On-line rozhovor se čtenáři Českých novin

JK: Jak vidíte budoucnost spolupráce ODS s frakcí Evropské lidové strany – ED? Opravdu je tato frakce svým programem nejblíže k ODS? Nebylo by lepší se realizovat v rámci jiné frakce?

Jan Zahradil: Pokud by taková jiná, nám bližší frakce v EP existovala, samozřejmě bychom se přidali k ní. Před volbami do EP v loňském roce jsme se pokusili vytvořit česko-britsko-polskou konzervativní frakci, ale nepodařilo se to.

Luboš Motl

: Dobrý den, vážený pane Zahradile. Nečtete teď zase nějakou knížku o fyzice? Když váš klub navrhuje, aby čeští europoslanci měli stejné platy jako ostatní, není to nefér k jiným profesím, které v Česku přece jen budou mít stále nižší platy než platy jejich západnějších kolegů? Cítíte po dvojodmítnutí ústavy EU, že respekt k Vám a klubu ODS v europarlamentu stoupl? Přeji hodně úspěchů.

Jan Zahradil: Děkuji za otázku. Knihu o fyzice teď nečtu žádnou, posledních pár dní čtu literaturu o Turecku. Srovnání platů europoslanců nenavrhuje náš klub, ale předsednictvo Evropského parlamentu. Znamenalo by to, že europoslanci už nebudou placeni z českého rozpočtu, jako je tomu dnes, ale z eurorozpočtu – zdaňováni však budou ve svých domovských zemích, takže by to byl určitý přínos pro český rozpočet. Platilo by to však až od roku 2009. Napřed to také musí schválit vlády členských zemí EU, tedy Evropská rada. Určitě cítíme po odmítnutí ústavy více sebejistoty, ale také více nevraživosti od proústavních kolegů, kteří mají kdoví proč pocit, že tu ústavní bábovičku jsme jim rozšlapali my.

Rozhněvaný Čech

: Pane poslanče, jak se díváte na skutečný případ, kdy českému podnikateli byla fakticky odcizena firma, dovolává se on před českými soudy nápravy a marně. Celá tato situace trvá již více jak čtyři a půl roku. V původních státech EU a i v USA by takováto situace byla řešena okamžitě podáním žaloby s předběžným opatřením na ochranu společnosti. Přes podanou obdobnou žalobu doložitelně české soudy takto nepostupovaly a vše nasvědčuje tomu, že jde o zločinné spolčení v české justici. Co má podnikatel dělat, když stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva byla podána v loni v srpnu a dodnes nebyla žádná reakce? Má se tento občan a podnikatel obrátit na Evropský parlament a případně na koho? Děkuji za odpověď.

Jan Zahradil: Lituji, ale hovoříte velmi abstraktně a hypoteticky o případě, o kterém nic nevím a ke kterému se v žádném případě nemohu a nechci zkratkovitě vyjádřit na základě několika kusých informací z vašeho mailu. Pokud jste podal žalobu ke štrasburskému soudu, je jisté, že se tím bude zabývat. Lhůtu vám ovšem nemohu zaručit. Ani Evropský parlament ani Evropská komise nemohou suplovat práci soudů, proto nemám pocit, že by vám mohly pomoci. Zřejmě byste byl zase odkázán na soudy v příslušné členské zemi EU nebo na vyšší, evropské soudy.

Veselý

: Zdravím Vás, pane Zahradile. Co říkáte na politiku zaměstnanosti soc.dem? Z vlastní zkušenosti vím, jak si Němci vehementně chrání svůj pracovní trh. Proč si ho nechrání i Češi (viz Škromach)? Děkuji a přeji spoustu elánu.

Jan Zahradil: Ano, německé odbory dotlačily německou vládu k (zatím) dvouleté ochranné lhůtě jejich pracovního trhu. Považuji to však za velmi krátkozraké. Nepřijde-li pracovní síla na německý trh, přijde německý podnikatel za touto pracovní silou sem k nám, jako investor. To se ostatně již děje. Proto nevidím valného smyslu v arbitrární ochraně pracovního trhu – to by ještě více zafixovalo špatné návyky na pracovním trhu v ČR, zejména nevůli a nechuť k řadě povolání, kde je naopak nedostatek nabídky pracovních sil, snahu o zneužívání sociálního systému (nastaveného mnohdy tak, že nepracovat se vyplatí), neochotu stěhovat se za prací třeba do jiné lokality či regionu, když ji nelze nalézt doma.

