Radiofórum

Moderátor (Jan Pokorný):Hostem je poslanec Evropského parlamentu za ODS, Jan Zahradil, stínový ministr zahraničí. Vítejte.

Moderátor (Petr Nováček):Šéf Komunistické strany Čech a Moravy Miroslav Grebeníček dnes odpoledne prohlásil, že své setrvání v čele UV KSČM považuje za bezpředmětné. Z toho lze soudit, že v dohledné době odejde z funkce předsedy strany. Pane Zahradile, jde, podle vás, pouze o vnitřní záležitost komunistů a nebo očekáváte širší dopad na domácí politickou scénu?

Host (Jan Zahradil):Určitě neočekávám změnu politiky komunistické strany a mohl bych konec konců říci, že mně je jedno, kdo Komunistickou stranu povede. Ale na druhé straně mám pocit, že to může poskytnout alibi, například Jiřímu Paroubkovi nebo sociální demokracii, aby mohli argumentovat změnou politiky Komunistické strany, pokud se dostane do jejího čela někdo, kdo se považuje nebo kdo je považován za tak zvaného reformního, říkám tak zvaného, komunistu. A může to potom vést k tomu, že ty úvahy pana Paroubka o spolupráci s komunisty nabydou ještě konkrétnějších obrysů.

Moderátor (Jan Pokorný):Říkáte, že je vám celkem jedno, kdo včele KSČM stojí, takže nevnímáte například místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa, o kterém se říká, že je to takový Miroslav Grebeníček s lidskou tváří jako někoho, s kým by jiné politické strany, včetně ODS, mohly věcně vyjednávat.

Host (Jan Zahradil):Seděl jsem 6 roků v českém Parlamentu. Měl jsem tedy možnost pana Filipa sledovat poměrně z blízka. Slyšel jsem celou řadu jeho projevů na nejrůznější témata a neměl jsem z něj vůbec dojem, že by představoval nějakou jinou, lepší nebo novou tvář Komunistické strany. To, co říkal, to jaké názory zastával, to byla stále stejná politika. Prostě taková politika, která kotví někde před listopadem 1989.

Moderátor (Petr Nováček):Ať už Filip, Grebeníček nebo někdo jiný, Jiří Paroubek před chvílí dal prostřednictvím ČTK na srozuměnou, že spolupráce s komunisty by, jak on tam řekl, za 5, za 10 let připadala v úvahu jen tehdy, pokud by přehodnotili svůj vztah k minulosti, zejména k vlastní minulosti a také, pokud by se ztotožnili se zahraničně politickou orientací České republiky, k níž jak známo, mají zásadní výhrady. Co myslíte, lze něco takového očekávat, byť od té reformované Komunistické strany?

Host (Jan Zahradil):Já jsem zase četl jiné vyjádření Jiřího Paroubka. Tuším o víkendu v Rudým Právu a tam řekl, že menšinová vláda sociální demokracie s podporou komunistické strany mu připadá jako legitimnější než například velká koalice po volbách. Z toho vyvozuji, že pan Paroubek rozlišuje nejrůznější úrovně spolupráce s Komunistickou stranou. Možná, že to, o čem mluvil a o čem jste se teď zmiňoval je míněno jako otevřená vládní koalice, ale že by panu Paroubkovi nevadilo, kdyby měl tichou podporu komunistů zajištěnu pro nějakou svoji menšinovou vládu.

Moderátor (Petr Nováček):Čtete stejný rozhovor. Pokud se pamatuji na otázku, jestli by se jednalo o menšinovou vládu s podporou komunistů, tak říkal, nejenom a pokračoval tím, že si představuje menšinovou vládu s podporou všech parlamentních politických stran. V této souvislosti vyjádřil naději, že Občanská demokratická strana dospěje a že přestane s nulovou tolerancí. Co vy na to?

Host (Jan Zahradil):To se tak vždy říká v případě těch potenciálních menšinových vlád. Už v tuto chvíli, když to vezmu s trochou nadsázky, přece vládne ve Sněmovně menšinová vláda Sociální demokracie, která se spoléhá na komunisty a KDU-ČSL se tváří jako, že je ještě její součástí, přestože to už neplatí. Takže ta nulová tolerance v takovém případě z naší strany je zcela na místě. Protože menšinovou vládu Sociální demokracie s podporou komunistů v žádném případě tolerovat nemůžeme a nebudeme. Já pevně věřím, že po volbách 2006 k tomu ani nebude příležitost.

