Otázky Václava Moravce

Moderátor (Václav Moravec):

Hezký den s ČT. Začínají Otázky, diskusní pořad, ve kterém padají nejzásadnější výpovědi politiků. Místopředsedové čtyř stran zastoupených ve sněmovně a jeden člen grémia přijali naše pozvání. Sociální demokraty zastupuje místopředseda strany Jiří Paroubek, ODS vyslala bývalého 1. místopředsedu europoslance Jana Zahradila, KSČM reprezentuje místopředseda strany Jiří Dolejš, lidovce pak místopředseda Libor Ambrozek a konečně US-DEU místopředseda František Pelc. A jaká témata dnes otevíráme? Část sociálních demokratů vyhrožuje prezidentovi podáním ústavní stížnosti, pokud bude oddalovat přijetí demisí odcházejících ministrů. Lidovci jsou ochotní jednat o nové vládě jen na základě čtvrteční dohody. Úplně nová jednání pak odmítají. Dohoda o penzijní reformě napříč všemi parlamentními stranami se zatím ukazuje jako nemožná.

Jak bylo řečeno, hosty jsou dnes zástupci pěti stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Místopředseda ČSSD Jiří Paroubek. Vítejte v ČT. Hezké dobré poledne.

Jan Paroubek, místopředseda ČSSD: Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec): Bývalý místopředseda ODS, člen grémia Jan Zahradil. I vám hezké dobré poledne.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec): Místopředseda KSČM Jiří Dolejš. I vám hezké dobré poledne.

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Příjemnou neděli.

Moderátor (Václav Moravec): Místopředseda KDU-ČSL Libor Ambrozek. I vám hezké dobré poledne.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Dobré poledne.

Moderátor (Václav Moravec): A místopředseda US-DEU František Pelc. I vám hezké dobré poledne.

František Pelc, místopředseda US-DEU: Hezké poledne.

Moderátor (Václav Moravec): Pánové, když se podíváte na českou politickou scénu na její, pro veřejnost řekneme, nesrozumitelnost, jak dlouho podle vás může současná patová politická situace trvat, aby veřejnost neztratila základní elementární důvěru v český politický systém, pane místopředsedo?

Jan Paroubek, místopředseda ČSSD: Tak já bych chtěl především říci, že je potřeba takových záležitostí jako jsou krize, vládní krize, tak je potřeba mít určitou trpělivost. To řešení vládních krizí nejen v ČR, ale ve vyspělých demokraciích západní Evropy netrvá hodiny, ale trvá spíše dny nebo týdny, v některých případech také měsíce. Já osobně si myslím v našem případě, že se může jednat o dny nebo maximálně o týdny.

Moderátor (Václav Moravec): Ještě? I stále s těmi třemi měsíci nebo 2,5 měsíci, který trvá tato…

Jan Paroubek, místopředseda ČSSD: No, já bych neřekl, pane redaktore, že se jedná o nějaké tři měsíce vládní krize. Já bych řekl, že ta vládní krize nastala po sjezdu sociální demokracie, což je něco přes 14 dní.

Moderátor (Václav Moravec): Pane místopředsedo.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: No, já jsem bohužel přesvědčen, že naše ústavní mechanismy neumožňují v tuto chvíli nějaké rychlé vyřešení této krize. Jsem bohužel, opět říkám bohužel, přesvědčen, že a krize může trvat ještě relativně dlouho. Může trvat dlouho v závislosti na tom, co si kdo od toho slibuje, eventuelně od jejího protahování slibuje. Pokud je pro někoho jakýmsi hlavním motivem přežití na politické scéně, pokud tady někdo žije v představě…

Moderátor (Václav Moravec): Tento motiv podsouváte ČSSD?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Ten podsouvám především ČSSD a spíš ještě ho podsouvám hlavně jejímu stávajícímu předsedovi Grossovi. Pokud se ČSSD a zejména pan Gross chovají podle hesla „každý den dobrý“, tak bohužel ta krize může trvat ještě řadu týdnů, možná i měsíců.

Moderátor (Václav Moravec): K čemu je dobré podle vás, že Stanislav Gross tu krizi prohlubuje, když tvrdíte, že to je jeho osobní motivace?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já nevím. To by byla otázka na Stanislava Grosse. Já jsem přesvědčen, že v tom lze nějaké motivy racionálního chování vysledovat už velice těžko. Připadá mi, že jde o poslední zoufalé pokusy se nějakým způsobem zachránit, vytvořit si nějaký odrazový můstek pro budoucnost. Já tady rozhodně nejsem v pozici někoho, kdo by chtěl radit sociální demokracii, co má dělat. To je jejich věc, co sami se sebou provedou, ale pohled na to, jak tedy následují slepě svého předsedu doslova až k politickému dnu, není příliš veselý a já si nepřeji, aby to byla komunistická strana, která vystřídá sociální demokracii na levici jako hlavní levicová síla ČR.

Moderátor (Václav Moravec): Připouští Jiří Dolejš, že celá ta krize může nahrávat KSČM, jeho straně, protože dochází k přelivu voličů od ČSSD ke KSČM, tudíž „čím hůř, tím líp“?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Já si myslím, že na konci tohoto volebního období budou bodovat ti, který se v podobných politických hrátkách nezapojují, protože pro ODS krize začala v roce 2002 volebním výsledkem a možná právě proto pan prezident uměle protahuje přijetí demise a klade si další a další podmínky.

Moderátor (Václav Moravec): Chcete tím říci, že prezident nahrává ODS, tím jak postupuje v celé krizi?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Já myslím, že pod jeho prezidentským oblekem to tričko ODS velmi prosvítá a pokud jde o nás, tak i když naše hlasy byly očekávány, tak nedivte se, že náš červený vláček nevjel do modrého tunelu, protože my si myslíme…

Moderátor (Václav Moravec): Počkejte, teď mluvíte metaforicky, že najednou já vám moc nerozumím. Červený vláček s modrým tunelem.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: To není tak složitý. Ha. Ha. Ha.

Moderátor (Václav Moravec): Vy něco víte, pane místopředsedo … část té terminologii?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Že tomu hlavně rozumí diváci.

Moderátor (Václav Moravec): Ano. Tak já nejsem divák, já jsem moderátor. Kdybyste mi to přiblížil, pane místopředsedo.

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Já myslím, že to nemusím překládat do češtiny, že to je skutečně srozumitelné a dokončil bych myšlenku. Já si myslím, že ta tříměsíční krize v podstatě už přestává občany bavit a že je bude zajímat, kdo je schopen vládnout. V roce 2002 byly nějak rozdány karty. Ty není třeba měnit, protože ústavní problém není tak závažný, aby musel být řešen předčasnými volbami a prostě se musíme dohodnout. Já věřím, že se dohodneme nejpozději do května.

Moderátor (Václav Moravec): O tom ještě bude řeč, pane místopředsedo. Jak vy vnímáte současnou politickou scénu s odhledem na to, zda veřejnost, bude-li se protahovat tato politická krize, neztratí elementární důvěru v politický systém jako celek.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Já jsem přesvědčen, že je potřeba krizi vyřešit velmi rychle a chtěl bych říct, že KDU-ČSL a vlastně také US-DEU učinila maximum pro dosažení dohody, že jsme ve čtvrtek na úrovni předsedů dospěli k dohodě. Na dopis pana prezidenta jsme obě strany potvrdily, že našimi grémii je dohoda potvrzena a platí. Myslím, že je teď prostor pro sociální demokracii, aby ukázala, jakou má odpovědnost jako největší vládní strana.

Moderátor (Václav Moravec): Pane místopředsedo.

František Pelc, místopředseda US-DEU: Já se domnívám také, že tu krizi nemůžeme protahovat, jakkoliv by mohli jednotliví aktéři sledovat různé cíle. Myslím si, že to je jednak kvůli důvěryhodnosti politické scény jako takové a domnívám se, že jednotliví aktéři jasně přistoupili k řešení toho problému tu více korektněji, tu méně. A myslím si, že to veřejnost může sama posoudit. Také jsem přesvědčen o tom, že jakkoli mám leckdy mnoho výhrad k působení pana prezidenta v EU nebo ke způsobu jeho zvolení, kde byly hlasy komunistů zcela zjevném, tak si musím přiznat, že jeho ústavní působení v této krizi já oceňuji jako uměřené a odpovídající institutu.

Moderátor (Václav Moravec): Pojďme teď rozebírat možná východiska ze současné politické krize, abychom se dostali ke konkrétním tématům. Hlava kolem může jít nezúčastněnému provozovateli z jednání politiků stran bývalé vládní koalice. Desítky hodin jednání a žádný výsledek. Vládní krize je už zhruba ve druhém měsíci. Řešení je zatím v nedohlednu. Krize se prohlubuje.

