Projev k hlasování o Barrosově komisi

Pan Barroso je schopný a slibný politik, který je schopen dát rozšířené EU nové impulsy, využít fenoménu rozšíření a rozhýbat poněkud zrezivělé soustrojí celé EU, zejména ekonomicky. Myslím proto, že musí dostat šanci a že by jeho autorita neměla být podkopávána hned na začátku.

Neměli bychom připustit, aby se z Evropské komise a Evropského parlamentu staly zbraně k bojování domácích politických bitev. Hledejme konstruktivní a pozitivní řešení, nenechme se vmanévrovat do nesnadné situace. Proto česká delegace při klubu EPP-ED komisi podpoří.

Pan Barroso hovořil o komisi jako o strážci smluv. Komise je tradičně strážcem evropských smluv. Dovolte mi připomenout, že v těchto smlouvách je jasně řečeno, že mohou být měněny pouze jednomyslně. To se týká také – a především – tzv. evropské ústavy. Pokud byť jen jeden jediný stát tuto smlouvu neratifikuje, pak tato smlouva neplatí. Nelze proto připustit, aby od různých politiků zaznívaly výroky jako

že je jedno, když jeden, dva nebo tři státy tuto smlouvu neschválí, protože ostatní ji stejně uvedou v platnost
nebo dokonce, že ten kdo neschválí tuto smlouvu, bude muset EU opustit

Přeji si, aby i tady stála Komise jasně na pozici znění stávajících smluv, řekla jasně, že nepřipustí takové jejich ohýbání a řekla jasně, že podobné výroky, které jsem citoval, jdou proti znění stávajících smluv.

Přeji si, aby Komise jasně řekla, že je připravena i na alternativu, kdy euroústava nevstoupí v platnost a že je ochotna spolupodílet se na řešení takové situace, aniž bych chtěl teď takové řešení předjímat.

Přeji si, aby se Komise chovala vyváženě a objektivně a aby připustila a podporovala skutečnou diskusi o euroústavě, ne aby se stala nástrojem jednostranné propagandy.

Doufám, že komise bude mimo jiné katalyzátorem takového procesu a sehraje v něm pozitivní roli.