Interview BBC

Moderátor (Václav Moravec):Dvě země evropské pětadvacítky už odmítly Evropskou ústavní smlouvu, Francie a Nizozemsko. Český premiér Jiří Paroubek trvá na tom, že ratifikační proces v České republice musí pokračovat. Podobně argumentuje i předseda Poslanecké sněmovny za ČSSD Lubomír Zaorálek.

Projev Lubomíra Zaorálka:Otázka ústavní smlouvy Evropské unie jsou de facto dneska vnitropolitické, vnitřní věci České republiky, protože už tady není hranice mezi zahraničím v Evropě a vnitřní politikou, tak jako to bylo v minulosti.

Moderátor (Václav Moravec):Říká v rozhovoru pro BBC předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Nejen o budoucnosti ratifikace Evropské ústavní smlouvy bude následujících třicet minut.

Vítejte ve světě otázek a odpovědí. Od mikrofonu co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Hostem Interview BBC je dnes stínový ministr zahraničí Občanské demokratické strany, europoslanec Jan Zahradil. Vítejte po čase v BBC, hezký dobrý den.

Host (Jan Zahradil): Dobrý podvečer.

Moderátor (Václav Moravec): Deset dva. To je aktuální skóre zemí, které ratifikovaly Evropskou ústavní smlouvu a řekly ano vůči těm zemím, které řekly ne. Dovedete odhadnout, jak bude vypadat závěrečné skóre evropské pětadvacítky?

Host (Jan Zahradil): To nedovedu, ale to v tuto chvíli vůbec nepovažuji za podstatné. Ostatně, kdybych od těch deseti odečetl devět, kde neproběhla ratifikace referendem a vzal jenom Španělsko, které schválilo ústavní smlouvu v referendu, tak by ten výsledek byl dva jedna. Ale takové poměry si tady můžeme, můžeme si s nimi hrát. Já považuji za důležitou jinou věc.

Moderátor (Václav Moravec): Nejdřív odpovězte na tu moji otázku, zda byste si dovedl odhadnout, jak bude vypadat poměr na konci ratifikačního procesu …

Host (Jan Zahradil): Já, já na tu otázku …

Moderátor (Václav Moravec): … a pak řekněte, jakou otázku …

Host (Jan Zahradil): … já na tu otázku právě odpovídám. Já se totiž domnívám, že žádný ratifikační proces by pokračovat neměl a je velmi možné, já doufám, že se k tomu nakonec dobereme, nebo evropští státníci se k tomu doberou, že nemá význam v něm pokračovat, a proto také žádné závěrečné skóre nebude, takže bych ho tady v tuto chvíli nerad odhadoval.

Moderátor (Václav Moravec): Vy to, že by neměl ratifikační proces pokračovat, tvrdíte po odmítnutí Evropské ústavní smlouvy ve Francii. Tomuto názoru ale oponuje například v rozhovoru pro BBC český velvyslanec při Evropské unii Jan Kohout a dodává:

Projev Jana Kohouta: On podle mě není mrtvý v tuhle chvíli vůbec, protože nikdy nebyl živý. Protože živý by byl pouze pokud by byl ratifikován, čili stále mluvíme o návrhu, který má projít ratifikací. Čili tento text se ukáže, zda je nosný ve čtyřiadvaceti, třiadvaceti zemích, a pak bude otázka pro ty země, které neratifikovaly, zda skutečně příčiny, pro které to bylo odmítnuto, měly charakter povahy vyplývající z tohoto dokumentu jako takového a nebo měly důvody poněkud jiné.

Moderátor (Václav Moravec): Říká v rozhovoru pro BBC český velvyslanec při Evropské unii. Jak se Jan Zahradil vypořádá s námitkou, že občané všech zemí, pětadvaceti zemí Evropské unie, mají právo, respektive povinnost znát, jak se každá země staví k Evropské ústavní smlouvě? Že by ratifikační proces měl doběhnout.