Moderátor (Petr Nováček):Teď mi vysvětlete jednu maličkost. Když tady byl Mirek Topolánek, váš stranický kolega a šéf, tak se vyjádřil v tom smyslu, že vlastně nulová tolerance, to že je, jak používají novináři, že v té čisté podobě nikdy neexistovala. Tak jak je to? Existuje nulová tolerance nebo neexistuje?

Host (Jan Zahradil):Jestliže vláda přijde s nějakým návrhem zákona typu snižování daňové zátěže, pak je zcela jasné, že pro politickou stranu typu ODS, která má snižování daní jako vlajkovou loď svého programu, je těžké hlasovat proti. V tomto případě určitě nemůžeme hovořit o nulové toleranci naproti tomu, když je tam nějaká záležitost, kde jde o jasné spojení Sociální demokracie a Komunistické strany, tak tam je to prostě bez slitování, v uvozovkách.

Moderátor (Jan Pokorný):Hostem dnešního radiofóra je poslanec Evropského parlamentu, stínový ministr zahraničí za ODS Jan Zahradil, který je rovněž členem výkonné rady Občanské demokratické strany. Tato na svém sobotním zasedání schválila nominace krajských lídrů pro volby do Poslanecké sněmovny na příští rok. Jste první strana, která 9 měsíců před volbami odkrývá karty. Proč to?

Host (Jan Zahradil):Protože chceme dát těm lidem dostatek času, aby mohli kampaň připravit, aby v krajích ti z nich, kteří to potřebují, se mohli vyprofilovat a aby se stali viditelnějšími, než jsou doposud. 9 měsíců, podle mého názoru, není ani příliš dlouhá a ani příliš krátká doba. Je to, lidově řečeno, tak akorát.

Moderátor (Jan Pokorný):Těhotenství.

Host (Jan Zahradil):Chcete-li.

Moderátor (Petr Nováček):Samozřejmě riskujete, že na vaše krajské volební lídry nasadí ty příslušné osoby, pokud je samozřejmě budou mít, konkurenční politické strany. To vás neznepokojuje?

Host (Jan Zahradil):To je samozřejmě pravda. To je určité riziko. Na druhou stranu je zapotřebí si přiznat, že určitě pro celou řadu těch, kdo sledují politickou scénu a zejména pro naše politické konkurenty ta jména těch nasazených lídrů nemohla být žádným překvapením. Celá řada z nich byla víceméně známa už dlouhé měsíce předtím. Pouze se spekulovalo, zda ano, zda definitivně ano, ale já myslím, že pro někoho to žádné velké překvapení není. Takže nebylo, proč váhat.

Moderátor (Jan Pokorný):Na celostátního lídra schválila výkonná rada ODS Mirka Topolánka, předsedu ODS. Ten bude kandidovat taky na pražské krajské kandidátce. Jak je to s vámi, jako se stínovým ministrem zahraničí ODS a zároveň jako s výraznou osobností pražského regionálního sdružení? Objevíte se na pražské kandidátce?

Host (Jan Zahradil):Já myslím, že po loňském roce mám tak trochu odkandidováno, alespoň pokud jde moji fyzickou přítomnost na kandidátní listině. Čili na kampani se určitě zúčastním jako libero. Já budu vypomáhat tam, kde to bude nutné, kde to půjde. Ale sám osobně kandidovat nebudu. Pravdou je, že s panem Topolánkem a s některými členy pražské ODS jsme vedli určité debaty v tom smyslu, že bych mohl být nasazen jako číslo jedna v Praze, kdyby pan Topolánek se rozhodl vést kandidátku v nějakém jiném regionu. Tato varianta naštěstí, podtrhuji naštěstí, padla. Já jsem byl vždycky přesvědčen, že lídr ODS má a musí kandidovat v Praze. To se nakonec stalo, takže tím se úvahy o mé případné kandidatuře staly zcela bezpředmětnými.

Moderátor (Jan Pokorný):Mluvil jste o tom, že budete jakýmsi liberem. Kdybychom vzali toto ve vztahu k volejbalu, kde libero funguje, tak hráč na tomto postu je platný v poli, ale nesmí smečovat. Nehandicapuje vás to?

Host (Jan Zahradil):Nemyslím. Můžeme hovořit o liberu ve volejbalovém smyslu, spíše řekněme v tom fotbalovém.

Moderátor (Petr Nováček):Na druhém místě pražské kandidátky, tedy jako faktický lídr pro Prahu, byl výkonnou radou nominován Jan Bürgemeister, náměstek primátora a předseda regionálního sdružení ODS. Pane Zahradile, znamená jeho nominace propojení komunální a parlamentní politiky a nebo se předpokládá Bürgemeisterův odchod do Poslanecké sněmovny a následně změny ve vedení Pražské radnice?