Ve čtvrtek nad ránem to vypadalo, že strany bývalé vládní koalice dohodly na vzniku nové vlády vedené velvyslancem ČR při EU Janem Kohoutem.

Stanislav Gross, 14.4.2005, předseda ČSSD, premiér ČR: Jsme připravili základní body dohody o spolupráci tří stran na vytvoření většinové proevropské demokratické vlády.

Miroslav Kalousek, 14.4.2005, předseda KDU-ČSL: Základní body dohody, které jsme uzavřeli, zcela jistě skýtají nejenom naději, ale jistotu, že se bude jednat o efektivně fungující vládu.

Pavel Němec, 14.4.2005, předseda US-DEU: My si vážíme této dohody. Pokládáme ji za nejlepší možné řešení v současné situaci.

Jenže? Jenže za několik hodin je všechno jinak. Sociální demokraté dohodu, kterou dojednal za jejich stranu Stanislav Gross, neschvalují. Prý se o to zasadil sám Stanislav Gross. Oficiální zdůvodnění zní.

Stanislav Gross, 14.4.2005, předseda ČSSD, premiér ČR: Požadavky KDU-ČSL, ta ultimáta, která dali, prostě je něco, co není možné v tuto chvíli akceptovat pro většinu sociální demokratů.

Nabízejí se jednoduché otázky. To měl Stanislav Gross tak špatný odhad? To tak málo zná svoji vlastní stranu, že na ultimáta lidovců přistoupil? Krach čtvrteční dohody přinese další rezignace. Odešli zbývající dva unionističtí ministři: Pavel Němec a Karel Kühnl.

Pavel Němec, 15.4.2005, předseda US-DEU: Se Stanislavem Grossem jsem vycházel velmi dobře a mrzí mě, že jsem nabyl dojmu, že se o tuto dohodu osobně vůbec nezasadil.

Krach dohody bývalé vládní koalice proti Stanislavu Grossovi postavil 1. místopředsedu strany Bohuslava Sobotku a také předsedu poslaneckého klubu ČSSD Michala Krause.

Bohuslav Sobotka, 15.4.2005, 1. místopředseda ČSSD, ministr financí: Já jsem pokládal tu dohodu za lepší variantu, která by znamenala, že nebudou muset být předčasné volby.

Michal Kraus, 15.4.2005, předseda poslaneckého klubu ČSSD: V tuto chvíli to není nejlepší známka politické vyspělosti sociální demokracie.

Moderátor (Václav Moravec): Co bude dál? Ve hře je několik variant. Varianta první. Premiér Stanislav Gross bude přinucen k demisi, protože rezignují další ministři, tentokrát za ČSSD například Milan Urban, Petra Buzková nebo vicepremiér Martin Jahn. Druhá varianta. Stanislav Gross se pokusí vládnout menšinově. Prezident Václav Klaus dal ale najevo, že takovou variantu nepřipustí. Třetí varianta. Země se přiblíží k předčasným volbám. Která varianta je, pane místopředseda Paroubku, z vašeho pohledu jako místopředsedy ČSSD nejpravděpodobnější?

Jan Paroubek, místopředseda ČSSD: No, tak podívejte, já bych se především rád vyjádřil ještě k tomu, co jste tam říkali v tom komentáři. Myslím, že to není zcela přesné. Myslím, že velmi přesně se tam vyjádřil pan předseda Gross v tom záznamu z toho brífinku, kdy říkal: „Připravili jsme teze dohody.“ Čili ne dohodu, ale teze dohody. A na jednání i po jednání jak na brífinku, tak u pana prezidenta republiky, že tyto teze dohody nebo jestli chcete dohoda, určitě koaliční partneři bývalí a možná budoucí budou hovořit o dohodě, takže podléhá schválení grémií sociální demokracie. Grémia sociální demokracie nejsou nebo strana není…, sociálnědemokratická strana není stranou jednoho muže, není žádným samoděržavím…

Moderátor (Václav Moravec): Promiňte, ale v tom případě se mohlo vyjednávat dál, jestliže ty teze byly tak neprůchozí, tak jste nemuseli dohodu na těch tezích vůbec oznamovat, pane místopředsedo. To je logická námitka.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: No, já si myslím, že bylo oznámeno to, že teze…, že jsme se dohodli na nějakých tezích, že pokud jde o personální složení vlády, tak tam byly sice učiněny určité dohody, ale že nebudou jména zveřejňována, což tak trošku díky našim koaličním partnerům vyšlo na veřejnost.

Moderátor (Václav Moravec): Promiňte, teď mi odpovězte na tu původní otázku, kterou já jsem kladl. Která z těch tří variant, kterou jsem zmínil v závěru, je nejpravděpodobnější?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Pane redaktore, já bych to rád dokončil, a pak s logikou té věci budu přistupovat k těm variantám. Takže je to trošku jinak, než jak bylo v celku i v hysterizujícím tisku hned v pátek a zejména tedy v sobotu psáno, že předseda Gross zmařil tu dohodu. Já sám jako místopředseda jsem měl tak vážné výhrady a se mnou dalších 20 lidí v rámci předsednictva strany, že prostě ta dohoda proti pěti hlasům neprošla, čili nebyla to záležitost jenom předsedy strany, ale byla to záležitost větší části politické reprezentace sociální demokracie. A pokud jde o to, co bude následovat, já si myslím, že je potřeba jednat, možná třeba z naší strany vyměnit část vyjednávačů, protože to, co dohodli naši vyjednávači, tak nebylo tak úplně optimální. Mohu hovořit o některých konkrétních věcech a…

Moderátor (Václav Moravec): Ano. Buďte teď konkrétnější. Vy uvažujete o změně vyjednavačů jako sociálních demokratů?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já jsem řekl části.

Moderátor (Václav Moravec): Ano.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já jsem neřekl sociální demokraté. Já jsem řekl, že uvažuji já, že by to bylo vhodné řešení.

Moderátor (Václav Moravec): Kterou část vyjednavačů byste změnil?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já myslím, že to je věci diskuse v rámci orgánů strany a tohle to prádlo si musí sociální demokracie vyprat uvnitř grémií.

Moderátor (Václav Moravec): Myslíte tím Michala Krause?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já si nemyslím v tuhle chvíli nic, nebo myslím si a nechci to říci a prosím, abyste mi to ponechal v mém vědomí. Myslím, že je o tom potřeba uvažovat, ale to není to podstatné. Myslím, že vyjednavači pracovali v dobré víře a teď je potřeba vyjednávat dál. Já předpokládám, že budeme jednat. Sociální demokracie je k tomu připravena, i třeba za účasti prezidenta republiky. No, a pokud ta jednání v nějaké přiměřené době se ukáží neprůchodná, tak je tady verze, možnost, alternativa menšinové vlády.

Moderátor (Václav Moravec): Pánové z bývalé vládní koalice, pánové, místopředsedové, vy jste ochotni přistoupit na další jednání které by, pane místopředsedo, vycházelo z té čtvrteční dohody či nikoliv?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já si myslím, že by mohlo vycházet jak z těch návrhů sociální demokracie, které byly předloženy na čtvrtek, tak i z části té předdohody nebo z těch tezí dohody, jestli to pánové, budou nazývat jako dohoda, prosím, ale musíme hovořit o některých věcech, které prostě pro sociální demokracii většinu její politické reprezentace nejsou přijatelné.

Moderátor (Václav Moravec): Je možná dohoda?

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Já bych se rád vyjádřil k té otázce, jak zmínil pan místopředseda Paroubek, že byly nějaké teze dohody a ultimáta, ultimáta KDU-ČSL na rozdíl od pana místopředsedy jsem spolu s Františkem Pelcem byl účasten těm několika hodinám jednání a říkám naprosto jasně, že jsme si řekli někdy o půl druhé v noci, že buď skutečně dojdeme k závěru té politické krize a rozejdeme se Strakovy akademie s dohodou, nebo nám bude řečeno, že dohoda nebude možná. My jsme odcházeli nad ránem s tím, že jsme dohodu uzavřeli, grémia KDU-ČSL ji US-DEU tu dohodu potvrdily a je skutečně na sociální demokracii, aby se k problému postavila čelem. Stanislav Gross spolu s oběma předsedy prezentoval dohodu jako uzavřenou a já za těch 15 polistopadových let nepamatuji situaci, kdy by někdo uzavřel dohodu, a pak proti ní aktivně vystupoval.

Moderátor (Václav Moravec): Promiňte, Jiří Paroubek řekl, že to byly teze dohody, že to nebyla dohoda.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: To zaznělo dokonce i v tom, co jste tady pokštili z toho brífinku.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: To byl výrok pana předsedy Grosse, který právě ukazuje jeho malou věrohodnost, protože dohoda byla jasně uzavřena, novináři byli seznámeni s jejím obsahem a…

Moderátor (Václav Moravec): Pane místopředsedo, uvažujete o změně vyjednavače Stanislava Grosse?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já si myslím, že o změně vyjednavače Stanislava Grosse neuvažuji ani já a určitě o tom nebude uvažovat ani nikdo jiný.