Host (Jan Zahradil): Ne, nezlobte se na mě, ale argumentaci jak pana Kohouta tak ostatních zastánců pokračování ratifikace já prostě akceptovat nemohu. Já si myslím, že můžeme pokračovat pouze v ratifikaci takového dokumentu, o kterém existuje reálná šance, že bude dokumentem platným. V případě Evropské ústavy tomu tak není, protože evropské smlouvy jasně stanoví, že na to, aby ústava vstoupila v platnost, musí být ratifikována všemi pětadvaceti členskými státy. To se v žádném případě v tuto chvíli stát nemůže, protože již dvě země ji ratifikovat odmítly. Takže i kdyby nakrásně zbylých 23 tu ústavu ratifikovalo, jako že to nepředpokládám, stejně ústava platit nebude. Já se proto ptám …

Moderátor (Václav Moravec): A neměla by veřejnost, neměla by veřejnost Evropské unie znát, které další země mají připomínky proč a měla by se k tomu veřejnost vyjádřit, nebo politické elity?

Host (Jan Zahradil): Ale já se ptám proč? Jaká je hodnota takovéto symbolické ratifikace, která nevyústí v žádný relevantní právní výsledek? Já vám vysvětlím svou teorii, proč se domnívám, že někteří evropští a bohužel i čeští politici tolik stojí o pokračování ratifikace. Já jsem přesvědčen, že oni se domnívají, že pokračování ratifikace a kladná ratifikace v některých dalších státech může vytvořit atmosféru určitého psychologického nátlaku na Nizozemí a na Francii, aby si to referendum někdy v blíže neurčeném budoucnu zopakovaly, tentokrát s tím v uvozovkách správným výsledkem.

Moderátor (Václav Moravec): Podle vás jde argument pokračování ratifikace ruku v ruce s psychologickým nátlakem?

Host (Jan Zahradil): Je to, je to pokus o určitý trik, jak tu euroústavu nakonec Evropskou unií protlačit. Já stoupencem tohoto přístupu nejsem, protože mi připadá neférový. Já se domnívám, že Evropská unie je právním společenstvím, na tom se snad shodneme i s příznivci euroústavy. A právní společenství by se mělo řídit svými vlastními právními zásadami a předpisy. Jestliže tyto právní zásady, tedy evropské smlouvy, stanoví, že euroústava musí být ratifikována všemi státy, aby vstoupila v platnost, a jestliže zároveň tato podmínka už neplatí, pak podle mého názoru nemá vůbec význam se tou ratifikací nadále zabývat. Je to skutečně pouze pokus o jakýsi fígl, lidově řečeno, jak to ještě jednou zkusit, jak ty neposlušné, v uvozovkách, země dotlačit ke změně názoru a stejně je takový přístup naivní. Jestli se …

Moderátor (Václav Moravec): Promiňte, zeptám se lidsky. Vás jako Jana Zahradila nezajímá to konečné skóre, jak by to dopadlo, pokud by ratifikační proces proběhl ve všech pětadvaceti zemích? To vás nezajímá?

Host (Jan Zahradil): Mě zajímá, jakým způsobem Evropská unie bude postupovat. Mě zajímá, jestli bude postupovat podle svého vlastního práva, nebo jestli bude své vlastní právo ohýbat. A právo Evropské unie hovoří jasně – Evropská ústava podle evropských smluv v tuto chvíli nemůže vstoupit v platnost, ani kdyby ratifikační proces pokračoval, a ani kdyby všechny ostatní členské státy Evropské unie euroústavu ratifikovaly. Takže …

Moderátor (Václav Moravec): Počkejte, chcete tím, chcete tím říci, že v případě, že ratifikační proces bude pokračovat, tak bude v rozporu s právem Evropské unie?

Host (Jan Zahradil): Téměř bych si to dovolil říci. Téměř bych si dovolil říci, že snaha vytvářet tady dojem, že Evropská ústava stále ještě může vstoupit v platnost, a to je něco, co tady, pokud jsem správně poslouchal, pan Kohout například naznačil, tak je tak trochu manipulací s veřejným míněním.

Moderátor (Václav Moravec): A je v rozporu, podle vás, s evropským právem? Na základě jakého právního dokumentu?

Host (Jan Zahradil): S evropským právem by byla v rozporu v případě, nebo s evropským právem by se ocitli v rozporu ti politici, kteří by se snažili vytvářet dojem, že francouzské ne a nizozemské ne neznamená žádné zásadní překážky pro vstup euroústavy v platnost.

Moderátor (Václav Moravec): Ale vždyť na závěr onoho dokumentu je ona politická proklamace, že v případě, že v některých státech Evropská ústavní smlouva neprojde, tak se bude radit Evropská rada o dalším postupu.

