se dohodli, že růst nájemného bude rychlejší a razantnější. Začne v roce 2007 a potrvá čtyři roky. Každý rok se nájemné vždy k 1. lednu zvedne v průměru o 14 procent. Tempo růstu se bude lišit podle jednotlivých lokalit. V roce 2010 by mělo nájemné dosáhnout pěti procent z ceny bytů. Výjimkou jsou některé části Prahy, kde bude koncová nižší, aby byl nárůst nájmů pro obyvatele únosný. Od roku 2011 už bude nájemné plně deregulované. Nově budou mít také majitelé bytů možnost dát svým nájemcům výpověď i bez souhlasu soudu, ale jen v přesně stanovených případech, například pokud nebudou platit nájemné, nebo budou porušovat dobré mravy v domě. Když s tím nájemníci nebudou souhlasit, budou se moci obrátit na soud. Kompromis podporuje i zástupce Sdružení nájemníků, poslanec Stanislav Křeček, který předchozí návrhy ostře kritizoval. Líbí se i lidovcům a Unii svobody. Proti jsou naopak komunisté a ODS. Osud návrhu tak bude záležet na rozhodnutí několika poslanců, kteří zatím s jeho podporou váhají.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pánové, jednoduchá otázka na vás na oba. Budou se, a teď tu otázku kladu i s tím vědomím, že oba jste poslanci Evropského parlamentu, váš vhled do české poslanecké sněmovny asi nemusí být úplně aktuální, přesto tu otázku kladu. Budou se vaši straničtí kolegové snažit v tom druhém čtení podávat pozměňovací návrhy k tomu kompromisnímu návrhu o deregulaci nájemného? Pane Zahradile?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Pokud jde o ODS, jsem přesvědčen, že ano.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tušíte, kterým směrem se budou ubírat ty pozměňovací návrhy?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Tuším. Domnívám se, že půjde o pozměňovací návrhy, které by postupovaly rychleji v liberalizaci nájemného.

Moderátor (Martin Veselovský):

Budou úspěšné?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Nevím.

Moderátor (Martin Veselovský):

Netušíte?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Netuším.

Moderátor (Martin Veselovský):

Dobře. Budete vy podávat, respektive vaši straničtí kolegové, pozměňovací návrhy?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Ty už jsme, pane redaktore, podali. Komplexní návrh, my jsme podali návrh té úpravy celé věci, který připravil František Beneš se svým týmem. Byl Svazem na ochranu nájemníků hodnocen velmi vysoko. Z deseti kritérií, které si stanovili, tak náš vyhovoval v osmi bodech, zatímco vládní pouze v jednom bodu, čili to byl hodnocený návrh, který byl hodnocen nejlépe, i experty nezávislými. A znamenal by asi tolik, že třikrát po sobě by se o 3 Kč zdvihlo nájemné tak, že bychom se dostali pod 50 Kč na čtvereční metr, zatímco vláda předpokládá zhruba 90 Kč na čtvereční metr. A na vládním návrhu je nejhorší to, že je nejkrutější právě ke čtvrtým kategoriím bytovým, to znamená, tam to vychází někam na řád 85 Kč na čtvereční metr. Ten náš návrh by byl na ekonomickém nájemném všude, a v Praze a Brně, tedy výrazně nad ekonomickým nájemným, čili by se ten problém vyřešil. Bohužel, ale vláda, respektive sociální demokracie se přiklonila k návrhu poslance Kvapila z lidové strany, který je napsaný naprosto nekultivovaně a znamená například znejistění druhů a družek. V podstatě tam znemožňuje přechod bytu na druha, nebo družku. Já chápu, že lidovcům se nelíbí tato forma soužití, ale musíme si uvědomit, že asi třetina dětí dneska v naší zemi bydlí v této formě, takže….

