Tiskové sdělení

V pondělí 18. 4. vypršela oficiální lhůta, kdy jsem měl obdržet odpověď na svou interpelaci Evropské komise, kterou jsem podával podle článku 110 jednacího řádu jako interpelaci písemnou, neprioritní, s lhůtou na odpověď v délce 6 týdnů. Interpelace se týkala dalšího právního postupu Evropské unie v případě, že některá ze zemí neratifikuje tzv. Evropskou ústavu.

Vzhledem k svému obsahu se interpelace stala předmětem značného mediálního i veřejného zájmu a byl jsem během uplynulých týdnů mnohokrát dotazován, zda a jak již Evropská komise na interpelaci odpověděla.

Proto sděluji, že do 18.4. jsem nejen odpověď komise neobdržel, ale aparát komise mi sdělil, že případů, kdy poslanci EP neobdrželi odpovědi na své interpelace ve stanovené lhůtě, je v tuto chvíli celá řada. Jako poslanec EP nedisponuji žádným dalším formálním legálním prostředkem, jak komisi popohnat k plnění její povinnosti a odpověď na interpelaci urychlit. Proto mi ani není známo, kdy bude tato odpověď vypracována a doručena.

Jsem přesvědčen, že česká veřejnost se má právo s těmito skutečnostmi seznámit a pozorně je vnímat jako určitou výpověď o stylu a kvalitě práce na úrovni EU a ilustraci, jak funguje rozdělení pravomocí a odpovědností uvnitř Evropské unie.