Petr Šach

: 1) Kdysi jste v jednom rozhlasovém pořadu s ohledem na vaši překvapivou kariéru v ODS uvedl, že vaše životní krédo je „Kdo si počká, ten se dočká“. Chtěl byste na tomto výroku stavět budoucí českou zahraniční politiku? 2) Můžete uvést alespoň jednu vaši vlastní originální myšlenku, kterou byste nedělal ozvěnu výrokům Václava Klause?

Jan Zahradil: Předpokládám, že jste schopen rozlišit mezi zkratkou či nadsázkou, použitou v rozhovoru ( z něhož citujete), a mezi zásadami zahraniční politiky státu. O principech zahraniční politiky ODS se můžete dozvědět více na www.ods.cz. Stejnou adresu vám mohu doporučit, pokud byste měl zájem si prostudovat moje články a projevy, z nichž se můžete dozvědět, kde a v čem se moje myšlení liší či naopak blíží k názorům Václava Klause.

Evropan I.

: Pane europoslanče, jste proti bruselské byrokracii. Otázka první: Jak vysvětlíte, že od ní ochotně přijímáte vše, co je ve Váš prospěch? Například neřestně vysokou úroveň vašeho platu a diet, obojí je kritizováno slušnými europoslanci, jako například panem Jens-Peterem Bondem. Otázka druhá: Není Vám také nápadné, že Vaše prohlášení a prohlášení pana Klause, Vašeho šéfa, se velmi podobají prohlášením britských konzervativců? S malým zpožděním, a často zjednodušeně, tato jejich kritika dosáhne i Vašeho šéfa a Vás, takže v podstatě pouze opakujete to, co jinde vymysleli.

Jan Zahradil: Pokud jde o můj plat, není upraven „bruselskou byrokracií“, ale českou legislativou, neboť europoslanci jsou doposud placeni svými domovskými státy, a to ve stejné výši jako poslanci národních parlamentů. Plat českého europoslance je tedy cca 5x nižší než plat jeho italského kolegy a cca 4x nižší, než plat jeho německého kolegy. Pokud jde o diety, máte pravdu, ty dostávají všichni europoslanci ve stejné výši od Evropského parlamentu. Za ně v Bruselu a ve Štrasburku bydlíme, stravujeme se, jezdíme městskou hromadnou dopravou atd. Nevím, od jaké výše lze výši platu či diet považovat za „neřestnou“, proto se k této věci těžko mohu vyjadřovat. Připadá vám například neřestně vysoký plat guvernéra České národní banky, ředitele České televize či českého eurokomisaře Špidly? (To jen abych měl nějaký referenční rámec pro onu „neřestnost“). Druhé otázce příliš nerozumím, respektive mohu jen potvrdit, že naše názory jsou a tradičně vždy byly blízké názorům britské Konzervativní strany. To už tak v politice bývá, že s někým máte názory blízké a s někým naopak velmi vzdálené.

JK

: Je možné, že by nyní mohla ODS podpořit uzákonění referenda k současnému návrhu euroústavy, když na něm bude vláda trvat?

Jan Zahradil: Ne, k tomu není důvod. Referendum je v tuto chvíli zbytečné, hlasovalo by se o právně mrtvém dokumentu. Nelze si tímto způsobem dělat z lidí kašpárky a vyhazovat peníze za organizování zbytečností.

Václav Houžvička

: Považuje pan poslanec Zahradil případné humanitární gesto vůči německým antifašistům, kteří utrpěli újmu v důsledku poválečného odsunu, za smysluplný krok v kontextu aktuálních česko-německých vztahů?

Jan Zahradil: Ne, nepovažuji. Otevíráme tím zbytečně něco, co je historicky dávno uzavřeno.

František Forgrave

: Jaký je váš názor na „odchodné“ ministrům, policii, vojákům a dalším státním zaměstnancům ve výši šesti měsíčních platů (v průměru 20 000 Kč za měsíc), když obyčejný pracující dosáhne maximální výšky odchodného (a to ještě když má štěstí) ve výši tří měsíčních platů) v průměru kolem 7000 Kč za měsíc?

Jan Zahradil: Mohu si o tom myslet, co chci, ale státní správa mívá všude ve světě určité nevýhody (např. nižší plat než soukromý sektor), které jsou zase kompenzovány určitými výhodami (např. těmi, které zmiňujete). Za nemravné považuji spíš snahy odborů zvyšovat platy ve státní správě neúměrně produktivitě ekonomiky. To je pak poskytování zmíněných výhod skutečně nespravedlivé.