Moderátor (Václav Moravec): Vy myslíte, že by prospěla změna vyjednavačů z pozice ČSSD, pane místopředsedo?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Tak to skutečně ale není věcí lidovců?

Moderátor (Václav Moravec): No, počkejte, jestli se chcete dohodnout…

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: To určitě se chceme dohodnout. Pokud to půjde se dohodnout.

František Pelc, místopředseda US-DEU: Tak já se domnívám, pakliže se máme pokusit ještě dohodnout, že si musíme…

Moderátor (Václav Moravec): To je otázka, jestli se vůbec ještě chcete dohodnout.

František Pelc, místopředseda US-DEU: …jaksi položit tu interpretaci každý, jak ji vidíme. Já se přikláním k tomu, co tady naznačil pan ministr Ambrozek. Skutečně ta vyjednávání byla velmi komplikovaná, zdlouhavá a samozřejmě na ty kompromisy velmi obtížně přistupovali, pan předseda ČSSD Gross, nicméně na ty konečné dohody přistoupeno bylo. My celkem rozumíme tomu, že po prezentaci na veřejnosti u pana prezidenta té dohody jako východisko řešení z krize se může stát, že jeden z koaličních partnerů na svém grémiu tu dohodu neodsouhlasí. To připouštím. To je legitimní věc a bylo to naznačeno. Čemu ovšem opravdu nerozumím a předpokládám, že tomu nemůže rozumět nikdo soudný, kdy jeden z klíčových vyjednávačů, Stanislav Gross, prostě poté, kdy tu dohodu oznámí, aktivně vystupuje k jejímu shození a v konečném finále podle mých informací aktivně pro ni nehlasuje. Tomu skutečně nerozumím. Musí si to vypořádat sám se sebou předseda ČSSD, případně sociální demokracie. My jsme jinak připraveni jednat dál, pokračovat, ale za jediné základní podmínky, že to, co jsme dohodli, bude sloužit jako základní východisko ke konečné dohodě. Nemůžeme začínat opět z nuly. Kdybychom začínali opět z nuly, tak bych cítil, že všichni vyjednávači byli nesvéprávní a já nechci být nesvéprávný. A věřím tomu, že i sociální demokracie to tak cítí.

Moderátor (Václav Moravec): Bude základním východiskem čtvrteční dohoda? Ano nebo ne?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já jsem to řekl jasně. Může být jedním ze základních východisek, stejně tak jako jí mohou být ty teze, se kterými my jsme šli do toho jednání.

Moderátor (Václav Moravec): Jak rozumíte této intervenci?

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Já jednak bych se vyjádřil k těm vyjednavačům. My chceme jednat s představiteli ČSSD, kteří skutečně mají mandát. Pokud vedení, které s námi jednalo, nedokázalo svůj názor obhájit, pak je na místě, aby zvážilo své další účinkování ve funkcích a aby ČSSD vyslala lidi, kteří budou mít mandát, dojednat dohodu.

Moderátor (Václav Moravec): Rozumím vám správně, že pro KDU-ČSL je velmi obtížně přijatelné, aby dál vyjednával dále Stanislav Gross jako předseda ČSSD, protože mu nevěříte po té zkušenosti?

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: To je samozřejmě rozhodnutí ČSSD, buď Stanislav Gross…

Moderátor (Václav Moravec): Já se vás ptám, jestli vy jednáte s někým?

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Ne. Buď Stanislav Gross dokáže obhájit dohodu ČSSD, nebo nechť teda nabídne svou funkci a ČSSD pošle někoho, kdo tu její důvěru mít bude. Co se týká obsahu dohody, my jsme připraveni jednat na půdorysu té dohody ze čtvrtka, ovšem nějaký návrat do bodu nula a nějaký diskuse o pseudořídíčských vládách prostě u nás nepřipadají v úvahu.

Moderátor (Václav Moravec): Pane místopředsedo, co především vy osobně v případě, že…. Vy byste chtěl být členem toho nového vyjednávacího týmu ČSSD?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já myslím, že nezáleží na mě a já osobně jsem o tom neuvažoval předtím. Teď je otázka, jestli bych tam byl, nebo nebyl to je irelevantní v tuhletu chvíli.

Moderátor (Václav Moravec): Co by se mělo změnit, co by ČSSD měla prosadit? Definitivně to, že by Libor Ambrozek a Milan Šimonovský byli tedy v obnovené vládě?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Podívejte, já řeknu svůj názor. Podle mého názoru by to tak mělo být, aby alespoň někdo z těch, kteří se aktivně podíleli na rozbití té dosavadní vlády, by někdo neměl být v té další vládě. Lidovci se tváří, jako kdyby se nic nestalo. Další věc je. Mně nedávalo žádný politický smysl například výměna ministerstva průmyslu za ministerstvo zahraničních věcí, takže to je věc, kterou já jsem osobně nepochopil. Takže to jsou věci, které…, protože tím se vlastně sociální demokracie tak trochu vzdává plodů toho svého 7letého úsilí v oblasti hospodářství, kdy za rok před volbami může říci: „Tak my jsme dovedli tuto zemi k těmto hospodářským výsledkům,“ ona to může říct samozřejmě už dneska, na rozdíl od toho, co bylo před 7 lety. A nedává mi to politický smysl.

Moderátor (Václav Moravec): Zeptám se jinak. Jste ochotni najít tu možnou dohodu ještě vy sami tři bývalí koaliční partneři, nebo vstup prezidenta je nezbytný…?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já si myslím, že jsme schopni najít tu dohodu sami, ale pokud do toho vstoupí pan prezident, proč ne, i když k tomu nemám žádné pověření z nějakého orgánu sociální demokracie, že bych to osobně za sebe, za Jiřího Paroubka, neodmítal.

Moderátor (Václav Moravec): Myslíte, že by pan prezident, pane Zahradile, měl do té věci vstupovat ještě jako moderátor jednání stran bývalé vládní koalice, nebo už ve chvíli, kdy je nezbytné mluvit o předčasných volbách?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Prezident vyslal určité signály, zejména stranám vládní koalice, takže stále ještě stávající vládní koalice, pokud se o tom dá hovořit, jak si představuje řešení té současné krize. Mimochodem je to řešení nebo to první řešení, které prezident nabízí, není tak úplně řešení, které upřednostňuje ODS, tím já reaguji na poznámku pana Dolejše o tom, že pan prezident tady kope za ODS na Hradě a že má to stranické tričko a že je jakýmsi vyslancem ODS na Hradě.

Moderátor (Václav Moravec): Vám vadí, že de facto stranické tričko nemá, protože kdyby ho měl, tak upřednostňuje generální dohodu.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Nám se to naopak líbí, protože já bych nerad měl na Hradě prezidenta, který kope za nějakou politickou stranu. Pravdou je, že pan prezident dal vládní koalici a zejména sociální demokracii šanci, aby se pokusila znovu obnovit sto jedničkovou koalici. Pravdou je, že my jsme přišli s jiným návrhem. My jsme přišli s návrhem na tu generální dohodu o vytvoření dočasné technokratické vlády, která dovede zemi k předčasným volbám. Byli jsme ochotni ustoupit z jedné věci, a to je souběh případného referenda o euroústavě s parlamentními volbami, pokud by se ty volby konaly na podzim jako předčasné volby na podzim letošního roku, tak jsme byli ochotni připustit souběh těchto dvou věcí…

Moderátor (Václav Moravec): Pane Zahradile, otázka ale zněla, jestli by prezident měl vstupovat jako moderátor do té první fáze jednání, jak jako Jiří Paroubek by uvítal, jak řekl.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já se domnívám, že on tak učinil. Zatím nepřímo vyslal určité vzkazy. Vyslal opakovaný vzkaz stranám vládní koalice, že je ochoten, pokud dostane záruku, že ta sto jednička je opravdu obnovitelná, takže je ochoten na toto řešení ještě přistoupit. A pokud toto řešení není schůdné, pak se naskýtá jediné možné řešení, a to je řešení předčasných voleb. Takže já jsem přesvědčen, že ty signály, které tady prší zejména sociální demokracii, že jsou dostatečné, že jsou zřetelné, že jsou srozumitelné, že těch řešení opravdu není nekonečné množství a já, vy jste tam…

Moderátor (Václav Moravec): Mluvil o třech.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: …mluvil o třech. Já si myslím, že se to zužuje skutečně už pouze na dvě.

