Vystoupení

Vážení přátelé,

především mi dovolte, abych Vám také já blahopřál blahopřál jednak k úspěšnému volebnímu výsledku, jednak k úspěšným koaličním jednáním, bez kterýchžto dvou předpokladů bychom se tady dnes pravděpodobně nemohli setkat.

Nechci zde dnes příliš mluvit ani jako poslanec ani jako stínový ministr, ale jako předseda oblasti, který sice sám nekandidoval, ale politickou i věcnou odpovědnost nesl a situaci jsem navíc měl komplikovanou souběžným a těžkým senátním duelem Koukal-Ruml, který se odehrával právě na mojí oblasti. Proto jsem pyšný na to, že jsme volby vyhráli, že máme většinu v Radě zastupitelstva a že máme nového a skvělého starostu. Chci se ve své poznámce dotknout volebního zákona. Nevím jak Vy, ale já ho – po své opětovné letošní zkušenosti – musím označit za špatný, za nevyhovující, za diskriminační vůči velkým a stabilním politickým stranám a subjektům.

Často mluvíme o změně volebního zákona do PS, o tom, že je třeba majorizovat poměrný systém, který nás přivedl ke krizi koaličního vládnutí v ČR, protože umožnil malým stranám žádat neúměrný podíl na moci. Tento požadavek jsem vyslovil – možná jako první – nahlas přesně před rokem na onom památném Kongresu v Poděbradech a možná i proto dnes sedím ve společné komisi ODS / ČSSD, která připravuje změny volebního zákona. Teď k tomu dodávám, že obdobně je třeba změnit i zákon o volbě do o. a m. zastupitelstev, že prostě celý náš volební systém potřebuje reformu.

Nelíbí se mi systém přidělování mandátů, onen známý systém dělení lichými čísly, který umožňuje i politickému trpaslíkovi získat mandát a činí hlas voliče majoritní strany méně platným, méně validním, než hlas voliče právě onoho trpaslíka.

Nelíbí se mi systém surfování napříč kandidátními listinami, kdy je povoleno zakřížkovat tu několik lidí, tam několik lidí, tady jednoho, onde zase jiného, kdy je zcela potlačena volba politické strany jako takové.

Nelíbí se mi nesmírná a nepatřičná benevolence vůči různým účelově vzniklým jednorázovým sdružením, ať už si říkají nezávislí nebo Občané pro obec nebo něco jiného. Lehkost, s jakou mohou získat registraci do voleb je – vůči zavedeným politickým stranám – nemístná.

Prostě se mi nelíbí zákon, který vytváří roztříštěná zastupitelstva, který umožnil leckde – ať už ve velkých městech nebo malých obcích – jakési novodobé Národní frontě zahnat ODS do opozice, přestože vyhrála volby.

Pokud se mnou souhlasíte a pokud máte vlastní návrhy v tomto směru, dejte je svým poslancům ve svých oblastech a regionech, ať s tím v PSP můžeme něco zkusit udělat. Neslibuji nic, protože se zdá, že ČSSD, která jako jediná se stavěla jakž takž vstřícně k zavádění většinových prvků, pod dojmem svého senátního debaklu couvá. Ale zkusit to můžeme a musíme.

Vážení přátelé,

volby jsou vždy zkouškou akceschopnosti politické strany. Zkusme proto vytěžit z poznatků letošní kampaně co se dá, abychom mohli zase o kus zdokonalit to, co se osvědčilo a zbavit se dalšího kusu toho, co se neosvědčilo. Považoval bych za přirozené a žádoucí, kdybyste – jako nejvyšší volení představitelé obcí a měst – sami dohromady zpracovali koncepční dokument na toto téma.

Nevím, zda mám mít v sobě tu drzost a přát Vám klidné vánoce v situaci, kdy právě zápasíte se svými obecními rozpočty. Nicméně myslím si, že za letošek toho máme všichni dost. Prodělali jsme troje volby. Prodělali jsme zatím největší krizi v krátkých dějinách ODS. A také jsme prodělali jeden z nejpodivuhodnějších a nejpamátnějších návratů a obrození v dějinách politiky vůbec. Proto vám přeji, abyste si alespoň pár klidných dní na odpočinek a regeneraci dokázali v příštích týdnech ukrást.