Host (Jan Zahradil): Já znám tu proklamaci a jak jste správně řekl, je to politická proklamace, tedy není to právně závazný postup …

Moderátor (Václav Moravec): Ale …

Host (Jan Zahradil): … jak dál …

Moderátor (Václav Moravec): Počkejte, ale ona je součástí toho právního dokumentu, kterým je Evropská ústavní smlouva.

Host (Jan Zahradil): Který neplatí v tuto chvíli.

Moderátor (Václav Moravec): Ano.

Host (Jan Zahradil): Ale …

Moderátor (Václav Moravec): Stejně jako ta, stejně jako neplatí ona, ona věta, která je článek předtím, pokud se nemýlím …

Host (Jan Zahradil): Ne, já vám to ještě, já vám to zkusím vysvětlit ještě jednou. V tuto chvíli se řídíme podle platných evropských smluv. Platná evropská smlouva je například smlouva z Nice, podle které jsme vstupovali do Evropské unie a ta stanoví, že jakékoliv změny těchto evropských smluv, tedy Evropská ústava, mohou být provedeny pouze jednomyslně na základě souhlasu všech pětadvaceti členů. Evropská ústava tohoto souhlasu již dosáhnout nemůže, protože dva z 25 už ji zamítly. To znamená …

Moderátor (Václav Moravec): Ale mohou, mohou to, není to možná ještě konec ratifikačního procesu?

Host (Jan Zahradil): Ale to je přesně to, to je přesně to, o čem já hovořím. Tady se automaticky vytváří dojem, jako že se snad Francie s Nizozemím spletly, jako že si to snad špatně spočítaly, jako že snad jejich voliči nevědí, o čem hlasují, jako že snad hlasovali o něčem jiném, než měli, a že jim tedy dáme ještě jednu šanci, aby se napravili, polepšili a to své hlasování zopakovali. No to je přístup, který já skutečně nemohu přijmout. Já už téměř, když si představím takovýto pokus o otočení toho hlasování, tak se musím vrátit snad někam do dob před rokem 89, kdy sice tady na papíře existovaly svobodné volby, ale stejně nakonec museli všichni volit kandidáty Národní fronty, takže mám pocit …

Moderátor (Václav Moravec): Chcete tím říci, že opakování …

Host (Jan Zahradil): … mám pocit, že …

Moderátor (Václav Moravec): … že možné opakování referend nebo pokračování …

Host (Jan Zahradil): … mám …

Moderátor (Václav Moravec): … ratifikačního procesu v Holandsku a ve Francii …

Host (Jan Zahradil): Já to dopovím.

Moderátor (Václav Moravec): … by vám, počkejte, by vám připadalo totalitní režim?

Host (Jan Zahradil): Mám pocit, že je tady snaha vytvořit určitý dojem, že sice si můžeme uspořádat referenda, v které zemi budeme chtít, ale pro Evropskou unii nebo pro některé evropské politiky je přijatelný stejně jenom jeden jediný výsledek, a to je výsledek kladný. A pokud náhodou se v některé zemi kladného výsledku nedosáhne, tak se prostě bude to hlasování opakovat tak dlouho, až se ti lidé v uvozovkách umoudří a až tu euroústavu odhlasují. To je přece natolik nedůstojný způsob zacházení s veřejným míněním a zároveň natolik krátkozraký způsob zacházení s veřejným míněním, který může skutečně evropskou veřejnost otočit vůči evropské integraci jako takové, že s tím v žádném případě souhlasit nemohu. A ještě bych se vrátil k tomu dodatku, který jste tady uvedl, protože to je, podle mého názoru, další tak trochu matení veřejnosti, argumentovat s dodatkem, který je politickou deklarací, není součástí primárního práva, v tuto chvíli platného práva Evropské unie a je součástí dokumentu, který právně platný není a ani se právně platným stát nemůže. Takže se podle něj nemáme žádný důvod řídit.

Moderátor (Václav Moravec): Předseda Poslanecké sněmovny za sociální demokraty Lubomír Zaorálek na možné zastavení ratifikačního procesu v České republice, což je nyní hlavní požadavek ODS, říká:

Projev Lubomíra Zaorálka: A mě od opozice, když teda o ní mluvíme, ve mně její postoje vyvolávají velké rozpaky, protože jestli opozice mluvila o suverenitě státu, jestli mluvila o demokratickém deficitu v Evropské unii a dneska říká, že po francouzském ne Česká republika má pokládat tento dokument za mrtvý, tak nechápu, kde je naše suverenita, naše právo se vyjádřit k této věci.

