Tiskové sdělení

V minulých dnech jsem obdržel odpověď Evropské komise na interpelaci, kde jsem se tázal na právní řešení situace, kdy jedna nebo více zemí neratifikuje tzv. evropskou ústavu. Tato hypotetická situace bohužel byla a stále je předmětem mnoha politických spekulací. Proto je třeba znát přesnou právní odpověď, která je v souladu s primárním právem EU.

Z odpovědi, poskytnuté za komisi M. Wallstromovou, cituji:“Na základě článku 48 Smlouvy o Evropské unii a článku IV–447 Smlouvy o Ústavě pro Evropu, nevstoupí Smlouva o Ústavě pro Evropu v platnost, pokud nebude ratifikována v jednom z členských států.“

Dále cituji:“Právní předpisy EU nestanovují žádné politické či hospodářské sankce vůči členskému státu, který odmítne navrhovanou změnu Smlouvy.“

 

Uvedené citace jsou ve zřetelném rozporu s tvrzeními některých českých i evropských politiků, kteří opakovaně naznačovali, že např.

evropská ústava vstoupí v platnost bez ohledu na to, zda bude ratifikována ve všech zemích EU a to pouze v těch zemích, které ji ratifikovaly (jinými slovy, že jedna země nemůže zablokovat její přijetí)
země, která odmítne ústavu ratifikovat, se stane předmětem blíže neučených sankcí (jinými slovy, že se ocitne „v izolaci“ či „na okraji evropského dění“ atd.)

Proto je nutno označit taková či podobná tvrzení za nepravdivá, odporující primárnímu právu EU a v konečném důsledku manipulující s veřejným míněním.