Projev před volbou předsedy

Dámy a pánové,

jsem rád, že mám ještě jednou možnost Vás oslovit. Včera jsem hovořil, jak si představuji ODS směrem navenek. Dnes mi dovolte několik slov o tom, jak si ji představuji uvnitř.

Přeji si, aby každý z budoucích místopředsedů měl zřetelně vymezené kompetence, tak, aby bylo možno zjistit, zda svou práci koná dobře.

Přeji si, aby Výkonná rada byla skutečným vrcholným politickým orgánem ODS, aby členství v ní bylo minimálně stejně prestižní, jako jiná vrcholná funkce (např. funkce místopředsedy), aby nebyla orgánem, do něhož se nominuje jen proto, že je ještě třeba dát někomu nějakou funkci.

Přeji si novou silnou stínovou vládu, opřenou o kompetenční týmy stínových ministrů, takovou, u jejíchž členů nebude pochyb, že mohou zastávat skutečné ministerské funkce.

Přeji si zavedení takových institucí, které umožní plynulou komunikaci celostátní, regionální a komunální úrovně a jsem otevřen diskusi o tom, jak a jaké instituce by měly být zavedeny -ať je nazveme konferencemi, kongresy či kolegiy.

Přeji si a budu prosazovat, aby Hlavní kancelář byla personálně i strukturálně posílena ve své politické části, tak, aby mohla sloužit jako skutečné analytické a monitorovací servisní centrum pro politiky ODS všech úrovní.

 

 

Teď několik poznámek na adresu hlasovacích procedur. Včera tady zaznělo několik zajímavých poznámek o dohodách. Dámy a pánové, nepředstírejme, že jde o nějaký objev. V tomto sále přece sedí celá řada politiků všech možných úrovní, jejichž nominace do toho či onoho zastupitelstva a následně vzniklý mandát byly založeny na určité dohodě při sestavování kandidátních listin. Víme to všichni, víme jak jsou sestaveny naše nominační a volební procedury a je jen na nás, zda a jak se rozhodneme je změnit. Jeden zajímavý návrh zde již zazněl. Otevřít hlasování především o vrcholných funkcích ODS pro celou členskou základnu. Bylo by to sice technicky obtížné, ale nikoliv nemožné. A doplňuji – otevřít i nominační procedury při sestavování kandidátních listin všech možných úrovní tím, že např. stanovíme minimální delegační klíče, které umožní zapojení daleko většího počtu členské základny. Nicméně představa, že nové vedení ODS mohlo být sestaveno ad hoc během nějakých kuloárních jednání z pátku na sobotu či ze soboty na neděli, je lichá a navíc to nové vedení předem diskvalifikuje, ale především to diskvalifikuje tento Kongres. Dámy a pánové, já nevěřím, že Kongres a jeho delegáti jsou davem, reagujícím na povel shora. Je to soubor individualit, činících rozhodnutí na základě vlastních priorit. Máme zde čtyři kandidáty na předsednickou funkci a snad 12 nebo 15 kandidátů na místopředsedy. Nikdo z nich není nepopsaný list. V tak klíčové volbě, která nás čeká, se přece každý z nás rozhoduje na základě dlouhodobého pozorování a zkušeností s tím či oním kandidátem, ne na základě momentálního hnutí mysli nebo nějaké dohody. Každý z nás má svého favorita a má také někoho jménem „second best“. Je docela možné, že nikdo z kandidátů v tuto chvíli nedisponuje většinovou podporou Vás, delegátů. Ten, jehož favorit nepostoupí do případného dalšího kola voleb, sáhne po oné „second best“ volbě. To považuji za naprosto přirozené a ne za výraz nějakých dohod.

Za posledních několik dní jsem si o sobě předčetl celou řadu zajímavých věcí. Jsem prý suchar, a zároveň kontroverzní osoba, člověk jednoho tématu či Klausův klon. Alespoň tak to píší některá média. Možná že je to všechno trochu pravda. Je na Vás abyste to posoudili a řekli, zda tomu tak je a pokud ano, zda je to spíše k dobrému či spíše ke špatnému. Moje nabídka, nabídka kandidáta na předsedu, je následující. Nabízím určitou politickou zkušenost, určitý světový názor a určitý scénář, jak a kam se vydat. Nabízím názory, které možná mohou někomu někdy připadat silné, ale jsou vždy konzistentní a vycházejí z přesvědčení. Nabízím čistý životopis, v němž nenajdete žádné šmouhy, ať už jakékoliv, včetně těch ekonomických. Nabízím trpělivost, důslednost a pracovitost, což jsou vlastnosti, které se mi vždy vyplatily během mé politické kariéry, která se ostatně nesla vždy ve znamení pomalých a navazujících kroků, nikoliv rychlých skoků. Všech, kdo kandidují na funkce v ODS si vážím a považuji je za své spolukandidáty, nikoliv protikandidáty – protože kandidujeme spolu, ne proti sobě. Zdůrazňuji, že všichni kandidujeme na dva roky, přestože to někteří z nás neříkají nahlas.Tím odpovídám na otázku, jak jsem to vlastně myslel s těmi dvěma roky. Právě za ty dva roky nám znovu vystavíte účet. Pokud budu mít na tomto účtu po dvou letech kladné saldo, jsem připraven pokračovat a požádat Vás o nový mandát. Hovořit nyní o tom, co kdo z nás bude dělat v roce 2006, je sice možné, já to ale považuji především za deklaraci – sice hezkou a působivou, ale pořád jenom deklaraci. Pokud získám Vaše hlasy, jsem připraven pracovat s takovým vedením ODS, které vyjde z Vaší vůle. Budu ale žádat Vaši podporu a důvěru, nejen pro sebe, ale pro celé vedení a nejen těch, kteří nás volili, ale i těch, kteří nás nevolili. Pokud Vaše hlasy nezískám, budu to respektovat, budu připraven pracovat pro ODS v takové funkci, kterou mi svěříte a předseda ODS může v tom případě předem počítat s mojí loajalitou.

V každém případě bych Vám chtěl už nyní poděkovat. Ne za to že mne volíte či nevolíte, ale za tu úžasnou a jedinečnou životní zkušenost, kterou mi politika za posledních 10 let přinesla a kterou bych nemohl podstoupit bez Vás, tedy bez ODS. Tu zkušenost si v sobě ponesu celý život, ať už budu dělat cokoliv.

Dámy a pánové, nebojte se toho, jak to dopadne. Dopadne to dobře. Dopadne to tak, jak si přejete Vy, protože volby jsou tajné, Vy jste zodpovědní lidé a hlasujete podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Přeji Vám šťastnou ruku.