Moderátor (Václav Moravec): Říká v rozhovoru pro BBC předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Jak by Jan Zahradil celou věc Lubomíru Zaorálkovi vysvětlil, aby Lubomír Zaorálek pochopil?

Host (Jan Zahradil): Vysvětloval jsem to panu Zaorálkovi předevčírem, budu mu to vysvětlovat velice rád tolikrát, kolik to bude možné a vrátím se už zase k tomu, co jsem tady řekl. Jistě se s panem Zaorálkem shodneme, nebo shodli bychom se, že Evropská unie je právním společenstvím. Právní společenství se musí řídit svými vlastními právními předpisy. Právní předpisy Evropské unie stanovují přesně, za jakých podmínek může novelizace těchto právních předpisů, tedy evropských smluv, vstoupit v platnost. Je to jednomyslné, jednomyslný souhlas všech členských států. Protože Evropská ústava nemá takovýto jednomyslný souhlas v tuto chvíli za tebou, je právně mrtvým dokumentem a je nutné se s tím smířit. Vytvářet tady dojem …

Moderátor (Václav Moravec): Pokud, promiňte, pokud by, pokud by někdo, a pokud by ten ratifikační proces pokračoval a právo by bylo ohýbáno, jak jste naznačil, tak by například ODS ve spolupráci s dalšími stranami, které by protestovaly v rámci zemí Evropské unie v národních státech, tak byste podali stížnost k nějaké evropské instituci, že ratifikace Evropské ústavní smlouvy je v rozporu s právem EU?

Host (Jan Zahradil): Pokud bychom měli pozici, kdy bychom tak mohli učinit, a to v tuto chvíli nemáme, a pokud by skutečně ta ratifikace probíhala způsobem, který by podle našeho názoru byl v rozporu s evropským právem, tak bychom tak udělali. Předpokládalo by to jednu věc – že bychom to museli učinit jménem České republiky, musela by to tedy učinit vláda České republiky, to znamená, že by to musela být velmi pravděpodobně vláda, ve které by ODS nějakým způsobem participovala a ve které by takové rozhodnutí prosadila, což předpokládám, se do parlamentních voleb asi neuskuteční. Ale ano, na vaši otázku tak, jak jste ji položil, říkám ano, je tady evropský soudní dvůr, který jediný je povolaný k interpretaci primárního práva Evropské unie, tedy evropských smluv. V případě, že bychom měli podezření, a já se bohužel obávám, že někteří politici směřují tím směrem, pokud bychom měli podezření, že tady dochází k ohýbání evropského práva za účelem protlačení euroústavy za každou cenu, tak …

Moderátor (Václav Moravec): Nevylučujete tudíž …

Host (Jan Zahradil): … tak nevylučuji, že bude …

Moderátor (Václav Moravec): Se obrátíte na evropský soud?

Host (Jan Zahradil): … eventuelní vláda za účasti ODS, a to je samozřejmě velmi hypotetické, ale předpokládejme, že taková situace nastane, že by byla schopna a ochotna se obrátit jménem České republiky i na evropský soudní dvůr, aby se k tomu vyjádřil.

Moderátor (Václav Moravec): Pane předsedo, vy jste předsedou europoslanců Občanské demokratické strany, jste stínovým ministrem zahraničí za Občanskou demokratickou stranu. Velmi jednoduchá otázka: ODS má v Senátu blokační ústavní pojistku. Jestliže pro vás je principiální to, že Evropská ústavní smlouva je nyní mrtvá, nechcete, aby se ratifikace Evropské ústavní smlouvy v České republice uskutečnila, budete blokovat v Senátu ať už přijetí jednorázového zákona o referendu a nebo ratifikaci parlamentní, pokud by k ní docházelo?

Host (Jan Zahradil): Já doufám, že těchto prostředků přece jenom nebudeme muset použít, doufám …

Moderátor (Václav Moravec): Ne, počkejte, otázka zněla, otázka zněla: v případě, že se shodně evropská pětadvacítka, že ratifikační proces má pokračovat, využijete těchto prostředků, které máte k dispozici?

Host (Jan Zahradil): Já odpovím na tu otázku, ale odpovím na ní trochu šířeji, jestli dovolíte, ale odpovím vám, nevyhnu se té odpovědi.

Moderátor (Václav Moravec): Jsem zvědav.

