Vystoupení v hlavní zahraničně politické sekci

Vážené dámy, vážení pánové,

je skvělé být zase tady, v Bournemouth a vidět tolik přátel a kolegů. Děkuji Jonathanovi Evansovi za jeho laskavá slova ocenění na mou adresu. Mohl bych replikovat ve stejném tónu a duchu, kdybych hovořil o tobě, Jonathane.

bk1.jpgDovolte, abych začal krátkým příběhem. Před 65 lety, v roce 1939, odešel můj dědeček z nacisty okupovaného Československa, aby našel útočiště na půdě Velké Británie. Tady, spolu s britským lidem, pokračoval po 6 let v odporu proti fašistické tyranii a totalitě. Tento příběh dobře ilustruje dvě skutečnosti.

Za prvé, jak mají oba naše národy k sobě historicky blízko a kolikrát stály bok po boku v boji za demokracii a svobodu.

Za druhé, jak speciální roli v tomto boji sehrála v evropských i světových dějinách právě Velká Británie. kutečně, cítím velmi silně váš, britský smysl pro demokracii a svobodu. Vaši stranu pak chápu jako přirozeného dědice těchto tradic, pomáhajícího je udržet naživu. Za to je namístě říci jednoduché: Díky.

Dnes, po mnoha dekádách nepřirozeného rozdělení, jsou oba naše národy opět pohromadě, tentokrát pod střechou jedné organizace jménem Evropská unie.

Co to vlastně je ta Evropská unie? Není to žádná posvátná kráva. Je to mezinárodní organizace – nic více a nic méně. A jako každá podobná organizace, i EU je především nástrojem, který by měl našim zemím a národům pomáhat v dosažení jejich cílů.

Na místě je otázka: pracuje tento nástroj dobře, plní své úlohy? Řekl bych, že spíše ne. Na vině tohoto stavu je část evropských politických elit, která nepochopila novou realitu a myslí si, že je možno pokračovat jako doposud.

bk2.jpgAle tady existují nové výzvy 21.století a nové politické i bezpečnostní změny, jak v Evropě, tak ve světě. Došlo k bezprecedentnímu rozšíření EU o 10 nových členů. Tato situace vyžaduje nový přístup, nový postoj, nový čerstvý pohled. Je načase zastavit jednorozměrný evropský federalistický experiment.

Nemylme se – nejsme to my, kdo je staromódní, úzkoprsý a překonaný. Jsou to oni, federalisté. My potřebujeme představit novou vizi evropské spolupráce. Musí dojít ke zlomu. A tento zlom musí začít jedním důležitým krokem : odmítnutím tzv. evropské ústavy, tohoto posledního produktu evropského federalismu.

Odmítnutí ústavy nebude znamenat žádnou tragédii. Naopak, vše se uklidní, získáme prostor a čas, abychom si znovu sedli a prodiskutovali nový model spolupráce a soužití evropských států a národů. Model otevřený, pružný a dynamický, který bude ku prospěchu všem zúčastněným.

V této věci jsme spolu na jedné lodi. Můžete se na nás spolehnout.

Děkuji vám za pozornost.