Host (Jan Zahradil):Nemohu v tuto chvíli spekulovat o tom, jestli kdokoliv, kdo z nějakého krajského postu nebo regionálního postu, ať je to náměstek primátora nebo náměstek hejtmana se ocitne jako poslanec ve sněmovně, bude si chtít ponechat ten svůj krajský mandát. Z mé vlastní zkušenosti a z toho, co jsem za ta léta ve Sněmovně zažil vyplývá, že je velmi těžké plnit funkci třeba primátora nebo náměstka primátora nebo náměstka hejtmana a zároveň poslance Poslanecké sněmovny. Je to velmi náročné, ale záleží na každém, tedy i na kolegovi Bürgemeisterovi, jak by se případně rozhodl?

Moderátor (Jan Pokorný):Ze 14ti krajských volebních lídrů ODS jsou pouze dva. Už zmiňovaný Jan Bürgemeister a taky ústecký primátor Petr Gandalovič, významnými představiteli té komunální sféry. Není to, pane Zahradile, v nepoměru se silným zázemím ODS právě na úrovni krajů, což potvrzovaly loňské volby?

Host (Jan Zahradil):Nemyslím si to. Každý krajský politik a úspěšný krajský politik zejména, který by chtěl kandidovat a vést kandidátní listinu do Poslanecké sněmovny, tak by se bezesporu prosadil. Nicméně naši hejtmani a mnozí z nich patří mezi nejpopulárnější politiky ve svých regionech zhusta odmítli a já myslím, že rozumě, kandidaturu do Poslanecké sněmovny. Mnozí jsou ve funkci necelý rok a zřejmě by nepovažovali za rozumné a seriózní vůči svým voličům, aby hned po roce se ucházeli o mandát do Poslanecké sněmovny. Já to naprosto schvaluji.

Moderátor (Petr Nováček):Když nedávno v novinovém rozhovoru Mirek Topolánek vypočítával ministerstva, jež by v případě volebního úspěchu chtěla ODS za každou cenu obsadit, aby mohla po svém nastartovat reformy, nezmínil se o Ministerstvu zahraničních věcí. Jako kandidáta občanských demokratů na tuto funkci se vás ptáme. Potřebuje také česká zahraniční politika zásadní změny a jaké?

Host (Jan Zahradil):Jsem přesvědčen, že potřebuje určité korekce. Nehovořil bych o zásadních změnách. Možná ani ne tak zahraniční politika jako celek, ale spíše ta subčást nebo ten segment zahraniční politiky, který se týká našeho vztahu k Evropské unii. Tam bych viděl prostor pro větší a hlubší změny. Ty ostatní principy, například atlantická vazba, členství v NATO, určitá starost o rozvoj demokracie v některých nových východoevropských obnovených demokraciích, tam si myslím, že žádné změny očekávat nelze.

Moderátor (Jan Pokorný):Podle červencového průzkumu Stem se 81 % dotázaných myslí, že by Evropská unie měla být především ekonomickou unií s volným pohybem osob a zboží. Tedy neměla by se stát i politickou unií. Jak byste s tímto empiricky zjištěným údajem naložil jako šéf české zahraniční politiky?

Host (Jan Zahradil):Nerad bych škodolibě konstatoval, že tedy se prokazuje, že většina české veřejnosti souzní s názorem ODS. Nicméně mám pocit, že je zcela na místě uvažovat o určité změně v architektuře Evropské unie, zejména poté, co zkrachovala dlouho připravovaná a velmi masírovaná směrem k veřejnosti, Evropská ústava. Já jsem přesvědčen, že přichází čas pro seriózní zamyšlení a nějaké nové jednání o určitém typu nové architektury v Evropské unii.

Moderátor (Petr Nováček):Už jsme u toho. Pro návrat Evropské unie ke společenství s toliko volným pohybem osob, zboží a služeb se v poslední době výrazně vyslovil prezident republiky Václav Klaus. Obdobné stanovisko, pokud vím, jste formuloval i vy. Jak byste si, pane poslanče, takový manévr prakticky představoval, jestliže podobně razantní názor sdílí jen výrazná menšina Evropského parlamentu a nepodporují ho například ani britští konzervativci, který jinak považujete za spojence ODS.