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane poslanče, jenom podotázka, není pro vás uklidňující, že s tím kompromisním vládním návrhem souhlasí i Sdružení nájemníků a jejich šéf Stanislav Křeček?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Ano, on změnil pod dojmeme, dejme tomu koaliční konstelace, svůj názor, ale původní názor toho Svazu na ochranu nájemník byl tento, včetně pana Křečka. Ale to víte, koaliční vztahy mají přednost. Je to mimo jiné doklad toho, že nemusí mít kolega Zahradil tak úplně pravdu, když hovoří o tom, jak pravidelně KSČM a sociální demokracie spolu ve sněmovně diskutují. Tady je vidět, že sociální demokracie se přiklonila na stranu svého, dejme tomu, ve vydíracím potenciálu velmi silného koaličního partnera.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane poslanče?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Nevím, jestli to bylo vydíráním. Vzpomínám si, že váš bývalý předseda pan Grebeníček řekl, že v sedmdesáti procentech programu se KSČM a ČSSD shodují, takže toto může být součástí těch třiceti procent, kde se neshodují. Nicméně, já k tomu chci říct něco obecnějšího. To, o čem mluvíme, tedy deregulace nájemného, zejména v domech, které mají soukromé majitele, protože v obecních bytech pravděpodobně se o deregulaci příliš bavit nebudeme. Ty jsou obecní právě proto, že mají regulované nájemné, tak v tuto chvíli žije, nebo tyto byty reprezentují méně, než 20 procent bytového fondu v České republice. Týká se to zejména Prahy, týká se to některých dalších velkých měst. Není to v žádném případě celostátní problém, a jsem skoro přesvědčen, že celé řady lidí, kteří se teď koukají na náš pořad, se záležitosti deregulace vůbec netýkají. Myslím, že je zapotřebí, a sociální demokracie to zřejmě pochopila v tomto směru postoupit, protože bychom se mohli dostat i pod tlak některých mezinárodních institucí. Já jsem přesvědčen, že existují nástroje, existují nástroje, kterými lze vyjít vstříc obavám, které tady vy formulujete, to znamená obavám některých nízkopříjmových skupin, důchodců……

Moderátor (Martin Veselovský):

Buďte konkrétní! Které nástroje?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Tak, především nepřenášejme ty záležitosti, nebo tu odpovědnost za nájemné na ty majitele a vlastníky domu. Aniž bych se jich chtěl zastávat, oni prostě mají práva disponovat se svým majetkem, a jestliže my budeme schopni najít nějakou formuli tak, abychom těm nízkopříjmovým skupinám, těm, kteří by se skutečně mohli ocitnout v problémech, abychom jim byli schopni ze státních prostředků garantovat určité dorovnání toho…..

Moderátor (Martin Veselovský):

Tedy, nějaká forma sociálních dávek?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Já bych neřekl, že je to sociální dávka. Je to určitá snaha o dorovnání, protože je pravda, a v tom se asi shodneme všichni, že skoková deregulace, zejména v Praze, by možná tisícům lidí, zejména ze skupin, které jsou nízkopříjmové, nebo důchodců, by způsobila obtíže, a pro tyto lidi je zapotřebí najít řešení, ale v tomto případě je to řešení, které nesmí být na úkor majitelů domů a majitelů bytů.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane poslanče Ransdorfe?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Já bych chtěl říci, že ta úprava, kterou předpokládá kolega Beneš a jeho přátelé, tak ta znamená sblížení s praxí, která je u družstevní formy. Družstevní byty jsou dneska už na úrovni ekonomického nájemného. A samozřejmě vycházíme z toho, že všichni musí mít jistotu právní, a také i právo využívat svého majetku, jak jste říkal, ale jde o to, že vlastně ta pravidla hry určují cenové mapy. Cenové mapy konec konců jsou běžným nástrojem v západní Evropě a myslím si, že obce a i města větší mají velice dobrý přehled o té záležitosti. A myslím si také, že i ten návrh předpokládal celou řadu opravných prostředků, kdyby došlo k nesrovnalostem, k excesům. Opakuji znovu, je třeba ten trh stabilizovat, zklidnit, nastolit tam jasná pravidla hry, to je jedna věc. A druhá věc je, že opravdu v tomto období, kdy nás čekají i určité skokové změny, pokud jde o plyn, elektřinu, domnívám se, že je nutné si uvědomit, že by se měly upravit všechny věci, které komplexně v těch zákonech o bydlení, které se týkají i služeb pro domácnosti, ten náš návrh tohle to předpokládá.

Moderátor (Martin Veselovský):

Na druhou stranu, ve chvíli, kdy bude ve sněmovně vládní návrh podporovaný s velkou pravděpodobností to stojedničkovou koalicí, tak dáváte vůbec nějaké šance svým pozměňovacím návrhům?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

V tuto chvíli se pracuje i na určité kompromisní variantě, která by znamenala desetiprocentní nárůst roční….

