Interpelace Evropské komise

ve věci „Právní důsledky odmítnutí Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu jedním či více členskými státy EU“

Ve spojitosti s probíhajícím procesem ratifikace Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu jsem v evropských médiích zaznamenal výroky některých evropských politických představitelů, kteří naznačují, že členský stát, který tento smluvní dokument neratifikuje, bude z účasti na dalším integračním procesu v rámci EU vyloučen, podmínky jeho členství v EU budou muset být revidovány, včetně spekulací, že vůči tomuto státu budou uplatněny nespecifikované politické a ekonomické sankce ze strany EU.

V této souvislosti bych se rád Evropské komise, coby instituce EU, která zabezpečuje provádění primárního a sekundárního práva EU, zeptal na následující otázky:

Jaký bude postup dle současně platné evropské legislativy v případě, že jeden či více členských států EU neratifikují v souladu s jejich ústavními principy Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu?
Má tvrzení, že odmítnutí Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu ze strany členského státu znamená vyloučení z další účasti na politické a ekonomické spolupráci v EU, oporu v primárním právu EU?
Má tvrzení, že odmítnutí Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu ze strany členského státu bude pro daný stát znamenat kvalitativní změnu jeho členství a spolupráce v EU, oporu v primární legislativě EU?
Dává legislativa EU orgánům Unie pravomoci, uplatňovat vůči státu, který v souladu se svými ústavními principy odmítl Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu, politické či ekonomické sankce?