Host (Jan Zahradil):Zaprvé bych možná chtěl podotknout, že byť tázán na svůj vztah k názoru pana prezidenta, řekl jsem, že jde o zajímavou myšlenku, která si zaslouží podporu. Nicméně dodávám, že já ve svých názorech a v tom, co bych eventuálně prakticky prosazoval v české, evropské politice, nejsem tak razantní, protože si uvědomuji, že realita má své meze. Když jsem měl možnost představit nějaké představy o Evropské unii, pokud jde o ODS, bylo to naposledy na evropském fóru v Albachu koncem srpna. Hovořil jsem o flexibilní Evropské unii, o tak zvané představě Evropy ala Kart, kdy je možné si vybírat stupeň integrace v různých politikách podle toho, jak to které zemi vyhovuje. To, o čem hovoří pan prezident je záležitost dlouhodobější. Podle mého názoru nejde o záležitost tří nebo 5ti let. Chtělo by to změnu celého paradigmatu, na kterém je Evropská unie postavena. Já nepředpokládám, že k tomu v nejbližší době dojde, protože to by vyžadovalo změnu nebo výměnu všech politických garnitur v Evropě. Takže moje ambice jsou v tomto ohledu přece jenom trochu skromnější.

Moderátor (Jan Pokorný):Je to, jak jste říkal, záležitost dlouhodobější a to proto možná méně hodna zřetele a nebo je to záležitost dlouhodobější ve smyslu strategického cíle ve vašich úvahách?

Host (Jan Zahradil):Strategický cíl by to určitě být měl a dodávám, že i mohl. Na druhou stranu, pokud budu přemýšlet, za čtyřletém volebním mandátu nebo horizontu jedné konkrétní vlády, kterou jak doufám, ODS povede, tak samozřejmě taková razantní změna v Evropské unii by přesahovala horizont těch čtyř let.

Moderátor (Jan Pokorný):Může i potom být, řekněme, zahraniční politika konsistentní mezi Černínským palácem, kde byste eventuálně tyto názory prosazoval vy a pražským Hradem?

Host (Jan Zahradil):No to bezesporu. Já mám bohužel pocit, že mezi Černínským palácem a pražským Hradem v tuto chvíli spíše vládne atmosféra velkého chladu. Nechci říkat studená válka přímo, ale …

Moderátor (Jan Pokorný):Oboustranně nebo jednostranně?

Host (Jan Zahradil):Tak já bych řekl, že ty vztahy mezi prezidentem a ministrem zahraničí rozhodně nejsou ideální. To si troufám říci, že vztahy mezi prezidentem Václavem Klausem a případným ministrem zahraničí za ODS by byly o několik řádů vřelejší.

Moderátor (Petr Nováček):Ze Spojených států opakovaně zaznělo, že by v takových vypjatých okamžicích, jakým byla například vojenská operace v Iráku, uvítaly, kdyby svoji politiku mohly koordinovat s kompetentními politickými představiteli Evropské unie a nikoliv s jednotlivými evropskými státy. Pane Zahradile, nebojíte se toho, že rezignace Evropské unie na politickou integraci by mohla v posledku zkomplikovat i transatlantickou vazbu?

Host (Jan Zahradil):To je staré přání Spojených států, které už formuloval kdysi dávno bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger, který tady mimochodem byl minulý týden. Ale jak se ukazuje, je to přání nereálné. Zrovna když se budeme zmiňovat nebo budeme vzpomínat na ten Irák, tak si přece musíme uvědomit a všichni si na to pamatujeme, že právě tam se ukázala rozbíhavost evropské zahraniční politiky, že se ukázalo, které země jsou schopny nebo ochotny vstoupit do otevřené koalice se Spojenými státy, které země tak trochu váhají a sedí na dvou židlích a které země se otevřeně postavily proti té operaci. Za takových podmínek lze o jednotné zahraniční politice Evropské unie hovořit opravdu velmi těžko.

Moderátor (Jan Pokorný):Nebylo by třeba v případě, jako je momentální zdražení benzínu, lepší mít Evropskou unii ekonomicky i propojenější, která by mohla jako celek operativněji reagovat na to, co přichází z míst, která ona tolik neovlivní?

Host (Jan Zahradil):Jsem přesvědčen, že ekonomická integrace Evropské unie postoupila skutečně velmi daleko. Že ty základy ekonomické Unie jsou dávno položeny, že je možná teď v tuto chvíli dolaďujeme nebo vylepšujeme nebo možná také někdy, pokud sleduji dění v Evropském parlamentu, ne tak zcela. Ale to, o čem je řeč a okolo čeho se vedou největší půtky a politické spory je právě ta integrace politická. Na tom v tuto chvíli žádná velká shoda není a mám pocit, že po krachu Evropské ústavy je ještě menší než kdykoliv dřív.