Moderátor (Václav Moravec): Na které? Menšinový kabinet…

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Ne. Menšinový kabinet se domnívám, že nepřichází v úvahu. Já se domnívám, že přichází v úvahu buďto nějaká dohoda těchto tří stran a nebo předčasné volby. to jsou jediná dvě řešení, která já považuji za schůdná. To, že my upřednostňujeme předčasné volby, to je jedna věc. Samozřejmě nemáme sílu k tomu, abychom je sami prosadili, proto jsme volali po té obecné dohodě politických stran. Pokud taková dohoda nebude, tak samozřejmě budeme připravovat naší stranu na řádné volby v červnu 2006.

Moderátor (Václav Moravec): Vy pane místopředsedo Dolejši, jednáte s některými vyjednavači ČSSD jako KSČM o té variantě, kterou Jan Zahradil vylučuje, menšinová vláda sociální demokracie s podporou KSČM?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Sociální demokracie v této době dává prioritu obnově koaliční kombinace v sobě zmutovanější podobě, takže my tento druh jednání nevedeme, ale samozřejmě jasně dáváme najevo, že všechny tři varianty považujeme za hodné projednávání a nemyslím si, že by varianta menšinové vlády byla zcela mimo hru. Je to varianta záložní, možná varianta pro někoho nouzová, ale jestli pan prezident chce být skutečně panem prezidentem, nejenom čestným předsedou, tak pokud bude jednat o všech třech variantách, tak samozřejmě pak by měl na Hrad k sobě pozvat všechny politické strany, a nejenom ty, které se mu hodí.

Moderátor (Václav Moravec): Vám osobně to vadí, že vylučuje prezident republiky Václav Klaus z jednání KSČM?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Nevím, jak by chtěl dosáhnout třeba mimořádných voleb, když by sociální demokracie odmítla tuto sebevraždu spáchat a naše hlasy by neměl.

Moderátor (Václav Moravec): Já bych potřeboval jednu věc vysvětlit, protože různí představitelé KSČM to tvrdí různě v tomto pořadu, před hlasováním o prezidentu republiky přijali jste jako KSČM usnesení a podpořili jste Václava Klause stranicky?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Naše usnesení bylo velice obecné, i když jednoznačně implikující řešení, které pak nastalo, a to, že bysme měli zvolit menší zlo.

Moderátor (Václav Moravec): To znamená, že vy považujete svým způsobem za řekněme podvod, když jste přijali usnesení a jednali jste s Václavem Klausem o jeho zvolení prezidentem a nyní jste vylučováni z jednání? Váš osobní názor.

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Můj osobní názor je, že to, co deklaroval pan prezident, bude napříč celým politickým spektrem a prezidentem všech občanů, tak poslední dobou není zřejmé, já bych dokonce řekl, že na to rezignuje.

Moderátor (Václav Moravec): Vy osobně jste hlasoval pro Václava Klause jako prezidenta?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Já osobně už jsem to v médiích jasně řekl, takže to mohu zopakovat, že jsem nehlasoval pro prezidenta.

Moderátor (Václav Moravec): Nehlasoval. Pane místopředsedo Paroubku, jednoduchá otázka na vás. Když na jednu stranu chcete vtáhnout prezidenta republiky a na druhou stranu někteří vaši politici vyhrožují možností ústavní stížnosti, přijde vám to jako taktické ústavní stížnosti na prezidenta, pokud bude oddalovat přijetí demise?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: No, tak především si myslím, že to neřekl nikdo z vedoucích činitelů sociální demokracie, to je jedna věc. Druhá věc je, že…

Moderátor (Václav Moravec): Vy osobně si myslíte, že je to nesmyslná úvaha?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Nemyslím si, že je to tak nesmyslná úvaha, protože prezident republiky je prvním občanem státu a musí dodržovat ústavu, čili pokud se pan prezident bude pohybovat na bázi ústavy, tak to je zcela nesmyslná úvaha. Pokud se nebude pohybovat na bázi ústavy, tzn., pokud by například nevyměnil ministry z těch stran, které podali demisi, tak to je úvaha, která je na pořadu dne.

Moderátor (Václav Moravec): Teď ještě není na pořadu dne?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já si myslím, že ne. A v tuto chvíli já zdůrazňuji, že jsme připraveni jednat v rámci sto jedničky o nějakém volnějším spojení. Já bych se víceméně ještě rád vyjádřil k jedné věci. Víte, ta minoritní vláda, pan prezident svými vzkazy, protože rozdíl je mezi jednáním a vzkazy z Hradu, pan prezident je ústavním prezidentem. Není ani Ludvíkem IV., ani tedy není prezidentem v poloprezidentském systému Francie nebo prezidentském systému Spojených států, takže pokud vstoupí do jednání, bude dobře. Něco jiného je říkat, že některou variantu prostě on vyloučí, protože ústava mu to prostě neumožňuje.

Moderátor (Václav Moravec): To znamená, že kdyby něco vylučoval, tak se chová jako Ludvík IV.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Tak by se nechoval jako ústavní prezident a porušoval by ústavu této země. Chtěl bych také říci, že pokud jde o minoritní vlády, není v tom žádné velké štěstí. Já jsem byl v pátek na setkání ministrů ve Vyšegrádu, kteří se zabývají regionální politikou a strukturálními fondy ve Varšavě. Hovořil jsem se svým slovenským kolegou. Slovensko, např. ODS a pravicoví žurnalisté dávají často za vzor všeho dokonalého a tam ta minoritní vláda funguje rok a čtvrt. V Polsku funguje minoritní vláda, i když tam bych to neviděl jako…

Moderátor (Václav Moravec): To znamená, máte, pane místopředsedo, nějaký řekněme termín například do konce příštího týdne, pokud zkrachují jednání na bázi, tak začnete vyjednávat s KSČM, nebo s kým budete vyjednávat o té menšinové vládě?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já si myslím, že nemusíme s nikým vyjednávat. My prostě můžeme přijít do sněmovny a tam za určitých okolností samozřejmě musíme vyjednávat se všemi politickými stranami a kde získáme politickou podporu pro určité politické řešení, tj. pro vyjádření důvěry vládě, tak ta strana nás podpoří.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: S námi, to vám mohu zaručit, že s námi o té menšinové vládě vyjednávat nebudete, protože my nebudeme vyjednávat o takovém řešení s vámi, takže jediný s kým můžete vyjednávat, pokud zkrachuje sto jednička, je KSČM. Možná byste tady mohl říci zcela veřejně na kamery, jestli jste připraveni k takovému řešení dojednat si podporu pro případnou menšinovou vládu sociální demokracie s KSČM. To by bylo zajímavé.

Moderátor (Václav Moravec): …za menší koaliční partnery, pokud by sociální demokraté chtěli vládnout menšinově, pane místopředsedo Ambrozku.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Já stále nevěřím tomu, že by sociální demokracie chtěla takto zradit své voliče, kteří dali důvěru demokratické straně v parlamentních volbách a spojit se s KSČM. Nicméně z těch vět kolegy Paroubka je cítit právě ta rozervanost ČSSD, kdy na jedné straně vyčítají prezidentovi, že se chová feudálně, na druhé straně ho chtějí pozvat k rozhovorům. Já bych tady řekl naprosto jasně. Já považuji dosavadní postoj prezidenta za velmi státnický. Prezident se vyjádřil naprosto perfektně, že považuje za možnou buď obnovu koalice na tom půdorysu, protože jsou tady stále tři politické strany, které před třemi lety složily vládu, mají odpovědnost a my jsme připraveni tu odpovědnost naplnit. Pokud by toto řešení nebylo možné, tak je třeba jednat o řešení druhém, kterým jsou podle mého názoru skutečně předčasné volby.

Moderátor (Václav Moravec): Ano. To je generální dohoda ODS, pane místopředsedo Pelci.

František Pelc, místopředseda US-DEU: Já bych si dovolil pohled US-DEU. My samozřejmě upřednostňujeme přes všechny ty otazníky a složitosti dojednání té sto jedničkové spolupráce, protože nás spojuje víc než rozděluje, a to co nás zcela zásadně spojuje, je to, že tyto dvě strany mají společný pohled nebo podobný pohled na fungování ČR v rámci EU. A to si myslím, že je zásadní, protože my nemáme představu, že ve výhledu ČR má být izolovanou součástí Evropy, že nemá být otočena nebo obehnána ostnatými dráty. Čili, to je zásadní věc. Druhé řešení, které považujeme za podstatně méně vhodné, nicméně je možné je o něm diskutovat, jsou předčasné volby, jakkoliv ho nevítáme, protože to je svým způsobem jaksi nedůvěra ve schopnost politiků se domluvit. A třetí řešení, vy říkáte, že není možné. My ho považujeme za nepřijatelné, teoreticky bohužel možné je, a to je menšinová vláda sociálních demokratů s podporou převážně, ať už skrytou nebo neskrytou, KSČM. My jsme bojovali vždycky proti tomuto poslednímu schématu. To je dobře známo, a proto vždy jsme upřednostňovali fungování stávajících demokratických proevropských stran.