Host (Jan Zahradil): Já doufám, zaprvé, že nebudeme muset těchto prostředků použít, doufám, že připravované jednání, které sice se netýkalo přímo Evropské ústavy, protože bylo připravováno ještě předtím, ale připravované jednání pana Paroubka a předsedy ODS Topolánka nastolí nějakou elementární shodu. Doufám stále, že se nám podaří vysvětlit vládě nebo aspoň sociální demokracii, že naše argumenty mají právní váhu a že tedy vláda bude souhlasit alespoň s pozastavením toho ratifikačního procesu, když ne s úplným ukončením. Pokud vláda se bude tvářit, že se nic neděje, pokud bude vytvářet dojem, že ten stojící vlak jede dál a že stačí zatáhnout záclonky a tvářit se, jako že jedeme dál, jak je to v tom známém vtipu z 80. let, tak nám samozřejmě nezbyde nic jiného, než použít i ten prostředek, který jste naznačil.

Moderátor (Václav Moravec): To znamená, že ODS je připravena v nejnutnějším případě použít blokační pojistku, kterou má v Senátu a v České republice by nemuselo k ratifikaci Evropské ústavní smlouvy dojít?

Host (Jan Zahradil): V krajním případě, pokud budeme donuceni k takovému prostředku, tak ano. Doufám ale, dodávám, doufám ale, že k tomu donuceni nebudeme. Doufám, že vláda dostane rozum, doufám, že i na úrovni Evropské rady se bude jednat racionálně. Jsem přesvědčen, nebo mám dobré důvody si myslet, že v Evropské unii existuje v tuto chvíli několik politiků, několik hlav států, kteří mají velmi podobné názory na průběh ratifikace nebo na pokračování průběhu ratifikace Evropské ústavy, jako …

Moderátor (Václav Moravec): Teď mluvíme o, dovolte, že jsem vám vstoupil do řeči, mluvíme o jednání Evropské rady, které se uskuteční v polovině června. Francie, Nizozemsko v referendech, jak bylo řečeno, Evropskou ústavní smlouvu odmítly. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso k setkání Evropské rady v polovině června říká:

Překlad projevu José Manuela Barrosa: Doufám, že Evropská rada to vyjasní. Potřebujeme, aby se vyjasnilo, kam jdeme. Doufám, že předtím představitelé členských zemí nebudou zaujímat nějaké jednostranné pozice. Nemůžeme postupovat individuálně.

Moderátor (Václav Moravec): Konstatoval po výsledcích nizozemského referenda předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Česká vláda podle premiéra Jiřího Paroubka bude prosazovat při jednání Evropské rady pokračování ratifikačního procesu Evropské ústavní smlouvy.

Projev Jiřího Paroubka: Šestnáctého, sedmnáctého se sejde summit, evropský, Evropská rada, takže já, já si myslím, že na tom summitu evropském dojde k určitému rozhodnutí o dalším postupu. My jako vláda jsme vyjádřili tedy svoji snahu pokračovat v té ratifikaci, v tom ratifikačním procesu.

Moderátor (Václav Moravec): Říká v rozhovoru pro BBC český ministerský předseda Jiří Paroubek. Jane Zahradile, jaký vy očekáváte výsledek jednání Evropské, Evropské rady?

Host (Jan Zahradil): Já myslím, že je velice předčasné, abych o tom spekuloval. Já mohu pouze říci, v jaký výsledek doufám, ne jaký očekávám. Ale doufám, že tady zvítězí to, co jsem nazval na začátku vědomím právního společenství, doufám, že tady zvítězí tedy vědomí, že Evropská unie se musí řídit svými vlastními právními předpisy, podle kterých je Evropská ústava v tuto chvíli neplatný dokument, a že tedy …

Moderátor (Václav Moravec): Zatím to z těch prohlášení politiků nevypadá, že vstupuji do vaší řeči.

Host (Jan Zahradil): … a že tedy, že tedy tak politici, zejména ti, kteří prosazovali euroústavu, jsou přece jenom v určitém stavu bezradnosti, řekl bych, že jsou v určitém stavu nervozity a možná proto činí taková prohlášení, jaká činí. Možná, že až si to promyslí a až si ty právní analýzy přece jenom udělají trochu do hloubky, tak že ten názor změní.

Moderátor (Václav Moravec): Vy jste mluvil, promiňte, vy jste mluvil o pozastavení ratifikačního procesu jako jedné z variant, když ne skončení. K čemu by to pozastavení ratifikačního procesu mělo směřovat?

