Projev v rámci politické diskuse

Dámy a pánové,

podívejme se na nadcházející volby z trochu dlouhodobějšího hlediska, ne pouze optikou okamžiků, v nichž se budou odehrávat.

Tak tedy – co regionální volby? Buďme aktivními činiteli při sestavování budoucích povolebních koalic, nedopusťme vznik koalic typu „všichni proti ODS“, které máme dosud v živé paměti. Dejme ale zároveň najevo zásady, od kterých nemůžeme ustoupit.

Jsou to stejné zásady, které musí platit i po volbách v roce 2002. Tedy za prvé míra uskutečňování klíčových bodů našeho programu

za druhé jednoznačné dodržování výsledků voleb.Jen a jedině podle respektu k těmto zásadám, podle ničeho jiného, si vybírejme našeho koaličního partnera po těchto volbách i v budoucnu. Nezužujme si prostor přetrvávající pověrou o nevyhnutelnosti tzv. pravicových koalic. Žádné totiž neexistují, protože mimo ODS tady žádná pravice není. Co Senát ? Buď může zůstat aktivním politickým tělesem, nebo se může stále více stávat Senátem Pithartů, Dienstbierů a Zielenců, tedy domovem politických důchodců, kteří si tam budou léčit své osobní komplexy a neúspěchy. Takový vývoj by byl důvodem k zásadní debatě o jeho modifikaci – například daleko bližším provázáním právě s budoucími regionálními reprezentacemi, jako je tomu např. ve Francii či Německu.

Dámy a pánové,

jistě jste si také všimli nového tónu, který vůči nám zvolili naši oponenti:

hysterický křik o tom, že je demokracie ohrožena apod. jako se to stalo v případech nového volebního zákona, novely zákona o ČNB a dalších
nesmyslné pomlouvání ODS jako strany údajně protievropské, nacionalistické, populistické, haiderovské atd.

Kdo stojí za těmito útoky ? Je to ten, kdo nemá žádný program a místo něj nabízí pravolevý čtyřslepenec, jehož výsledným pohybem je nula. Je to ten, kdo neumí formulovat vlastní evropskou politiku a proto dokáže zpackat např. česko-rakouské vztahy takovým způsobem, že to musí být nakonec Václav Klaus, kdo se s tím zítra ve Vídni pokusí něco udělat.

Nenechme se těmito útoky znervózňovat, ale nenechme si také všechno líbit. Demokracie žádným způsobem v této zemi ohrožena nebyla a není – a pokud ano, tak ne námi.

A ODS je respektovanou stranou v Evropě i zahraničí, s bohatými zahraničními kontakty a vazbami.

Nejlepší odpovědí bude náš výrazný úspěch v těchto volbách, který nám otevře cestu k volebnímu vítězství v parlamentních volbách 2002.

V České republice se nedá vládnout ani bez ODS ani proti ODS ! At´ si to laskavě naši protivníci už konečně jednou uvědomí.

Děkuji Vám za pozornost.