Moderátor (Petr Nováček):Pane poslanče, v této souvislosti mě zajímá následující věc. Předpokládá se do poloviny tohoto století prudký ekonomický rozvoj, zejména Číny, Indie, možná později také Ruska. V této souvislosti se Evropa a země Evropské unie ocitnou v ještě tvrdší hospodářské soutěži než doposud. Mne by zajímalo, jaký je váš názor na to, zda-li v této soutěži mohou členské země Evropské unie uspět jenom s ekonomickými nástroji, aniž by se současně předpokládala určitá politická koordinace této ekonomické činnosti?

Host (Jan Zahradil):Ekonomická integrace vždy bude do jisté míry politicky koordinována. Už se tak děje. Evropská unie není v tuto chvíli jenom ekonomickým celkem. Otázkou je, kam až má politická integrace postoupit? Já jsem začala v poslední době používat z ekologie vypůjčený termín, trvalé udržitelnosti. Když si ho vypůjčíme ve smyslu politické integrace, můžeme hovořit o trvale udržitelném stupni integrace. Já jsem přesvědčen, že pokud jsme jej již nepřekročili, tak jsme právě teď v něm. Další pokračování nebo prohlubování politické integrace prostě udržitelné není. Myslím, že bychom se měli soustředit nebo Evropská unie nebo členské státy by se měly soustředit na ekonomické reformy, na zjednodušování daňové soustavy a určitou redukci toho sociálního státu, toho přerozdělovacího redistribučního státu. Pak nemám obavy o budoucnosti Evropy v konkurenci Číny nebo Indie. Pokud se bude Evropa dále chovat tak, jako před 20, 30 lety, pokud bude trvat na tom, že tu politiku nezmění, pokud bude trvat na tom, že je zapotřebí, aby tak zvaný evropský sociální model zůstal zachován, pak to naopak vidím nerůžově, respektive velmi černě.

Moderátor (Jan Pokorný):Před telefonickou částí ještě jedna otázka. 29. srpna při projevu k českým velvyslancům prohlásil premiér Paroubek, že vláda zamýšlí jednat o zrušení přechodného období týkajícího se volného pohybu pracovních sil bez ohledu na ostatní nováčky v Evropské unii. Má, podle vás, sólo akce České republiky naději na úspěch?

Host (Jan Zahradil):Nemyslím, že sólo akce České republiky, ale dokonce si nemyslím, že ani nějaká koordinovaná akce více evropských zemí. Nedávno jsem četl rozhovor s novým německým velvyslancem v Praze, který dal jasně najevo, že německá vláda, ať už bude jakákoliv, která nastoupí po panu Schröderovi, prostě nebude tyto věci uvolňovat, protože musí vyjít vstříc přání svých voličů. Rakouská vláda už to udělala. Ta prodloužila ten termín do roku 2009. Čili je vidět, že vlády, tak zvaných starých členských států Evropské unie, vycházejí vstříc možná do jisté míry populisticky přáních svých voličů, kteří se obávají, podle mého názoru, sice neoprávněně, ale obávají se vstupu levné pracovní síly na svůj pracovní trh. Mně se to nelíbí.

Moderátor (Jan Pokorný):Na co vy byste apeloval, kdybyste byl ve funkci ministra zahraničí?

Host (Jan Zahradil):Pokusil bych se předložit svým kolegům v německé a rakouské vládě takové analýzy a ty analýzy existují, z nichž vyplývá, že žádná záplava levné pracovní síly z východu na německé nebo rakouské pracovní trhy nehrozí. Že tedy nemůže dojít k jejich destrukci a že toto je opatření, které je neopodstatněné.

Moderátor (Petr Nováček):Pokud jsem pochopil, tak tato statistická čísla chce předkládat i premiér Paroubek, ale mnozí mu věští neúspěch.

Host (Jan Zahradil):Já bohužel se musím přiznat, že panu premiéru Paroubkovi žádný velký úspěch také nevěštím, jakkoliv není určitě mým zájmem, coby politika opoziční strany, věštit úspěch Sociální demokracie, tak tady bych v zájmu celé České republiky si spíše přál, aby premiér uspěl. Nicméně obávám se, že schopnost nátlaku nebo síla, kterou disponuje Česká republika v této věci nestačí na to, aby přesvědčila ty politiky na rakouské a německé straně.

Moderátor (Jan Pokorný):Hostem dnešního Radiofóra je stínový ministr zahraničí za ODS, poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil. 221552155 nebo 221552255. Těšíme se na 6 vašich telefonických otázek. Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.

