Tisková zpráva

Stínový ministr zahraničí ODS, Jan Zahradil 18.listopadu na Evropském fóru v Berlíně jednal s tureckým ministrem zahraničí Gulem. V reakci na Guluv projev přednesený na fóru se oba představitelé shodli, že budoucí charakter EU by se měl ubírat cestou k otevřené, pružné a hospodářsky konkurenceschopné struktury, která se nebude vůči vnějšímu okolí vymezovat na základě kulturní či náboženské identity.

V této souvislosti J. Zahradil tureckou stranu ujistil o dlouhodobé podpoře ODS politice dalšího rozšiřování EU. Minster Gul ocenil postoj ODS, která evropské ambice Turecka vnímá jako nedílnou součást jeho ekonomického a politického a reformního procesu, a proto nesouhlasí s politikou dvojího standardu, kterou vůči Turecku uplatňují některé členské státy EU, s cílem turecký integrační proces zdržovat či ho využívat jak zástupné téma na domácí politické scéně.

Jan Zahradil se s ministrem Gulem dohodli na formálním otevření bilaterálních stranických vztahů mezi ODS a Stranou spravedlnosti a rozvoje (AKP).