Tiskové prohlášení

V poslední době se objevují ze strany Evropské komise některé znepokojivé náznaky při procesu přistupování ČR k EU a to pokud jde o hodnocení české vnitropolitické scény.

Nejde jen o údajné soukromé výroky ze strany komisaře Verheugena na adresu Václava Klause (které ovšem pan komisař výslovně nepopřel) a jiné předešlé výroky tohoto politika, ale i zprávy o nejmenovaných činitelích Evropské komise, kteří se údajně pozastavují nad způsobem, jímž se v ČR vede debata o EU (sdělil náměstek MZV Telička tisku koncem dubna), výrok předsedy EK Prodiho, aby se o EU v ČR nemluvilo během volební kampaně a další podobné signály. České ústavní orgány (vláda, MZV atd.) bohužel na tyto náznaky nejen vůbec nereagují, ale dokonce je spíše obhajují a používají k jakési vlastní politické sebepropagaci.

Je proto nezbytné vyjasnit si následující okruhy otázek:

Hodlá Evropská komise a její jednotliví členové akceptovat co nejširší, otevřenou, svobodnou a veřejnou debatu v ČR před vstupem do EU, nebo má v úmyslu usilovat o omezení této debaty a odstranění některých ožehavých témat současného evropského vývoje z této debaty?
Hodlá Evropská komise respektovat výsledek svobodných a demokratických voleb v ČR v roce 2002 a demokratickou vládu, která z těchto voleb vzejde a hodlá nadále posuzovat ČR podle již dříve stanovených objektivních kritérií, bez ohledu na osobní a politické sympatie či antipatie jednotlivých členů Evropské komise vůči jednotlivým českým politikům?
Hodlá se Evropská komise nebo někteří její členové angažovat přímo či nepřímo v předvolební kampani 2002 v ČR způsobem, který by mol být vykládán jako podpora některým konkrétním politickým subjektům či konkrétním politikům?

Jako předseda stále parlamentní delegace do Evropského parlamentu a jako spolupředseda Společného parlamentního výboru přidružení ČR-EU se písemně obrátím na své kolegy v Evropském parlamentu a požádám je, aby při vhodné příležitosti položili tyto otázky příslušným činitelům Evropské komise, především pak panu komisaři Verheugenovi a získali od nich jasné odpovědi. Nejbližší možná příležitost bude při projednávání zpráv Evropského parlamentu o kandidátských zemích (červenec a září t.r.). Pokud by nebylo možno tyto odpovědi získat touto cestou, budu nucen položit zmíněné otázky představitelům Evropské komise přímo a osobně při pravidelném zasedání výboru přidružení v prosinci t.r. v Bruselu.