Moderátor (Martin Veselovský):

Vy na ní pracujete? Myslím tím KSČM.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Ale to je potřeba všechno zvážit. Zatím není k dispozici text. Ale my bychom preferovali naši variantu, která vychází ze zkušeností, které jsou v západní Evropě. To, co zmiňoval kolega Zahradil, ten případný tlak zvenku, ten se týká Polska, jednoho soudního případu, ale polský stát se odvolala a zdaleka vůbec není věc dořešená.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane Zahradile?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

To je všechno možné. Já pouze říkám, že ten tlak tady vzniknout může. Abych byl naprosto férový, já ten návrh, který tady kolega Ransdorf představuje, který bude, nebo byl předložen komunistickými poslanci ve sněmovně, neznám, takže se k němu nemohu vyjadřovat. Vím v každém případě, co je zhruba obsahem toho vládního návrhu. Myslím si, že je to v některých aspektech krok správným směrem. To, že to pravděpodobně majitele domů vlastníky domů, neuspokojí, to je jasná věc. My bychom si představovali řešení, které by bylo na jedné straně průhlednější a transparentnější, na druhé straně určitě nechceme, aby bylo sociálně necitlivé.

Moderátor (Martin Veselovský):

Jedna konkrétní otázka. Budou vaši kolegové v poslanecké sněmovně, sněmovně parlamentu, podávat pozměňovací návrhy, které by vedly k tomu, že by majitelé toho bytu mohli dát výpověď bez udání důvodu tomu nájemci?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Nevím. Tuto otázku vám nedovedu zodpovědět. Domnívám se v každém případě, že dnešní ochrana před výpovědí je dovedena v některých případech ad absurdum. Nemyslím si, že jde až o takový extrém, o jakém hovoříte. Na druhé straně je pravda, že bychom měli usnadnit majitelům domů, aby prostě se svým majetkem mohli nakládat.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Jestli mohu?

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane poslanče?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

To, co předpokládá ten Kvapilův návrh, tak to by vedlo k podobným důsledkům.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Pan Kvapil není členem ODS.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Já vím, ale k tomu, co vlastně, na co přistoupila sociální demokracie, která častokrát, jak vidíte, hlasuje proti svým programům, tak v tomto případě by znamenalo i možnost přidělení náhradní bytu i mimo vlastně místo bydliště, což opět znamená zásah do rodinného života, třeba u školních dětí by to znamenalo, že by se ocitly mimo své prostředí.

Moderátor (Martin Veselovský):

Nechme toto ještě na debatu, až bude přítomen i zástupce České sociální demokracie. Vás se pane Ransdorfe zeptám, jestli se neobáváte, řekněme, pokračujících žalob, a možná úspěšných žalob u štrasburského soudu, právě ze strany českých majitelů domů?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Neobávám.

Moderátor (Martin Veselovský):

Proč ne?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Já říkám, že je tady precedens, který se týká Polska a……

Moderátor (Martin Veselovský):

Bude Štrasburk jaksi s našimi stížnostmi a žalobami nakládat precedentně podle tohoto návrhu?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Je tam podobný přístup. V zásadě existuje přístup, který vychází z určitého, dejme tomu, už zmapovaného prostředí.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Já bych tak klidný nebyl. Já se domnívám, že to podání k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku je nutno brát vážně. A pokud by taková žaloba, takové podání dopadlo v neprospěch českého státu, pak by to znamenalo pro český stát újmu v řádu několika desítek miliard korun, které by musela doplácet majitelům domů za ušlé nájemné, nebo ušlý zisk na nájemném.

Moderátor (Martin Veselovský):

Vaše reakce?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Stahovat kalhoty, když je brod ještě daleko, pane kolego, myslím si, že…..

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Nejde o stahování kalhot, jde o určitou prozíravost. Samozřejmě, že se lze bít v prsa a vykřikovat, že nic takového se nikdy nestane. Já…..

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Když se právně řádně připraví…..

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Já bych si tak jistý nebyl, a domnívám se, že rozumná vláda, rozumná vláda a rozumní politici se snaží problémům tiše předcházet.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Ale v jedné věci, jestli mohu…..

Moderátor (Martin Veselovský):

Pardon, pane poslanče, jestli tušíte, jak vypadá statistika úspěšnosti České republiky u štrasburského soudu? Je to tristní.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

To je věc, která souvisí s tím, že jsme na většinu těch soudů byli špatně připravení a….

