Referendum k euroústavě v ČR

Moderátor (Štěpánka Duchková): Pane poslanče, bude nakonec v České republice referendum k euroústavě?

 

Jan Zahradil /ODS/, poslanec EP: Já doufám, že bude, ale i ta parlamentní ratifikace je v tuto chvíli reálnou možností, se kterou musíme počítat, pokud nedojde k dohodě na datu toho referenda.

 

Moderátor (Štěpánka Duchková): Vláda navrhuje zavedení univerzálního referenda, ale ODS je pro jednorázové právě kvůli euroústavě, proč?

 

Jan Zahradil /ODS/, poslanec EP: Já mám pocit, že vláda se v této věci chová jako ten pověstný tonoucí, který se chytá stébla a tím stéblem má být právě Evropská ústava. A celý ten návrh obecného referenda je jenom pokusem vlády nějak spojit referendum o euroústavě s parlamentními volbami, aby vyplnili, a zejména sociální demokracie, aby vyplnila nedostatek témat a jakousi programovou prázdnotu, které se právě předvolební kampaně obává.

 

Moderátor (Štěpánka Duchková): Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění by se pro zavedení všelidového hlasování hlásilo asi 83 procent občanů.

 

Jan Zahradil /ODS/, poslanec EP: To je samozřejmě populární nástroj. Já rozumím tomu, že když se veřejnosti předloží otázka, jestli chce nebo nechce mít referendum, tak se vyjádří tímto způsobem, ale pro nás je teď rozhodující, jestli je to míněno ze strany vlády upřímně a nebo jestli je to jenom nějaká obezlička, nějaký pokus jak dosáhnout svého a spojit to referendum o euroústavě s parlamentními volbami. My se domníváme, že je to to druhé, domníváme se tedy, že v tuto chvíli vůbec nejde o obecné referendum, ale jde o to, že vláda prostě nechce konat referendum o euroústavě odděleně od parlamentních voleb. A to zase nehodláme připustit my jakožto opozice.

 

Moderátor (Štěpánka Duchková): Je ale nějak pravděpodobné, že by vláda nakonec přesvědčila ODS pro obecné referendum?

 

Jan Zahradil /ODS/, poslanec EP: Myslím, že v tuto chvíli je to velmi nepravděpodobné právě z toho důvodu, co jsem řekl, protože se nejedná vůbec o problém obecného referenda, ale jedná se o zakrývání celé záležitosti s referendem o euroústavě.

 

Moderátor (Štěpánka Duchková): Politická situace se může po dubnovém sjezdu ČSSD zcela změnit, co by se potom dělo, kdyby byly předčasné volby, co by se potom dělo s euroústavou, respektive s tím referendem?

 

Jan Zahradil /ODS/, poslanec EP: To v tuto chvíli asi nikdo není schopen říci. Záleželo by to na tom, jestli by po případném pádu Stanislava Grosse a jeho vlády směřovala tato země k předčasným volbám nebo k nějaké řekněme technické vládě dočasného charakteru, jak dlouho by ta dočasná epizoda trvala, takže v tuto chvíli bych se dopouštěl spekulací a to bych nerad.

 

Moderátor (Štěpánka Duchková): Vláda ten návrh předloží tedy parlamentu, ten návrh o obecném referendu, a vše nasvědčuje tomu, že parlamentem neprojde. Znamená to tedy, že vše směřuje k tomu, že nakonec o euroústavě rozhodne parlament? Je to pravděpodobné?

 

Jan Zahradil /ODS/, poslanec EP: Je to možné. Neřekl bych, že pravděpodobné. Ve hře je ještě náš návrh jednorázového referenda k euroústavě, který bude projednáván senátem. Potom přijde do poslanecké sněmovny. Ten předpokládá, že pokud by se konaly řádné parlamentní volby, to znamená v červnu 2006, že by se referendum o euroústavě muselo konat nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Pokud senát nebo poslanecká sněmovna, zejména hlasy vládní koalice, zamítne tento náš návrh na jednorázové referendum, pak bude jasné, že si vláda defakto žádné referendum nepřeje a pak teprve se stane velmi pravděpodobným ta možnost parlamentní ratifikace euroústavy.

 

Moderátor (Štěpánka Duchková): V Bruselu čekají na to rozhodnutí, protože nám podle toho pošlou peníze na případnou kampaň nebo ne. Můžeme říct, kdy padne definitivní rozhodnutí?

 

Jan Zahradil /ODS/, poslanec EP: Já jsem přesvědčen, že budeme vědět velmi brzy, v podstatě během dubna, zaprvé zda tato vláda přežije a zadruhé, jestli náš návrh o jednorázovém referendu bude schválen. A pokud jde o ty peníze, tak tady si neodpustím ještě jednu poznámku. Já mám také pocit, že snaha vlády spojit to referendum s parlamentními volbami je motivována právě těmi penězi z Bruselu, protože ono by se to dobře dělalo volební kampaň za evropské peníze, a to je další důvod proč mi toto spojení prostě nepřipustíme.

 

Moderátor (Štěpánka Duchková): Vy jste se oficiálně zeptal Evropské komise, co se stane, když některá země odmítne euroústavu? Jak vám odpověděli?

 

Jan Zahradil /ODS/, poslanec EP: Zatím nijak, protože oni mají šest týdnů na odpověď, na tuto mojí oficiální interpelaci. Zatím uplynuly týdny pouze dva nebo tři, takže ještě nějaký čas mají, ale mě to zajímá z toho důvodu, že musíme vědět jasně, jestli tady je nějaký právní základ nějakého případného postihu té země, která by třeba nesouhlasila s euroústavou nebo ji neratifikovala. Tady se objevují různé strašáky. Někteří politici nás straší tím, že bychom byli vyloučeni z EU nebo izolováni, nebo nějakým jiným způsobem postiženi, a je zapotřebí to jasně vysvětlit, jestli tyto věci a toto strašení veřejnosti má nějaký reálný základ nebo nikoliv.

 

Moderátor (Štěpánka Duchková): Já vám děkuji za rozhovor, na shledanou.

 

Jan Zahradil /ODS/, poslanec EP: Na shledanou.