Projev před volbou místopředsedů

Dobré odpoledne, vážení delegáti, pane předsedo, vážená výkonná rado!

Dovolte mi na prvním místě poděkovat všem místním sdružením, oblastním sdružením a regionálním sdružením, která mě navrhla na funkci místopředsedy. Já si toho skutečně velmi vážím, beru to jako veliký závazek a musím – cítím se povinován Vám za to velmi upřímně poděkovat.

Včera tady vystoupil kolega Payne a řekl, že politika je také řemeslo. A měl pravdu. Není to jenom řemeslo, ale je to také řemeslo. Politický program, nebo politická vize, chcete-li, musí být uvedena v život tvrdou prací. Invence a inspirace nestačí. Je třeba znát ono řemeslo, kterým uvádíme náš program a naše vize v život a naučit se toto řemeslo vyžaduje určitý čas, určitou píli a určitou trpělivost.

Teď tady Vy všichni budete mít možnost zhodnotit, jak my, co se ucházíme o funkci místopředsedů ODS, jsme se tomuto řemeslu naučili a budete mít možnost zhodnotit, jak dobrým učedníkem v tomto oboru jsem byl i já sám. Dovolte mi proto, abych Vám pomohl několika sliby při vašem rozhodování.

Chtěl bych Vám slíbit, že i nadále nebudu politikem jednoho regionu, nebo jedné profesní či zájmové skupiny uvnitř ODS, nebo jednoho tématu, ale že budu politikem ODS jako celku. A chtěl bych Vám slíbit, že právě proto budu i nadále hovořit otevřeně například o Evropské unii, protože právě Evropská unie není jedním tématem, ale je tématem, které, ať se nám to líbí, nebo nelíbí, v sobě skrývá témat celou řadu od daňové problematiky, přes sociální reformu, až po státní administrativu a veřejnou správu. Chtěl bych Vám také slíbit, že i nadále budu upevňovat postavení ODS jako strany pravicové, liberální, konzervativní, ale také národní, jak na domácí, tak na evropské, tak na světové politické scéně. A chtěl bych Vám zároveň slíbit, že nikdy nebudu používat ODS jako svůj osobní výtah kamkoliv, chtěl bych Vám slíbit, že nikdy nebudu v ODS sólistou, který se snaží vyniknout na úkor ostatních a chtěl bych Vám také slíbit, že až bude ODS po vyhraných volbách sestavovat vládní koalici, že nikdy nebudu tím, kdo by upřednostňoval své osobní ambice na úkor zájmu ODS jako celku a na úkor dosažení jejích co nejlepších pozic v této koaliční vládě pod vedením premiéra Václava Klause.

Děkuji Vám za pozornost.