František Forgrave

: Zaslechl jsem, ze nás jakýsi úředník z EU kritizoval ohledně rozdílnému omezení dovozu ojetých aut ze zahraničí. Na to odpověděl ministr dopravy, že žádné takové omezení neexistuje. Ale například do Polska dle mých informací není žádné omezení, kdežto u nás je omezení dovozu nebo alespoň registrace u vozidel starších 8 let. Díky za odpověď.

Jan Zahradil: Pamatuji si, že ještě jako poslanec národního parlamentu jsem hlasoval proti tomuto omezení a mám proto pocit, že doposud existuje a že jej nikdo nezrušil. Ale nevím to jistě. Principiálně jsem proti takovému omezení, protože to narušuje volný pohyb zboží, ale rozhodnutí o tom patří národním orgánům, nikoliv evropským.

šakal

: Pane poslanče, patříte k těm, kteří souhlasí s myšlenkou: „EUROÚSTAVU MUSÍME PŘEPSAT!“ …nebo máte dojem, že Česká republika žádnou ústavu nepotřebuje, protože už jednu má? Vřelé díky za jasné stanovisko! (7:- ))

Jan Zahradil: Souhlasím s myšlenkou, že EU potřebuje jednoduchou základní smlouvu, nepotřebuje ale ÚSTAVU a už vůbec ne tuto „ústavu“.

Malá Domů

: Kdo Vám z rodiny dělá v Bruselu asistenta?

Jan Zahradil: Nikdo.

V.M.

: Dobrý den. Myslím si, že lidé euroústavu nepřijali, protože je strašně složitá a nikdo jí nerozumí. Bude se pracovat na její úpravě (popř. nové verzi)? Proč nevysvětlíte lidem pěkně dopodrobna (článek po článku), co bude pro ně pozitivní a co negativní? Můžete na to třeba založit internetové stránky.

Jan Zahradil: Mám pocit, že za poslední rok jsem nedělal nic jiného než toto. Absolvoval jsem desítky besed a přenášek na toto téma, napsal spoustu článků. Na www.ods.cz najdete speciální sekci, která je věnována jen euroústavě. Takže určitě děláme dost.

Ladislav z Brna

: Co se stane s prostředky, které byly vyčleněny z fondů EU na podporu evropské ústavy, pokud se ratifikační proces zastaví nebo nadlouho přeruší?

Jan Zahradil: Doufám, že se pro ně najde nějaké smysluplné využití a že nebude snaha je za každou cenu vyplýtvat na původní účel.

Ladislav z Brna

: Změnil se nějak postoj poslanců EP, kteří silně podporovali evropskou ústavu, často až trapnými a hloupými výroky? (např. Zieleniec, Hybášková)

Jan Zahradil: Obávám se, že ne. Některým lidem – u nás i v EU – to zkrátka bude trochu déle trvat, než pochopí, že tudy už cesta opravdu nevede.

Ladislav z Brna

: Vážený pane poslanče, zajímalo by mě, jestli lze zabránit tomu, aby po zamítavých referendech ve Francii a v Nizozemí nenásledovalo zrušení termínu pro schválení evropské ústavy a opakování hlasování pro stejný text, dokud nebude odpověď „ano“.

Jan Zahradil: Snaha opakovat hlasování se určitě honí v hlavách zastánců euroústavy, já ale ten nápad považuji za zoufalý a nereálný. Budeme dělat všechno možné, abychom tomu zabránili a zejména nepřipustili zbytečnou ratifikaci v ČR.

Milan

: Dobry den. Nekolik otazek: 1. Jak bude vypadat racionalizace statni spravy (pokud uspejete ve volbach), tj. ktera ministerstva se zrusi, kolik uredniku statni spravy bude propusteno, zjednoduseni prukazu, vyrizovani zalezitosti pres internet. 2. Jak konkretne byste ulevili zamestnancum, tj. o kolik by se snizily socialni + zdravotni odvody? 3. Jste pro to, aby zamestnanec skutecne videl sve vydaje vuci statu, tj. aby na vyplatni pasce byly uvedeny i sumy, ktere plati zamestnavatel (soc. + zdrav.)? Dekuji.

Jan Zahradil: Některá ministerstva lze zrušit (třeba MMR a MI), jiná sloučit. Přesné číslo ohledně úředníků státní správy vám teď neřeknu. Odpověď na druhou otázku naleznete na www.ods.cz, v stínovém materiálu, věnovaném důchodové reformě. Na třetí otázku odpovídám ANO.

Petr

: Jaký je Váš názor na Evropské demokraty? Část voličů odmítá národovecký patos ODS a chápe ED jako solidní a slušnou alternativu ODS. Považujete budoucí vládní koalici ODS, ED a KDU-ČSL za reálnou?