Moderátor (Václav Moravec): Pokud bychom v průběhu pořadu mohli hrát škatulata, škatulata hejbejte se, tak by teď mohlo dojít k přesazení Františka Pelce do této části sektoru, protože tato část sektoru teď zcela jasně říká, že první varianta dohoda, nebude-li možná dohoda na půdorysu sto jedničky…. Je otázkou, zda ještě existuje sto jednička. Jste si všichni jisti 101 hlasy?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Mě do té sto jedničky laskavě nezařazujte.

Moderátor (Václav Moravec): V tomto sektoru by pak byla část politiků, kteří když zkrachují jednání, tak je tady prostor předčasné volby jako jediné řešení, nikoliv žádný menšinový kabinet a tím by nám zůstal tento sektor pro menšinový kabinet. Vy byste byli ochotni se opřít jako ČSSD o toleranci KSČM.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já jsme řekl jednoznačně, že se chceme opírat v rámci sněmovny o všechny strany, které tam jsou. Pokud to nebude ODS, já si těžko umím představit, že ODS by například nehlasovala pro návrhy zákonů, které budou snižovat daňovou zátěž, nevím, jak by to zdůvodnili svým voličům, pokud jde o proevropské zákony, nevím, jak by třeba pro to nehlasovaly strany bývalé vládní koalice. Já si umím představit, že u zákonu sociálního charakteru nebo bytového charakteru budeme získávat podporu komunistické strany.

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Takový je svět a takto to probíhá i na tom Slovensku.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: My bychom se tady neměli strašit menšinovým kabinetem. Proto, aby sociální demokracie bez dohody s KDU-ČSL a US-DEU mohla vládnout, tak by potřebovala.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD:

To straší vás, nás ne, mě osobně ne.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Tak by potřebovala podporu 101 hlasů a já nevěřím tomu, že za sociální demokracií je více než 60 lidí, kteří by zvedli ruku pro spolupráci s KSČM.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Tady nejde o spolupráci s KSČM, já jsme to tady vysvětlil.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Představa je jasná, ta představa je taková, že teď už jde jenom o to, vlastně jedinou překážkou toho vašeho menšinového vládnutí je ten zatrolený prezident, který vám nechce přijmout ty demise a nechce jmenovat jiné ministry. Kdyby to udělal, tak vy samozřejmě nepožádáte o důvěru, budete to opatlávat do toho června 2006.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Pane Zahradile, vy tady nejste velmi často, tudíž nevíte, my jsme řekli.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já tady jsem, pane Paroubku, často, já tady jsem možná častěji, než si myslíte.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já myslím ve vztahu k určitému zákonu. Já si dovedu představit, že to bude zákon o majetkových přiznáních, že to bude zákona například o dani z příjmu, kde předpokládáme snižování daní, já jsme zvědav, jak budete hlasovat vy.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já si zase umím představit, že stejně, jako jste porušili všechny možné dohody, které jste doposud udělali, takže porušíte i tento slib, že o žádnou důvěru nepožádáte, protože vám jde o jednu jedinou věc, držet se těch seslí až do června 2006.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Který slib jsme porušili, pane Zahradile?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Tady celou dobu hovoříme o tom, že jste učinili nějakou dohodu.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: My jsem nevystoupili z vládní koalice, to udělali lidovci.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Že jste učinili nějakou dohodu, kterou jste sami potopili.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Ale to není pravda.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Kterou vás neschopný předseda poslal ke dnu.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Ale to není pravda.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Celou dobu se tady o tom bavíme.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Nemluvíte pravdu, pane Zahradile, sociální demokracie nevystoupila z vládní koalice.

Moderátor (Václav Moravec): Pánové, tiše. Předseda ČSSD Stanislav Gross v případě, že by nedošlo k jednání nebo k dohodě na tom půdorysu, tak naznačil, že by byl ochoten a šel by do Poslanecké sněmovny se žádostí o důvěru.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Pan Zahradil přehlédl.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já panu Grossovi nevěřím už ani slovo, to je to.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: To není překvapení, že to říkáte právě vy.

Moderátor (Václav Moravec): Počkejte, pánové.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Mění názor den ode dne.

Moderátor (Václav Moravec): Pánové, s jakým zákonem? Vy tady, pane místopředsedo, hauzírujete, tu zákon o majetkových přiznání, tu zákon o daních, tak máte stanovenou hierarchii zákonů, se kterými.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Pane Moravče, tohle je akademická otázka. My jsme tady v situaci, že my ještě říkáme, že je čas na jednání na bázi té stojedničkové koalice. Pokud tato jednání..

Moderátor (Václav Moravec): Pane místopředsedo, vy nevidíte, jak se tváří oba dva místopředsedové?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Že to nechtějí?

Moderátor (Václav Moravec): Ne, že vy se nechcete dohodnout.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Ale my se chceme dohodnout, samozřejmě, ale na podmínkách důstojných pro sociální demokracii. Ty podmínky ze čtvrteční dohody nebo čtvrteční nad ránem dohody nebyly pro sociální demokracii důstojné. To říkám jako místopředseda a jako člověk, který tu stranu zakládal.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Jestli těmi nedůstojnými podmínkami myslí pan kolega Paroubek rozdíly resortů, to je záležitost, která nám byla nabídnuta a my jsme ji akceptovali, takže .

Moderátor (Václav Moravec): A kým? Byl to Stanislav Gross?

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Byli to vyjednávači, byl to pan velvyslanec Kohout a Stanislav Gross, samozřejmě.

Moderátor (Václav Moravec): To znamená, že Stanislav Gross přistoupil, Ambrozek, Šimonovský budou ve vládě?

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: My jsem dali nejprve o rozdělení resortů, pak jsme dali o jménech. Ano, rozdělení resortů, které nám bylo nabídnuto, tak ta jména byla dohodnuta a všemi zúčastněnými stvrzena.

Moderátor (Václav Moravec): Kdo je pro vás více nepřijatelný, pane místopředsedo, když slyšíte, že to byl Stanislav Gross, kdo ztvrdil Šimonovský, Ambrozek budou ve vládě?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Pan Šimonovský tady není, měl tady být, já bych mu to řekl otevřeně, kdo je pro mě méně přijatelný, takže myslím ale, že tohle to je skutečně věc nějakých interních jednání a na těch interních jednáních já to samozřejmě.

Moderátor (Václav Moravec): Počkejte, pro vás je nepřijatelné, pro sociální demokracii, Šimonovský, Ambrozek jako místopředsedové nemají co dělat ve vládě, jinak nebudete ten koaliční půdorys podporovat?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já neříkám, že nebudeme.

Moderátor (Václav Moravec): Proč to zkrachovalo?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já myslím, že alespoň jeden nebo oba, že by mohli nebýt v tom novém kabinetu.

František Pelc, místopředseda US-DEU: Já si neodpustím jednu poznámku. Víte, když se připravuje, vytváří se nový projekt spolupráce, tak ty reminiscence zpátky jsou velmi nešťastné. Tady můžeme diskutovat a interpretovat různě, kdo přispěl k rozbití koalice, více nebo méně, jestli to byli lidovci nebo otazníky nad majetkovými poměry pana premiéra, případně předsedy KDU, případně dalších politiků. To myslím si, že každý musí sám vnitřně vyhodnotit, ale jestliže jsme připraveni férově diskutovat o novém projektu, tak toto musíme opustit. Jestliže ne, ta reflexe je nezbytná, nicméně nemůže ovlivňovat budoucí projekt, jinak ho nedáme dohromady.

Moderátor (Václav Moravec): Pánové, místopředsedové dvou menších bývalých koaličních stran, vy máte nějakou lhůtu, do kdy dohoda nebo nedohoda? Máte nějakou lhůtu uvnitř grémií, pane místopředsedo Ambrozku?

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: My jsme potvrdili čtvrteční dohodu předsedů politických stran bývalé koalice a očekáváme jasné slovo od sociální demokracie, protože pokud jsem informován na dotaz prezidenta, předsedům všech tří koaličních stran, jak se věci mají, jsme my i US-DEU sdělili, že naše potvrzení dohody platí a čekáme na jasné stanovisko ČSSD.

Moderátor (Václav Moravec): To jste teď slyšel od Jiřího Paroubka jako místopředsedy ČSSD. Teď my jde ještě o jednu věc. Pane místopředsedo Paroubku, Karel Kühnl i Pavel Němec rezignovali, jsou tedy pro vás také obtížněji přijatelní?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já si to nemyslím, já chápu tu jejich pozici. Ta pozice KDU-ČSL a pozice US-DEU je naprosto rozdílná. US-DEU se zachovala jako seriózní koaliční partner.