Moderátor (Jan Pokorný):Můžete se ptát.

Dotaz posluchače:Občan ze Slezska. Já bych se chtěl zeptat.

Moderátor (Jan Pokorný):Jmenujete se nějak, prosím?

Dotaz posluchače:Richard Nowakovský. Já bych se chtěl zeptat pana Zahradila v souvislosti s tím, co soudí o kause Železný. Zejména by mne zajímalo, jak se na to dívá, že možná bude v Parlamentu sedět člověk, kterému hrozí 12 let kriminálu. Je souzen, pokud vím, za 2 nebo 3 trestné činy a v té souvislosti by mne také zajímalo, jak vidí šance, že ho pustí nebo nepustí do republiky? Jestli ho jako vydají? Ještě bych měl takový dovětek. Když se bude hrát….

Moderátor (Jan Pokorný):Děkujeme a prosím druhý telefonát.

Dotaz posluchače:Petr z Duchcova. Já bych se chtěl pana Zahradila zeptat, jak oni chtějí uvádět všechno v souvislosti, když všichni směřujou jako k fašismu. Vemte si jenom pana Topolánka, když uváděl noc dlouhých nožů. Pan Bendl to grosstapo a vy se scházíte s Posseltem každou chvilku jste přitom v Českým Krumlově. Tak jak vy chcete vést zahraniční politiku? Vždyť vy nevíte ani co říkáte.

Moderátor (Jan Pokorný):Děkujeme za otázku. Třetí telefonát. Máte slovo.

Dotaz posluchače:Martínek. Pane Zahradil. Předpokládám, že sledujete trošku kausu Unipetrolu a v té souvislosti bych se chtěl zeptat. Když pan Kořistka oznámil, že mu někdo nebo že mu ti pánové nabízeli úplatek, tak druhej den lítaly vrtulníkama po republice a v druhým případě Unipetrolu sociální demokrat pan Doležal si o úplatek řekl v televizi. Viděli to všichni. Zatím se okolo něho nic neděje. A okolo Unipetrolu, jestli okolo té privatizace, jestli náhodou už se něco nezaslechl v Bruselu, jestli se o tom tam nemluví?

Moderátor (Jan Pokorný):Děkujeme za otázku a další telefonát, máte slovo.

Dotaz posluchače:Jarda, Praha. Já bych se chtěl pana Zahradila zeptat, co je to za Evropskou unii, když ty bohatší státy nebo ty západní státy se snažej zneužívat těch východních států v práci, aby bohatly dál. Ve východních státech lidi dělají jak bílí otroci, čtyřikrát, pětkrát je tady nižší mzda, hlavně u lidí, který dělají produktivní věci, který se daj zhodnotit finančně. Nemluvím o energiích. Když tady naši páni politici křičejí, jak je to drahý na západě a srovnávaj to s našema cenama, ale přitom ceny našich platů jsou čtyřikrát, pětkrát nižší. Co je to za Evropskou unii, když západní státy vydírají východní státy v cenový relaci, dalo by se říci?

Moderátor (Jan Pokorný):Děkujeme. Prosím pátý telefonát. Máte slovo.

Dotaz posluchače:Novotný. Já bych se chtěl zeptat pana Zahradila, jestli jejich volebním programem Modrá šance je rovná daň? Jestli je to pilíř jejich předvolebních těch? Pokud ano, tak bych doporučoval, aby každý, kdo toto poslouchá si udělal jeden den volno a zajel si na Slovensko podívat, jak tam to v této rovné dani funguje?

Moderátor (Jan Pokorný):Otázce jsme rozuměli. Jestli je to hlavní bod volebního programu? 6. a poslední telefonát.

Dotaz posluchače:Josef z Ostravy. Já jsem se chtěl pana Zahradila zeptat, co říká, že členové PTP varovali politiky, aby nevěřili komunistům? A já s tím souhlasím.

Moderátor (Jan Pokorný):Děkujeme za tento i předchozích 5 telefonických otázek. Připomínám, že hostem dnešního Radiofóra je poslanec Evropského parlamentu za ODS Jan Zahradil. Pojďme to vzít od první otázky.

Moderátor (Petr Nováček):Já to zkusím třeba od té první. Kausa Vladimír Železný? Co říkáte tomu, že by se mohl stát poslancem Poslanecké sněmovny českého Parlamentu a vůbec myslíte si, pane poslanče, že Vladimíra Železného Evropský parlament vydá k trestnímu stíhání?