Host (Jan Zahradil): My jsme samozřejmě stoupenci v souladu s tou právní interpretací, kterou zastáváme, úplného ukončení ratifikace. Ale jsme ochotni s vládou jednat v tuto chvíli o tom, aby alespoň do summitu Evropské unie nebo do zasedání Evropské rady, o kterém tady jde řeč, se neděly takové věci, jako že vyjde za 80 milionů vytištěná příloha v denících, která obsahuje jakýsi výtah z euroústavy a podobně. To nám totiž bohužel musí napovídat nebo vzbuzovat v nás určitá podezření, že jeden z důvodů, proč se vláda tak vehementně snaží pokračovat v ratifikaci, je také těch 200 milionů na eurokampaň, které jsou tady ve hře a které možná už jsou nějakým způsobem rozděleny, přislíbeny a teď se vláda bude snažit ty závazky splnit.

Moderátor (Václav Moravec): Počkejte, ale k čemu by to přerušení informační kampaně mělo vést? Vy tedy byste pak byli ochotni pokračovat v tom ratifikačním procesu?

Host (Jan Zahradil): Pane redaktore, já znovu říkám, že doufám, že v Evropské unii zvítězí ten právní názor, který jsem tady interpretoval já …

Moderátor (Václav Moravec): Že ten text je mrtvý, ano.

Host (Jan Zahradil): … že ten text je mrtvý a že nemá cenu pokračovat v jeho ratifikaci.

Moderátor (Václav Moravec): A v případě, že nezvítězí, tak se ptám, co dál? Jestliže Evropská rada řekne v polovině června pokračujte vy, kteří jste o tom nehlasovali ještě, v ratifikaci?

Host (Jan Zahradil): V případě, že nezvítězí tento názor, pak bych byl velice rád, aby se vyjasnilo, jestli takový názor Evropské rady je v souladu s evropským primárním právem a byl bych velice rád, kdyby některá z vlád členských zemí Evropské unie, česká vláda to zřejmě, podle toho, co říká, nebude, požádala evropský soudní dvůr o takové vyjasnění.

Moderátor (Václav Moravec): Což je ona, ona žádost nebo podnět k evropskému soudnímu dvoru, o které jsme už mluvili. Česká republika pojede na zasedání Evropské rady, podle středečního rozhodnutí vlády, s návrhem na možnost prodloužení ratifikačního procesu za rok 2006.

Host (Jan Zahradil): Zaprvé musím říci, že je to opravdu jenom stanovisko vlády České republiky, není to stanovisko průřezové, není to stanovisko, které by s námi bylo jakkoliv konzultováno. Není to tedy stanovisko, které bychom podporovali a o které, ve kterém by se vláda mohla opřít o podporu nejsilnější opoziční strany, což zase mi připadá velmi krátkozraké. Já jsem se domníval, že když se o panu Paroubkovi hovoří jako o muži kompromisů a člověku schopném dosáhnout při nějakých vyjednáváních určité shody, tak že končí doba Špidly a Grosse, kteří toho schopni nebyli. Ukazuje se, že ani pan Paroubek není v tomto ohledu asi tím pravým. Nicméně k tomu samotnému záměru prodloužit tady ratifikaci ze dvou na, na tři roky já musím zase opakovat to, co jsem tady řekl předtím. Ten takzvaný závazek ukončit ratifikaci do dvou let od podpisů ústavní smlouvy je právně neplatný, to je politická deklarace, která v tuto chvíli má, řekl bych, nulový význam, takže tvářit se, že tam jdeme s objevným návrhem o prodloužení ratifikační doby ze dvou let na tři je zase prostě trik a zase je to hra se slovy, která žádný reálný význam nemá.

Moderátor (Václav Moravec): Jaké důsledky by podle vás jako šéfa europoslanců Občanské demokratické strany měla mít ratifikace Evropské ústavní smlouvy, to znamená formulaci nového textu, jaké důsledky byste zvolil, když víte, že …

Host (Jan Zahradil): Myslíte neratifikace Evropské ústavní smlouvy?

Moderátor (Václav Moravec): Tak to nyní interpretujete.

Host (Jan Zahradil): Ano.

Moderátor (Václav Moravec): Dvě země odmítly, tudíž vy to považujete za neratifikaci. Je otázkou, jak to budou považovat politici, ona evropská pětadvacítka.