Moderátor (Václav Moravec):

Pojďme k dalšímu tématu. Generální dohoda demokratických stran. Tak nejsilnější opoziční strana v zemi ODS pojmenovala svůj návrh řešení politické krize. Představy občanských demokratů o generální dohodě je možné shrnout do dvou vět. Na podzim budou předčasné volby spojené s referendem o evropské ústavní smlouvě. Zemi do té doby bude řídit prozatímní vláda.

Podle předsedy ODS Mirka Topolánka by parlamentní strany kromě komunistů na základě tzv. generální dohody sestavily vládu odborníků. Topolánek mluví o tzv. technokratické vládě.

Mirek Topolánek, 13.4.2005, předseda ODS: Která by měla ten hlavní úkol, a to je připravit na referendum a na předčasné volby v listopadu tohoto roku.

Sociální demokraté předčasné volby odmítají. Usnesení z březnového sjezdu strany zavázalo vedení partaje, aby kabinet s účastí ČSSD dovládl v termínu řásných voleb, tedy do června příštího roku.

Lubomír Zaorálek, 13.4.2005, předseda PS PČR: Sociální demokracie neuvažuje o předčasných volbách.

Prezident Václav Klaus dal koncem týdne jasně najevo, že buď dojde k dohodě stran bývalé vládní koalice na vzniku nové vlády nebo přichází na řadu plán ODS. lidovci a unionisté připouštějí, že pokud se se sociálními demokraty nedohodnou, jsou připraveni o generální dohodě ODS jednat.

František Pelc, 13.4.2005, místopředseda US-DEU: My to považujeme za jednu z teoretických možností, byť je poněkud nestandardní, o které se samozřejmě možné bavit.

Moderátor (Václav Moravec): Občanští demokraté připouštějí, že návrhem generální dohody učinili jeden ze zásadních ústupků. Jsou totiž připraveni spojit předčasné volby s referendem o evropské ústavní smlouvě, zatím ODS zásadně trvala na oddělení referenda o euroústavě a voleb. Pane místopředsedo Zahradile, vysvětlete nám technokratický kabinet jako pojem, velmi stručně.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Velmi stručně? Mohl bych ho pojmenovat zkráceně kabinet Tošovský dvě. My jsem tady jednu takovou situaci zažili.

Moderátor (Václav Moravec): Vy jste ji také odmítali, ten technokratický kabinet Tošovský jedna.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: To je pravda, ale hlavním úkolem toho kabinetu tehdy bylo dovézt zemi k předčasným volbám. My si nedovedeme představit a bohužel to není ani ústavně možné, že by předčasné volby se mohly konat v řádu několika týdnů. Pokud se dohodneme, pokud by existovala možnost dohody politických stran na předčasných volbách, pak asi nejbližší možný horizont takových voleb je, řekněme, podzim letošního roku, říkám pokud. Já používám kondicionál, protože ta vůle tady buďto bude nebo nebude.

Moderátor (Václav Moravec): Vy ještě navíc takhle ukazujete, pokud tady bude dohoda stran, měl byste udělat pokud tady bude a vyloučit KSČM. Proč vylučujete KSČM?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Ale já nevylučuji KSČM, já pouze vycházím z toho, že v tuto chvíli jsou dvě strany, které jasně deklarovaly, jedna z nich explicitně, druhá možná ne tak explicitně, že pro ně předčasné volby nejsou přijatelné. Jestliže existuje možnost, že bude sepsán návrh a bude to návrh ústavního zákona o zkrácení volebního období, tak já nemohu předvídat, jak se komunistická strana v této situaci zachová. My samozřejmě s ní jednat v tuto chvíli nemíníme a nehodláme. Pokud ztroskotá to, co tady v tuto chvíli se odehrávalo v nějaké takové předpřípravné fázi, nějaký další pokus o stojedničku, potom si skutečně myslíme, že by logickým východiskem měla být snaha najít nějaké řešení. Promiňte, mně to tady připadá jako ten seriál A je to, to je jako Pat a Mat skládali vládu.

Moderátor (Václav Moravec): Akorát, že teď jsou tři, tady je Ambrozek, Paroubek.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já nevím, kdo hraje jakou roli jedné nebo druhé z těch figurek, ale jsem přesvědčen, že se těžko může někdo dívat, že se na to nemůže dívat veřejnost, nemůže se na to dívat ani prezident, který má určitou ústavní zodpovědnost, takže my se snažíme přijít s nějakým návrhem. Pro nás je schůdný logický tento návrh, jestliže bude připadat logicky i jiným politickým stranám, pak se na něm dohodněme, jestliže ne, potom samozřejmě budeme mít za to, že jsme alespoň s nějakým smysluplným návrhem přišli.

Moderátor (Václav Moravec): Pane místopředsedo Dolejši, vy jste řekl, že vám svým způsobem vadí, že je KSČM vylučována z těch jednání o politické krizi. Vy byste byli ochotni uvažovat o tom, že byste jako KSČM podpořili cestu České republiky k předčasným volbám, pokud by s vámi někdo, například z ODS, jednal? Ano nebo ne?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Zatím to nepovažujeme za aktuální, protože míra ústavního rozvratu, ani problémy této republiky nejsou tak hluboké, abychom museli sáhnout k mimořádným opatřením. Pan zahradil vcelku jednoznačně dokládá, že ten tlak ODS na mimořádné volby je skutečně hlavní politickou prioritou. Ale proč? Zkrátka se tehdy na tom legendárním tenisovém zápase předáci ODS s panel Kalouskem tak dohodli a tlačí skutečně na to velmi, ale možná ten tlak je způsobený tím, že pan Topolánek není David Coperfield a možná, že iluze Modré šance občané v dalším termínu prohlédnou.

Moderátor (Václav Moravec): Pane místopředsedo?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já samozřejmě chci říci, že pro sociální demokracii předčasné volby nepřipadají v úvahu, protože prostě nechceme dokončit toto volební období.

Moderátor (Václav Moravec): Počkejte, to znamená, z vašich slov je možné vyvodit, že pokud by ztroskotala jednání o budoucí vládě.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Pane Moravče, .

Moderátor (Václav Moravec): Počkejte.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já jsem vám to přeci řekl, co mi upřednostňujeme.

Moderátor (Václav Moravec): Ano, já vím, že to jste řekl.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Jaká jsou usnesení sjezdu, vy to i víte.

Moderátor (Václav Moravec): Ano, to znamená, že vy tím chcete říci, že v případě, že by ta jednání ztroskotala, tak vaši poslanci stůj, co stůj nezvednou ruku pro zkrácení?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já jsem o tom přesvědčen, že nezvedne ani jeden. Já vám to říkám otevřeně.

Moderátor (Václav Moravec): To znamená, že byste se ani nezúčastnili u prezidenta cesty, která by vedla k předčasným volbám?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: To si neumím představit, že by někdo chtěl porušit usnesené sjezdu, usnesení sjezdu jsou jasná, ten sjezd proběhl před třemi týdny a já si neumím představit, že bychom ho revidovali usnesením nějakého nižšího stranického orgánu, tak to v demokracii prostě nefunguje, ale já bych chtěl říci, proč my to chceme dokončit. Já bych se tady vrátil k té myšlence pana Zahradila, kdy hovoří o přežívání. Já bych řekl, že třeba v rámci mého resortu existuje celá řada zákonů, které prostě jsou dokončeny a v tuto chvíli je potřeba je projednat, je to stavební zákon, je to například zákon o veřejné zakázce, nový zákon o licencích, jsou to zákony v oblasti bytové, zákon o nájemném, zákony podporující výstavbu pro mladé lidi.

Moderátor (Václav Moravec): To je hodně zákonů, pane místopředsedo.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Celá řada zákonů a dají se projednat, ale ODS by to neudělala.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já k tomu nemám žádný komentář.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: K tomu nelze žádné komentáře.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: To samozřejmě nelze, to máte pravdu, pane místopředsedo, alibi tohoto druhu si samozřejmě můžete dělat, ale nic to nemění na tom, že prostě předčasné volby jsou pro vás nepřijatelné z poněkud jiného důvodu, jsou pro vás nepřijatelné především z toho důvodu, že byste velmi pravděpodobně v nich utrpěli drtivou porážku a zaslouženou porážku.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Vy to víte?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Pane místopředsedo, já vám přeji váš optimismus. Myslím si, že to pouze svědčí.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: To je realismus, pane Zahradile.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Myslím si pouze, že to svědčí o ztrátu smyslu pro realismus, ale já vám tu iluzi rád ponechám.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Takhle to bylo před čtyřmi lety a vy to víte.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Věřte, čemu chcete.

Moderátor (Václav Moravec): Ale jste, pane místopředsedo, že ČSSD o generální dohodě jedná?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já to beru na vědomí, já to respektuji.