Host (Jan Zahradil):Jestli bude pan Železný zvolen nebo nebude zvolen do českého Parlamentu, to závisí především na tom, jestli bude kandidovat a jestli dostane hlasy voličů. Takže to komentovat nemohu. Pokud jde o jeho vydání k trestnímu stíhání Evropským parlamentem? V tuto chvíli o tom jedná právní výbor Evropského parlamentu, který vydá své dobrozdání. Zpravidla Evropský parlament hlasuje podle toho, co mu doporučí jeho právní výbor. Já nejsem členem právního výboru. Jeho jednání je uzavřené. Dokonce členové právního výboru mají zakázáno se o tom s kýmkoliv bavit než je vynesen konečný verdikt. Takže ani tady bych to nerad komentoval. Mohu pouze zaručit, že se budu chovat v každém případě tak, jak ten právní výbor doporučí.

Moderátor (Petr Nováček):Pan Petr z Duchcova si vzpomněl na přirovnání Mirka Topolánka k noci dlouhých nožů. Týkalo se to tenkrát případných personálních výměn na centrálních úřadech. Sugestivně se vás ptá, jak chcete vést zahraniční politiku České republiky, když podle pana Petra z Duchcova, směřujete k fašismu?

Host (Jan Zahradil):To myslím, že to byl dotaz tendenční nebo účelový. Skoro jsem přemýšlel, jestli se mám nad tím smát nebo se urazit. Dávat například mne dohromady s panem Posseltem, který byl jedním z mých nejhlasitějších kritiků a mne označuje dokonce za nacionalistu. Je to docela komické. Posselt mne označuje za nacionalistu, tento posluchač dokonce za fašistu. Já myslím, že to asi žádného dalšího komentáře nevyžaduje.

Moderátor (Petr Nováček):Pan Martínek se dotkl záležitosti Unipetrolu. Vzpomíná, když před rokem byla média plná případu Kořistka a když ta záležitost vypukla, jak říkal, létaly helikoptéry sem a tam po republice a srovnává to s panem Doležalem, kterého přímo na televizní obrazovce viděl, jak údajně si říká o úplatek. Ptá se, jestli se o tom mluví v Bruselu?

Host (Jan Zahradil):Nikoliv, protože to je záležitost hospodářské kriminality a ta se v tuto chvíli vyšetřuje na národní úrovni. Mohu pouze souhlasit s tím posluchačem, že mi divné na nejvyšší míru ten rozdíl, kdy skutečně v loňském roce na základě jednoho ústního obvinění tady létaly vrtulníky a docházelo k teatrálnímu zatýkání a odvážení do cel předběžného zadržení. Tady v tom druhém případě máme dokonce na kameru natočeno a žádné teatrální akty zatýkání a podobně, uvrhávání do vazby, trestní oznámení a podobně se nekonají. Je to, podle mého názoru, zjevná ukázka dvojího metru. Jak si to mám vysvětlit v tuto chvíli nevím a doufám, že orgány činné v trestním řízení budou konat stejně jako konaly v tom předchozím případě.

Moderátor (Petr Nováček):Pane Zahradile, občanští demokraté v této souvislosti jsou pro zřízení vyšetřovací komise v Poslanecké sněmovně. Jestli se nemýlím. Trvá to nadále. Tak to máte i v usnesení výkonné rady.

Moderátor (Jan Pokorný):Přitom ale Evropská komise přeci svého času tu předmětnou privatizaci označila, že proběhla v pořádku?

Host (Jan Zahradil):Tady jde o to zjistit a na to vyšetřovací komise je docela dobrým instrumentem, zda došlo v průběhu té privatizaci k něčemu, co může být za určitých okolností trestným činem. Jestliže je tady vyšetřovací komise polského Sejmu, která má zřejmě, jak se dozvídáme z médií, celou řadu důkazů, možná přímých, možná nepřímých, to nevíme o korupci na české straně, pak je na místě vytvořit určitého partnera této polské vyšetřovací komisi v českém Parlamentu, která by mohla Poláky požádat o předání těch dokumentů, aby mohlo začít vyšetřování i na české straně.

Moderátor (Petr Nováček):Než se bystře zeptal Jan Pokorný, chtěl jsem vám položit následující otázku. Občanští demokraté, pokud mě paměť nemate, z dost principiálních důvodů léta byli proti ustavování parlamentních vyšetřovacích komisí označujíce tyto komise za neproduktivní, neefektivní. V čem spočívá změna stanoviska ODS? Není to poprvé, kdy vaše strana chce využít tohoto institutu.