Host (Jan Zahradil): Tak já jsem, já jsem především přesvědčen, že by měla skončit ta hysterie, která tady posledních několik dní panuje, kdy se evropští politici tváří, že nastal konec světa, že vypukla nějaká katastrofa a že evropská integrace se hroutí. A možná i z těchto jejich výroků se potom odvíjejí některé další nepříjemné důsledky, jako je tlak na euro. Možná, že kdyby …

Moderátor (Václav Moravec): K tomu se záhy dostaneme.

Host (Jan Zahradil): … kdyby tak silné výroky nezaznívaly, tak že by se s eurem nic nedělo. Ale tvrdím jedno – žádná katastrofa nenastala, žádná krize evropské integrace se nekoná. Evropská unie funguje dál a nerozpadá se. Funguje na základě stávajících smluv, funguje tak už celý rok po svém rozšíření, mimochodem. Já tam sedím téměř rok, v Evropském parlamentu, který funguje na základě stávajících smluv bez Evropské ústavy a nevšiml jsem si, že by tam docházelo k nějakým zádrhelům nebo krizím. Čili Evropská unie takto samozřejmě může fungovat ještě řadu let.

Moderátor (Václav Moravec): Nepotřebuje tedy žádný takový souhrnný dokument …

Host (Jan Zahradil): Já jsem přesvědčen …

Moderátor (Václav Moravec): … který by sjednocoval dosavadní dohody?

Host (Jan Zahradil): … já jsem přesvědčený, že se o něm můžeme začít znovu bavit, ale měli bychom v tuto chvíli nechat Evropské unii samotné čas na to, aby se vyrovnala se svým vlastním rozšířením. Jak je vidět, tak psychologicky to byl možná pro občany některých těch takzvaných starých členských států Evropské unie větší zásah, bylo to pro ně větší sousto, a bude trvat nějakou dobu, než se s tím sžijí. Já jsem přesvědčen, že kdybychom celou věc odložili na několik let k ledu, že se vůbec nic nestane. Alespoň si …

Moderátor (Václav Moravec): Na několik let, zhruba kolik let k ledu?

Host (Jan Zahradil): Nevím, já nechci říkat nějakou, nějaké konkrétní číslo. Prostě není důvod a není třeba nikam spěchat. Můžeme si aspoň vyzkoušet během těch několika let, jak se nám skutečně žije v Evropské unii podle stávajících pravidel, můžeme si opravdu vyzkoušet, jestli ta pravidla jsou natolik nedokonalá, že je potřebujeme měnit, a potom se můžeme vrátit ke konstrukci nové evropské architektury, poučeni těmito zkušenostmi a možná na nějakém jiném základě.

Moderátor (Václav Moravec): Český velvyslanec při Evropské unii, člen Konventu, který jednal o ústavní smlouvě, jehož součástí byl i Jan Zahradil jako člen Konventu, Jan Kohout odhaduje další vývoj kolem Evropské ústavní smlouvy v rozhovoru pro BBC těmito slovy:

Projev Jana Kohouta: Těch variant je několik. Nejpravděpodobnější je ta, že by bylo další prodlouženo ratifikační období, další je možnost úpravy, úpravy této smlouvy, protože ten dokument nemůže být mrtvý už z toho důvodu, že bude vždycky tím referenčním dokumentem. Že i kdyby bylo, došlo k přepracování na základě výsledků referend a připomínek jednotlivých členských zemí, nebudeme se vracet ke smlouvě z Nice, nebudeme se vracet k původním smlouvám. Vždy se ve svých, a to si dovedu kvalifikovaným odhadem tvrditi, že se budeme vracet k této, k tomuto textu, který máme v tuto chvíli na stole. A pokud budeme činit úpravy, budeme je činit v tomto textu a nikoliv jiném.

Moderátor (Václav Moravec): Slova českého velvyslance při Evropské unii Jana Kohouta, pronesená v rozhovoru pro BBC. Jan Zahradil, předseda europoslanců Občanské demokratické strany, host Interview BBC, je přesvědčen o tom, že by de facto tím referenčním rámcem byl stávající text Evropské ústavní smlouvy, pokud by se několik let diskuse o jednotícím dokumentu nazývaném Evropská ústavní smlouva odložila k ledu, že by se pak začalo pracovat na tomto referenčním rámci, jak naznačuje Kohout?