Moderátor (Václav Moravec): A poslanci ČSSD nezvednou ruce pro.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Je tady evidentně určitá symbióza mezi sociální demokracií a KSČM. Já se skutečně domnívám, že je tady snaha vytvořit situaci, vytvořit modelovou situaci, kdy ČSSD bude skládat menšinovou vládu za podpory KSČM, že bude se snažit dovládnou do konce volebního období. Jedinou překážku, kterou má v tomto záměru, je v tuto chvíli vůle prezidenta republiky.

Moderátor (Václav Moravec): Nebude se ale potom Václav Klaus chovat protiústavně?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Naprosto by se tak choval.

Moderátor (Václav Moravec): Když bude oddalovat demisi lidoveckých ministrů?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já myslím, že je docela komické, že pan Paroubek poté, co si tady zahrál na odborníka v mnoha oblastech, včetně ekonomiky, hraje si na odborníka v ústavním právu. České ústavní právo a česká ústava je dokument, který má určité stupně volnosti a ty se potom spoluvytvářejí nebo dovytvářejí něčím, co můžeme nazývat zvykovým právem. Já bych si netroufl v žádném případě označit v tuto chvíli jednání prezidenta Václava Klause za protiústavní, já jsem přesvědčen, že postupuje zcela v mantinelech ústavy, že se chová rozumně, že se chová racionálně, že se snaží najít nějaké východisko.

Moderátor (Václav Moravec): Vy si myslíte, že když ta dohoda zkrachuje a Jiří Paroubek naznačuje, že v žádném případě nezvedne ruku pro předčasné volby, že by prezident nepřijal demise?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Když by chtěl na liteře ústavy, tak ústava prezidentovi neukládá, v jakém časovém horizontu má ty případné demise přijmout.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Není to tam uvedeno, musí jednat bezodkladně.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já si prostě dovedu představit, že tady může nastat jakási poziční zákopová válka. Koneckonců sociální demokracie v tuto chvíli válčí s prezidentem, válčí s KDU-ČSL, válčí s veřejností, válčí dokonce sama mezi sebou, pan Gross válčí s panem Sobotkou nebo s panem Krausem.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Ale to není pravda, to .

Moderátor (Václav Moravec): To znamená, že by pak do zákopové války šel i prezident?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já jsem přesvědčen, že prezident nemůže dopustit, nechce dopustit a veřejnost by si také nepřála, aby dopustil vznik menšinové vlády sociální demokracie s podporou komunistické strany.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Ty hlasy mu nevadily, které dostal pan prezident na svojí funkci?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Myslím, že má v této věci pravdu.

Moderátor (Václav Moravec): Pane místopředsedo?

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Já myslím, že přestože sociální demokracie má dostatek poslanců, že by i kolega Paroubek mohl všem ostatním uvolnit prostor pro diskusi. My jsem řekli jasně, že prioritou je pokračování stojedničkové vlády, protože pro nás má ten společný projekt hodnotu proevropský, nekomunistický, většinový. Pokud by dohoda na tomto projektu nebyla možná, zatím tedy vázne pouze na diskusi s ČSSD, potom jsem přesvědčen, že jsme v rámci zájmu ČR povinni se domluvit na co možná nejkratším období, určitého chaosu a domluvit se na termínu voleb.

Moderátor (Václav Moravec): Ale, pane místopředsedo, teď mi jasně řekněte, tady jste to viděl. KSČM a ČSSD by do té dohody nešly a vy nemůžete zkrátit funkční období, tady není nic, co by vás sjednocovalo jako politickou scénu.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Já si myslím, že je potřeba se držet skutečně reality. Pokud by nedošlo k dohodě tří bývalých koaličních stran a sociální demokracii se nepodařilo sestavit menšinovou vládu a získat pro ní důvěru, tak co potom bude dělat? Počká na svůj sjezd a mezitím budeme všichni čekat s panem prezidentem, co se děje, kdy se v Lidovém domě vlastně domluví, co budou dělat dál?

Moderátor (Václav Moravec): Pane místopředsedo Pelci?

František Pelc, místopředseda US-DEU: Já sleduji tu diskusi. Já jsem přesvědčen, že tady veškeré informace směrují k tomu, že existuje určitá klíčová zodpovědnost těch tří stávajících koaličních partnerů, že všechna ostatní řešení jsou prostě velmi problematická nebo špatná a věřím, že všichni vyjednávači jak za ČSSD, tak za KDU-ČSL i za US-DEU budou vnímat, že tady prostě není lepší řešení než pokus o tu dohodu obnovit diskuse v rámci stávající trojkoalice. Víte, to záchranné lano, které tady navrhuje kolega Topolánek, je jistě nezištné a myšleno dobře. Chci tomu věřit. Nicméně, my se domníváme, že referendem by měla být přijata ústava, ale zdá se nám, že trošku bude snímat tento akt referenda prostě tu zodpovědnost kolegů z ODS, kteří plošně říkají, že mají výhrady k Evropské unii a přitom dobře víme, že jejich voliči jsou spíše proevropsky ladění, takže si myslím, že je potřeba o téhle možnosti diskutovat, ale až poté, až dojde jaksi k neshodě mezi třemi partnery.

Moderátor (Václav Moravec): Pane místopředsedo Dolejši, ještě se vrátím k vaším metafoře s rudým vláčkem, který nevjel do modrého tunelu. To znamená, že vy také odmítáte, že byste jako KSČM v jakékoliv formě byli pro zkrácení funkčního období a pro cestu k předčasným volbám? Je to tak?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: My se především bráníme tomu, aby bylo upřednostňováno předem to nejzazší ústavní řešení. Čili, jestliže tady kolegové mluví o výhodnosti své varianty, každý má tu svou jen za jedinou, ale všechny tři varianty jsou stejně legitimní a ten, kdo momentálně hraje o čas, je pan prezident, který odmítá přijmout demise a dokončím větu, pane kolego, vy jste hovořil o zvykovém právu. Ukažte mi v české ústavní tradici, která by naznačila, že ten prezident nepřijme tu demisi po několik měsíců nebo dokonce rok. Taková tradice neexistuje, takže to už není užívání ústavy, ale zneužívání ústavy.

Moderátor (Václav Moravec): Podle vás prezident už tím, že oddaluje dosud, tak zneužívá ústavu?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Hodnocení toho, co je málo nebo mnoho v čase, asi bude muset přijmout skutečně ústavní smlouvu, pokud se vláda s prezidentem nedohodne.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já myslím, že tady je celkem jasné, co bude následovat ze slov pana Paroubka i pana Dolejše to vyplývá. Pokud nedojde k dohodě, pokud nedojde k této dohodě, pak nastane jakási hra na přetahovanou mezi sociální demokracií a prezidentem. Tato hra na přetahovanou může trvat několik týdnů, několik měsíců. Mám za to, že sociální demokracii jde především o to, aby se to přetáhlo do druhé poloviny tohoto roku, protože pokud se to podaří přetáhnout, toto vládnutí, nevládnutí až do podzimu, pak nastane velká pravděpodobnost, že tedy sociální demokracie dovládne a jenom poslední otázka, kterou tady nadnesl pan kolega Pelc, já bych s tou evropskou ústavní smlouvou skutečně,a to vám říkám zcela upřímně, přestal trochu operovat. Ono v tuto chvíli to vypadá tak, že ani nebude o čem dělat referendum, protože v tuto chvíli je velmi pravděpodobné, že ta smlouva bude zamítnuta z měsíc ve Francii. Odpor v Evropě vůči ní roste, takže nedělejme z ní takovou ikonu, jak jste si zvykli, když jste si to vystavili jako svatý obrázek a klaníte se té evropské ústavě. Je docela dobře možné, že za pět týdnů bude po ní, a že nebude vůbec o čem se v tuto chvíli bavit.

František Pelc, místopředseda US-DEU: Omlouvám se pane moderátore, tady jde o to, že samozřejmě ODS prosazuje jaksi tu zprávu pro veřejnost, že evropská ústava znehodnocuje postavení malých zemí a to, že má problémy v jedné z největších ekonomik Evropy, ve Francii, její přijetí dokládá pravý opak.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Pouze to, že to je problematický dokument, ale to teď neřešme.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Pane Zahradile, jen tak mimochodem, já vám pošlu jiný dokument, analýzu veřejného mínění provedenou agenturou STEM. 81 % vašich voličů je pro evropskou ústavu.

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já vám děkuji za tu analýzu, já ji znám, samozřejmě.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Teď bych se věnoval něčemu jinému. Já chci říci, že minoritní vláda je ústavní řešení. Kdokoliv by říkal něco jiného, nemá pravdu a jenom ještě bych se vrátil k panu místopředsedovi Ambrozkovi. Pane místopředsedo, já si myslím, že pokud opravdu chcete jednat na bázi stojedničky, že musíte přehodnotit své přístupy ze čtvrtka, že prostě politika není výměna ultimát, je umění možného, my se chceme dohodnout a já bych byl rád, kdyby to bylo na bázi toho, co jsme si říkali.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Já samozřejmě nemám nic proti dohodám.