Jan Zahradil: Nevím, co rozumíte termínem „národovecký patos“ a považuji to za mediální klišé, které nemá žádný obsah. Osobně doufám, že česká politická scéna zůstane stabilizována tak, jak je a nebude se tříštit a rozrůstat o další kverulantské ministraničky typu někdejší ODA, které mají víc funkcionářů než členů a které jsou poháněné kupředu jen osobními ambicemi těchto funkcionářů.

Jakub Novotný

: To se vám to směje za naše prachy, co?

Jan Zahradil: Pokud nejste zaměstnán ve státní správě či ve veřejnoprávní instituci, pak vám na tu otázku odpovím. Pokud ano, upozorňuji, že jste i vy placen z „našich prachů“, tedy z veřejných prostředků, a odpovídám vám proto stejnou protiotázkou.

Moravák

: Kdy už konečně začnete uvažovat samostatně, ne jako hlásná trouba Největšího z největších?

Jan Zahradil: Koho máte, prosím pěkně, přesně na mysli?

Napalm DEATH

: Mrzi Vas sila postkomunistu, levicovych extremistu v CR?

Jan Zahradil: Ano, jistě, nemám z toho žádnou radost.

Carcass

: Budete nekdy kandidovat na predsedu ODS?

Jan Zahradil: Již jsem to jednou zkusil, prohrál se stávajícím předsedou Topolánkem a rozhodně to v příštích letech nemám v plánu. Mou podporu má současný předseda ODS.

Entombed

: Podporujete plne USA? Myslite si, ze tento nazor je v CR mensinovy a antiamericka xenofobie bohuzel vitezi?

Jan Zahradil: Podporuji transatlantické vztahy USA-Evropa, nesdílím evropský komplex méněcennosti z Ameriky. Možná je ta xenofobie, o které píšete, na vzestupu, ale v mnoha zemích západní Evropy je situace ještě horší než u nás.

Morbid Angel

: Zajimate se o lidska prava v Barme, Laosu, Vietnamu, ktera nejsou tak casto sklonovana, vyslovovana?

Jan Zahradil: Nejsem šéfem nevládní humanitární organizace, zabývám se zahraniční politikou. Nemyslím si, že úkolem zahraniční politiky je hrát si na mesiáše a přetvářet český stát do podoby morálního arbitra celého světa, ale realizovat naše zájmy. Starosti o lidská práva v nedemokratických režimech mohou být součástí zahraniční politiky, ale ne jejím jediným a hlavním pilířem.

Cathedral

: Ministerstvo zahranici za Kavana i Svobody podporuje levicoveextremistickou organizaci Spolecnost pratel narodu vychodu – spnv.cz (internet), co si o tom myslite?

Jan Zahradil: Již jsem o tom slyšel, ale ještě jsem neměl čas si zjistit detaily o této organizaci. Nicméně tak učiním. Jeden protidotaz – je tazatel, skrývající se za jmény hudebních skupin Carcass, Napalm Death, Morbid Angel, Cathedral atd. jedna osoba, nebo jde o více milovníků extrémně tvrdé hudby ?

Hana Párová

: Pane poslance, zajimal by me ekologicky program vasi strany. Nikoli vagni ideologicke debaty, ale jak skutecne pomuze lidem od ekologickych problemu, ktere nas obtezuji v kazdodennim zivote. Zda treba omezite mnozstvi toxickych chemikalii v prostredi, co udelate proti vyfukovym plynu, proti zemedelske vyrobe, ktera dusi krajinu a pouziva spoustu pesticidu a syntetickych hnojiv. Bude se za vasi vlady snizovat skodlive znecisteni z elektraren a bude snadnejsi recyklovat odpady, aby jich nebylo tolik na skladkach? Budete chranit narodni parky a dalsi prirodu pro turisty? Omezite plosne kaceni lesu? Nechci vycerpavajici odpoved na vsechny otazky, jsou to jen priklady, jak nas ekologicke problemy obtezuji v nasem zivote. Co pro to ODS udela?

Jan Zahradil: Opět vám mohu doporučit návštěvu www.ods.cz, kde v sekci dokumentů stínové vlády ODS najdete i náš ekologický program. Jeho autorem je prof. Bedřich Moldan, odborník, jehož jsme mj. navrhovali na evropského komisaře. Více než hodina vyčleněná na tento chat uplynula. Děkuji za všechny dotazy, ty co jsem nestihl, zodpovím dodatečně. Na shledanou.