Host (Jan Zahradil): Já to určitě nemohu vyloučit, já nechci ten svůj názor klást tak kategoricky, jako to dělá pan Kohout, ale zdaleka o tom nejsem tak přesvědčen a osobně si myslím, že by to bylo velmi nemoudré. Jestliže tady je dokument, který už jednou byl poměrně přesvědčivým způsobem poražen ve dvou zakládajících členských státech Evropské unie, tak já si myslím, že ten právě tím referenčním dokumentem nadále už být nemůže. Já jsem přesvědčen, že občané členských států Evropské unie, nejenom těch, které to již odmítly, ale možná i některých dalších, by to prostě nepřijali, že by se začali domnívat, že se tady s nimi hraje nějaká podivná hra, a že by došlo k podrytí právní autority Evropské unie takovým způsobem, že by to mohlo vést dokonce i k erozi samotného evropského integračního procesu, což si, doufám, nikdo z nás nepřeje. Určitě si to nepřejí zastánci euroústavy, ale mohu je ujistit, že ani odpůrci euroústavy, pokud tedy budu hovořit například o své vlastní straně, ODS, si to nepřejí.

Moderátor (Václav Moravec): Vy si nepřejete rozpad Evropské unie?

Host (Jan Zahradil): Ne, já si rozhodně nepřeji rozpad Evropské unie, já si nepřeji žádnou krizi, nepřeji si žádný chaos a anarchii. Já si prostě přeji, abychom pokračovali civilizovaným a právním způsobem, to zdůrazňuji, právním způsobem, na základě platného smluvního rámce mezi členskými státy Evropské unie, který existuje, který nikdo nezrušil a kterým se samozřejmě budeme řídit.

Moderátor (Václav Moravec): Vy jste to tady zmínil, pane předsedo, možnost rozpadu evropské měnové unie, tedy poté, co neprojde Evropská ústavní smlouva. Akademik Paul de Grauwe, který je poradcem šéfa Evropské komise José Manuela Barrosy, tak on připustil, že nepřijetím Evropské ústavy se zvyšuje riziko zhroucení evropské měnové unie. A pokud bych měl citovat, tak on naznačuje, že potřebuje mít evropská měnová unie nějakou jednotící střechu, politickou jednotící střechu, kterou právě je Evropská ústavní smlouva. Podle vás tedy nehrozí to, že může dojít k rozpadu eurozóny?

Host (Jan Zahradil): Tak já vás musím opravit, já jsem nenaznačil dnes v tom rozhovoru, a na tom si trvám, nic o rozpadu eurozóny. Já jsem řekl, že euro může mít nějaké problémy a že je má, v tuto chvíli a obvinil jsem z toho, a za tím si také stojím, přehnaně hysterické a dramatické výroky některých konkrétních evropských politiků. Kdyby se tito lidé chovali střízlivějším způsobem, pak by možná k žádnému tlaku na euro ani nedocházelo. Takže i tady bych vycházel z požadavku určité střízlivosti. Já chápu, že pro někoho to může být i velká osobní porážka, když do toho projektu nainvestoval spoustu osobního kapitálu a svých politických ambicí, ale přece osobní ambice jsou v tuto chvíli něco jiného, takže ta hysterie by měla přestat a já jsem přesvědčen, že …

Moderátor (Václav Moravec): Vy myslíte, že je záměrná, ona hysterie kolem …

Host (Jan Zahradil): Ne, já myslím, že je to, že je to věc, která pramení z bezradnosti, z určité nejasnosti jak dál postupovat a já myslím, že ti lidé by si měli uvědomit, že tady máme ten právní rámec, podle kterého můžeme postupovat a stačí se ho držet. Všechna příliš silácká vyjádření a příliš dramatická vyjádření mohou sloužit jako záminka k útoku na euro, ale já se vůbec nedomnívám, v žádném případě, že se blížíme k nějakému rozpadu nebo ohrožení eurozóny. Tyto názory v žádném případě nesdílím.

Moderátor (Václav Moravec): Konstatuje europoslanec z Občanské demokratické strany, dokonce jejich předseda, stínový ministr zahraničí ODS Jan Zahradil. Děkuji, že jste přišel na 30 minut do BBC, děkuji za toto interview a těším se na další.

Host (Jan Zahradil): I já děkuji za pozvání, na shledanou.

Moderátor (Václav Moravec): Takové bylo Interview BBC.