Moderátor (Martin Veselovský):

Teď by se to mělo změnit?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Mělo by se to změnit. Já jinak v jedné věci premiéra Paroubka podporuji naprosto evidentně, že se musí v té veřejné sféře, tam, kde je ve hře veřejný zájem, nastolit pravidla, jasná pravidla průhlednosti, transparentnosti, a tím směrem jsou také i naše návrhy, které se týkají VZP.

Moderátor (Martin Veselovský):

Teď se dostáváme trošičku jinam. Pojďme tedy úplně někam jinam, k tomu poslednímu tématu, které myslím vám dvěma bude nejvlastnější.

Moderátor (Martin Veselovský):

V pátek se český premiér Paroubek spolu s ostatními představiteli státu Vysegrádské čtyřky sešel v Budapešti s britským premiérem Tony Blairem. Jednali o finanční perspektivě unie pro roky 2007 až 2013. Británie, která Evropské unii posledního půl roku předsedá, chce totiž rozpočet značně seškrtat, zejména na dotacích pro nové členské země.

Už v červnu přitom unie jeden návrh rozpočtu měla. Ten byl přijatelný pro většinu států, nelíbil se ale právě Velké Británii, která jeho přijetí zablokovala. Vadilo jí, že se měl zmrazit britská sleva z příspěvku do společné kasy, a je nyní okolo pěti miliard, a měla se ještě zvýšit. Británie slíbila, že předloží co nejdříve rozpočte nový, ale to se jí zatím nedaří. Rozhodla se totiž, že musí být úsporný, a chce ho snížit na necelých 850 miliard Eur. Navrhla proto jeho seškrtání, hlavně v oblasti strukturálních fondů, z nichž jde většina dotací pro nové členské země. Státy by tak přišly o miliardy. Nové členské země by ztratily možnost čerpat až 16 miliard Eur. Polsko by mohlo přijít až o 6 miliard, Maďarko i Česko o dvě až tři miliardy ročně. To jsou ale jen neoficiální odhady, přesná čísla budou známá až po předložení konkrétního návrhu. Právě proto státy na Blaira tlačí, aby návrh zveřejnil co nejdříve. Už pro to sepsaly otevřený dopis, ve kterém ho varují, že pokud se v prosinci nedohodnout, bude vážně podkopána důvěra v Evropskou unii. Současně ale přiznávají: Nakonec je lepší rozpočet alespoň s omezenými dotacemi, než rozpočtové provizorium bez dotací.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pánové, jak by jste ve stručnosti, poprosím, interpretovali to, co se teď děje kolem toho rozpočtového výhledu Evropské unie? Protože, přiznejme si, problematika Evropské unie je pro člověka, který se jí nezaobírá poněkud komplikovaná, tak to zkuste nějak zjednodušit a přiblížit. Pane poslanče Zahradile?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Ve stručnosti je to samozřejmě velmi obtížné, já to zkusím. Za prvé, taková je Evropská unie, prostě bližší košile, než kabát.

Moderátor (Martin Veselovský):

Je složitá.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Ne, ta je velmi jednoduchá. Ta je velmi jednoduchá. Zapomeňme na jakási hesla o solidaritě, každý si hraje především na svoji vlastní hru, potom teprve případně hru ostatních. Velká Británie se pokouší udržet si svůj rabat, Francie se pokouší udržet neudržitelnou společnou zemědělskou politiku, a všichni čistí plátci do evropského rozpočtu se snaží, aby zaplatiti co nejméně. Tak to prostě je, iluze stranou. Teď k těm samotným číslům. Hysterie vůbec není na místě, na druhé straně. Jestliže se tady hovoří o škrtání v evropském rozpočtu na sedmileté údobí v letech 2007 až 2013 o 30 miliard, a někdo tady vykřikuje, že tím budeme okradeni, že přijdeme o obrovské peníze, tak to prosím pěkně, není pravda. Já mám zprávu evropské komise za léta 2000 až 2006, tedy za ten právě končící finanční výhled, která říká, že tato období se nevyčerpalo přes 200 miliard Euro na dotacích ze strukturálních fondů, forézního fondu, a všech těchto evropských fondů. Čili, tady se napřed nalinkuje jakýsi teoretický balíček peněz, které se mohou čerpat, a pak se ukazuje, že ty státy ho stejně schopny vyčerpat nejsou. Takže, prosím, není důvod k žádné hysterii. Já vím, že lidé, kteří naslibovali, jako třeba pan Paroubek, kteří naslibovali stejně, jako kdysi Vladimír Špidla se svými slavným výrokem: „Zdroje jsou!“, tak pan Paroubek tady nasliboval, že peníze z Evropské unie budou. Teď, když má přiznat, že zase jich tak moc nebude, tak mu to asi jde těžko přes ústa, nebo z úst, ale žádná tragédie se nekoná.

