ODS chce zastavit ratifikaci

LN Co bude francouzské ne znamenat pro další vývoj schvalování evropské ústavy v Česku? Myslím, že je to naprosto zásadní věc. Můj názor i oficiální postoj celé ODS je, že zaniká důvod, aby se touto smlouvou zabývala jakákoli jiná země. Nemůžeme samozřejmě nařizovat ostatním státům, co mají dělat. Ale budu-li hovořit o České republice, tak pro ODS tímto rozhodnutím končí jakýkoli důvod, abychom se ještě dál zabývali ratifikací evropské ústavy. Hádky o to, zda referendum ano či ne, zda jednorázové, nebo obecné, jsou v tuto chvíli liché. Pro nás je ten dokument v tuto chvíli mrtev. Nevidíme jediný důvod, abychom se nadále nechávali odvádět tímto pseudoproblémem od důležitějších věcí.

LN Myslíte si tedy, že by se Češi k němu už neměli mít možnost vyjádřit? Přesně to. Podle názoru Evropské komise, který mám k dispozici, je jediná možná interpretace primárního evropského práva, že neschválením evropské ústavy jednou jedinou zemí tento dokument prostě nevstoupí v platnost. A to se právě stalo. Takže nemá vůbec cenu se jím více zabývat. Je důležité, aby si to všichni uvědomili. Aby si to uvědomil pan Paroubek, pan Svoboda, všichni ti, kteří tady zcela nesmyslně v posledních hodinách říkali něco o tom, že bez ohledu na výsledky francouzského referenda ratifikace v České republice pokračuje. Nepokračuje a ODS bude takovou ratifikaci v každém případě blokovat.

LN A co když si vládní koalice usmyslí přesto referendum uspořádat? Můžete tomu zabránit? Můžeme. Je tady ve hře zákon o referendu a pro ten je zapotřebí ústavní většina. Není důvod, aby takový zákon v tuto chvíli existoval. Stejně tak v případě, že by se vláda rozhodla přijít do sněmovny s parlamentní ratifikací. Budeme ji taky blokovat, respektive budeme proti. Postrádá to totiž jakoukoli logiku.

LN Měla by se teď EU pokusit o sepsání nové, lepší ústavy? Jsem přesvědčen, že teď potřebuje Evropská unie trochu víc času, aby sama vydechla, aby dokázala zkonzumovat to rozšíření o deset nových států. A možná za deset let, až tu proběhne nějaká sebereflexe, se k hledání lepšího instituciálního uspořádání Evropské unie můžeme vrátit. Ale v tuto chvíli si myslím, že je to předčasné.