Host (Jan Zahradil):Jako opoziční strana máme velmi málo nástrojů, jak rozhýbat některé kausy, které považujeme za závažné a o kterých se zároveň domníváme, že se je někdo snaží z určitých důvodů zamést pod koberec. Tady v tom případě privatizace Unipetrolu se domníváme, že jde o mimořádně závažný případ. Dokonce já bych si troufnul říci, pokud se ukáže, že všechna ta obvinění, zatím tedy teoretická, by byla pravdivá nebo dokonce snad jejich část by byla pravdivá, tak to je snad nejhorší případ hospodářské kriminality za celou dobu existence samostatné České republiky. To si zaslouží veškerou pozornost, zaslouží si to zřízení všech možných institucí a aktivitu Parlamentu také. A vyšetřovací komise v tomto konkrétním případě je zcela na místě.

Moderátor (Petr Nováček):Pan Jarda z Prahy se vás táže, co to je za Evropskou unii, když západní státy v ní mohou zneužívat své síly vůči zemím východním?

Moderátor (Jan Pokorný):Souhlasíte s tímto postulátem?

Host (Jan Zahradil):Já jsem to pochopil tak, že ten posluchač kritizuje hlavně rozdíl ve mzdách na západě a na východě Evropy. Pravdou je, že samozřejmě jsou tady mzdy několikanásobně nižší než v západoevropských zemích. Také je tady ale několikanásobně nižší produktivita práce a několikanásobně jsou tady také nižší náklady a ceny. To je zapotřebí k tomu dodat. Každá země má mzdy takové, jak to odpovídá její produktivitě. O mně je sice známo, že jsem kritik Evropské unie v mnoha ohledech, ale já bych rád kritizoval Evropskou unii oprávněně. Toto mi připadá jako kritika, která se nezakládá tak úplně na faktech, protože nebylo tam zmíněno to, že opravdu produktivita České republiky a také cenová hladina je tady nižší než v Evropské unii.

Moderátor (Petr Nováček):Pan Novotný se vás táže, zda-li pilířem Modré šance stále je rovná daň. V případě, že ano, doporučuje vám výlet na Slovensko.

Host (Jan Zahradil):To doporučovat nemusí. My jsme na Slovensku byli a naši slovenští kolegové sem jezdí velice často. Ale abych odpověděl na tu otázku. Ano, rovná daň je jedním z pilířů ekonomické reformy v podání ODS. Není to pilíř jediný, ale velmi důležitý. Tvrdím, že rovná daň je záležitost, která se v budoucnosti prosadí ve větším měřítku. Já dokonce doufám, že se prosadí v celoevropském měřítku a dokonce si myslím, že je to jediný nástroj, který může jakžtakž oživit, poněkud skomírající ekonomiku některých evropských zemí.

Moderátor (Petr Nováček):Pane Zahradile, na tom Slovensku jste byli mezi politiky, mezi ekonomickými experty nebo, tak říkající, v terénu?

Host (Jan Zahradil):Já chápu na co narážíte. Ale na co možná narážel i ten posluchač, že rovná daň nebo daňová reforma mohla ztížit životní podmínky pro některé sociálně slabší vrstvy. Myslím si, že tomu tak není. Myslím si, že se prokazuje, že rovná daň dokonce zvyšuje příjmy státního rozpočtu, protože zamezuje daňovým únikům, že láká investory. Když se podíváte, jakým způsobem se chovají potenciální investoři ke Slovensku, tak je jasné, že Slovensko je dnes velmi přitažlivá země. Já pro to za konceptem rovné daně stojím a myslím si, že ODS má velmi silnou zbraň, pokud jde o rovnou daň. Proto také Sociální demokracie na tuto koncepci tak útočí, protože je z toho prostě nervózní.

Moderátor (Petr Nováček):V souvislosti s dnešním výročím vzniku pomocných technických praporů poslední pan posluchač Josef z Ostravy připomíná, že tak zvaní PTP dnes varovali politiky před komunisty. On s tím souhlasí. Co chcete k tomu dodat?

Host (Jan Zahradil):Skoro nic. Já myslím, že kruh se uzavřel. Začínali jsme panem Grebeníčkem a jeho odchodem z čela KSČM. Já znovu říkám, že odchodem pana Grebeníčka nebo kohokoliv se komunisté prostě nezmění a že spolupracovat s nimi možné není.

Moderátor (Jan Pokorný):Nevím, jestli se uzavřel kruh, ale končí dnešní Radiofórum, jehož hostem byl poslanec Evropského parlamentu a stínový ministr zahraničí za ODS Jan Zahradil. Děkujeme za vaše odpovědi a nashledanou.