Moderátor (Martin Veselovský):

Pane poslanče, vy také nepociťujete žádnou hysterii?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Já nepociťuji žádnou hysterii. Já jsem prostě říkal, když se jednalo o vstup do unie, že Evropská unie není ani ráj, ale není to také ani peklo. Je to skutečně tak, jak říká kolega Zahradil, že tam probíhá boj o prosazení vlastních zájmů. My jsme, bohužel, na to špatně připravení, a i pokud jde o čerpání těch prostředků, no, tak samozřejmě jde o to, mít projekty, a mít je v takové podobě, aby prošly.

Moderátor (Martin Veselovský):

Jsme špatně připraveni na čerpání prostředků ze strukturálních a forézních fondů?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Jsme špatně připraveni na využívání evropských fondů vůbec, ale to nejde jenom o to. Taky jsou tady překážky na straně unie. Například uvedu věc, která se týká třeba těch citlivých regionů na severu Čech a na severu Moravy. Existuje evropský ocelářský a uhelný fond pro vědu a výzkum, tam jsou velké prostředky, hodně z nich čerpají například Němci, nebo Francouzi, ale i Britové, a my sice máme formálně, stejně, jako další nové členské země, ten fond otevřen, ale prakticky, protože je tolik různých omezení, z nich čerpat naše firmy nemohou. Takže, podobně nám se vyčítají investice do ocelářského průmyslu, a přitom třeba z evropských fondů Němci restrukturalizovali řadu firem i ve východním Německu.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Já ještě doložím několik čísel, která mohou být skutečně zajímavá, a udělám to rychle, abych tady nezatěžoval příliš kapacitu diváků. Ke každému Euru, které dostaneme z těch strukturálních fondů, nebo z forézního fondu, musíme přidat plus, mínus 10 Kč ze státního rozpočtu na spolufinancování, protože ty peníze sem nechodí jen tak v nějakých pytlích….

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Asi třetinu zhruba.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Ty chodí pouze na konkrétní projekty, a my musíme tu třetinu, tu čtvrtinu spolufinancovat, takže každé Euro, které sem přijde nás stojí 10 Kč z našeho státního rozpočtu.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Ale vzhledem ke krizi…..

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Je na to ten rozpočet připraven, nebo není? Já bych to velmi rád věděl. Druhá věc je, že to členství v Evropské unii nás také něco stojí. Když si spočítáme, kolik tam odvedeme na členském příspěvku, kolik jsme ztratili na příjmech z cel, kolik zaplatíme na poplatcích do Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj, dostaneme se k číslu 60 miliard, plus mínus 60 miliard ročně.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Spíš 70 miliard.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Čili, to není zadarmo. My si musíme dát především pozor, abychom se nedostávali do sitauce čistého plátce. Podle mého názoru proto není v zájmu České republiky, aby byl evropský rozpočet nějak objemný, aby byl co největší. My bychom spíš měli usilovat o menší evropský rozpočet…..

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Dobře, ale je tady……

Moderátor (Martin Veselovský):

Pardon, pánové.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

I my to budeme jednou platit.

Moderátor (Martin Veselovský):

To nebezpečí, že bychom se stali čistými plátci v tom rozpočtovém výhledu do roku 2013 podle vás hrozí, nebo nehrozí?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Podle mého názoru hrozí.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Hrozí, ano, a rozšíření o nové členské země je v našem zájmu, protože Balkán je samozřejmě náš tradiční trh. Je to místo, kde se uplatňujeme kapitálově i investičně. Ale když přijde Rumunsko a Bulharsko, tak ten průměr se sníží, a o to dřív se staneme čistými plátci.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Ano. A poslední záležitost, která s tím souvisí, to také souvisí s tím rozšířením, o kterém hovořil pan Ransdorf. My skutečně bychom se měli začít přestat, nebo ne začít přestat, měli bychom se přestat zabývat záležitostmi souvisejícími s rozpočtem, který konec konců reprezentuje plus mínus jedno procento hrubého národního produktu Evropské unie přerozdělovaného, a na tom skutečně nikdo nezbohatne. Jestli tady někdo tvrdí, že na tom vystavíme náš blahobyt a hospodářský růst, tak je buďto lhář, nebo blázen.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

To jsou hlavní infra…..