Moderátor (Václav Moravec): Vy jste ochoten, pane místopředsedo, pokud by měla stojednička ztroskotat na vás nebýt v té vládě, ano nebo ne?

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Já bych rád, já bych rád.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Řekněte to, pane místopředsedo.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Od kolegy Paroubka vysvětlení.

Moderátor (Václav Moravec): Pane místopředsedo, nemoderujte tady. Pane místopředsedo, vy mi odpovězte.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Odpovím, ale nejprve odpovím panu kolegovi.

Moderátor (Václav Moravec): Ne, vy mi nejdříve odpovíte, pak si odpovíte panu místopředsedu Paroubkovi.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Samozřejmě, že kdyby to mělo být na osobě kohokoliv z nás, KDU-ČSL, tak jsme připraveni v zájmu většiny, v zájmu většinové koalice jako osoby ustoupit, ale nyní k tomu, já stále nemohu pochopit.

Moderátor (Václav Moravec): To znamená nebýt v té vládě?

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Nebýt v té vládě. Já stále ale nemohu pochopit ten zvláštní myšlenkový přesmyk, nejenom kolegy Paroubka, ale i některých sociálních demokratů, že slovo dohoda nahrazují slovy ultimátum. My jsme dospěli a prezentovali to i předsedové stran médiím, já myslím, že je to dostatečně zachyceno, my jsme dospěli zhruba ve 2 hodiny v noci k dohodě, kterou ztvrdili vyjednavači, kterou předsedové politických stran oznámili médiím. Pokud kolegové nyní nazývají dohodu předsedů politických stran ultimátem, pak je něco podivného uvnitř sociální demokracie.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Ultimátum, jestli dovolíte, tak bych reagoval na tohle. Ultimátum samozřejmě je, pokud budete trvat na tom, co je v orgánech sociální demokracie neprůchodné, to je neprůchodné.

Moderátor (Václav Moravec): Pane místopředsedo Pelci, vidíte ze strany US-DEU ještě nějaký možný ústupek, když tady místopředseda ČSSD Jiří Paroubek mluví o ultimátu?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já jsem nemluvil k panu Pelcovi.

František Pelc, místopředseda US-DEU: Ale můžeme hovořit i ke mně, abychom si tady pohovořili všichni, ale já se domnívám, že US-DEU prokázala svým dlouhodobým fungováním v této koalici, že stojí za to fungovat jako korektní koaliční partner a my jsme připraveni v zájmu omezení toho rizika vzniku menšinové vlády s podporou komunistů diskutovat i na tom dohodnutém půdorysu i o drobných dílčích úpravách, ale věřím tomu, že bude vnímáno to, že US-DEU přinesla na oltář fungování této koalice poměrně velkou hodnotu.

Moderátor (Václav Moravec): Je to tak, že se chcete vy tři dohodnout, záleží, zda se dohodnete, jinak menšinová vláda. Vy jste, pane místopředsedo řekl, že by požádala Poslaneckou sněmovnu se žádostí o důvěru a spojila by to zákonem. Můžete říci zcela jasně, jaké pořadí zákonů vy osobně byste jako místopředseda upřednostnil?

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Já asi ten daňový zákon, určitě se dá hovořit o majetkových přiznání, ale je to skutečně předčasná.

Moderátor (Václav Moravec): To je podstatně, počkejte.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: To je akademická otázka, pokud by to byla minoritní vláda.

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Tudíž, to není jenom o pořadí zákonů, to je skutečně o zneužití ústavy, protože ústava sice připouští otázku důvěry vlády s určitým zákonem, ale jednoznačně jako nástroj, když vláda něco chce prosadit a parlament to odmítá dlouho projednat, tato možnost ústavy není zakotvena v žádném případě jako otázka důvěry pro vládu.

Moderátor (Václav Moravec): Vy chcete říci, že by tím sociální demokracie zneužila ústavu?

Libor Ambrozek, místopředseda KDU-ČSL: Tím by sociální demokracie zneužila skutečně ústavu, na rozdíl od pana prezidenta, který se chová korektně. Kdybych měl citovat ústavního odborníka ČSSD Zdeňka Koudelku, který říká, že prezident není zněním ústavy omezen ve své svobodné vůli kdykoliv přistoupit k vládním změnám, ať již odvolání jednotlivých členů vlády či vlády jako celku, jsem přesvědčen, že pan prezident se chová naprosto přesně v intencích ústavního experta ČSSD, že naopak spojení důvěry se zákonem pro menšinovou vládu ČSSD by bylo zneužitím ústavy.

František Pelc, místopředseda US-DEU: Já bych chtěl upozornit na ten fakt, který tady naznačil pan ministr Paroubek, že si vybírají mezi zákony o daních, případně majetkových přiznání. Potom, jestliže by se diskutovalo o důvěře s hlasováním o zákoně o majetkových přiznání, tak samozřejmě ta interpretace je jasná, protože KDU-ČSL, ani US-DEU majetková přiznání plošná nikdy nechtěla, tak potom ta podpora by se jednoznačně, předpokládám i ODS, opírala o KSČM.

Moderátor (Václav Moravec): Proto se ptám na tu prioritu, v jakém pořadí.

František Pelc, místopředseda US-DEU: My jsme připraveni diskutovat o majetkových přiznáních ústavních, případně jiných činitelů v rámci zákona o střetu zájmů, že ho sledujeme jako jedno z řešení, systémového řešení stávající krize, protože ty otazníky nad majetkovými poměry některých politiků jsou tak velké, že musí být systémové řešení, ne tím, že se tady odstřelí jeden politik, ale systém se musí utvořit.

Moderátor (Václav Moravec): Tak, teď mi řekněte, pane místopředsedo Dolejši, vy byste byli ochotni podpořit zákon, daňový zákon, jak ho navrhuje ČSSD, jak o něm mluví od ledna letošního roku?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Návrh zákona o dani z příjmů je konstruovaný racionálně a myslíme si, že s určitými změnami může projít sněmovnou, ale vy jste se ptal v trošku jiném gardu. Jestli to spojí hlasování o důvěře vládě.

Moderátor (Václav Moravec): Kdyby ČSSD spojila hlasování na tomto daňovém zákoně se žádostí o důvěře vládě o menšinový kabinet, tak vy byste byl ochoten hlasovat pro vládu?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Děláme krok C, aniž bychom udělali krok B. Nezlobte se, ale až bude jasná varianta menšinové vlády, tak ta musí jednat, s jakým zákonem spojí svou důvěru. My jsem řekli, že favorizujeme zákon o majetkovém přiznání.

Moderátor (Václav Moravec): le nevylučujete daňové zákony?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Ale my se nezacementujeme jednání předem, když situace ještě není takto na stole.

Moderátor (Václav Moravec): Teď mi ještě jde o jednu věc. Co si tak šuškáte?

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: Bavíme se o cementování a betonování. To je rozdíl.

Moderátor (Václav Moravec): Vy jste odborník na cementování a betonování?

František Pelc, místopředseda US-DEU: Ne, ne, ne. Mě to jenom napadlo, že cement je jiný materiál než beton.

Moderátor (Václav Moravec): Vy jste něco chtěl dodat k cementu?

Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP: Já jsem nechtěl nic k cementu, ani k betonu, panu Paroubkovi jsem něco chtěl dodat. To je ten půvabný dodatek, jak to v sociální demokracie má hezky rozehráno, čili když to nepůjde oknem, tak to půjde dveřmi, ale my to nějakým způsobem tím parlamentem protlačíme, nás prostě z těch křesel do června 2006 nedostanete, ať to stojí, co to stojí. Já myslím, že tyto triky jsou půvabné, ale jsem si jist, že na veřejnost to naštěstí platit nebude.

Moderátor (Václav Moravec): A na důchodovou reformu nemáme nic.

Jiří Paroubek, místopředseda ČSSD: Kdybych šel touhle cestou, tak při každém poryvu, jako jdete vy, při každém poryvu ve výzkumech veřejného mínění bychom třeba, až jednou prohrajeme volby a jednou je asi také prohrajeme, asi to tak brzo nebude, tak bychom žádali demisi vaší vlády, takhle přeci parlamentní demokracie nefunguje, to vy víte.

Moderátor (Václav Moravec): Pánové, víte, o čem to je, že možná byste se spíše shodli na betonu a cementu, že to je odlišný materiál než na tom, co bude dál. Děkuji všem, kteří přišli, místopředsedům pěti politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, děkuji Jiřímu Paroubkovi, Janu Zahradilovi, Jiřímu Dolejšovi, Liboru Ambrozkovi a Františku Pelcovi. I vám divákům děkuji.