Tiskové prohlášení

Dle médií sdělil prezident Václav Havel během své návštěvy v Rakousku, že většina české veřejnosti se staví odmítavě k poválečnému odsunu sudetských Němců. Není mi známo, z jakých pramenů pan prezident čerpal. Z rozsáhlého průzkumu veřejného mínění, provedeného týmem Sociologického ústavu AV ČR (publikován v „Mezinárodní politika“, 2/2000) však vyplývá, že více než 64% obyvatel ČR považuje odsun za spravedlivý, byť 35% má výhrady ke způsobu jeho provedení. Minimálně s tímto výzkumem se tedy tvrzení pana prezidenta rozchází, což považuji za politováníhodné.

Dále nepovažuji za účelné, aby čeští politici z vlastní iniciativy otevírali pro českou stranu již uzavřené otázky minulosti. Oslabují tím pozice ČR a otevírají prostor pro ty nátlakové skupiny, které usilují o reinterpretaci a revizi výsledků II. světové války.

Konečně nepovažuji za možné, aby se český Parlament někdy v budoucnu za zmíněný odsun omlouval, jak bylo také naznačeno. Stejně jako ve všech ostatních případech, je i zde třeba odmítnout princip kolektivní viny. Český národ ani česká politická reprezentace proto nemohou nést odpovědnost za individuální excesy, spáchané při odsunu, který byl jinak pouze následkem událostí, spojených s II. světovou válkou.