Tisková zpráva

Poslanecký klub ODS hlasoval dne 28.4.2005 v EP proti přijetí zprávy o situaci Romů v EU.

Rasismus vůči etnickým menšinám, zejména Romům, je v EU nepochybně závažným problémem. Tento jev je třeba potírat, nikoliv však způsobem, kdy se mezi všemi zeměmi vyhledá jeden obětní beránek za všechny ostatní. Výslovné uvádění České republiky v obecném textu zmíněné zprávy – jako jediného konkrétního příkladu členské země EU – považujeme za nepřiměřené.

Za vysloveně zavádějící pak považujeme pokusy o spojování zodpovědnosti za válečnou genocidu etnických menšin během německé okupace naší země (kdy jsme sami byli obětí hitlerovské agrese a nacistického teroru) s naší dnešní realitou. Právě v době 60. výročí porážky fašismu jsou takové paralely naprosto nepřijatelné.