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Protože to není pravda. My bychom se měli soustředit na to, abychom měli otevřené nástroje pro naší vlastní ekonomiku, a abychom se ji nenechali sebrat a posunout na evropskou úroveň, a abychom si naší vlastní hospodářskou politiku mohli modelovat našimi nástroji. To je podle mého názoru náš zájem. To, co se odehrává tady, to jsou spíše stínohry.

Moderátor (Martin Veselovský):

Když bych se jenom, pardon, já vám ještě položím ještě jednu otázku, když bych se vrátil k onomu dopisu čtyř premiérů těch středoevropských zemí, který končí, že pokud se nestane něco, tak bude podkopána důvěra v Evropskou unii, jak si vykládáte, protože to je poměrně jako silné tvrzení přece?

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Ale, přece my nemáme stejné zájmy…..

Moderátor (Martin Veselovský):

Podobná gesta, pánové, chcete mi něco vysvětlit? Povídejte, pane poslanče.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Já si myslím, že s důvěrou v evropské instituce je to po celé Evropě velice špatné. A je to špatné proto, že Evropská unie, její instituce, jsou prolezlé byrokratismem a šablonami. My, jako nový poslanci, poslanci z nových členských zemí, se snažíme ty šablony a tu rutinu prorážet, ale je to velice složité. V každém případě, třeba když se podíváte na to, jak je možné čerpat ty evropské fondy, a třeba pro infrastrukturní projekty je to cenná věc, tak je tam spousta omezení, takže jsou to vlastně zálohované peníze. Třeba baltské země mají nasmlouváno asi 400 procent, ale to neznamená, že je dostanou.

Moderátor (Martin Veselovský):

Rozumím.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Zatím v praxi největší výsledek byl 2,4, když tedy ta lednová členská země usilovala o evropské fondy. Ale pan Fergeuhen slíbil, že tedy bude vést kampaň proti byrokratismu v evropských strukturách, protože opravdu ty cíle jsou správné a evropské instituce je maří. Jenomže víme, jak to s těmi kampaněmi proti byrokratismu bylo. Klaus založil kdysi komisi….

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

A už to zase obracíte někam jinam, pane poslanče.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Ne, ale první, kdo…..

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Ještě k tomu dopisu bych chtěl říct…..

Moderátor (Martin Veselovský):

Ještě poslední reakce.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

K tomu samotnému dopisu. My přece nemáme stejné zájmy, jako Polsko, nebo Maďarsko v této věci. My nejsme primárně zemědělsky orientovaná země, nebo země s nějakým velkým zemědělským sektorem, takže vytvářet tady iluzorní dojem, že existuje společný zájem Vysegrádské čtyřky, pokud jde o rozpočet, je nesprávné. On neexistuje. My můžeme najít společné body s některými jinými zeměmi Evropské unie, myslím, že ne v rámci Vysegrádské čtyřky.

Moderátor (Martin Veselovský):

Poslední reakce?

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Ale jsou třeba věci, kde společné zájmy máme, jako je třeba cukerný pořádek, dejme tomu.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Ano v této věci, v rozpočtové věci určitě ne.

Moderátor (Martin Veselovský):

Tak! Dámy a pánové, to je z dnešní Sedmičky vše. Takto dopadlo hlasování o důvěře obou pánů. Tak, 61 procent všech hlasů získal pan Miloslav Ransdorf z KSČM. Gratuluji!

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Děkuji.

Moderátor (Martin Veselovský):

Mými hosty dnes byli poslanci Evropského parlamentu Miloslav Ransdorf a Jan Zahradil. Pánové, děkuji za váš čas. Na shledanou.

Jan Zahradil /ODS/, poslanec Evropského parlamentu:

Na shledanou.

Miloslav Ransdorf /KSČM/, poslanec Evropského parlamentu:

Na shledanou.